about
Toon menu
Opinie

Europa behandelt armen als honden

Het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010, waarvan België de voorzitter was, wordt roemloos, maar feestelijk ten grave gedragen. Het leed een lange doodstrijd, vindt Koen Calliauw.
dinsdag 14 december 2010

Op 17 december 2010 zal tijdens een slotconferentie de laatste rochel gehoord worden. Een peperdure rochel, waarvan de Europese instellingen het geheim bezitten. Staatssecretaris Philippe Courard (PS) zal triomferen, België flikte het toch maar. Is Europees van tel.

Met wat pech zal het de stenen uit de grond vriezen. Weest zeker, Courard en C°, de plaatselijke OCMW's zullen wéér niet klaar staan om hulp te bieden. Waarom? Uit onbekwaamheid en onwil. Omdat politieke spelletjes belangrijker zijn dan mensenlevens. (Lees Courard op Eutrio.be)

Europa vreet ... Dakloze crepeert ...

Op donderdag 9 en vrijdag 10 december had in Brussel een Europese Consensus Conferentie plaats. Zeer toepasselijk in het Theâtre National aan de Emile Jacqmainlaan. Een inhoudelijk hol circus. Volgens Courard een "ware mijlpaal". Rijkelijk overgoten met maaltijden, drank en dure hotels, dat wel. Kortom, een belediging voor de armen die vakkundig geweerd werden. Voor de Europese troep is dat gewoontjes en voor heel wat burgers ook.

Wanneer het thema echter dakloosheid en extreme armoede is, lijken de organisatoren en deelnemers chique, corrupte hoeren. Er klonk geen woord van kritiek over dit perverse opzet. Er steekt een nieuwe koude golf op.

De kerstkalkoen van deze Europeanen is besteld. Ze zullen hoogstens een afgekloven botje naar een zwerver en zijn hond werpen. Daarenboven, de verschrikkingen van de dak- en thuisloosheid heersen het hele jaar. Niet slechts rond Kerstmis, wanneer de brave burger een korte opstoot van menslievendheid krijgt en de media sensatie ruiken.

De enkelen uit de basis die wensten deel te nemen en toegelaten werden, werden overspoeld door de luxe en arrogantie van het intellectueel en politiek volkje dat een dik belegde boterham verdient ten koste van de armen.

Het Europese middenveld vulde in al zijn oppervlakkige glorie de zaal. Een meisje uit Amsterdam, één van de weinige die als straathoekwerkster de werkelijkheid kende, bleef me verbluft vragen of dit "normaal" was. Neen, dit was niet "normaal", het was wel de "gewoonte".

Een "diepe denker" over sociale uitsluiting uit Londen hoorde dat ik van Antwerpen ben. Hij vroeg me waar hij in deze 'diamantstad' een leuk steentje voor zijn vrouw kon kopen. Over dakloosheid in mijn stad? Niets. Wel vertrok hij weldra gesubsidieerd naar New York om ook daar zijn duur klinkend verhaaltje te slijten.

Ondertussen werd donderdag, even verwijderd van het Conferentiecentrum, in de gangen van het Zuidstation opnieuw het dode lichaam van een zwerver aangetroffen. Onder een roltrap, tussen de andere daklozen. De zoveelste.

In het Theâtre National geen woord daarover. De wijn en taartjes werden door obers overvloedig aangeboden in de warme zalen. Parfum overheerste. Niet de reuk van de armen, van ongewassen lijven en kledij. Niemand had ooit het idee om op kosten van Europa de zwervers in de metrogangen een maaltijd aan te bieden.

En er uit solidariteit bij aanwezig te zijn. Voor de meesten op deze Conferentie bestaat armoede uit statistieken, theorie en wereldvreemde standpunten die passen in het discours van een volgevrete bourgeoisie. Wie de straat, de goot echt kent, kon niet anders dan kotsend dit theater volgen of het pand verlaten.

Ikzelf, van het Antwerpse Daklozen Aktie Komitee (DAK), vrienden van het Brusselse Chez Nous - Bij Ons, uit Charleroi en Luik hadden ons voorgenomen dit schandaal van nabij te observeren. (Lees de site van het DAK).

Armen aan het woord? Forget it!

Van de 45 aangekondigde sprekers, waren er 44 universitaire medewerkers uit de meeste lidstaten. De ene werkelijk ervaringsdeskundige vrijwilliger was Philippe Decraene van het Belgisch Gemeenschappelijk Daklozen Front en het Antwerpse DAK.

Hij las een opgepoetste tekst voor en werkte in naam van het Front een Europese bevraging van daklozen uit met een aantal realistische eisen. Dit in de hoop en wellicht de illusie dat er toch een minimum aan standpunten van de basis zou begrepen worden.

Het Front en het DAK beschouwen zich als vakbonden en zijn gerespecteerd. Ze voerden vele acties en namen deel aan talrijke studies. Ze brachten daklozen uit geheel België bijeen op drie meerdaagse 'daklozencongressen'. Hun maandelijkse bijeenkomsten vormen op zich 'scholing'. Ze organiseerden in het hele land meerdere omvangrijke kraakpanden die soms jaren functioneerden.

Deze Consensus Conferentie werd voorgesteld als bijzonder democratisch. Europa democratisch? Met experts en een jury die weldra na rijp beraad tot conclusies zal komen. In werkelijkheid is het opgezet spel waaraan de belanghebbenden, de daklozen, de gecriminaliseerde armen niet te pas komen.

Dat armen zelf intelligent en ervaren het woord kunnen nemen, was hier onbekend. Wellicht ongewenst. De zogenaamde experts en andere sprekers overrompelden een gedwee luisterende zaal met van mekaar gepikte, herkauwde stellingen die ze via hun kanalen, universiteiten, glossy publicaties, congressen als trouwe hondjes van de politieke machthebbers van het moment, verspreiden.

Het was het soort dat het over de 'restgroep' heeft, als vuilnis. Over 'visuele overlast' die van het openbaar domein verwijderd moet worden. Die met 'doelgroep' een schietschijf bedoeld. Die op Europese plannen broeden om via een gemeenschappelijke strategie alle daklozen uit de treinstations, metrogangen manu militari te verwijderen. Die 'zero tolerance' promoot. Een 'strafstaat'. Ze spraken mekaar op het podium amicaal met de voornaam aan. "Chez Nous..." (Lees "Straf de armsten").

FEANTSA recupereert

FEANTSA was de grote organisator van dit feest en drukte er haar stempel op. (De Europese federatie van nationale organisaties die met thuislozen werken).

FEANTSA is een lobbymachine in dienst van de overheid. De organisatie heeft niet de minste invloed in de wereld van daklozenorganisaties. Ze beweert van wel en liegt. Haar daklozenproject HOPE is bluf.

In Vlaanderen is het Daklozen Aktie Komitee (DAK) de enige grassroots beweging, ervaringsdeskundig, zelforganisatie, vrijwilligers die met daklozen en extreem gemarginaliseerde mensen werken. Het DAK weigert toe te treden tot FEANTSA en zich te laten recupereren. (Lees over FEANTSA).

Oeverloos gezwets, new speak die door een ervaringsdeskundige die leest doorprikt wordt. Deze Europese Consensus Conferentie over thuisloosheid onder Belgisch voorzitterschap werd in samenwerking met de Europese Commissie, de Franse regering en FEANTSA - een soort super NGO - georganiseerd.

De crisis blijft duren, de werkloosheid stijgt, de armoede en het verzet eveneens. Europa, haar lidstaten en de kapitaalkrachtige groepen, de vrije markt slaan de handen in mekaar in een poging om enerzijds de georganiseerde armoedebewegingen te recupereren, onschadelijk te houden en anderzijds de repressie ingang te doen vinden.

Van 'verzorgingsstaat' naar 'strafstaat'. Dat mag al wat euro's kosten in een Theâtre National. Dat mag al wat subsidies kosten bij het omkopen van het middenveld. Een middenveld dat voor een steeds toenemend deel graag als buffer optreedt tussen de overheid en de morrende basis. "Hou jij ze arm, ik hou ze dom", krijgt zo een hedendaagse invulling.

De voorzitter van FEANTSA, Freek Spinnewijn, had de brutaliteit om te verklaren dat de 'middeleeuwse' praktijken van vervolging van armen, verdrijving van stad naar stad, de narrenschepen, definitief voorbij zijn. In dit mooie Europa heersen nu humane regels. Terwijl iedereen die ziet en hoort, moet beseffen dat migranten massaal van staat naar staat verdreven worden, over de grenzen gejaagd en gecriminaliseerd op een wijze die aan de nazi's doet denken.

De SP.A-burgemeester van Gent, Termont, riep zopas zijn burgers op om Roma's te negeren, te laten bevriezen bij extreme koude, ze geen onderdak of voedsel te geven, niet de minste hulp.

Als tactiek om kinderen, vrouwen, mannen naar elders te verdrijven. Zuiver middeleeuws en xenofoob in navolging van het racistische Frankrijk waar de Roma's verjaagd worden, richting ... Gent.

Ook in Antwerpen worden zwervers - zowel 'die van ons' als 'die vreemde luizen' - opgejaagd. In Antwerpen worden straten en wijken 'opgekuist' van de armen om er de 'betonboeren', de projectontwikkelaars op los te laten. De gewone Antwerpenaar moet opkrassen. (Lees over Antwerpen 2060 "Naar wiens evenbeeld...")

"Erst kommt dass Fressen ..."

Is extreme armoede een natuurwet? Zit het 'in het hoofd'? Zijn de armen lui en schuldig? Kortom, wat is de werkelijke oorzaak van verpaupering, van het toenemend stedelijk proletariaat, van het aantal 'working poor' en daklozen?

Waarom zwellen de rijen aan de voedsel- en broodbedelingen aan? Voor een antwoord, zelfs maar één zin, moest je niet in het Theâtre National zijn. Dat bleek voor al die geleerde koppen wat te gevoelig. Tenslotte strijken zij en delen van het middenveld, FEANTSA en C°, rijkelijke vergoedingen van staten, van Europa, van privébedrijven op.

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Intellectuelen en anderen die wel de oorzaak van de armoede noemen - het casinokapitalisme, het imperialisme en globalisme, de banken, de mondiale financiële wereld die winst maakt zonder bijdrage aan de reële economie - waren op deze Consensus Conferentie niet aanwezig of bleven bijzonder stil.

Politiek en ideologie zijn in deze middens vieze woorden. Armen politiek en ideologisch informeren eveneens. Er hangt een 'neutraal' sfeertje dat onwetenschappelijk is. Tijdens dit hele Jaar van de Armoede was geen sprake van een bevruchtende polemiek. Zelfs de economische / financiële crisis werd uit het zicht gehouden.

Laat staan dat woorden als klassenverhoudingen / klassenstrijd vielen. Want daarover gaat het dus. Over de hele wereld zijn door autonome intellectuelen uitputtende studies verricht naar de oorzaken van de armoede. Militante activisten lezen ze. Europa verbergt ze. Wat in Brussel door FEANTSA verzameld werd, waren de knechtjes van het overheidsbeleid die voor een bord linzen bereid zijn hun kunstje te tonen. Zij die in termen als 'onderklasse' denken. (Lees Dalrymples - Onderklasse - boekbespreking).

Armen zijn geen romantici. "Erst kommt das Fressen, dan kommt die Moral", dichtte de communist Bertold Brecht. "Das Fressen" werd en wordt van de armen gestolen door de goed in het vet zittende Europese congresgangers, met hun benen onder de restauranttafels.

Armen eisen niet veel. Een huis, brood, warmte, school voor de kinderen, wat cultuur, geld. Geld dus, geen loze verhaaltjes. Dat geld moet worden gehaald waar het zit. Bij de aandeelhouders, bij de Belgische multinationals die miljarden winst maken en 0,00% belasting betalen. Dat onderwerp was tijdens de conferentie uiteraard taboe. (Lees site PVDA - 0,00% belastingen).

Europa is de vijand

Voor de opening van de conferentie had donderdag aan de ingang, op straat, een kleine actie plaats van het Belgisch Gemeenschappelijk Daklozen Front - Front Commun des SDF. De armen zelf, de daklozen, een twintigtal.

Dit Front bestaat vijftien jaar en ontstond door een samenwerking tussen Brussel en Antwerpen als 'vakbond'. Het bevat de werkelijke 'experts' van de sociale uitsluiting. De ervaringdeskundigen die centraal hadden moeten staan op de Conferentie. Hier werden ze nauwgezet en intimiderend in het oog gehouden door de staatsveiligheid en privébewakingsdiensten.

Het 'schoon volk' in het Theater voelde zich bedreigd. Terecht, de woede van gecriminaliseerde, gemarginaliseerde mensen kan hevig zijn. De 'apartheid' tussen de 'rijken' en de 'armen' was bewust geregeld. Na veel discussie vooraf zouden op de vierhonderd deelnemers maximum dertig armen mogen deelnemen. Tot dat getal kwam het niet, vertegenwoordigers van grassroots bewegingen stuurden hun kat.

Politici als Frank Vandenbroucke (SP.A), voorzitter van de show, en staatssecretaris voor Armoedebeleid Philippe Courard (PS), leden van de Europese Commissie, staatsecretarissen uit Europes landen sloten zich af van de straat en het volkje dat daar overleeft en sterft.

Ze beschermden hun luxe speeltje met het geld dat ze stalen van de armen. De honderdduizenden euro's die verspild werden in dit Jaar van de Armoede waren beter aangewend om levens van daklozen te redden van de vrieskou.

Deze Europese Consensus Conferentie Dakloosheid had niet als doel snel realiseerbare antwoorden te vinden. Ze was een voor de armen beledigend, provocerend theater. Ze maakte deel uit van een internationaal snel toenemende politiek waarbij de armen 'schuldig' verklaard worden.

In de VS zitten de gevangenissen vol met arme 'schuldigen'. De gevangenis nam de rol over van sociale ondersteuning. Deze 'schuldige' is in het beste geval een diersoort, die besnuffeld wordt en schadelijk verklaard. Je hebt 'slechte' en 'goede' armen. De 'slechte' biedt verzet, de 'goede' plooit en wordt een ietsje beloond. FEANTSA is in Europa de motor van dit systeem. Van een toenemende Europese 'strafstaat'.

No go zones ...

De bla-bla op deze Conferentie was dure bladvulling. Ervaringsdeskundigen en hun organisaties bespraken al jaren geleden hun problemen, bijgestaan door werkelijk geëngageerde wetenschappers die een keuze maken en zich niet verschuilen in 'neutraliteit'.

Ze 'namen het woord zelf' en formuleerden haalbare oplossingen. Dikwijls deden ze in aartsmoeilijke omstandigheden wat de overheid bewust nalaat. Het 'kraken' van gebouwen bijvoorbeeld en mensen opvangen. Het in de wereld van de prostitutie opzetten van gezondheidsvoorziening.

Het verschaffen van duizenden maaltijden dankzij de kleine middenstand. Kwaliteitsvolle cultuur organiseren. En vooral de druk op de politieke wereld niet loslaten. Met soms harde acties, als bezettingen van OCMW-kantoren, niet-toegelaten betogingen. Het verschaffen van informatie, scholing, opvoeding, antiracistische acties, steun aan sans-papiers, samenwerken met àlle culturen.

"L'union fait la Force". Velerlei soorten kinderanimatie, vakantiekampen. Samenwerken met middelbaar onderwijs, sociale scholen en universiteiten. Dat alles autonoom, zonder belangrijke subsidies, als zelforganisaties. Los van het klassieke middenveld. Voor de 'bobo's' van Europa een onbekend, vreemd terrein, waar ze niet verschijnen zonder bodyguards. "No go zones".

Deze schat aan kennis kwam in het Theâtre National niet ter sprake. De minachting, het paternalisme en erger droop van het gebeuren. In de stijl, de inhoud. Deze Europese Conferentie toonde wat de Europes politiek en die van haar lidstaten rond armoede werkelijk inhoudt als de vijand van de sociaal uitgeslotenen.

De armen hebben van Europa niets positiefs te verwachten. Hou ze in de gaten, die 'Europeanen', deze ondemocratische constructie waar enkelen achter de schermen beslissen. Waar een leger aan 'eurocraten' de Rechten van de Mens aantasten door met big brother-systemen, camera's, Jan en alleman te volgen.

In Antwerpen wordt big brother op het De Conincplein volop ingezet om mensen die hangen en goedkope Cara-pils drinken met 250 euro te beboeten. Waar de sociale verworvenheden bedreigd worden. Laat je niet inpakken door de glitter.

"Als minder dan niets ..."

De armen verzetten in België veel inhoudelijk werk van een hogere kwaliteit dan hetgeen op de Conferentie voorgeschoteld werd. Het Belgisch Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, dat partner is van het Centrum voor Racismebestrijding zet al vijftien jaar mét de armen de problemen, oorzaken en oplossingen op een rijtje in klare taal. Niemand van dat Steunpunt zat trouwens op het Conferentiepodium, terwijl ze werkelijke, professionele experts zijn.

Citaat uit het "Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede", de brochure van het Steunpunt: "(De armen) delen de twijfel over de mogelijkheid tot maatschappelijke verandering via gespreksgroepen georganiseerd door sociale diensten". Anders gezegd, de mensen wantrouwen die 'diensten' terecht. Men kan zich voorstellen wat de mensen denken van een megaconferentie waar totaal over hun hoofden geluld wordt. Dit congres was niet in het minst de stem van de armen. Het was de stem van hun uitbuiters.

Citaat: "Volgens hen heeft dit te maken met het feit dat deze diensten mensen in armoede benaderen van uit een hulpverlenersreflex, met focus op hun problemen zonder de maatschappelijke context in vraag te stellen. Zo ontneem je de mensen een groot stuk participatie en leg je een te zware verantwoordelijkheid bij hen. Ze kunnen immers opeens 'mislukken', terwijl ze al problemen genoeg hebben".

Ofwel, de armen zijn niet schuldig, volledig verantwoordelijk voor hun situatie. De sociale omstandigheden, het economisch systeem, de politiek, de maatschappelijke context zijn dat wel. Zoals beschreven, op de Conferentie werd die 'maatschappelijke context' zedig verborgen.

Verder uit die tekst van het Steunpunt: "Arme mensen, en de daklozen onder hen, geven voortdurend uiting aan het gevoel dat ze behandeld worden "als minder dan niets, als honden" en aan het verlangen erkend te worden in hun maatschappelijke waardigheid, een 'behoefte' die al te vaak miskend wordt". Aan de Conferentie namen beschaafde dames en heren deel. Ze gebruikten vork en mes met klasse.

De burgerij die eerder een hond onderdak zal geven, dan een 'clochard' die maar "werk moet zoeken". Het Steunpunt verzamelde aan de hand van talloze gesprekken en contacten een enorme databank over "het échte leven" der daklozen.

De daklozen en armen hadden daarin zelf een grote inbreng. Hetgeen op de Europese Consensus Conferentie getoond werd, is bruikbare fictie voor individuen en instellingen die een schaamlapje zoeken voor hun enorme tekortkomingen.

Het is een poging om greep te krijgen op de armen zonder maar een begin te maken met het uitbannen van de armoede. Het Steunpunt is niet volmaakt, maar is de beste bron voor hen die ernst maken met de strijd tegen de armoede. Niet tegen de armen, zoals Europa en FEANTSA. De op de Conferentie verkrijgbare, 84 pagina's tellende brochure van het Steunpunt over dakloosheid maakte het hele circus overbodig. (Zie Steunpunt en hoe die brochure te verkrijgen is).

En nu?

Deze Europese Consensusconferentie onder leiding van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werd met het van de armsten gestolen geld tot een kwalitatief onbenullige show in het Theâte National opgeblazen.

Er is geen enkele reden om zich door het type daar verzamelde 'bobo's' te laten overbluffen. De werkelijke experts zijn wij, de basis. Het onthullen van de geldverslindende gang van zaken in dat milieu is geen anecdote. Men leert aldus hoe onbeschoft de slachtoffers van het systeem behandeld worden. Als honden, dus.

Dat tijdens de Conferentie even verder een dakloze in miserabele omstandigheden crepeerde zonder dat die bobo's een kik gaven, is geen anecdote. Het toont aan hoe de armen als uitschot bekeken worden.

Het vreten, zuipen en de hotels hadden niveau. En de armen? De vrieskoude slaat weer toe. Tijdens de vorige 'onverwachte' koudeperiode bewees de overheid ten overvloede dat ze niet geïnteresseerd is in die ellende. Zeker niet als het 'vreemden' zijn, zoals Roma's.

Ook deze keer zal er niets verbeterd zijn wegens de blijvende nadrukkelijke onwil. De zaal in het Theâtre National zat vol met goed doorvoede en het geld over de balk gooiende verantwoordelijken voor de mensonterende behandeling van armen, zwervers. Zij zijn verantwoordelijk voor de doden wegens "niet verlenen van hulp in nood".

Deze schandelijke Conferentie mag niet vergeten worden. Ze maakte zichtbaar waar de werkelijke vijanden van de armen zitten. In de Europese instellingen, in de lidstaten, bij hen die de macht hebben. En nu? De armsten hebben reeds bewezen het heft in eigen hand te kunnen nemen.

Zonder het minste respect voor de 'notabelen'. Leer die onderdanigheid af! Organiseer zelf, herwin je trots, word deskundig expert, laat je zien en horen.

Wees geen 'brave' arme. De geschiedenis bewijst dat het kan. Het gaat niet om de geest. Het gaat om de materiële werkelijkheid buiten ons hoofd, het dagelijks brood. Aan 'moraal' is er geen behoefte, wel aan 'Fressen'....

Koen Calliauw

Koen Calliauw is oprichter en voorzitter van het Antwerpse Daklozen Aktie Komitee (DAK). Het ontstond vijftien jaar geleden vanuit een groot kraakpand in de wijk St.Andries. Hij richtte toen samen met de Brusselaar en priester Jean Peeters het Belgische Gemeenschappelijk Daklozen Front op. Dat Front voert over het hele land gezamenlijk acties en kraakt gebouwen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

27 reacties

 • door Francine Mestrum op dinsdag 14 december 2010

  Uitstekend artikel! Dit zouden we veel meer moeten lezen. Dan zouden mensen misschien stilaan gaan bezgrijpen dat armoede niet enkel een harde en pijnlijke realiteit is voor veel te veel mensen, maar tegelijk een ideologie, een concept dat door de machthebbers wordt gebruikt om hiun eigen doelstellingen te bereiken: hun legitimiteit versterken, hun neoliberaal beleid verdedigen en tegelijk de sociale zekerheid - de beste armoedebestrijding - afbouwen. Zo gaat het al eeuwenlang, zo deed het ook de Wereldbank, en zo doet het nu ook de Europese Commissie. En de liefdadigheid vaart er welbij, rijke mensen kunnen zich een goed geweten kopen en hun eigen maatschappelijk nut 'bevestigen'.

  • door Freek Spinnewijn op zondag 19 december 2010

   Maar dit is alleszins nt wat de consensusconferentie heeft beoogd. Wacht tot wanneer de consensus wordt gepubliceerd midden januari, en u zal zien dat het geen pleidooi zal zijn voor het neoliberale beleid van de EU. Ik heb echt geen idee waarom de cc een aanleiding is om FEANTSA van neoliberale sympathieen te beschuldigen. Het artikel is misschien uitstekend, maar heeft niets te maken met wat er werkelijk is gebeurd. op onze conferentie ...

 • door Lucie Evers op woensdag 15 december 2010

  Al bij de eerste paragraaf herken ik de woede, de bitterheid ook, van Koen Calliauw. En ik snap waar die vandaan komt. Maar louter het systeem aanklagen vind ik vooral getuigen van 'externe locus of control' en 'het collectief schuldmodel', vaak gebruikt tegenover het nogal caritatieve 'individueel schuldmodel'. Beide zijn 'fout' , in die mate dat geen van beide modellen bijdraagt tot een oplossing, een werkbaar beleid of een uiteindelijk resultaat. Wanneer dus inspanningen gedaan worden vanuit het beleid, en de middenklasse die haar structuren bevolkt, zal ik dat niet langer verwerpen. Dat het onvoldoende is, wil ik niet ontkennen. Maar al die mensen ook meteen 'aanvallen' creërt nog sterker een wij-zij benadering. En mentaal gaan de boeken dicht. Hebben wij, de universeel kansarmen (of het nu daklozen, asielzoekers, sans papiers, roma of nog anders heet), dan iets bereikt? Neen. Hoogstens de misérie tot politiek geïnstrumentaliseerd. Goed beleid maken moet meer zijn dan de woede van een drukkingsgroep erkennen en instutionaliseren. Maar het moet ook technisch goed beleid zijn, en daarin zijn we tot nu toe te weinig inspirerend geweest, te weinig partner. We kunnen maar aan dat proces deelnemen als we verder kijken dan onze woede - ons destructief recht - en tonen dat we ook 'volwassen' voorstellen kunnen doen en begrijpen hoe beleid en beleidsimplementatie werkt. En dan kan je nog jaren roepen dat het 'systeem' omver moet wegens 'foute boel'. (en ja, het systeem is fout vandaar de nood aan transitie). Maar ondertussen is er ook een humanitaire nood. Ik richt dan ook een oproep die , naast het werken aan de structurele component, ook wil werken aan de persoonlijke component. Zodat een echte dialoog tussen kansarmen (de onderwereld) en de bovenwereld echt mogelijk wordt. Want ook meeste mensen uit de middenklasse hebben het lastig om dit leven vorm te geven en alles vol te houden. En dat maakt hen angstig voor ons. Vanuit de ervaring van 'geïndividualiseerde risico's'. Ik pleit vanuit mijn idelogie voor voldoende en goed werkende overheden en hulpverlening, en vanuit mijn ethiek pleit ik voor een appèl op elk invididu, om het (rest) vermogen aan te spreken (en niet alles weg te parkeren in zorg of uitkering), om het onvermogen te respecteren (en niet te remidiëren - dat is een gevecht dat niet gewonnen kan worden) en om de persoonlijke emancipatie niet te verhinderen door de groepsdruk vanwege lotgenoten en drukkingsgroepen... Het is een EN/EN/EN verhaal... Lucie

 • door inneke op woensdag 15 december 2010

  zeer goed artikel! dank je wel voor het te posten.

  groeten, ingrid

  • door Koen Calliauw op woensdag 15 december 2010

   DE EUROPES EN BELGISCHE BOBO'S BLIJVEN FEESTEN. OP 17 DECEMBER WORDT HET EUROPEES jAAR VAN DE BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN HET KAREL DE GROTE GEBOUW TE BRUSSEL MET TROMPETGESCHAL AFGESLOTEN. DIT JAAR HEET EEN "VLAGGENSCHIP" TE ZIJN. DE SLOTCONFERENTIE EEN "CEREMONIE" IN AANWEZIGHEID VAN REGERINGSLEIDERS EN STAATSHOOFDEN.

   Men mobiliseerde ook wat "betrouwbare" armen. Die zullen dankbaar zijn... Immers, een delegatie van mensen die in armoede leven zal alsof de Kerstman komt "een boodschap aan de staatshoofden voorlezen". Ook de voorzitter van de de Europese Raad, onze eigenste Herman Van Rompuy, valt in de prijzen. "Een delegatie van mensen in Armoede" mag het zeggen. Ze roept op "tot een rechtvaardiger en meer solidair Europa". Alsof ze daar in Europa wakker van liggen. De Europese instellingen steken niet één euro in sociale themas. Ze geven "richtlijnen" aan de lidstaten. Ze zijn de motor van de afbraak van verworven sociale rechten. Ze promoten de privatisering van openbare diensten. Men verspild wel miljoenen euro's aan feestjes.

   Europa is een hol vat. Dat moet echter klinken. Daarvoor heeft men slaafse media nodig. Die vervulden blijkbaar gezagsgetrouw hun rol. Op de slotzitting wordt een Journalist Award 2010 uitgereikt. Volgens de uitnodiging "werd deze award gelanceerd door de Europese Commissie om journalisten te belonen die bijdroegen tot een grotere bewustwording en een beter begrip van armoede en sociale uitsluiting". Ooit had men het over "inktcoulies"... Deze "inktcoulies" zijn voor de Commissie en C° van levensbelang om het Europees fabeltje levendig te houden. Dagelijks desinformatie te verspreiden. De oorzaken van de armoede uit de schijnwerpers te houden. De betrokken media bonzen laten graag hun knechtjes op de redacties dat spelletje spelen.

   Dit toont nog eens aan hoe noodzakelijk vrije, onafhankelijke media zijn. DWM publiceerde zeer veel over het thema sociale uitsluiting, in de breedste zin. Journalistieke, polemische stukken. Foto reportages en video. Doordachte intellectuele essay's, soms door meerdere gemaakt. Men zal lang moeten zoeken om een medium te vinden dat zoveel aandacht besteedt aan het sociale. Valt DWM in de prijzen met een Award ? In de financiêle mogenlijkheden van deze site werd wel flink gesnoeid. Wraak van het neo -liberale systeem dat volgens sommigen niet bestaat ?

   Dat armoede steeds massaler wordt, extreme armoede in velerlei vormen toeneemt, de kloof tussen arm en rijk verbreedt is een kwestie van klassentegenstellingen. Dat ik steeds woedender wordt is te wijten aan mijn al decennia lange ervaring aan "de onderkant", als ervaringsdeskundige, als vrijwilliger. Wie dan niet agressief wordt, Lucie Evers, heeft ze niet allemaal op een rijtje. De noodzakelijke asserviteit volstaat niet.

   De beweging tegen de armoede is klassenstrijd. WIJ tegen ZIJ. Bondgenoten moeten de vakbonden zijn. Ze houden zich nog te afzijdig. De armenorganisaties moeten het karakter van strijdbare syndicaten krijgen. Van politieke organisaties met een ideologie. Wat het fabrieks proletariaat eind negentiende eeuw kon, kan de huidige generatie extreem armen ook. Zij die dat ontkennen maken zich medeplichtig. Armen moeten zich symbolisch bewapenen. Hun tegenstanders zijn reëel bewapend. De staat laat geen perverse mogenlijkheid onbenut om de slachtoffers te marginaliseren, criminaliseren. Wie dat proces niet doorziet, leeft op een andere planeet.

   Eens het productie proces verlaten, er buiten gegooid als werkloze, er nooit toe behoord hebbend, met pensioen is men "mister nobody". Duwt men je naar de rand van deze neo-liberale maatschappij. Het neo liberalisme bestrijden moet deel uitmaken van de strijd tegen de armoede. Zoals ik het middenveld van "de sector" ken, in Vlaanderen nog sterk beïnvloedt door de caritatieve mentaliteit uit de kerk, zal dat niet voor morgen zijn. In Wallonië leeft een meer strijdbare visie en praktijk. Beînvloedt door de vele arbeidersgevechten de voorbije anderhale eeuw.

   De verwijdering van de economisch niet productieven gebeurt zonder genade. De armen worden monddood gemaakt via harde repressie, door hen te verstikken met caritatieve truken, door een middenveld dat betaald wordt als buffer tussen een roerige basis en het politieke / economische profitariaat. Vijftien jaar geleden werd er van uit het Armoede rapport op gehamerd dat de armen zelf het woord zouden nemen, in hun taal. Zonder het verhullend jargon dat op de Europese Conferentie over dakloosheid woekerde. Er werd zelfs geen poging ondernomen om armen het woord te geven, buiten een korte tussnkomst van Philippe Decraene van het DAK - Antwerpen. Deze reactionaire "hoogmis" was die van de vijanden van de armen.

   Over de "ideologie van de armoede" - zoals Francine Mestrum het noemt - geen letter. Dat was duidelijk de afspraak. Intellectuelen vervulden en vervullen een esentiële rol in de menselijke vooruitgang. Het type clowns voor wie sociale uitsluiting een rijk wingewest is daagt echter overal op als "neutrale" onwetenschappelijke spreekbuis. Van wie ? Niet van de armen. In mijn artikel wijs ik er op dat wereldwijd progressieve mens wetenschappers studies verrichten en maatschappelijke, politieke, ideologische meningen verkondigen. Ze worden geweerd op de feestjes van de Europese Commissie.

   Lucie Evers, we zullen het wel nooit eens worden. Dat is niet erg. Johan Leman heeft het elders op DWM over 'these, anti these, synthese". Het blijven drie noodzakelijke stappen om in een conflictmodel tot frisse alternatieven te komen. Laten we dus liever dat conflict opdrijven en de halfgare "dialoog" die de weg naar actie en oplossingen versperd, opruimen. "Dialoog" ontaarde in "de sector" tot synoniem van "medeplichtigheid" aan de veroorzakers van armoede. Menselijke veroorzakers, materialistisch, niet ietsdat in "de geest" zou zitten. Dit idealistisch foefje, dat midden 19° eeuw via Hegel en daarop Marx onbruikbaar verklaard werd. De verantwoordelijke voor een systeem dat armoede in zich draagt zijn herkenbaar of moeten ontmaskerd worden. En bestreden. Armen zijn niet schuldig. Evenmin als seksueel misbruikte kinderen in of buiten de kerk. De perverse opvatting als zouden de slachtoffers daders zijn, blijft aanwezig. Zeker wanneer het om armen gaat.

   Het gaat wel degelijk om WIJ tegen ZIJ. De rest is mistspuiterij. Sorry, maar modieuze slogans als EN / EN / EN betekenen niets. Ik had altijd veel contact met prostituees. Een intelligente jonge Nigeriaans vrouw maakte me zeer duidelijk wat ze in Antwerpen kwam doen. Jullie hebben in het koloniale tijdperk mijn land uitgezogen, zij ze. Wij zijn arm gemaakt. Nu kom ik als hoer jullie vieze venten beroven. Als compensatie, opdat mijn familie kan leven. Een ietsje aangepast : haal het geld waar het zit, het is het gestolen geld van de armen.

   Veel vrouwen die uit verre landen naar hier komen, zijn geen slachtoffers van mensenhandel. Ze zijn slachtoffers van politieke terreur, uitbuiting, door het westen veroorzaakte armoede, permanente angst. Ze hadden de moed om die verre tocht te maken en weten wat ze willen : geld. Een beter leven. "Fressen", geld voor zichzelf en hun zeer arme familie. Ze weten wat prostitutie is, ze weten meestal niet dat ze hier verstrikt zullen raken in detzelfde neo liberale logica die de autochtone bevolking arm maakt. Ze gaan deel uitmaken van het stadsproletariaat en dezelfde klasse als de meerderheid van de bevolking.

   Het is uitkijken voor de xnofobe en racistische stemmen - zoals van de Gentse burgemeester Termont (SP.a) - die "de vreemden" met middeleuwse methodes tracht te verjagen. En "onze armen" wat snoepjes toewerpt. In Gent tegen de Roma, in Antwerpen tegen Afrikaanse mensen. Solidariteit dringt zich op. Deze mensen behoren tot "WIJ". Samen kunnen we vechten tegen "ZIJ".

   Propaganda als EN / EN / EN brengen de mensen wel in verwarring. Dat is ook de bedoeling. Ze staat in dienst van "het systeem" dat zich bedreigt voelt. Maak het angstig en wees dat zelf niet. De door dat "systeem" uitgedeelde subsidies aan "de sector" hebben uiteraard niet als doel ze aan te wenden in de strijd tegen het neo-liberalisme, als oorzaak van de kloof tussen arm en rijk. Ze hebben als doel de mensen dom te houden. Slechts een klein deel van "de sector" zet de mensen aan tot verzet. De meerderheid is niet geïnteresseerd. Een minderheid collaboreerd bewust met de onderdrukker en verrijkt zich.

   Laat de tijd van de caritatieve "weldoener" voorbij zijn. Begrijp en laat begrijpen wat de werkelijke agenda is van bijvoorbeeld een St. Egidius Gemeenschap als élitaire collaborateur van de rijken. Die schuldig zijn, niet de sociaal uitgeslotenen. Het gaat om "Fressen", niet om "moraal". Om geld dat teruggepakt moet worden van de dieven die het pikten van alle burgers, ook van de armsten. Zij die de recente financieel / economische crisis met haar enorme werkloosheid uitlokten. En opnieuw miljarden euro winst maken, terwijl ze in België 0,00 euro aan belastingen betalen.

   Gaan we ons nu even "bezinnen" ? Gaan we de "dialoog" aan ? Gaan we op 17 december tijdens de Slotconferentie van het Jaar van de bestrijding van armoede, nederig knielen voor Herman Van Rompuy om beschaafd onze grieven te uiten ? Zoals de horigen van een koning of baron het in de middeleeuwen al deden ? Of neemt het bewustzijn toe dat het om klasenstrijd gaat. Om WIJ tegen ZIJ.

   • door Lucie Evers op donderdag 16 december 2010

    Dag Koen, We zullen het nooit eens worden, we waren het al niet in de jaren 80. Maar je vergist je in mij qua ervaring (in de armoede), positie (maatschappelijk) en ideologie. Alleen wat 'stijl' betreft heb je gelijk, ik ga niet voor het wij-zij, voor de agressie, voor de revolutie, voor de louter aanklacht tegen systemen en sectoren en al wie daar rond loopt. En daarom had ik het in mijn commentaar over 'stijl' , zonder afbreuk te doen aan jouw observaties of - wel degelijk- jouw 'destructief recht'. Hebben de middenklassers de universele mechanismes van de kansarmoede gesnapt? Neen! Daardoor kunnen ze ook geen effectief beleid maken. Hebben ze recht op kansen om het wel te snappen? Ja, bijvoorbeeld door dialoog. Is dat dan voldoende? Neen, want structureel verandert er niets. Je kan het vergelijken met de spaarlamp: je redt er het milieu niet direct mee, maar het bereidt mensen voor op de serieuze transities die er zitten aan te komen, zoals olie en drinkwater op de bon. Transitie moet zich afspelen op de drie niveau's : anecdotisch, regime en systeem. Daarom is transitie als methode een 'evolutie' en geen 'revolutie' maar wel erg bruikbaar in de huidige context. met warme groet van een wij-genoot... Lucie

    • door Koen Calliauw op donderdag 16 december 2010

     Lucie, We werken beiden al lang samen met vrienden waarmee "we het nooit eens zullen worden" op bepaalde, soms essentiële gebieden. "Dat is niet erg..." schreef ik. Dat leidt immers tot discussie, die ik op die Conferentie niet waarnam. Braaf zwijgen leidt tot verarming op intellectueel en praktisch vlak. Tot stilstand. Liever conflict, dan.

     Ik zit als 68 jarige niet verbitterd te wachten op "de revolutie". Kwalitatieve veranderingen met schokken - "revoluties" - hielpen steeds de gemeenschap vooruit. Alleen kwamen die niet van God de vader. Menselijk ingrijpen is nodig. Het zijn ook mensen die de vooruitgang willen beletten, bewust, hun voordeeltjes beschermend. Weer WIJ tegen ZIJ. Deelname aan deze strijd maakt het korte leven waardevol.

     Kleine stapjes en daden evenzeer. Met mijn vrienden van het DAK heb ik duizenden borden soep uitgeschept, gebedeld om matrassen en dekens, mensen naar het ziekenhuis vervoerd, vrouwen met kleine kinderen dringend opgenomen in kraakpanden. Qua veiligheid soms op het onverantwoorde af. Terwijl de overheid en het grootste deel van het middenveld wat verder koffie dronken bij de zoveelste onzinnige vergadering. Oxfam - koffie, uiteraard. Eén van dé overwinningen van de beroeps ecologisten, anders globalisten.

     Voor ons ging het "Fressen" voor de theorie. Als atheïst vond ik altijd gelijkgezinden in de katholieke en protestantse kerken. Als anarcho - kommunist weet ik de kleine en grote bedrijfsleiders wonen, die niet uit paternalisme, helpen. Ik kroop in containers van grootwarenhuizen om er het nog best bruikbare "vervallen" eten uit te vissen. Wat in deze maatschappij aan bruikbaar eten en voorwerpen weggegooid wordt is onwaarschijnlijk. En voerde acties. Bleef niet wachten op de grote omwenteling naar een rechtvaardige niet neo - liberale maatschappij. Maar gaf kleine zetjes in die richting, hield de droom warm. Ook na 16 u, wanneer de middenklasse van het OCMW de boeken sluit en zich naar de TV-soap van de dag spoedt.

     Ik wacht niet op de revolutie. Ik kijk er wel naar uit, dat "grote verhaal". Volgens Europese statistieken kent België 17.000 daklozen, 8% extreem arme rmensen, bijna 20% armen. Dat zijn zware onderschattingen, sans-papiers worden er zelden of nooit bijgeteld. Je kent de omtandigheden waarin deze mensen wegrotten. Ik maakte dat als twintigjarige zelf een paar jaar mee en weet wat het is om bij -10 op de houten vloer van een leegstaand gebouw te slapen. Om in cafés te overleven met één koffie en één broodje waarvoor ik centiemen bij mekaar scharrelde. Dan krijg je wel door wie ZIJ zijn en wat WIJ moeten doen.

     Groeten, Koen.

     • door Le grand guignol op donderdag 16 december 2010

      Stilaan komt het hele en/en-discours me de oren uit. Dergelijke vorm van dialoog - in wezen onderhandelen - heeft enkel nut wanneer er sprake is van wederkerigheid tussen de verschillende partijen. Wel, uit 15 jaar armoedebeleid is gebleken dat er van wederkerigheid geen enkel sprake is - althans toch niet vanwege de overheid, hierbij gesteund door initiatieven uit het middenveld die 'de stem van de armen' willen laten horen door ze, in de samenleving, te versterken. De desbetreffende initiatieven waaronder o.a.: FEANTSA, Steunpunt AWW, VIVO,... zijn GONGO's en/en QUANGO's, i.e., Governamental Organised Non-Governmental Organisations en/en Quasi Autonomous Non-Governmental Organisations. Men kan deze VZW's nog het best beschrijven als 'paarden van Troje' die, onder het mom van Niet-Gouvernementele Organisatie, vanuit de overheid - o.a. door het monopoliseren van subsidiekanalen, door zich voor te doen als expertisecentra,... - in de civiele maatschappij werden binnengeloodst.

      Dit leidt ertoe dat 'de stem van de armen' het ene oor in en vlotjes het andere oor van 'beleidsmakers' weer uitgaat. In vele gevallen wordt 'de stem van de armen' zelfs vakkundig gedempt. Echter naar de beeldvorming toe verpakt men het monddood maken als: participatie, emancipatie, empowerment, eigen-kracht-conferenties,... - "op eigen kracht nog dieper in de stront" zodat beleidsmakers en 'sociaal werkers' hun handen kunnen witwassen. De EU is gebaseerd op dergelijke 'paarden van Troje' - vb. lobby's, consultancy, expertisecentra,... Zelfs in die mate dat de Europese overheidsstructuur - een vijfkoppig monster: Raad van Europa, Ministerraad, Euro-parlement, EU-commissie, EU-gerechtshof - op verschillende manieren een democratisch besluitvormingsproces uitsluit. Men geeft de mensen de illusie dat ze 'iets' te zeggen zouden hebben! Echter wanneer we de evoluties na de fin.-ec. crisis mee in overweging nemen, blijkt dat een massaal protest onder de bevolking nog liever door repressie de kop ingedrukt wordt, dan ernaar te luisteren.

      En/en zou inderdaad het meest gepast zijn, maar dat veronderstelt in een dialoog 'en luisteren'/'en spreken'. Zoniet, blijft het een of/of-verhaal, weliswaar één zonder vooruitgang. In dergelijke situaties is er sprake van transitie, maar deze leidt niet tot evolutie. Wat rest is revolutie, bij wijze van 'last resort', de enige uitweg uit de verdrukking: "If we don't resist, we lose our (moral) right to exist!", oftewel "Zonder verzet, verliezen we ons (morele) bestaansrecht!" - we laten ons bewust behandelen als objecten i.p.v. als mensen (sadomasochisme). Jammer genoeg fungeert een groot gedeelte van de sociale sector - hulpverleners incluis -, door de bevoogding vanwege het hierboven besproken paternalisme, als 'Meester'. Dit is mijlenver verwijderd van de emancipatie of ontvoogding van de 'slaaf'. Wanneer men dat pertinent blijft ontkennen, dan getuigt dat eerder van hypocrisie en niet van empathie!

   • door Freek Spinnewijn op zondag 19 december 2010

    Heeft u de tijd genomen om de artikels en video's die in de prijzen zijn gevallen te lezen/bekijken. Er zit bijzonder kritische stukken tussen. Lees bv eens het artikel over het uitdrijven dan de daklozen uit Praag - derde prijs. U zou zich beter moeten informeren vooraleer ongenuanceerde kritiek te leveren. Natuurlijk loopt er vanalles mis in de EU en is er enorm veel ruimte voor sociale vooruitgang. Maar u schiet (alleszins ten dele) op de verkeerde partij. Als het al een WIJ-ZIJ tegenstelling is, voelt FEANTSA zich helemaal gn deel van de ZIJ. Ik begrijp trouwens nt waarom u ons kost wat kost in dat hoekje wil duwen -- ik heb nog gn enkel valabel argument gehoord. IK ken toevallig Terry die als thuisloze de slotconferentie heeft toegesproken. Waarom denkt u dat Terry nt achter zijn tekst staat? Omdat hij niet hetzelfde denkt als u. Mijn advies -- als je iets wil bereiken op Europees niveau, leer omgang met diversiteit en andere meningen. Freek Spinnewijn.

 • door Le grand guignol op woensdag 15 december 2010

  'Chapeau' voor uw betoog dat de andere kant van de EU-medaille toont; een invalshoek die veel nauwer aansluit bij de (dagdagelijkse) realiteit die 'gewone' mensen ervaren. Daarnaast is het inderdaad de hoogste tijd dat het 'Critical Social Work' de krachten bindt. Temeer omdat het reguliere sociale werk - al huilende en met de pet op - niet verder komt dan een smeekbede voor geld, personeel en middelen. Echter zolang op structureel-institutioneel niveau alles bij het oude blijft - of enkel decadenter blijkt te worden -, zal er fundamenteel niets veranderen voor mensen die in (extreme) armoede leven.

  • door Freek Spinnewijn op zondag 19 december 2010

   Misschien interessant om te weten dat de consensusconferentie die mr Caliauw zo verfoeit de traditionele aanpak van het reguliere sociale werk ernstig aan de kaak heeft gesteld.

 • door Freek Spinnewijn op zondag 19 december 2010

  Reactie op een hoop zever... Wat een onzin!!!! Als u zoveel belang hecht aan waarheid, had ik toch een iets genuanceerder verslag van de CC verwacht. Het aantal feitelijke onwaarheden in uw verslag is nt te tellen. FEANTSA gefinancierd dr de privé sector ?! U maakt natuurlijk een grapje... Mijzelf woorden in de mond leggen die ik nog nooit heb uitgesproken?! Voor de grap waarschijnlijk... FEANTSA beschuldigen dat we lidstaten aan te zetten om daklozen te criminaliseren?! Laat u maar gaan, ik kom niet bij van het lachen ... Het HOPE project een samenzwering tegen de daklozen?! U heeft een erg bizarre kijk op de realiteit ... HOPE is trouwens geen project van FEANTSA, maar u heeft waarschijnlijk gn tijd om dat te checken. Het is u vergeven...

  U heeft hoegenaamd niets begrepen van de CC. U heeft ook nt goed opgelet tijdens de conferentie, want er zijn verscheiden thuislozen als expert aan het woord geweest. Maar waarschijnlijk hebben ze uw unieke waarheid niet verkondigd, en zijn ze daarom irrelevant. Als u FEANTSA toch maar een bende onnozelaars vindt, laat ons dan gerust en verander met uw gelijkgezinden de wereld. En ga vooral elders klagen. Niemand heeft u verplicht om aan de CC deel te nemen. Misschien moet u de machtige kringen wat meer frequenteren, want wij zijn blijkbaar toch maar de schoothondjes van de macht.

  Misschien volgende keer eens even contact opnemen om uw kritiek de bespreken voor het zo ongenunanceerd op het internet te smijten.

  Als FEANTSA in de toekomst toch een klein succesje behaalt, blijf dan aub ook weg... Uw vrienden van Chez Nous waren er snel bij als er geld te verdelen was vr de voorbereiding van de CC. Maar ik zal nt in detail gaan...

  Trouwens -- we hebben heel goed samengewerkt met Philippe van DAK. Blijkbaar is niet iedereen in uw organisatie het zo eens met u als u wil doen geloven.

  Vriendelijke groet,

  Freek Spinnewijn

  PS. Voor al diegenen die willen wetten waar FEANTSA echt voor staat (en voor u kan het ook misschien wel interessant zijn), ga eens nr onze website www.feantsa.org. Iedereen welkom. Wij zijn wel geinteresseerd in samenwerking...

  • door Koen Calliauw op maandag 20 december 2010

   Vooreerst, mijnheer Spinnewijn, ik ben een ervaringsdeskundige die het nog steeds goed werkende Daklozen Aktie Komitee (DAK) vijftien jaar geleden met een kraak oprichtte. Ik volgde de universiteit van de straat en deed dus in mijn gehele leven én ervaring op én theoretische kennis. Geloof me, een pak ervaring. Ik schreef er tientallen artikels over, kwam vele keren op TV, radio, week- en dagblad pers. Woonde tussen de mensen in kraakpanden, weet wat -10 in een onverwarmd krot is en verdedigde hun belangen in de Antwerpse Districtsraad als verkozene voor twee legislaturen, twaalf jaar lang voor Groen! De laatste jaren voor ALF (Arabische Europese Liga) van Dyab Abou Jahjah.

   Ik heb zowaar een blanco strafregister en een niet te torsen dossier bij de staatsveiligheid en inlichtingendiensten. Ik sta op een drie jaar geleden naar de media "gelekte" zwarte lijst van de Federale Politie met als hoofding... "Extremisten - Terroristen". Ik schets deze enkele feiten om te illustreren dat mijn achtergrond niet degene is die naadloos overgaat in sfeer en inhoud van die Europese Conferentie.

   Niet toevallig ben ik wél deels op de hoogte van wat achter de schermen gebeurde bij de voorbereiding er van. Hoe critische stemmen geweerd werden en een veel te grote brok geld naar FEANTSA ging dat de zaal met enkele busladingen vulde. Wat u wellicht niet weet is dat het Gemeenschappelijk Daklozen Front - Front Commun des SDF tijdens een vergadering op het kabinet van de vorige Staatssecretaris voor armoede beleid, Jean-Marc Delizée, weigerde aan jouw Conferentie deel te nemen. Ik kon hen ter plaatse en in aanwezigheid van Delizée aantonen dat we ons best wel "in het hol van de leeuw" begaven om te leren en contacten op te bouwen in Europa. Aldus ontstond het verslag van mijn vriend (DAK) Philippe Decraene over dakloosheid in Europa.

   De wijze waarop verschillende geselecteerde thuislozen aan het woord mogen komen op dergelijke bijeenkomsten, is die van getemde hondjes die door een hoepel springen. Het gemeenschappelijk Daklozen Front stelde de eerste dagen van het organiseren van de Conferentie voor om met enkele bussen te mogen deelnemen. Ik bedoel dan met "onze" mensen : junks, hoertjes, daklozen, krakers, psychiatrische patiënten, straatbewoners, mensen op de rand en uit de goot. Het zou een totaal andere Conferentie geworden zijn, tot meerdere lering van het "schoon volk". Uiteindelijk "mochten" het er dertig zijn. Zo ver kwam het niet. Een twintigtal betoogde voor de ingang van het Theatre National en weigerde deel te nemen of werden niet toegelaten. En of ze gelijk hadden. Deze Conferentie was een belediging voor hen en mijzelf. U zal de reden niet oppikken uit mijn tekst omdat armoede en dakloosheid voor u een wingewest zijn dat ver van uw bed staat. Die Conferentie maakte deel uit van een "Europa" dat een on-democratische machine is die de bevolkingen onderdrukt en beliegt.

   Dat is niet slechts mijn mening in middens van daklozen organisaties, ze wordt algemener. Hoe Europa tactisch en strategisch met armoede omgaat is tot in soms onthutsende détails te lezen in het werk "Straf de Armen", van Loïc Wacquant. Een in de VS lesgevende Franse socioloog. In het Nederlands verschenen bij de uitgeverij EPO.

   U tracht nu in uw racties op een doorzichtige wijze fragmenten uit mijn tekst te bekritiseren. Terwijl het geheel uit twee duidelijke thema's bestaat. 1) De schandalige verkwisting van euro's om een voorgekookte show op te voeren die slechts lucht bevatte. 2) Mijn vraag naar een heldere ideologische, politieke analyse. Liefst tegensprekelijk, polemisch, met de nadrukkelijke inbreng van de daklozen zélf. Intelletuelen als Wacqant voor Frankrijk lagen voor de hand, zoals men alleen al op de site De Wereld Morgen kandidaten te over hebt.

   Dat Europa en deze Conferentie inziet dat de "vrije markt" en het neo-liberalisme (casino-kapitalisme) wat scheurtjes vertoont, kan men daar nog toegeven. Sociale uitsluiting is echter het gevolg van het kapitalisme in haar geheel. Een systeem dat moet verdwijnen. Dat zal niet voor morgen zijn, dat is een mening die wellicht niet door de meerderheid gedeeld wordt, het is wel een zeer belangrijk thema om het tegenover de voorstanders van de vrije markt te zetten. Niet als een gemompelde alinea over de niet te verbergen "foutjes". Het opzet van de Conferentie was naar Europese gewoonte ondemokratisch, zonder tegenspraak en propagandisch. Dat laatste leek me een flop, vermits ik nergens media verslagen heb ontwaard in Vlaanderen.

   Om samen te vatten, mijnheer Spinnewijn, wij zijn woedend omdat - zoals makkelijk voorspeld - weer daklozen creperen op straat. Ik heb de indruk dat er een nieuwe, kritische generatie opstaat die stilaan de pest van het caritatieve werkelijk kwijtspeeld. Maar politiek tewerk gaat. Het DAK was jarenlang een uitzondering in Vlaanderen, als zelforganisatie die dààrom reeds begreep wat de AEL beoogde, met louter vrijwillige ervaringsdeskundigen. Daarnaast weigerden we nooit met politici (ministers) of intellectuelen (universiteiten) samen te werken. We maken deel uit van een ruim verband van gelijkgezinde groepen. We hebben geen lesjes te leren uit de met geld smijtende cenakels van "Europa". We bestuderen die studie van Wacquant en de taktiek van...Black Panther als zelforganisatie.

   We zijn niet marginaal, al is elke armen organisatie per defintie tot dat stigma veroordeeld. Het is ook een Geuzen naam, zoals "hoer". We zullen doorgaan met het gesprek tussen WIJ en ZIJ te aanvaarden. Maar niet als kneusje of zwakke partij. Zonder respect van onze kant, dus. Maar wel oprecht qua info, feiten en meningen. U verwijst naar de website van FEANSA. Ik deed dat al onder mijn artikel.

   Groeten.

   • door Freek Spinnewijn op maandag 20 december 2010

    Nogmaals. U vergist zich van tegenstander. En wat betreft de participatie van thuislozen zelf in de organisatie van de CC, hier de feiten: Het Front Commun zat in de persoon van Jean Peeters in het voorbereidend comité van de CC, samen met twee thuislozen uit Hongarije en Denemarken. Zij hebben nooit ernstige reserves gemaakt bij het organiseren van de CC -- wel integendeel. Het Front Commun heeft bovendien geld gekregen van de FOD-MI om een bevraging te doen van thuislozen in andere landen van de EU. Het rapport dat Phillipe van DAK heeft voorgesteld is daarvan het resultaat. Vanuit FEANTSA is er helemaal gn inhoudelijke beinvloeding geweest van dit rapport. De analyse en aanbevelingen zijn volledig de verantwoordelijkheid van DAk en het Front Commun. Alleen BAPN was een partner in het opstellen van het rapport. Ik heb geen idee hoe de samenwerking tss BAPN enerzijds en DAK en Front Commun anderzijds zijn verlopen, maar mij zijn gn klachten ter ore gekomen. Thuislozen uit verschillende Europese landen hebben aan de CC deelgenomen - waaronder ook Belgen (Ik denk dat u soms vergeet dat de CC een Europees evenement was en datr Belgie slechts een van de 27 landen is...). En bovendien, zoals ik al eerder heb geschreven, waren er ook thuislozen die als expert op het programma van de CC stonden. Die mensen afdoen als schoothondjes van de macht is oneerlijk en getuigd van weining respect vr hun persoonlijke ervaring met thuisloosheid (of zijn er misschien "goede" en "slechte" thuislozen?!). Dat het inhoudelijk en wat betreft de participatie van thuislozen waarschijnlijk nog beter kon, daar ben ik het mee eens. Maar de CC afschilderen als een nutteloos en geldverslinded evenement is toch een beetje gemakkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat de CC het Europees sociaal beleid een duwtje in de goede richting zal geven. (maar voor diegenen de vooruitgang niet willen zien kan ik weinig doen...). Te weining zonder twijfel, maar wij hebben geleerd in FEANTSA om pragmatisch te zijn en met kleine stapjes vooruitgang te maken. En tot nog toe lukt ons dat redelijk goed. Ik stel uw expertise en ervaring mbt thuisloosheid en andere maatschappelijke problemen helemaal niet in vraag. In mijn reactie heb ik gewoon willen duidelijke maken dat uw kritiek op de CC en FEANTSA geen steek houdt. U heeft trouwens nog nt gereageerd op het feit dat u mij totaal onjuiste woorden in de mond legt, dat u een aantal pertinente onwaarheden verkondigt over FEANTSA en haar activiteiten, en over de CC. Het is misschien ten dele waar dat we het grote ideologische debat in FEANTSA uit de weg gaan, maar we staan alleszins open voor discussie rond een aantal belangrijke/gevoelige kwesties. Maar dan zonder apriori's waarvan u er een aantal blijkt te koesteren... Wij proberen onze doelstellingen aan te passen aan onze middelen en mogelijkheden - pragmatisme heet dat !! Wij zullen de wereld nt zuiveren van al haar zonden, maar kunnen toch een klein steentje bijdragen aan meer doelmatig beleid voor thuislozen. Maar daaruit besluiten dat FEANTSA een deel is van de grote neo-liberale samenzwering tegen de kleine man is toch een beetje kort door de bocht. Misschien moet u uw pijlen richten op het IMF en de ECB in plaats van uw tijd te verliezen met een organisatie als FEANTSA aan te vallen, die met de beste bedoelingen werkt aan de strijd tegen thuisloosheid.

    Nog een bescheiden raadgeving ... De Europese Ministers van Sociale Zaken hebben in maart van dit jaar verklaard dat alle landen een globale strategie rond thuisloosheid zouden moeten hebben (met duidelijke doestellingen, met participatie van alle belanghebbenden - thuislozen in de eerste plaats, onderbouwd met betrouwbare statistische gegevens en onderzoek, enz.). Voor zover ik weet bestaat een dergelijke strategie in Belgie nt - noch op federaal niveau noch op het niveau van de regio's. Misschien kan u uw tomeloze energie inzetten om ervoor te zorgen dat de Belgische overheid werk maakt van haar belofte. Dat is nuttiger dan FEANTSA zwart te maken. Of vindt u dit Europees engagement maar prietpraat en gezever waarvoor DAK en het Front Commun zich te goed voelen?! Dan zullen we helaas nooit goed kunnen doen...

    In de hoop op een iets constructievere reactie van uwentwege...

    Freek Spinnewijn

  • door manuel op maandag 20 december 2010

   een paar vragen Freek Spinnewijn

   zoals je weet is de vraag gekomen van Courard ze wilde de stem van de dakloze horen .we hadden afgesproken dat er 80 plaatsen zullen zijn voor mensen die hadden meegewerkt aan de bevraging , er zijn er maar 10 gewoorden van de 440 . heel wat plaatsen waren opgevuld door jullie leden , die er van leven om het woord te nemen voor dakloze en thuisloze

   we hebben voor deze opdracht 36000 € ontvangen durf gij te vertelen hoeveel je heb gekregen voor de opdracht . als we over geld spreken we hebben 2 mensen 6 maanden lang op deze opdracht gezet 20 u per week . deze mensen hebben ervaring als straat bewoner , hoeveel mensen hebben gewerkt en welke bedrag hebben jullie ontvangen .FEANTSA wie is er rijker van geworden . we hebben met aantal mensen gesproken om een euro belanggroep op te starten het gesprek ging goed tot een van u medewerker bij het gesprek kwam viel gesprek stil , een doordenker waarom zwijgen mensen over hun mening als een sociale werk er bij komt . angst om te verliezen wat ze nu hebben .dit was het antwoord dat we kregen .ik kan niet open praten anders word ik niet verder geholpen .ik wil niet meer op straat leven .

   wat was je uitspraak het gaat goed met europa ,europa is sociale hier en daar moet nog iets verander worden . leef je wel in deze wereld of is de wereld armoede niet jou wereld . ik wil met je foto eens door de straten van brussel ,antwerpen ,gent gaan vragen aan mensen die op straat leven wie gij bent ;ik denk dat ze u nog nooit gezien hebben . je heb geen ervaring op de eerste lijn .

   2 vragen wie heeft de vlucht betaald voor de algemeen vergadering van FEANTSA en met welke midelen . in welke hotel hebben jullie geslapen . waarom is feantsa geen lid van het netwerk waar arme het woord nemen geloven jullie hier niet in .

   groeten manuel groepswerker vzw chez nous

   • door Freek Spinnewijn op maandag 20 december 2010

    En dit allemaal nr aanleiding van mijn reactie op een artikel van Mr Calliauw over de CC dat vol feitelijke onwaarheden stond ... Ik moet mij op dit forum toch niet verantwoorden voor de financiële werking van FEANTSA zeker?! Maar zeker is dat wij van de CC nt rijker geworden zijn. Wij hebben trouwens helemaal gn zeg gehad over de keuze van de hotels vr de CC, maar van mij mocht het gerust wat minder confortabel zijn. Waarom wil je toch zo graag de verenigingen van thuislozen opzetten tg FEANTSA. In een aantal landen zijn dergelijke vereningen lid van FEANTSA en werken wij nauw met hen samen. Wat mij betreft kan dat in België ook, maar alleen als alle partners meewillen natuurlijk... In het kader van de CC hebben wij goed met het Front Commun samengewerkt -- toch met haar vertegenwoordigers Jean en Philippe. Wat is het probleem?! Ik heb nooit beweerd dat het in Europa allemaal koek en ei is. Ik heb gezegd dat er beperkte vooruitgang is, en dat we op die beperkte vooruitgang kunnen bouwen om de strijd tg dakloosheid in een aantal lidstaten van de EU vooruit te helpen. Als je dat niet gelooft, geen probleem... Maar laat anderen van het beperkte potentieel op Europees niveau gebruik maken en zich engageren in transnationale samenwerking onder de hoede van FEANTSA. Wij verplichten niemand om op Europees niveau actief te zijn. Ik heb inderdaad gn ervaring met het veldwerk, en dat is zonder twijfel een gemis. Maar sinds wanneer mogen alleen veldwerkers zich engageren in de strijd tg dakloosheid? Moet je foto herkend worden bij de daklozen van Gent en Antwerpen om op Europees niveau iets proberen te realiseren? FEANTSA is actief in 27 lidstaten en nt alleen in België. Wij werken met FEANTSA in de schaduw van onze leden aan de strijd tg dakloosheid, en ik ben mij volledig bewust van de beperkingen van FEANTSA om concrete veranderingen op het terrein te realiseren. Maar dat is nog geen reden om zoals Mr Calliauw met grof geschut op FEANTSA te schieten en de CC af te breken. Ik blijf ondanks alles geloven dat FEANTSA haar steentje kan bijdragen aan een beter beleid vr thuislozen. Tot spijt van wie het benijdt. Freek

    • door manuel op dinsdag 21 december 2010

     Freek je viel onze vzw aan daarom geef ik jou antwoord je weet dat wij geen vraagde partij waren om met jullie samen te werken , dat de vraag gekomen is van de minister zelf . anders was er geen cc geweest . de eerst gesprek die we gehad hebben zijn er afspraken gemaakt rond de aantal plaatsen van daklozen in de cc een 80 tal waarom zijn deze niet na gekomen . als je zegt dat het een goede samenwerking was waarom is er niet verder gegaan op het rapport van ons . een basis rapport dat de stem van de daklozen verwoord hebben .als je zegt een goede samenwerking zal onze vrienden zelf eens een antwoord geven zodat de lezer de waarheid horen .

     freek onze wereld is zo verschilde wij als front gaan slapen met het probleem en staan op met het probleem van mensen op straat voor ons is dit geen werk een visie van leven die we ervaren hebben . we zijn zelf klanten geweest van het thuislozen opvangneten . mag ik u aandacht vesting op een rapport van de caw die in jullie netwerken zitten dat de toegang voor kansengroepen niet toegangkelijk is . ook de tewerkstelling graad is heel laag van kansegroepen dit zijn rapporten in opdracht van de vlaamse gemeenschap gemaakt door het HIva . hoe kun je ons vragen om samentewerken als kansen groepen als tweede rang buger beschoud worden . je gaat ook niet in op mijn vragen . druf je niet kan ik jullie jaarverslagen opvragen .

     onze kan je altijd opvragen geen probleem en die van het dak ook . het stoort mij heel hard dat jullie u keer op keer uitgeven als de spreekbuis van de daklozenwillen zijn en geen lid zijn van het EAPN zijn hier naast werken waarom ? ,waar FEANTSA op uit is een netwerk te maken voor thuisloze in belangstellingvan opvanghuizen voor meer middelen ,

     wij staan altijd open voor samenwerking verbanden als front als mensen de zelfde kansen kregen dat ze niet gebruikt worden voor ander doelstelling . feantsa is niet voor empowerment en activering van kansen groepen en zolang dat ze dit niet zijn kunnen we niet samenwerken . kunnen we niet samenwerken . levenservaring is ook belangrijk niet alleen de schoomopleiding .

     • door Tinne Grolus op dinsdag 21 december 2010

      [title]Beste Manuel, Ik hoop dat[/title]Beste Manuel, Ik hoop dat Freek Spinnewijn langs deze weg in dialoog wil blijven gaan met jou! Groetjes! Tinne

     • door Freek Spinnewijn op dinsdag 21 december 2010

      Beste Manu,

      We dwalen nu wel heel erg ver af van mijn oorspronkelijke reactie. Dat het Front Commun blijkbaar nt goed met ons heeft samengewerkt, dat is nieuw voor mij. Alleszins Jean Peeters (onze contactpersoon van het Front) heeft ons nooit iets in die zin laten weten. Maar goed, laat de kritiek maar komen. Ik zal wel verkeerd geinformeerd zijn. Ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van... Er waren verscheidene tientallen thuislozen aanwezig op de CC -- maar natuurlijk niet alleen uit België. De verdeling van de plaatsen vr de CC was een gemeenschappelijke (complexe) beslissing van alle organisatoren - het voorbereidende comité (waar ook het Front deel van was), de Europese Commissie, de FOD-MI, en FEANTSA. Dat er een twintigtal thuislozen minder waren dan je had verwacht is te betreuren, maar ik denk nt dat het de uitkomst van de CC minder waardevol maakt. Ik heb soms de indruk dat we (FEANTSA) rond participatie nooit goed kunnen doen. Wat we ook proberen, het is altijd te weinig en/of nt goed genoeg. We zijn ons bewust van de vooruitgang die we nog moeten maken op het gebied van participatie, maar jullie ongenuanceerde kritiek maakt het er niet makkelijker op...

      Wat betreft het rapport van het Front Commun (resultaat van de bevarging van thuislozen in verscheidene landen) dat is toch vertaald en gepubliceerd op honderden exemplaren, uitgebreid voorgesteld dr Philippe De Craene van DAK tijdens de CC, in rekening genomen dr de jury van de CC, en beschikbaar op onze website. Misschien gebeurt er nog wel iets anders mee?! Ik begrijp niet goed wat je eigenlijk nog meer van ons verlangt?!

      Wat samenwerking met jullie betreft, ik kan alleen maar herhalen dat we daar open voor staan. Zoals ik al zei, in andere landen loopt de samenwerking met gelijkaardige organisaties erg goed. Maar ik heb stellig de indruk dat er vanuit jullie kant weining bereidheid/interesse is. Dat is geen probleem natuurlijk. Jullie zijn vrij om te doen en laten wat jullie willen. Maar stop dan met het werk van FEANTSA zo ongenuanceerd af te schieten. Van aan de kant is het zo makkelijk, en wat bereik je daar eigenlijk mee...

      Wij hebben ons naar buiten toe nog nooit gepresenteerd als spreekbuis van de thuislozen -- nog nooit !!! Het is pertinent onwaar wat je daar beweert. Wij hebben inderdaad mee geholpen om een virtueel Europees netwerk van thuislozen uit de grond te stampen (is nog in een erg embryonaal stadium trouwens) op vraag van sommige van onze leden. Dit netwerk - HOPE genaamd - staat volledig los van FEANTSA, maar wij proberen via onze contacten bij de Europese instellingen wat financiële middelen en politieke steun bijeen te zoeken om de thuislozen achter HOPE wat meer armslag te geven. Geinteresseerde (ex)thuislozen zijn daar trouwens van harte welkom. Maar ik vermoed dat dit ook weeral niet goed zal zijn. Ik hoor de kritiek al komen -- FEANTSA organiseert de thuislozen om ze als schoothondjes de neolinerale samenzwering te laten slikken. Ik zei het al, het is nooit goed...

      Om nu te beweren dat FEANTSA thuislozen als tweederangsburgers ziet... Tja, wat moet ik op dergelijke nonsens nu antwoorden?! Waarom zouden wij nu in hemelsnaam zoiets denken? Wat hebben we daar nu bij te winnen? Ik zal niet ontkennen dat er bij de opvanginstellingen werk aan de winkel is om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, en thuislozen sneller naar oplossingen toe te leiden. Wel, kwaliteit van de zorg en snelle toegang tot normale huisvesting zijn nu net de twee topprioriteiten voor FEANTSA de komende jaren. Maar ja, het allemaal maar zinsbegoocheling...

      Voor je informatie, wij zijn lid van EAPN - stichtend lid zelf. Ik begrijp dus nt goed wat we hier nu weer verkeerd doen. Moeten we er nu in of eruit volgens jullie?! Laat het maar weten...

      En heb ik ooit beweerd (of iemand anders in FEANTSA) dat alleen schoolopleiding van tel is? Bij mij weten nt. Maar jullie kenne, FEANTSA blijkbaar beter dan ikzelf. Trouwens hebben mensen met een schoolopleiding gn relevante levenservarig. Het aantal jonderen dat rechtstreeks van de schoolbanken in de thuisloosheid tuimelt neemt zienderogen toe in Europa. Maar ja, dat zullen wel weer de "verkeerde" thuislozen zijn.

      Een constructief voorstel. Kom met je collega's van Chez Nous, DAK, het Front en anderen eens op de koffie bij FEANTSA voor een een goed gesprek. Maar kom aub met een open geest, en geen bakken voorgekauwde kritiek die nergens op slaat. het zal voor iedereen beter zijn.

      En nu aan het werk...

      Vriendelijke groet,

      Freek

      • door Koen Calliauw op dinsdag 21 december 2010

       De "eenvoudige Europese NGO" FEANTSA nodigt ons uit op de koffie. ' t Zal voor en andere keer zijn, vrees ik. Wij hebben onze buik vol van dergelijke zinloze gesprekken. Wij zijn helder inzake onze standpunten. Onze kritiek van uit de basis betreft een "sisteem" dat een naam heeft : neo-liberalisme en vrije markt. Uiteraard gaat een door Europa gefinancieerde Conferentie het gesprek daarover uit de weg.

       Armoede en sociale uitsluiting zijn niet het werk van de duivel. Ze zijn het werk van mensen en instellingen, die de ware criminelen zijn. Nog al wat politici en financiële instellingen, zoals banken. Zoals transnationale bedrijven. Zoals natiestaten en Europa. Zoals de daarmee verwante maffia. Marx bewees dat in het midden van de 19° eeuw, hedendaagse geëngageerde wetrenschappers doen dat wereldwijd vandaag. Het was straffe kost van de organisatoren van die Conferentie dat aspect totaal buiten het gezichtsveld te houden.

       We moeten geen koffie drinken. We moeten vechten. We moeten duidelijk afbakenen wie onze vijanden zijn en de juiste tactiek en strategie ontwikkelen om deze aan te pakken. Dat gebeurt niet op dergelijke Conferenties. Die zijn bedoeld om ons,armen,voor schut te zetten en te bevechten. Deze Conferentie moet beschouwd worden als een aanval op de armsten. Een poging tot recuperatie en onschadelijk maken. Misschien bent u een brave mens, mijnheer Spinnewijn, ik kan toch niet geloven dat u te dom bent om niet te beseffen wat u goed betaalde rol in dat geheel is. Wij, basis, zijn niet bereid een dergelijke rol te spelen.

       Daklozen organisaties moeten verder bouwen aan een vakbondsstructuur en leren van de klassenstrijd. Het DAK ontwikkelde die taal en methodiek reeds verregaand. Armen en daklozen zijn intelligent en strijdbaar. Ze moeten maatschappelijke, politieke druk uitoefenen. Ook Europees georganiseerd. FEANTSA is in het beste geval een hedendaagse vorm van het caritatieve. In werkelijkheid is FEANTSA - deze "eenvoudige Europese NGO" - een collaborateur van de moordenaars van de armen. Nogmaals, het gaat om WIJ tegen ZIJ.

       Met je moordenaars ga je geen koffie drinken

       • door manuel op dinsdag 21 december 2010

        dag freek zoals je misschien weet dat hop een samenwerking van de europse spoorbedrijven .en zoals je weet zit de duitse bank hier tussen 500 miljoen euro om de stadion dakloosvrij te maken . we zien dit al in amsterdam waar een harde aanpak is , de grote spoorstadion willen meer en meer winkelcentrum maken en de imago van daklozen kan niet . ook zitten jullie in dit projecht wat is jullie mening horen daklozen thuis in de stadion en hebben ze het recht op bedelen . zoals je collega zegde dat het fout is om dakloze geld te geven dat je het probleem niet oplost . we zijn daar mee ééns maar als ze niet kunnen opgevangen worden hebben ze wel het recht om te overleven op straat . je zegt zelf dat de opvangcentralen werk moeten maken . we vinden ok dat dakloosheid een recht is van de mens die keuze maakt ,indien hij dit niet kan vinden we dat hulp moet zijn . ook hier in zien we dat er veel steken op te rapen zijn door de thuisloze de setoren .

        waar willen jullie een tweede europenetwerk opstarten is het niet beter om samen te werken en armoede in de kien aan te pakken . 20/20 wil zeggen dat 80% van de arme bevolking in de kou blijven staan .is er geen gevaar dat je juist de sterkte mensen weer gaat kunnen helpen . waardoor dat de rest van de bevolking nog dieper in de armoed komt.

        • door Freek Spinnewijn op donderdag 23 december 2010

         Beste Manu,

         Ik vrees dat je nt echt op de hoogte bent van wat er reilt en zeilt in het HOPE project. Wie heeft je ooit ingefluisterd dat het doel van het project is daklozen uit de stations te verjagen, hun gedrag te criminaliseren, van de stations "no-go" zones te maken ... Je moet niet zo snel geloven wat anderen beweren. Zou het kunnen dat we met de partners die in het project betrokken zijn willen kijken hoe er vr thuislozen die in stations terecht komen een echte oplossing kan gevonden worden? Zou dat kunnen???? Natuurlijk niet... Het is toch ondenkaar dat FEANTSA zoiets zou willen. Het is toch duidelijk dat wij de thuislozen will oplsluiten en laten creperen, of in het beste geval er munt uit slaan. Ieder zinnig mens weet dat toch... Geloof wat je wil geloven, maar er zijn nog mensen die het goed menen met de thuislozen en die nt in de basisbewegingen zitten. Misschien moet je maar eens samenzitten met de coordinatrice van het project HOPE. Een heel intelligente en aimabele vrouw -- nt het type moordenaar dat je nogal vaak bij FEANTSA tegenkomt. Zij zal je met veel plezier uit de doeken doen waar het in het project HOPE om draait. Het zal je verbazen...

         Waarom wij een tweede Europees netwerk van thuislozen ondersteunen? Tweede??? Ik ken dat eerste netwerk nt. Het zal aan mijn totale onwetendheid liggen natuurlijk. Ik ben met FEANTSA zo erg bezig met het pesten van thuislozen en met het adviseren van overheden over hoe ze het leven van de thuislozen nog zuurder kunnen maken, dat ik blind ben geworden vr het goede werk van anderen... Als er al zo'n netwerk bestaat, misschien kunnen ze dan de krachten bundelen?! Het netwerk dat wij zo goed en zo kwaad als het kan proberen te helpen is nog in een embryonale fase en staat los van FEANTSA -- ik val in herhaling... De vraag kwam vanuit basisbewegingen uit verschillende landen. Zij wisten ook niets van dit bestaande Europees netwerk. Ik ben dus nt de enige idioot. Dus goed als we zijn, zijn we op hun vraag ingegaan. Maar dat kan je natuurlijk onmogelijk geloven... FEANTSA wil de thuislozen verzamelen in een netwerk om ze monddood te maken. Dat is evident, want onze vijanden dat zijn toch de thuislozen... Dat is toch zo klaar als een klontje... Manu, misschien moet je eens contact opnemen met de mensen die achter dit initiatief zitten -- mensen uit Denemarken en Duitsland vnl. Heel aimable mensen, nt het soort slechteriken die binnen FEANTSA actief zijn. Zij zullen je graag van naaldje tot draadje uitleggen wat hun bedoelingen zijn. Nog zo slecht niet, denk ik...

         Misschien moeten we onze conversatie op deze blog maar stoppen. Ik denk dat het de lezers (de weinige die er nog zijn...) begint te irriteren (en mij eerlijk gezegd ook). Een welgemeende suggestie, gn duivels plan om je de mond te snoeren.

         Misschien moet ik maar van job veranderen. Wat denk je van de wapenindustrie. Die zoeken ook goedbetaalde lobbyisten. Dan is het tenminste duidelijk dat ik in een "slechte" sector zit....

         Sorry vr het cynisme. Het is sterker dan mijzelf...

         Freek

         • door manuel op donderdag 23 december 2010

          dag freek ik heb nog nooit een hoogopgeleide zoveel onzien horen vertelen . ik denk echt en we willen je uitnoding om eens mee te gaan naar aantal dakloze in nederland ,frankerijk spanje zodat je het echte verhaal hoord van hop . ik heb ook geen behoefde om zo in debat te gaan met jou . waar je geen enkel inhoud verhaal kunt brengen .

          ik daag je wel eens uit om in debat te gaan met een volle zaal . neem je deze uitdagin aan . mag ik zallige kerstmis wensen

          • door Freek Spinnewijn op vrijdag 24 december 2010

           Sorry voor al die domheid?????

           Uitnodiging aanvaard.

           Freek

       • door Freek Spinnewijn op donderdag 23 december 2010

        [title]Beste Koen, Wat een pen!!! [/title]Beste Koen,

        Wat een pen!!! Dat moest ik toch even laten bezinken. FEANTSA als schakel in de "moord" op de armen. Dat is nieuw... Origineel is het zeker, maar slaat het ook op iets? Een totaal gebrek aan kennis over wat FEANTSA is en wat we doen is duidelijk geen beletsel vr jou om gratuite beweringen te blijven spuien. Zou het kunnen dat je onverzettelijke anti-houding een overlevingsstrategie is?! Mijn waarheid is de enige waarheid en alle anderen dwalen. Erger nog -- ze zijn een gevaar vr de maatschappij, ze zijn samenzweerders tg de armen, de onzichtbare basis van de neo-liberale strijd?! Get real!!! je houding is niets anders dan een totaal gebrek aan respect vr de talloze mensen die zich in FEANTSA tomeloos inzetten om de strijd tegen thuisloosheid vooruit te helpen -- ook thuislozen zelf trouwens. Maar zoals ik al eerder schreef - waarschijnlijk thuislozen van het verkeerde soort, de domoren die nt beseffen dat FEANTSA een ware bedreiging is voor hun voortbestaan... Waarom reageer ik hier eigenlijk op?? Het is allemaal te gek voor woorden. Ik zou een oproep willen doen aan Philippe van DAK en Jean van het Front Commun om ook eens hun stem te laten horen in dit debat. Wij hebben goed samengewerkt, hebben als volwassenen over onze meningsverschillen kunnen praten. Jullie vertegenwoordigden de basisbewegingen in de organisatie van de CC. Waarom zo'n oorverdovende stilte vanuit jullie hoek. Mogen jullie nt reageren?! Is er beslist dat FEANTSA de baarlijke duivel is, en moet dat vanaf nu tot treurens toe herhaald worden?! Triestig... Als jullie willen vezwelgen in het eigen gelijk van Koen Calliauw, ga uw gang maar ik vrees dat de wereld er nt beter van zal worden...

        Spijtig Koen dat je de koffie weigert. Ik hoop dat de koffie met je "kameraden" lekkerder smaakt. Hij zal alleszins herkenbaarder smaken. Het andere schrikt je blijkbaar af... Hopelijk kom je uiteindelijk toch nog tot bezinning. FEANTSA is nog zo slecht nt... Je kiest de verkeerde vijand!!

        Bye

        Freek

 • door Francine Mestrum op zondag 19 december 2010

  Blijkbaar heeft U het artikel van K. Calliauw ook zeer ongenuanceerd gelezen... Zou U misschien iets meer kunnen vertellen over wat het 'Europese Jaar" heeft opgebracht voor de armen en de daklozen?.

  • door Freek Spinnewijn op maandag 20 december 2010

   [title]Mevr. Mestrum FEANTSA is[/title]Mevr. Mestrum

   FEANTSA is helemaal niet betrokken bij de organisatie van het Europees Jaar tegen Armoede. Ik heb mijn bedenkingen bij de manier waarop de beschikbare budgetten zijn besteed -- op Europees niveau maar ook in België. Mag ik u eraan herinneren dat FEANTSA maar een eenvoudige Europese NGO is, en dat wij niet aan de knoppen van de macht zitten. De organisatoren van het Europees Jaar zijn de Europese Commissie en de lidstaten. Als u vragen heeft bij de doeltreffendheid van het Jaar moet u bij hen terecht zijn. Ik deel ten dele de kritiek van Mr. Calliauw, al vind ik dat je het kind nt met het badwater moet weggooien. Er is toch een dynamiek gecreeerd op Europees niveau die geleid heeft tot een engagement van de Europese Raad om het aantal mensen dat in armoede leeft met 20 miljoen te verminderen tegen 2020. In de huidlge politieke context is dat niet niets. Maar natuurlijk is het niet voldoende en is het wraakroepend dat een deel van de EU zich engageert vr de strijd tg de armoede terwijl een ander deel lidstaten dwingt om te korten op sociale uitgaven. Ik voel mij nt geroepen om het Europees Jaar te verdedigen. Mijn reactie betrof enkel de kritiek van Mr Calliauw op FEANTSA en de consensus conferentie. Die kritiek heb ik heel grondig gelezen, en ik vind het nog steeds totale nonsens. Freek Spinnewijn.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties