Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Het is toch simpel, de impasse?

Meerdere commentatoren verklaren er niets meer van te begrijpen: Rector Marc Waer van de KUL, Jannie Haeck van de NMBS, Lieve Blancquaert... Sommigen beschuldigen de politici van amateurisme. Journalisten schrijven "het politieke circus".
maandag 10 januari 2011

Maar het is toch simpel

Ik wed dat in Vlaanderen een meerderheid het volgende over de  staatshervorming zegt:

1) Vlaanderen moet méér krijgen.

2) De Walen in hun hangmatten moeten leren hun eigen boontjes doppen. ’t Is daar trouwens vriendjespolitiek en corruptie, Griekenland aan de Maas zeg maar. Gedaan met potverteren dankzij onze subsidies.

3) In Brussel alleen nog Vlaamse steun aan wie daar Vlaams spreekt. Arabisch, Hongaars, Berbers, Spaans, Kosovaars, Lets, Grieks, Slovaaks, Romaans, Congolees en tutti quanti. Ze moeten leren hun plan trekken. Alleen voor het NATO-hoofdkwartier maken we een uitzondering, want die mensen beschermen ons.

4) Vreemdelingen die werken en een deftige woning hebben komen in aanmerking voor asiel. De anderen moeten vertrekken. Gedaan met bedelaars in Brussel-Centraal en aan den Delhaize. Onze straten moeten weer proper worden.

5) De Staat moet afslanken. Wat doen al die ambetantenaren eigenlijk? Geef het geld beter aan de leden van VOKA, die dankzij innovatie onze bedrijven naar alle windrichtingen kunnen verspreiden waar de toekomst wenkt: Korea, Columbia, Filippijnen, China... Vlaanderen zendt zijn zonen uit, daar waren we vroeger toch goed in?

6) Stop de dictatuur van de syndicaten. Zij zijn de schuld dat onze lonen zo hoog zijn dat we niet meer kunnen concurreren. Is het niet godgeklaagd dat een bedrijf dat personeel aan de deur wil zetten, dat eerst aan Cortebeeck en De Leeuw moet vragen?!

7) Bart heeft groot gelijk dat hij zich niet laat strikken door de socialisten en een groen minipartijtje. Die lepe vossen proberen hem in een federale regering te krijgen, om België te besturen. Hoe dom kunnen ze zijn! Bart wil België helemaal niet besturen, België moet oplossen, of barsten. Hij wil de volgende verkiezingen niet verliezen, zei hij aan Der Spiegel, en gelijk heeft hij.

8) Als onze munt er internationaal onder lijdt, is dat de schuld van de Franstaligen die het been stijfhouden uit eigenbelang.

Dat veel Vlamingen zo denken, leid ik af uit de kijkcijfers en oplagen van de meeste Vlaamse massamedia, die al meerdere jaren deze boodschappen brengen, verschillende malen per dag.

Meerderheid

Samen met het Vlaams Belang, Lijst Dedecker, en natuurlijk N-VA en een flink deel van CD&V, allerlei privé-analysten, zelfverklaarde beleggingsexperten en onafhankelijke denktanks. Deze laatsten krijgen steeds meer ruimte en tijd van de media. Ze lijken wel orakels van Delphi.

Op straat krijgen drie voorbijgangers een microfoon onder de neus, en moeten antwoorden wat ze van de politiek denken. Eén of twee van de drie geeft ten beste wat hierboven van één tot acht staat (is de keuze van de reporter!). 


Deze Vlamingen vormen het potentiële kiezerspubliek van N-VA. In principe kan N-VA in Vlaanderen dus een absolute meerderheid behalen, maar wel op voorwaarde van niet in een Belgisch compromis te stappen.Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/10/06/waarom-bart-de-wever-ermee-weg-komt  

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/04/bart-laat-u-niet-doen

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/10/20/het-scenario-van-bart-maddens   

https://biblio.ugent.be/record/430427    

https://biblio.ugent.be/record/430413

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

21 reacties

 • door L.V. op maandag 10 januari 2011

  waar blijft die partij die pleit voor de opheffing van de verzonnen regio's Vlaanderen en Wallonië?

  Profitariaat, zoals dat heden ten dage gaarne genoemd wordt, kan enkel optreden als er verschillen zijn tussen 2 regio's... Wie heeft ervoor gezorgd dat die 2 regio's verschillende beleiden kunnen optekenen? juist ja...

  Wie heeft ervoor gezorgd dat de situatie zo complex is dat men beter de ontmijningsdienst kan bellen dan aan de onderhandelingstafel plaatsnemen? Juist ja....

  Wie pleit er nu om in deze wirwar van wirwars nog meer wirwar te creeëren onder het mom van romantieke nationalistische vertelseltjes.. inderdaad.

  Hef Vlaamse, Franse, Duitse en Brusselse virtuele grenzen op. 1 regering, 1 beleid, 1 begroting, 1 kiespubliek, 1 democratie. Eendracht maakt... juist ja!

  Aan alle partijen de oproep bij de nakende verkiezingen om mensen te laten kiezen tussen wit of zwart, en niet enkel grijs-grijs (of in dit geval geel). Wees rationeel drastisch, want dat is nu juist het enige punt waar de NVA'ers een punt hebben.. Something's gotta give.

 • door Roland Horváth op maandag 10 januari 2011

  Akkoord met het artikel en met L.V. Inderdaad, de verdwazing van Vlaanderen, het omkeren, verdraaien en verwringen van alles is voor het grootste gedeelte te wijten aan de media. De media vervullen hun taak niet meer. Die kunnen nooit normaal doen als er zich een crisis voordoet. Of het nu gaat om de Commissie Verwilghen, de Danneels banden, de parachutemoord of de staatsstructuur van België (BE). Het resultaat is het creëren van onrust, angst, vooroordelen, onredelijke perceptie, collectieve hysterie en haat. Dat gebrek aan ernst doet zich voor in de gehele berichtgeving: politiek, sociaal- economische vraagstukken, strafzaken. Bij de media is het niet alleen het feit dat zij in handen zijn van het grootkapiaal. Het is niet alleen populistisch en klantenbinding omwille van de oplage. Het is veel erger, het werkt als een drug die dagelijks de eenzaamheid, de angst en onzekerheid en eventueel het verdriet en de woede van hun klanten moet vegroten.

  De 8 genoemde rare uitspraken zijn inderdaad bij veel Vlamingen te horen. Anderzijds kan men de kiezer niet blijven beduvelen. N-VA heeft op 13 juni jl. een mandaat gekregen en het alleen gebruikt om BE te beschadigen, te blokkeren en te destabiliseren. Dat wordt door iedereen opgemerkt maar inderdaad door het grootste gedeelte van de hoofdstroom media verdedigd. Hoe is het bvb. mogelijk het goed te vinden de staatsbevoegdheden te versnipperen, te vierendelen: 4 diensten voor de kinderbijslag, 4 ministeries van justitie en dan nog in naam van de efficiëntie.

  BE is het slachtoffer van zijn onstabiele federalisering: zij heeft de neiging af te glijden naar separatisme. Overigens de federalisering van BE was nooit een groot succes: dubbel werk, onderlinge conflicten, ondoorzichtigheid en teveel ministerspostjes. Vlaanderen moet zich resoluut afkeren van het leugenachtige discours van de separatisten van N-VA, VB, LDD en CD&V. Hun discours wordt gebracht als de democratische rechten van Vlaanderen (VL) en het werkt als een belofte, een profetie zelfs als een religie. De leugens moeten doorgeprikt worden. In het jargon van de nationalisten heet dat een partij ‘zwart maken’. Dat laatste is toch niet mogelijk, ze zijn al zwart zeker N-VA. Die kan men het best omschrijven als een zwarte grandbourgeoispartij.

  Waar blijven de niet- nationalistische, niet- versnipperende en niet- vierendelende politici van SP.A, Groen! en O-VLD - De onbezonnenheid van Alexander Hermanszoon in het voorjaar zullen we maar even door de vingers zien -. Ook op hen en niet alleen op de Vlaamse kiezer rust een grote verantwoordelijkheid.

  De economie: Poduceer wat vandaag en morgen gevraagd wordt en liefst in eigen beheer. Daarvoor is onderwijs en opleiding, onderzoek en ontwikkeling en innovatie nodig zoals men doet in de Scandinavische landen. In Duitsland heeft het neokapitalisme te veel invloed. De ondernemingen blijven uit de rode cijfers ten koste van de laagstbetaalden o.a. geen minimumloon. 4 nadelen: Oneerlijke concurrentie tov. andere landen in de EU. Als men zo wil concurreren met lageloonlanden verdient men altijd te veel. Drie. Het nodeloos creëren van armoede. Vier. Als deze politiek toegepast wordt in de gehele EU is er binnen de 10 jaar een crisis. Te weinig koopkracht. De lonen zijn ‘productieloon’ maar ze moeten ook ‘consumptieloon’ zijn. De Vlaamse separatisten zijn ook neokapitalisten en opteren dus voor het “Duitse model”. Hoe zou het anders kunnen. Ze zijn voor een werkgeversparadijs = Minimale lonen en rechten voor werknemers: geen 40 (38) uren werkweek en geen collectief loonoverleg en ook minimale sociale zekerheid: ziekte, pensioen, werkloosheid. En dus winst op korte termijn, excessief hoge dividenden en monopolievorming.

  De staatsstructuur. Een staatshervorming is alleen dringend nodig in de gedachten van de separatisten van N-VA, VB, LDD en CD&V. Zij willen zo snel mogelijk hun extreem rechts, neokapitalistisch Vlaams republiekske van nikske. België zal in de komende jaren niet Barsten zonder staatshervorming. Een regeringsvorming om de sociaal- economische en financiële problemen op te lossen is wel dringend. De N-VA heeft haar kans gehad en het wel heel erg bruin gebakken. CD&V is een slechte copie van N-VA en is zichzelf aan het vernietigen. Dus 3 informateurs van niet-versnipperende, - vierendelende partijen SP.A, Groen! en O-VLD. De regeringsvorming is dan een kwestie van weken. De regering moet alleen het vertrouwen krijgen van een meerderheid in beide kamers. Daarna hebben we alle tijd voor 3 keuzes: Of een werkbare federale structuur bij middel van art. 35 van de grondwet. Artikel 35: De lijst van de (integrale, niet versnipperde) bevoegdheden van de federale overheid en van de gewesten. of splitsen van BE in 2 of meer delen of terug naar de eenheid en eenvoud van een unitaire Belgische staatsstructuur, zonder toeters en (alarm)bellen. Dat laatste lijkt de enige reële oplossing en ze wordt ook vernoemd in de commentaar van L.V.

 • door Hilde op dinsdag 11 januari 2011

  Vermoeiende lectuur...

  • door froels op dinsdag 11 januari 2011

   ja, Hilde, wie zich verdiept in de sociaal-economische en politieke actualiteit krijgt sneller hoofdpijn, dan van de allerslimste mens, of nog meer ontspannende programma's, science fiction, thrillers, comedians...Maar het brengt ons wel tot een beter inzicht, wat een vorm van bevrediging geeft.

 • door Willie van Peer op dinsdag 11 januari 2011

  Het spijt mij, beste mensen, maar ik vind dit een zeer tendentieus en zeer ongenuanceerd artikel. Het is ook heel makkelijk voor ons die aan de kant staan om onze frustratie af te reageren op politici (of partijen) die we niet mogen. Maar ik zou liever zien dat deze energie gebruikt wordt voor *constructieve* voorstellen uit de impasse te geraken. Heeft de auteur van dit artikel dergelijke voorstellen, die ook aan de andere kant van de taalgrens meteen op acceptatie kunnen rekenen? Dan graag! Want roepen dat anderen het fout doen, dat hebben we nu ondertussen wel al gezien, maar wie heeft een oplossing voor Brussel, bijvoorbeeld???

  Ik vind ook de algemene teneur van het artikel niet verhelderend, eerder aanzettend tot populisme (ter linkerzijde, weliswaar, maar het blijft er niet minder oppervlakkig populisme door).

  Willie

  • door froels op dinsdag 11 januari 2011

   @willie van Peer: misschien is mijn boodschap niet goed begrepen? Ik verklaar de houding van N-VA vanuit hun kiezerspubliek (huidig en potentieel); dus vanuit een zeer democratische reflex. Elke partij tracht de volgende verkiezingen te winnen. De meningen uitgesproken in mijn punten 1 tot 8 zijn wel zeer reëel; het volstaat van de populaire pers en TV te volgen; en de gesprekken op café en bij de coiffeur. De media zijn dan ook een cruciale factor. Mijn besluit dat N-VA geen belang erbij heeft in een Belgische regering te stappen samen met de socialisten en de groenen, suggereert - maar dit is speculatie van mij - dat het met Reynders en de O-VLD wel zou kunnen slagen: die willen nl wèl federaal België besturen, en hun kiezers wensen dat ook (gemiddeld gesproken). Uiteraard krijgen we dan een belastingspolitiek voortgezet door Reynders, en zware besparingen bij de overheden opgelegd aan de gezinnen. Maar dat krijgen we in zekere mate met elke nieuwe coalitie met de huidige verkiezingsuitslagen. Alleen de druk van het ACV op de CD&V kan de besparingswoede milderen (vanzelfsprekend doet de FGTB hetzelfde bij de PS). Voor BartDW zou het ideaal zijn dat hij vanuit het parlement een centrumrechtse regering zou gedogen, zoals Wilders in Nederland. Hij neemt formeel geen deel aan de macht; maar feitelijk wel. Nadeel voor zijn partij zou zijn dat hij geen honderden benoemingen zou kunnen doen.

   • door Willie van Peer op dinsdag 11 januari 2011

    Ik dank je, Frank, voor deze genuanceerde toelichting. Enkele bedenkingen: 1. Besparingen zullen we met ELKE regering krijgen. Kijk naar de omliggende landen, en Frankrijk is daarop voorlopig de enige uitzondering. Of dat na de verkiezingen in 2012 nog zo zal zijn, valt zeer af te wachten. De meeste westerse staten in de EU hebben al een hele tijd boven hun stand geleefd. 2. Het is gemakkelijk de financiële wereld de schuld te geven voor de crisis. Iedereen van ons heeft vooraf geprobeerd er mee van te profiteren.... 3. Ik betwijfel zeer of alle NV-A stemmers volmondig instemmen met punten 3 t/m 7. Zelfs de punten 1 en 2 zijn zeer tendentieus geformuleerd. Vlaanderen moet volgens de NV-A niet méér krijgen, maar het deel dat volgens een nieuwe afspraak regionaal kan worden besteed. Ik begrijp niet zo goed wat er eigenlijk op *responsabilisering* tegen is. Ik ben zelf geen NV-A'er, maar vind desondanks dat de afwering van responsabilisering door de Franstaligen evenzeer een probleem voor de huidige coalitievorming is.

    Laten we niet vergeten dat er twee partijen in het geding zijn, die allebei hun vooroordelen en hun dwarsliggersmentaliteit hebben.

    Willie van Peer

    • door Willie van Peer op dinsdag 11 januari 2011

     Het is inderdaad zoals ik gevreesd had, zoals blijkt uit de bijdrage van L.V., dat het artikel aanzet tot populistisch denken. L.V., het zou kunnen dat "Awoert" een goede uitwerking heeft op het voetbalveld, maar ik vrees dat dat niet zo is in ingewikkelde politieke discussies. En we zitten met uw bijdrage midden in de insinuaties: "wie heeft die verzonnen regio's nu uitgevonden"?... Welnu, niemand, zoals niemand de Himalaya heeft 'uitgevonden'. Die 2 regio's zijn er gewoon, wat blijkt uit het feit dat meer dan 90 % van de Nederlandstaligen in dit land nooit een Waalse krant leest, niet naar Franstalig theater gaat, niet naar de Franstalige televisie kijkt en helemaal niet geïnformeerd is over het nieuws in Wallonië, net zoals meer dan 99 % van de Franstaligen in dit land nooit een Vlaamse krant leest, niet naar Nederlandstalig theater hier komt, niet naar VRT of VTM kijkt, en evenmin geïnformeerd is over wat zich hier in dit landsgedeelte afspeelt. Of we dat nu leuk vinden of niet, Vlaanderen en Wallonië zijn twee regio's die met elkaar vrijwel niets meer met elkaar te maken hebben, behalve de politiek-institutionele band. Dat men op zo'n moment nadenkt hoe men die band omvormen kan lijkt mij logisch, belangrijk, en zinvol.

     Willie van Peer

 • door tom dieusaert op dinsdag 11 januari 2011

  Akoord met LV. Van buitenaf (zuid-amerika) gezien is de tegenstelling tussen Vl en Wallonie artificieel, historisch is belgie immers een kluwen. het lijkt me dat de peperdure federalistische structuur is gecreerd voor de foute reden: nl de franstalige minachting voor het vlaams en dan vooral in de hoofdstad. de Vlamingen zijn over het algemeen brave mensen (de pastoor !) die zich in Brussel laten afblaffen in het Frans en dan in het stemhokje revanche nemen.

  Het is geen geheim dat op middellange termijn belgie opgaat in Europa. De vraag is hoe wij die tien of twintig jaar gaan overbruggen? de enige constructieve oplossing is een tweetalig land. alle franstaligen die er prat op gaan universitair te zijn, hebben geen excuus geen perfect nederlands te spreken (Madame Non?) . je gaat naar vlaanderen en je spreekt Vlaams, je gaat naar Walonnie en je spreekt Frans. Of je probeert. Mexidaanse migranten in de VS krijgen ook geen faciliteiten. de federalisering (ook in de media) polariseert immers nodeloos terwijl we cultureel en sociaal een eenheid moeten vormen. geen slecht idee lijkt me jonge studenten een maand of 2 in een gastgezin onder te brengen over de taalgrens. en als eerste besparing, sturen we Albert met pensioen. dan kan die man eindelijk gaan vissen en met zijn brommer rondrijden...

  • door Willie van Peer op dinsdag 11 januari 2011

   HELEMAAL akkoord met Tom en zijn voorstellen. Alleen: het gebeurt niet! Ik zit er al 40 jaar op te wachten dat Vlamingen en Walen gezamenlijk met elkaar communiceren, ieder in zijn eigen taal, maar het gebeurt gewoon niet. Ik was dit WE in Brugge voor de tentoonstelling Van Eyck tot Dürer: vooral Franstalige bezoekers. (De Vlamingen raken hun dorpsgewoonten maar niet kwijt). Maar denk je dat ook maar één Franstalige ook maar één woord Nederlands aan de kassa gesproken heeft. Ook in het cafe wanneer de herbergier zijn gasten hartelijk "Dank u en tot ziens!" naroept, krijgt hij alleen "Au revoir" te horen.

   Als ik naar eender welk land ter wereld reis, zorg ik er wel voor dat ik "dank u" en "tot ziens" in de landstaal kan zeggen. Maar de overgrote meederheid van de Franstaligen kan dat na zo'n anderhalve eeuw nog steeds niet.

   Wat zou ik het fijn vinden wanneer we ook tweetalige verenigingen in dit land hadden, ik zou me meteen lid maken. Alleen....

   • door Paul B op woensdag 12 januari 2011

    Brugge wordt door veel franstaligen uit, jawel, frankrijk, bezocht. Moeten die een snelcursus vlaams aan de grens krijgen alvorens het walhalla van de vlaamsche primitiviteit te mogen betreden?

    • door Willie van Peer op woensdag 12 januari 2011

     Nee, wat mij betreft niet hoeven die geen Nederlands te leren (al is het steeds wel een uiting van hoffelijkheid om twee woorden in een vreemde taal te leren: als ik naar een museum in Duitsland ga zeg ik toch ook niet "tot ziens" maar "auf wiedersehen". Maar aan die bezoekers uit Frankrijk had ik niet gedacht, dank dat je me daarop wijst, Paul. Maar ik kan je garanderen dat mijn voorbeeld (wat slechts een voorbeeld was) met dozijnen anderen kan aanvullen waar het *niet* om Franse, maar om Belgische burgers gaat, die ook niet "tot ziens" kunnen zeggen. Sterker nog: ik maak het nog geregeld mee dat je aan de balie van een museum in Brussel niet eens in het Nederlands wordt te woord gestaan. Hoewel ik dus je terechtwijzing graag aanvaardt, is die in zekere zin slim gevonden, maar niet echt eerlijk in de discussie. Ik denk dat Paul B, net als iedereen in dit land, heel goed weet waar het over gaat.

     Trouwens, het ging ook niet om Nederlands leren, zoals Paul B ten onrechte opmerkt, maar om 2 woorden.

     Nogmaals, ik ben *niet* intolerant, wil mij ook in Brussel graag in het Frans onderhouden, wil meteen tot tweetalige verenigingen toetreden, maar het is, tot mijn grote verdriet, steeds eenrichtingsverkeer: ik spreek maar Frans, dat is het makkelijkst, want de andere kant is niet in staat (of niet bereid of niet geïnteresseerd) om in een tweetalig land de andere landstaal te willen leren.

     En, a propos: het is mij de laatste tijd steeds vaker overkomen in een winkel in Frankrijk, dat ze "good bye" zeggen, en niet alleen maar "au revoir". Fransen zijn vaak minder intolerant als het daarop aankomt dan Franstalige Belgen.

     Willie van Peer

 • door Leo Van Beirs op dinsdag 11 januari 2011

  zeer zeker is je boodschap niet te begrijpen, niet te pruimen in deze vorm, als je al een boodschap zou hebben.... je spot met de mensen van bij de coiffeur, en toch zou je willen dat die mensen je zo maar begrjipen ? geef oplossingen, geen gezever ! zeg wat je daartegenover stelt, punt voor punt, verwaardig je van te intellectueel nat te maken en ook bij de coiffeur je analyse te geven, als je al een oplossende en vredestichtende analyse hebt . Ga ervan uit dat de mensen het geluk en de voorspoed betrachten voor hen voor hun kinderen en kleinkinderen, ook die mensen waar je mee spot .... Ga ervan uit dat iedereen wel ergens familie heeft aan de overkant, of zelfs in de wereld... komaan, je kunt het misschien wel, te overtuigen voor het goede ? leer het anders...

 • door I.en R.P. op dinsdag 11 januari 2011

  Vlaanderen onafhankelijk en wel snel!

 • door pieter v op dinsdag 11 januari 2011

  [title]Beste Frank Roels, de vele[/title]Beste Frank Roels,

  de vele negatieve reacties hier zijn denk ik geen toeval. Tot voor kort slaagde u erin om veelal interessante bijdragen te posten over de socio-economische actualiteit, maar in de laatste drie artikelen van uw hand verliest u zich in een eenzijdig cynisme en een onterecht--en onproductief--meerderwaardigheidsgevoel. U wilt wedden dat in Vlaanderen "een meerderheid" met uw acht thesen zou instemmen? Ik ben daar niet zo zeker van, maar ik heb dan ook het vijandbeeld niet nodig van een ongeïnformeerde en racistische rechtse meerderheid die blind blijft voor mijn grote waarheid.

 • door marie op dinsdag 11 januari 2011

  Heel veel begrip voor de stelling van Frank Roels. Wie kan er in Godsnaam !! nog ernstig blijven bij dit politieke spektakel. Teveel ambtenaren, te hoge lonen, van alles teveel... voor de werknemers, maar tijd genoeg te verprutsen door politici en VOKA en co. Want wees gerust: u en ik gaan hiervan de rekening betalen, niet die ruzieënde politici. Maar kijk rustig verder naar de Allerslimste mens, het is nu trouwens begonnen...

  • door Willie van Peer op dinsdag 11 januari 2011

   Ik zou het graag eens willen zijn met marie, maar dat is het nu juist: wat IS de stelling van Frank Roels. Dan konden we daar argumenten voor of tegen aanbrengen. Maar ik zie geen "stelling", alleen maar de uiting van ongenoegen. Mag natuurlijk, en ik wil er ook best naar luisteren. Maar het lost niets op. Ik zou liever voorstellen voor echte oplossingen lezen.

   Willie van Peer

   • door L.V. op woensdag 12 januari 2011

    De Awoert in mijn titel was niet zo serieus bedoeld, eerder als beeld om mijn frustratie naar het gebrek aan out of the box denken, zoals de piste om de twee regio's gewoon op te heffen. Want, en u mag dit dan populistisch vinden, al uw argumenten die u nog aanhaalt ter argumentatie van het bestaansrecht van de regio's, zijn allen gebaseerd op het gegeven dat er meerdere verschillende volken in dit land wonen, meerdere regio's in dit land bestaan.

    Het is juist dat out of the box denken dat ik mis in dit debat; er zijn twee verschillende regio's omdat dat zo kunstmatig in leven is gehouden de laatste hervormingen, er is geen perfecte tweetaligheid omdat de regio's het belangrijk vonden hun onderwijsbevoegdheden zelf in te vullen. Het idee dat de regio's er nu eenmaal zijn en dat dat is omdat het is, vind ik (je m'excuse) geen valabel agrument, zo kan men erlke hervorming vantevoren ondergraven.

    Ik zie geen enkele reden waarom elke belg, ongeacht afkomst, kunde, of geloof (zowel religieus als politiek) niet volstrekt 2talig zou kunnen zijn, men moet natuurlijk beginnen met hier dan op in te zetten, i.p.v. de eigen taal superieur te vinden tegenover de andere, een probleem dat aan zowel in V & W bestaat. Als we allemaal even onze vooronderstellingen en gemediatiseerde vermeende geschiedenispatronen in de rugzak laten en dan zoeken naar een hier en nu oplossing, dan lijkt me deze piste een valabel alternatief.

    NVA en Vl. Belang zitten al jaren te roepen dat het multiculturele en Belgische project gefaald is, awel... Het project Vlaanderen <--> Wallonië heeft eveneens gefaald. De communitaire problemen zijn pas begonnen toen men Vlaanderen en Wallonië van elkaar wou onderscheiden, was dat niet gebeurd, dan zaten we nu niet met deze vreemde vraagstukken. Als we een probleem willen oplossen dienen we toch te zoeken naar de oorsprong, de wortel van het probleem? Excuses als ik dan populistisch overkom.

    En ik blijf bij mijn beeldende awoert

   • door froels op woensdag 12 januari 2011

    Ik probeer alle reacties te lezen en te begrijpen. Doe nu mijn best om KORT te verduidelijken. 1) meerdere correspondenten tonen geschokt te zijn door mijn tekst. Eigenlijk vind ik dit wel positief: door in klare taal te spreken wordt de realiteit duidelijk, en die realiteit is niet prettig, blijkbaar. 2) ik breng geen oplossingen aan in dit artikel. Ik zou niet in de plaats willen staan van JohanVDL of DiRupo enz. Ik vermoed wel (maar dat schreef ik niet; ik zet dit ook tussen haakjes, het is speculatie) dat er meer kans is op een nieuwe regering met Reynders en O-VLD, dan met NVA. 3) in andere artikels over de sociaal-economische situatie heb ik al wel andere geldstromen verdedigd: in plaats van cadeaus aan de bedrijven die de winsten en bonussen verhogen, voorwaarden koppelen voor meer arbeidsplaatsen, en de winsten fatsoenlijk belasten. Alleen is daarvoor geen meerderheid bij de kiezers en in de media. 4) de essentie van mijn artikel over de politieke impasse na de afwijzing van het document JohanVDL, is een analyse van de FEITEN zodat een verklaring/inzicht kan ontstaan hoe we in deze impasse verzeild zijn. Ikzelf heb daar niet zoveel ongenoegen of paniek bij als sommigen lijken te denken. Een simpele analyse van de feiten is absoluut nodig, want overal herhalen mensen dat het spelletjes zijn, dat ze er niets van snappen, enz. (er is nu een betoging aangekondigd; maar zonder eisenpakket). 5) die feiten zijn: op basis van de verkiezingsresultaten, en van wat de populairste media dag in dag uit brengen sedert jaren, doe ik een soort weddenschap of bewering over opinies/gevoelens die bij een meerderheid van Vlamingen leven, en dit op een 8-tal domeinen. Ik hoor natuurlijk ook rond mij en op TV en radio wat mensen zeggen, al gaat dat over een kleiner aantal. Ik heb NIET gezegd dat deze opvattingen in het NVA programma staan. Ik heb ook niet gezegd dat elke Vlaming ALLE ACHT opinies aanhangt; de één focust op het Vlaams in Brussel, de andere focust op de zogenaamde transfers naar Wallonië, of op de hoge loonkosten, of teveel ambtenaren, of op de migranten, enz enz. Een correspondent merkte op dat NVA niet méér vraagt voor Vlaanderen. Wel, misschien zeggen ze het zo niet. Maar ze willen wel minder voor Brussel en minder voor Wallonië. De hele financieringshervorming is toch niet bedoeld om meer te geven aan Brussel? en de totale pot verandert niet... Doordat veel Vlamingen die visie hebben, en ook de media, spreekt BartDW hen aan, en kan hij potentieel een meerderheid halen in Vlaanderen. Bart weet dat ook, en daarom wil hij niet in een federale regering stappen zonder vette vis. Die moet heel vet zijn, want zijn kiezers willen ook een stuk, dwz ze willen voelen dat er iets veranderd/verbeterd is. Nu, dat laatste kan niet, dat weet Bart ook: welke regering ook "moet" fors besparen, en dàt gaan de mensen steeds meer voelen. Liever dus zonder mij (Bart), dan mèt. Ik hoop dat ik iets verduidelijkt heb? Dank voor al uw reacties.

    • door Willie van Peer op woensdag 12 januari 2011

     Ik dank Frank Roels voor zijn verheldering: dit maakt een aantal zaken inderdaad veel duidelijker. Maar ik wil de "méér" kwestie toch nog even in het licht stellen van "responsabilisering": ieder moet zelf verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen inkomsten en uitgaven. Dat is voor ieder van ons individuen ook het geval. Solidariteit mag daarbij zeker een rol spelen, maar niet als een absolute eis zonder dat de ontvangende partij veel doet om aan de eigen situatie met verantwoordelijkheid iets te verbeteren.

     En punt (3) kun je wel dromen, maar dan gaan de buitenlandse investeerders gewoon ergens anders heen en gaan de bedrijven hier dicht. We leven niet meer in België alleen, maar in een geglobaliseerde economie - of we dat nu goed vinden of niet.

     Willie van Peer

     • door froels op woensdag 12 januari 2011

      Indien we hier een discussie beginnen over de "juistheid" van de opinies 1 tot 8, of over mijn ideeën over herverdeling zijn we vertrokken voor een ander debat. Wel grondiger en belangrijker dan de regeringsonderhandelingen; maar niet het onderwerp van dit artikel. De voorbeelden die Willie VP geeft, illustreren dat sommige van de Vlaamse opinies uit mijn artikel inderdaad bijgetreden worden, of alleszins niet verworpen.

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties