Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Panorama 2 januari: 'Eurozone of Neurozone'

Wat een analyse had moeten zijn over het hoe en waarom van de eurocrisis, mondde uit in een afrekening met Griekenland. Meer bepaald met de Griekse ambtenaren.
maandag 3 januari 2011

Gedurende een half uur - op een uitzending van 45 min - kregen we te horen dat het ambtenaren apparaat er te log, te duur, corrupt en te groot is. In cowboystijl, zonder verificatie van het materiaal, worden beelden getoond van plaatselijke - lees laag geplaatste - ambtenaren die geld aanvaarden of prikken voor afwezige collega's. Een Griekse professor economie meent te weten dat een machinist twee maal meer verdient dan een universiteitsprofessor (i.e. 2 x 3000, 00 euro / maand). Het weerwoord van een vakbondsvertegenwoordigster wordt geplaatst in het licht van totaal ongeloof: ... en zij durft nog te beweren dat er ambtenaren te kort zijn, nadat een resem goed geplaatste intellectuelen net gezegd heeft dat er veel te veel waren.

De recepten voor een oplossing: sterke afslanking van het overheid, drukken van de lonen, inperken van de macht van de vakbonden, verkoop van overheidsbezit en privatisering van overheidsdiensten. Ze worden allemaal als oplossing naar voor geschoven. Maar we kennen ze. Het zijn de recepten waarmee het IMF, rating-bureau's en patroonsoganisaties ons om de oren slaan. Het zijn de adagio's van het neoliberalisme. Een model dat tot grote armoede in Latijns-Amerika, Afrika en Azië heeft geleid, tot wereldwijde crisissen en 40 miljoen mensen die onder de armoede grens leven in de VS.

Als epiloog - laatste vijf minuten - toch nog iets over de euro. Waarbij, zoals in de Europese politiek, Duitsland het voortouw neemt: Europa moet afslanken. Het aantal Europese lidstaten moet naar beneden. De zwakkeren - Griekenland, Italië, Portugal enz... moeten eruit. De economisch sterkere landen blijven erin zolang ze de Duitse discipline overnemen: het overheidstekort reduceren door de lonen te drukken en een staat in dienst van de export. En wie daar niet aan voldoet kan er alsnog uitvliegen.

Ja, zelfs Frankrijk is een potentiële kandidaat. Want, volgens de correspondent van de WDR en ZDF in Brussel, zit het in 'de cultuur' gebakken. Duitsers hebben hun geschiedenis mee om een dergelijke strakke discipline vol te houden en het probleem direct bij de horens te vatten. De Fransen daarentegen ...

En, nog volgens die correspondent, kan je de 'culturele' inborst niet zomaar veranderen (dat dit in tegenspraak is met zijn bewering van 2 minuten nadien waarin hij zegt dat Duitsland, na twee wereldoorlogen en even veel zware muntdevaluaties, die mentaliteit / 'culturele' shift wel gemaakt heeft, doet blijkbaar niet ter zake). Maar misschien bedoelde hij wel het volgende: het is gemakkelijker om verder te gaan met de landen die de dictaten van de werkgevers en het IMF zonder verzet slikken.

En wat als er zo'n afgeslankte EU komt. Met, zoals Duitsland, een economie die volledig op export gericht is, maar die in eigen regio geen afzet vindt, wegens te lage lonen. Gaan we dan onze producten dumpen in de rest van Europa, onder sterk gesubsidieerde omstandigheden, met Afrikaanse toestanden als gevolg? Stappen we in een neerwaartse spiraal van dalingen van lonen en sociale achteruitgang / dumping, om in competitie te blijven met de andere economische grootmachten?

Neen, deze aflevering van Panorama was inhoudelijk heel neoliberaal gekleurd en getuigde van slechte journalistiek. Laten we hopen dat dit wordt rechtgezet in een volgende aflevering waarin er gewezen wordt op de rol van de speculanten en rating-bureau's en waar ook ingezoomd wordt op het aandeel van de banken en bedrijven in de staatsschuld. Laten we trouwens niet vergeten dat, volgens de Europese Centrale bank, de EU-overheden, sinds 2008, 4500 miljard euro uitgegeven hebben om banken en bedrijven in moeilijkheden te helpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

18 reacties

 • door froels op maandag 3 januari 2011

  Ik zette meteen dit als kommentaar online. De webmaster van de VRT schrapte wel de site van DWM die onderaan stond... "De economen Noels en Van de Cloot zeggen niet welke belangen zij verdedigen. De loonmatiging in Duitsland die als voorbeeld wordt gesteld, heeft geleid tot werkende armen. Bovendien kon de export van Duitsland maar succes hebben omdat de andere eurolanden niet hetzelfde deden (ik citeer prof Paul De Grauwe). Een devaluatie van de munt van de Grieken zal de exportbedrijven tengoede komen, maar de Griekse bevolking zal verarmen. Het is dus een formule om meer rijkdom te verschuiven van de bevolking naar de winsten van (een aantal) bedrijven. Dat noemen Noels en Van de Cloot een gezonde economie. De hoge intresten die de Griekse en Ierse bevolkingen nu moeten betalen op overheidsobligaties gaan in de zakken van anonieme speculanten op de beurzen. In Ierland is het overheidstekort dan nog veroorzaakt door de redding van de banken die teveel risico’s hadden genomen op de beurs. Ook in België heeft de redding van de banken netto 15 miljard gekost (recent cijfer). Moet de bevolking daar nu voor inleveren? Het is steeds een kwestie wiens belangen men verdedigt: die van de mensen, of die van de miljardairs en beleggingsfondsen. http://www.dewereldmorgen.be/people/froels ". Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/06/28/griekenland-crisis-business http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/05/22/marc-de-vos-winston-churchill-en-de-wetenschappen_ Prof Hendrik Vos en Deville schrijven vandaag: http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B634D8AU

 • door froels op maandag 3 januari 2011
 • door froels op maandag 3 januari 2011
 • door Frank Goossens op dinsdag 4 januari 2011

  Het is niet omdat de reportage jullie boodschap niet verkondigen dat ze daarom "neoliberaal" en "getuigd van slechte journalistiek". Er werd een beeld. Ooit al bij stil gestaan dat jullie de waarheid niet in pacht hebben?

  Overigens werden er wél vakbondsmensen en griekse journalisten aan het woord gelaten.

 • door Frank Goossens op dinsdag 4 januari 2011

  Meer info over de "neoliberale" en "foutieve journalistiek", te vinden op: http://actua.canvas.be/panorama/blogs/de-neurozone-912011/#more-28601

 • door Ludo K op dinsdag 4 januari 2011

  Pascal heeft volkomen gelijk. Dat was ook mijn reactie. Ik had me verwacht aan een analyse van het probleem op europese schaal, maar het werd een afrekening met deGriekse ambtenaren . Waarom ging men niet in op de belastingsontduiking dat een betoger aankloeg en warvoor meer ambtenaren nodig zijn , zoals in België. ? Wie is veantwoordelijk voor de inhoud, die Van Laeken ?

 • door Ignace Pollet op dinsdag 4 januari 2011

  Bureaucratie is een pest en dat heeft de panorama-uitzending nog eens goed gedemonstreerd. Alle instituties, inclusief het oevrheidsapparaat (maar ook bedrijven, vakbonden, de kerk, de banken,.. noem maar op) vertonen de neiging zichzelf te bedienen en niet het doel te dienen waarvoor ze (ooit) zijn opgericht. Met een moeilijk woord noemen we dit zelfreferentialiteit. Het fenomeen is niet nieuw natuurlijk, maar het is sluipend gif waarvoor burgers en politiek moeten waakzaam blijven. Zoniet krijgen we een Griekenland-scenario: teveel ambtenaren, slecht bestuur, ongecontroleerde macht, corruptie, budgetaire problemen en bijgevolg een onkredietwaardig economisch systeem (zowel het land zelf als de eurozone waarvan het deel uitmaakt). Ik behoor niet tot een of andere tea-party die vindt dat overheidsoptreden of een sociaal beleid per definitie des duivels is, maar het licht van de zon ontkennen hoeft nu ook niet. In die zin verwondert het mij dat DWM, ooit fris en met een brede blik gestart, nu blijkbaar de playground wordt van een groep ideologisch gelijkgezinden die alleen die nieuwfeiten tolereren die in hun kraam passen. Culturele verschillen, ook tussen gebieden in Europa zijn een realiteit - maar een taboe voor wie vindt dat alle mensen gelijk zijn. Sorry, maar alle mensen zijn ongelijk. Er zijn de verschillen tussen individuën, en ook tussen groepen. In dat laatste geval spreken we over culturen. Deze reportage heeft de verdienste dat ze de link tussen cultuur, politieke keuzes en economie heeft aangeraakt. Over wat de banken en de Lehman Brothers ons aangedaan hebben, hoeven we het niet elke keer te hebben.

 • door Nick De Roeck op dinsdag 4 januari 2011

  Beste Ignace: uw kritiek snijdt hout. Ik hoop op beterschap voor 2011, maar vrees het.

 • door Jan Dereymaeker op dinsdag 4 januari 2011

  Zie hierover de klare en intelligente analyse van Gilbert Deswert in De Gids op maatschappelijk gebied 10/2010.

  Het n"euro"logisch probleem zit niet bij de Griekse ambtenaren maar bij de Duitse banken. Vraag dat maar aan Angela...

 • door froels op dinsdag 4 januari 2011

  Veronderschuldig mij als ik wat paternalistisch overkom: we moeten allen eerst de feiten controleren, vooraleer oordelen uit te brengen (in dit geval over "de" Grieken). De reportage, (en deze die erop volgt, als ik de Canvas-site goed begrijp, volgende zondag), bestaat uit MENINGEN (meestal negatief gekleurd) van een aantal individuen die tegenover ons (de gewone kijkers) géén verantwoording moeten afleggen. Een beetje zoals de paus, of Léonard, die ook hun meningen hebben. Met hun goed recht; maar meningen geven de werkelijkheid niet weer. Eurostat en het Internationaal Labour Bureau geven cijfers die helemaal anders zijn dat de huidige hetze tegen de Griekse werknemers. Voorbeelden: De gemiddelde luie Griek gaat op pensioen wanneer hij 61,4 jaar oud is (tegenover 61,1 voor de hele Unie). Hij/zij wordt dan verwend met een gemiddeld pensioen van 750 EUR. Tot die tijd heeft hij/zij gemiddeld 42 werkuren per week gepresteerd, het hoogste aantal van de hele Unie, op de Tsjechen en de Polen na, en dat voor ongeveer het laagste gemiddeld bruto maandloon van de hele Unie (803 EUR voor de Grieken, tegenover 1300 EUR voor de Ieren, of 1250 EUR voor de Fransen). De "talloze" Griekse ambtenaren maken 22,3% uit van het totaal aantal werknemers, beduidend minder dus dan in Nederland (27%), Frankrijk (30%) en Zweden (34%). In Duitsland maken werknemers in overheidsdienst maar 14% van de arbeidsmarkt uit, maar zelfs dan blijft Griekenland onder het gemiddelde in de Unie. En ondanks de dertiende en veertiende maand en de bonusregelingen van deze werknemers die de laatste maanden zo vaak zijn vermeld, zijn de lonen van deze publieke sector werknemers in reële termen… gedaald.

 • door Richard op dinsdag 4 januari 2011

  Beste Ignace ik begrijp jouw stelling over dat we het niet elke keer over debanken moeten hebben niet. Twee jaar na dato kampen we nog steeds met de gevolgen van de financiële crisis. Nog schandaliger is dat diezelfde banken 'fiscale discipline' (mooi woord voor besparen op sociale uitgaven) eisen van de overheden die hun nota bene hebben gered met ONS belastinggeld.

  Tis natuurlijk altijd makkelijker om de schuld te leggen bij Walen, vakbonden en werklozen (hierbij lustig aangemoedigd door het politiek establishment), ipv de oorzaak van de crisis te leggen bij de echte criminelen nl. de banken.

 • door PjjB op dinsdag 4 januari 2011

  Inderdaad: 60% van de uitzending een (eenzijdige) 'reportage' over de penibele toestand in Griekenland. Wie waren de veroorzakers? Na een aankondigingfilmpje, waaruit moest blijken dat het een diepgravende - want 'eigen' - onderzoeksreportage over de toestand van de Euro-constructie. Niet alleen wordt de VRT-programmatie een breiwerkje van herhalingen, maar bovendien gebroddelde kwaliteit.

 • door piet db op dinsdag 4 januari 2011

  Een mens vraagt zich af waar het met de VRT naartoe aan het gaan is. Ik betwijfel zelfs of Van Laeken er voor veel meer tussen zit dan de aankondiging en zijn obligaat glas water. Benieuwd wat Walter Zinzen ervan zou gevonden hebben.

 • door Le grand guignol op woensdag 5 januari 2011

  Het past niet volledig bij bovenstaand artikel, maar toont ons wel volgens welke neoliberale ideologie het huidige Europa werkt en afrekent met de man en vrouw in de straat! Wat volgt zijn de brandstofprijzen van landen buiten de EU:

  Azerbeidjaan Diesel EUR 0,31 Egypte Diesel EUR 0,14 Ethiopië Super EUR 0,24 Bahamas Diesel EUR 0,25 Bolivia Super EUR 0,25 Brasil Diesel EUR 0,54 China Normal EUR 0,45 Ecuador Normal EUR 0,24 Ghana Normal EUR 0,09 !!!!!!! Groenland Super EUR 0,50 Guyana Normal EUR 0,67 Hong Kong Diesel EUR 0,84 Inde Diesel EUR 0,62 Indonesië Diesel EUR 0,32 Irak Super EUR 0,60 Kazachstan Diesel EUR 0,44 Qatar Super EUR 0,15 Kuwait Super EUR 0,18 Cuba Normal EUR 0,62 Libya Diesel EUR 0,08 !!!!!!! Malaysia Super EUR 0,55 Mexico Diesel EUR 0,41 Moldavia Normal EUR 0,25 Oman Super plus EUR 0,20 Peru Diesel EUR 0,22 Philippines Diesel EUR 0,69 Russia Super EUR 0,64 Saudi Arabia Diesel EUR 0,07 !!!!!! Afrique du Sud Diesel EUR 0,66 Swaziland Super EUR 0,10 !!!!!! Syria Diesel EUR 0,10 !!!!! Trinidad Super EUR 0,33 Thailand Super EUR 0,65 Tunesië Diesel EUR 0,49 USA Diesel EUR 0,61 Venezuela Diesel EUR 0,07 !!!!! Etats Arabes Unies Diesel EUR 0,18 Vietnam Diesel EUR 0,55 Ukraine Diesel EUR 0,51

  De EU-politici verdienen - haast letterlijk - stukken van mensen (ca. €16600 Netto per maand), en vinden het blijkbaar vanzelfsprekend dat de brandstofprijzen binnen de EU uit de pan swingen. Ooit noemde men deze heren en dames 'zakkenvullers', vandaag de dag zijn het 'perverse geldwolven'! Ze laten nog het liefst de bevolking voor alles opdraaien, zolang ze zelf maar kunnen blijven teren op het geld van de gemeenschap.

  • door Frank Roossens op woensdag 5 januari 2011

   [title]Beste, De olieprijs wordt[/title]Beste,

   De olieprijs wordt niet door de EU-politici bepaalt.

   • door Frank Roossens op woensdag 5 januari 2011

    bepaald* uiteraard.

    • door froels op woensdag 5 januari 2011

     ik vermoed dat de Grand Guignol doelt op de hoge accijnzen. Die bepalen inderdaad de prijs aan de pomp. zoals andere belastingen geven onze overheden die meteen weer uit aan sociale zekerheid, onderwijs, politie, openbaar vervoer, onderhoud vd wegen (een paar jaar vergeten blijkbaar door Vlaanderen, wat dit is regionaal), enz. Dat veel van de genoemde landen zo'n lage dieselprijs hebben, correleert goed met hun tekort aan sociale en gemeenschapsvoorzieningen. en ook met een tekort aan openbaar vervoer. Dat is een keuze over het soort maatschappij dat men wil.

 • door Kenny D'haeseleer op zaterdag 19 februari 2011

  De VRT is een propaganda zender.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties