Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Het Autosalon: een rondleiding met Greenpeace

Zondag 23 januari sloot het 89ste autosalon de deuren. Organisator Febiac spreekt van een succeseditie. De autosector zit weer in de lift. En vooral 'groene' wagens doen het goed. Joeri Thijs van Greenpeace wilde tijdens het Salon een alternatieve invalshoek voor deze berichtgeving bieden en bood zelf een rondleiding aan. DeWereldMorgen.be wandelde met hem mee.
dinsdag 25 januari 2011

Het 89ste autosalon was, zoals altijd in de onpare jaren, een salon voor bedrijfswagens. Succes verzekerd, want wie wil er nu geen wagen van de firma?

In België, waar de lasten op arbeid hoog zijn, zoeken bedrijven steeds naar alternatieve manieren van verloning. Waar in andere landen een wagen van de firma vooral een werkinstrument is, maakt één op de drie firmawagens in België deel uit van de bezoldiging. Een gunstig fiscaal regime maakt dit mogelijk. Het resultaat: meer dan een miljoen bedrijfswagens malen elke werkdag miljoenen kilometers af.

Bedrijfswagens in de file

Nochtans zijn bedrijfswagens geen cadeau. Bedrijfswagens leveren een enorme bijdrage aan het dagelijkse fileleed. Deze files veroorzaken jaarlijks, door verlies aan uurlonen en vertraagd goederenvervoer, een half miljard euro aan directe economische schade. Bovendien komt de werknemer gestresseerd aan op het werk. En heeft hij minder vrije tijd om te ontstressen doordat hij 's avonds op zijn weg naar huis weer in dezelfde file kan gaan staan.

Bedrijfswagens mogen hun groei dan wel te danken hebben aan een fiscaal gunstig regime, maar je kan je afvragen voor wie dit regime gunstig is. De werknemer krijgt dan wel een 'gratis' wagen, maar hij laat er een hoger loon voor en de verloning via een bedrijfswagen telt niet mee voor zijn pensioenberekening. De overheid loopt door dit fiscale regime op haar beurt 4,1 miljard euro mis, maar liefst 1,2 procent van ons BBP! Geld dat in tijden van besparingen elders gezocht zal moeten worden.

Land van de autosector

Het is dus duidelijk dat werkgevers, werknemers en de overheid geen baat hebben bij het in stand houden van dit fiscale regime voor bedrijfswagens. En toch blijft het bestaan. Waarom? België is van oudsher een land van de autosector. Zowel de productie (Gent, Vorst, Antwerpen, ...) als de logistiek (via de havens van Antwerpen en Zeebrugge) van auto's dragen voor een belangrijk deel bij aan ons BBP. De sector zorgt voor groei en het is dat wat de financiële markten willen.

Greenpeace pleit voor de afschaffing van dit fiscaal regime (en ze zijn niet alleen; ook de Hoge Raad voor Financiën is deze regeling liever kwijt, aldus Greenpeace). Een slimme kilometerheffing en een mobiliteitsbudget (de vrijheid voor de werknemer om - op kosten van de werkgever - zijn vervoer te kiezen) zouden het fileleed moeten milderen, aldus Greenpeace.

Mijn wagen, mijn vrijheid, en persoonlijkheid ...

De bezoekersaantallen op het jongste salon en de hoeveelheid opgemaakte offertes, maken alvast duidelijk dat deze evolutie nog niet voor morgen zal zijn. Mensen blijven hun wagen zien als een recht, als een vereiste voor individuele vrijheid, als een deel van hun persoonlijkheid zelfs. We vragen niet waar de wagen geparkeerd staat, maar waar jij geparkeerd staat, niet?

De Belg staat dus voorlopig liever collectief in de file, dan dat we afstand doen van onze (bedrijfs)wagen. Maar gaan we dit in de toekomst dan tenminste op een milieuvriendelijker manier doen?

Als je de slogans op het salon mag geloven, alvast wel. "100 % electrique, Electric Drive", ... elk merk pakte groots uit met nieuwe technologieën die - zo leek het wel - van de auto een instrument maken dat de natuur kan redden i.p.v. de natuur schade te berokkenen. Uiteraard moet ook deze evolutie aan een kritische kijk onderworpen worden.

Lobbyisten om de besluitvorming te beïnvloeden

Het is natuurlijk goed dat automerken werken aan minder vervuilende wagens. De EU-wetgeving verplicht hen daar ook toe. Alle modellen van een merk mogen samen gemiddeld slechts 130 gr CO2/km uitstoten. Dit lijkt streng, maar dit cijfer werd grotendeels bepaald door de honderden lobbyisten die de sector inzette om de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden.

Het laat de merken toe om door enkele kleine, hybride of elektrische modellen in hun gamma op te nemen, door te gaan met het produceren van grote, krachtige en vervuilende wagens. De wetgeving is dus te laks.

CO2-uitstoot net onder de fiscale drempel

En ook de hybride of elektrische wagens in het gamma zijn niet altijd even milieuvriendelijk als door de producent beweerd wordt. De productie van deze wagens is energie-intensief en de onderdelen reizen de wereld rond alvorens geassembleerd te worden. Bovendien worden de wagens - om de CO2-uitstoot te bepalen - getest in ideale omstandigheden die niet overeenkomen met de realiteit. Het valt op het salon op hoeveel wagens er 99 gr of 114 gr CO2/km uitstoten, net onder de drempel voor een fiscale premie.

Greenpeace pleit dan ook voor een strengere wetgeving die producenten verplicht om nieuwe technologieën te gebruiken om de reële uitstoot terug te dringen. Nu is er geen sprake van absolute ontkoppeling tussen technologische vooruitgang en een verlaging van de totale milieuschade. Nieuwe motoren worden inderdaad zuiniger en schoner, maar ook steeds krachtiger (200 PK in een gezinswagen is geen uitzondering meer) en er worden steeds meer nieuwe wagens geproduceerd, o.a. door het feit dat een bedrijfswagen vaak al na 2 tot 3 jaar vervangen mag worden.

Maar hoe de technologie ook vooruit gaat, hoe schoon wagens ook worden, ook wagens die géén schade aan het milieu berokkenen, zullen in de file staan.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

  • door Johan op dinsdag 25 januari 2011

    Zelf ben ik de gelukkige "bezitter" van een firmawagen, dus ben niet direct voorstander van de volledige afschaffing, alhoewel dit zeker en vast de schatkist van Belgie veel zou opleveren, en al het fileleed en de luchtkwaliteit in Belgie veel zou opleveren. Wel vind ik dat er veel strengere wetten zouden moeten komen, en dat firmawagens (of het overdadige gebruik hiervan) afgeremd moet worden : 1. Zo is het verbruik van de brandstof bij firmawagens volledig gratis (zowel woon-werkverkeer als in de vrije tijd). Gevolg : rijden met de wagen voor zelfs de kleinste afstanden (naar school met de kinderen, de bakker etc.) is voor firmawagen-bezitters gemeengoed. 2. Veel firma's leggen hun werknemers beperkingen op wat betreft het kiezen van de wagen : alleen bepaalde merken/types, waar hybride auto's/laag-verbruikende auto's niet op voorkomen. Andere firma's werken met een car-policy waar je enkel dieselwagens mag kiezen (dus praktisch geen hybride wagens). 4*4-wagens kiezen mag echter wel. 3. Gebruik van openbaar vervoer wordt ontmoedigd, nochtans zijn er reeds formules aanwezig bij leasing bedrijven, zodat er combi's mogelijk zijn : bedrijfswagen + trein/bus-abonnementen + ev. leasing van een (vouw-)fiets. Maar de bedrijven zijn hiervoor niet te vinden, want dit is een administratieve meerkost. Ik ben zelf voorstander om de trein te nemen voor het werk (o.a. geen rij-"stress") maar wordt hier door mijn werkgever en collega's raar door aangekeken. Ik ben écht de witte raaf (of is het de groene ?) op het werk, wat dat betreft. Besluit : volledige afschaffing : NEEN, (nog niet). ontmoediging : JA graag, en wel door de kosten van de brandstof bij de werknemers te leggen, leasen van grote wagens fiscaal véél zwaarder te belasten, etc.

  • door Wouter Braeckman op woensdag 26 januari 2011

    Ikzelf heb geen rijbewijs, laat staan een auto, en een bedrijfswagen is bij mij dus al helemaal niet aan de orde. Dus eigenlijk heb ik in deze weinig recht van spreken. Toch wil ik mij ook in het debat mengen. Al is het maar om op de hypocrisie te duiden van onze beleidsmakers. Ten eerste is er het feit dat milieuvriendelijke technologieën nauwelijks worden ondersteund. Verschillende mensen, houder van een bedijfsvoertuig, willen wel overschakelen. Maar het is weer de diffusie van verantwoordelijkheid. Mensen zijn niet geneigd een andere bron van brandstof te nemen omdat je nauwelijks kunt tanken, en wat ben je er dan mee? En de autofabrieken maken geen andere auto's, ondanks het feit dat de technologie er echt wel is, omdat er toch geen echte vraag naar is. En de overheid keek ernaar, en zag dat het goed was. Een redenering die wel zijn redenen zal hebben, maar ik kan het met de beste wil van de wereld niet zien. De massa bedrijfsvoertuigen in dit landje is enorm, dat daar de bedrijven het potentieel niet van inzien blijft me een raadsel. Maar ja, 't heeft wellicht ook zijn redenen Ten tweede. Doordat de overheid zo een fiscaal regime aanhoudt, doen ze zichzelf eigenlijk de duvel aan. We worden door Europa verplicht in de toekomst zoveel minder CO2 uit te stoten. Dat regime lijkt me nu niet de meest ideale manier om dit te bewerkstelligen. Komt er nog bij dat elke weldenkende persoon zich heel goed bewust is van de files. Neem de bedrijfswagens van de weg, en je hebt direct een pak auto's minder. Het tijdsverlies die de files meebrengen is trouwens een bijkomende kost voor de bedrijven, een kost die ook weegt op de functie van ons land als transitland en die bedrijven twee keer doet denken alvorens bijkomend te investeren in België En dan hebben we het nog niet gehad over de schade aan de wegen die de auto's met zich meebrengen. Neem lichtere en minder vervuilende (dus ook kleinere) bedrijfsvoertuigen, en je werkt ook hieraan. Het is zeker niet mijn bedoeling om hier de mensen te viseren die met leasing rijden. En je kan al helemaal de mensen die veel moeten toeren voor het werk de auto niet gaan afnemen. Toch moet hierover eens serieus worden nagedacht. Als een kleine wagen (met weinig uitstoot dus) niet kan omdat het te weinig de statusfunctie van een auto ondersteunt, waar zijn we dan mee bezig. Milieuvriendelijke technologieën worden constant ontwikkeld, ver alle constructeurs pakken daar met veel hoorngeschal mee uit. En ondertussen zie je dat de luxemerken steeds grotere, dus ook meer vervuilende, modellen produceren. Luxemerken die trouwens onder de gewone automerken vallen, waarmee ik bedoel, Bentley is van Volkswagen, Rolls-Royce van BMW, Toyota heeft Lexus als luxemerk, Nissan Infinity, en dergelijke meer. De slogans “goed bestuur” en “wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen” zijn bij de voorgaande verkiezingen uitgesproken als zoete broodjes. Maar de implicatie van die woorden laat wel erg lang op zich wachten Een zinnetje uit mijn cursus duurzaamheid zei ongeveer: Onze drang naar individuele vrijheid heeft zijn gevolgen wereldwijd. Door de media en de wetenschap zijn we heel goed bewust hiervan. Laat ons dus twee keer nadenken!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties