Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Duitsland loopt voorop

Loonmatiging naar Duits voorbeeld, die Bart De Wever (N-VA) aanprijst na zijn Der Spiegel-interview, werd al meermaals naar voren geschoven vanuit werkgeverskringen. Op dit punt heeft De Wever gelijk: hij zei niets nieuws. Als democratisch politicus volgt hij wiens belangen hij verdedigt: de patroons dus, schrijft Frank Roels.
dinsdag 14 december 2010

Ook het IMF leverde gisteren zijn bijdrage in dezelfde zin: de indexkoppeling van lonen en wedden (waarmee België zowat uniek is in de wereld) moet worden opgeschort, en de werkloosheidsuitkering moet eindigen na een bepaalde tijd. Blijkbaar vinden de grote specialisten dat er te veel koopkracht is in dit land.

Van de Duitse loonmatiging heeft professor economie Paul De Grauwe (KU Leuven) weken geleden al brandhout gemaakt. Loonmatiging geeft de bedrijven een concurrentievoordeel zolang andere landen niet hetzelfde doen. Indien de rest van de EU ook de lonen blokkeert of verlaagt, verdwijnt natuurlijk die voorsprong.

Anne Demélenne en Rudy De Leeuw (beiden ABVV) schrijven: "Maar is het Duitse model wel zo idyllisch? Afgemeten aan de werkgelegenheid heeft de Duitse industrie het lange tijd niet zo goed gedaan, stelt Paul Van Rompuy, econoom aan de KU Leuven."

"Van 2001 tot 2007 is de werkgelegenheid in België meer gestegen dan in Duitsland. Duitsland heeft zijn binnenlandse consumptie opgeofferd. De Duitse vakbonden hebben ervoor gewaarschuwd dat ze de loonmatiging niet tot in het oneindige zullen aanvaarden en ze klagen het groeiende fenomeen van de arme werknemers aan, de working poor: 3,5 miljoen Duitse werknemers verdienen minder dan 7 euro per uur. 1,15 miljoen verdienen zelfs minder dan 5 euro."

"De roep naar een minimumloon van 8,5 euro - een inhaalbeweging dus - klinkt er steeds luider en ook de looneisen worden er sterker, in de eerste plaats in de sectoren die werken voor de export”.(...).

“Het ABVV weigert diegenen te volgen die aanbevelen Duitsland achterna te hollen (zonder het overigens te kunnen inhalen). Daarom zullen we tijdens de interprofessionele onderhandelingen blijven opkomen voor de vrijwaring en de verbetering van de koopkracht."

"Als België de crisis redelijk goed doorstaan heeft, is dat niet zoals Europa beweert, door de flexibiliteit, maar wel dankzij onze stabiliteitsmechanismen, zoals de automatische loonindexering, ons sociale zekerheidsstelsel en het gewaarborgd minimuminkomen”.

Loonmatiging! In 1388 was de slagzin van de Gentse pijnders (zakkendragers): "Loon versoet arbeid" (gelezen in het STAM, museum over de geschiedenis van Gent).

Duitsland wees reeds vroeger de weg

Het is niet de eerste keer dat een bepaald Vlaamse nationalisme zich beroept op Duitsland als lichtend voorbeeld. Voor en na 1940 leefde een grote bewondering voor het Duitse Volk, voor de Nieuwe Orde en zijn Leider, zowel bij de man in de straat, journalisten, opiniemakers, professoren ...

Dit leidde tot de zogenaamde 'wondere zomer van 1940': terwijl de enen reeds de weerstand voorbereidden, vroegen de anderen zich af of ze de bezetter niet als bevrijder moesten verwelkomen.

Het Germaanse broedervolk zou immers de onderdrukking van Vlaanderen door het Brussels establishment beëindigen, en hopelijk ook een groot-Dietsland scheppen door aansluiting bij Nederland.

Eén citaat slechts, uit 1941: "We beleven een keerpunt in de wereldgeschiedenis”...”De sociaal-reddende gedachte aan volks- en volkerenverbondenheid die in Duitsland haar praktische uitwerking en haar vasten vorm heeft gekregen, verspreidt zich zegevierend over de wereld" (*)

Leopold III had dan weer zijn eigen motieven om verwachtingen te koesteren: Hitler had hem bevrijd van het lastige parlement dat vooral wanorde had getoond, en hem dwars lag voor uitgebreider koninklijke bevoegdheden. "Morgen zullen wij weer aan het werk gaan", was zijn radioboodschap aan de Belgen, na de capitulatie. Mensen aan het werk zetten, dat kon Leopold II, zijn grootoom, ook erg goed.

Het duurde meerdere jaren voor de verstandigste Vlaamse nationalisten tot de vaststelling kwamen dat Hitler hun verwachtingen beschaamd had.

Professor Frans Daels, gevierd verloskundige en wetenschapper, schreef op 20 juli 1943 in een (confidentiële) brief aan Hendrik Elias, voorzitter van het collaborerende Vlaams Nationaal Verbond (VNV): “Wij moeten ootmoedig bekennen dat wij bedrogen zijn geweest“.

Op 21 juli 1941 had Daels de Vlaamse jongens nog opgeroepen om in Rusland te gaan vechten met het Vlaams Legioen; dit werd later opgenomen in de SS-Sturmbrigade Langemark. Dat kostte Daels in 1946 een terdoodveroordeling (die natuurlijk niet werd uitgevoerd; hij stierf vredig op 92-jarige leeftijd).

“Wir kommen zurück”, zegden de nazi's toen ze in september 1944 vluchtten voor de geallieerde legers. Hen volgend fusilleerden de Vlaamse SS-ers en passant nog wat burgers. L’histoire se ressemble, mais ne se répète pas.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

(*) Frans Daels, citaat bij Roels: http://biblio.ugent.be/record/369878

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

6 reacties

 • door pieter v op dinsdag 14 december 2010

  Is de tweede helft van dit artikel nu echt nodig? Ik weet niet of u de laatste halve eeuw het nieuws een beetje heeft gevolgd, maar de geopolitieke context is in die periode voldoende veranderd om de parallel die u trekt er verbijsterend dom te laten uitzien.

  • door jan peeters op woensdag 15 december 2010

   Het eerste gedeelte van het betoog heeft inhoudelijke argumenten. Maar ik begrijp evenmin waarom het tweede gedeelte hieraan is aangehaakt. Is de regering Merkel dan een tweede nazistaat? Zijn ook de hedendaagse Duitsers fascisten? Dit is een gans andere historie en bovendien een ander thema.

 • door Erwin op woensdag 15 december 2010

  Het gevaar komt niet uit Duitsland. Het Vlaanderen van De Wever is een rechts, verzuurd Vlaanderen. Ik ben geen historicus, maar ik denk dat nationalisme nog nooit heeft geleid tot meer verdraagzaamheid en solidariteit.

 • door Peter De Win op woensdag 15 december 2010

  Wat Duitsch is, valsch is? De schuld van het naziregime en de collaboratie op de rug van Angela Merkel en Bart De Wever leggen kan volgens mij enkel verklaard worden met het katholieke concept van de erfzonde.

  • door danielverhoeven op woensdag 15 december 2010

   Ik neem het Frans Roels, gezien zijn gezegende leeftijd niet kwalijk dat hij in deel 2 naar het zeer recente verleden verwijst. Is het nog relevant? Misschien niet, maar de situatie nu is vergelijkbaar met de jaren dertig. Maar idd. de wereld is veranderd, we moeten ons blijven concentreren op wat nu gebeurt en niet de indruk geven dat we Bart De Wever en de N-VA volgen in hun obsessie met een geschiedenis die nog veel minder relevant is.

 • door Roland Horváth op maandag 20 december 2010

  1e deel. Niet alleen de loonpolitiek in DE maar ook in de neokapitalistische VS van de afgelopen 30 jaar zijn het voorbeeld. DE creëert daarmee een opbod/ afbod van de lonen in de EU wat oa. valse, onnodige concurrentie is. 2 andere nadelen: Één. Het nodeloos creëren van armoede. De ondernemingen komen uit de rode cijfers ten koste van de minst betaalde werknemers. Als men wil concurreren met lage loonlanden verdient men altijd te veel. Twee. Als de hele EU de loonpolitiek van DE volgt is er binnen de 8 à 10 jaar een crisis zoals de kredietcrisis. Die had dezelfde oorzaak: Te weinig koopkracht bij de consumenten door 30 jaar massale loonsverlagingen in VS.

  2e deel. De politiek van N-VA is ingegeven door 2 groepen: Een harde kern en het grootkapitaal. Één. De harde kern van de partij die het streven van de Vlaamse nationalisten (VLNA) tijdens WO II wil overdoen. Toen vochten Vlamingen aan het oostfront tegen het communisme, de meesten om den brode of uit idealisme. De VLNA wilden een onafhankelijk VL in een verenigd Europa. Nu vechten de VLNA tegen het Waalse socialisme, de PS en ze willen hun oude droom een zelfstandig al dan niet onafhankelijk VL realiseren. Weer werken ze samen met het grootkapitaal, dat nu neokapitalistische kenmerken heeft. Los van de PS kan dan in VL een werkgeversparadijs à la IMF gerealiseerd worden. Werkgeversparadijs = Minimale lonen en rechten voor werknemers: geen 40 (38) uren werkweek en geen collectief loonoverleg en ook minimale sociale zekerheid: ziekte, pensioen, werkloosheid maw. minimale - of geen solidariteit. En dus winst op korte termijn, excessief hoge dividenden en monopolievorming.

  Dat dus ten bate van de 2e groep opdrachtgevers van de N-VA: De neokapitalistische Vlaamse en Brusselse franskiljonse bourgeoisie = de 1 per (tien) duizend superrijken en grootaandeelhouders, sedert lang de ware kampioenen van een splitsing van BE en vroeger de erfvijanden van de Vlaamse Beweging, en ten koste van de 99,9% andere Vlamingen. De Vlaamse strijd is er nu voor de verknechting van het Vlaamse volk. Overigens, twee kleinere entiteiten VL en WA zijn voor het grootkapitaal makkelijker te domineren dan een groter land BE. In Yougoslvië en Tsecho-Slovakije heeft een dergelijke nefaste splitsing plaats gehad.

  Nog 2 elementen. Het grootste gedeelte van de hoofdstroom media is in handen van het grootkapitaal inbegrepen de VRT, De Standaard en Knack. En voor BDW/N-VA heiligt het doel de middelen. Het is ondertussen duidelijk dat BDW geen regeringsdeelname voor N-VA/VOKA wil, dat hij BE in diskrediet wil brengen bvb. met het ongepaste interview in Der Spiegel en heel BE wil destabiliseren en dat hij wellicht hoopt op ongeregeldheden zoals tijdens de koningskwestie of zoals in 1960-1961 ter gelegenheid van de eenheidswet.

  Prettige Kerst en voor volgend jaar indien nodig een prettige ontnuchtering / ontwaken in het nationalistische en neokapitalistische Vlaamse aardsparadijs van de separatisten N-VA, VB, LDD en CD&V.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties