Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Belgisch politiegeweld

Enkele dagen geleden plaatste ik op mijn site een brief van de World Council of Anthropological Associations (WCAA). U kan hem hierbij vinden. Deze zeer achtenswaardige beroepsvereniging protesteert ermee onder alle antropologen 'worldwide' tegen de behandeling die prof. Marianne Maeckelbergh te beurt viel vanwege de Brusselse politie tijdens het No Border Camp.
vrijdag 19 november 2010


In onze eigen media (tenzij op MO*) lazen we er bij mijn weten (bijna) niets over. Weer eens een voorbeeld van hoe nieuws 'nieuws' en een feit een 'feit' wordt.

Wat blijkt gebeurd te zijn? Onder de titel "Wat niemand zich kan inbeelden: mijn nacht van geweld in handen van de Belgische politie" (vertaald uit het Engels), lees ik van de hand van prof. Maeckelbergh, hoe zij opgepakt werd terwijl ze een bijeenkomst bijwoonde van het 'No Border Camp' (een actie die pleit voor open grenzen), er filmde en nota's nam.

Haar onderzoeksproject, overigens een project dat door een wetenschappelijke commissie werd goedgekeurd en gefinancierd, bestaat erin om dit soort bijeenkomsten wereldwijd te bestuderen en op hun democratisch gehalte te toetsen. Wat is haar overkomen? Ze werd opgepakt, 14 uur lang vastgehouden, een tijd lang geketend aan een radiator op een politiebureau, geslagen, uitgescholden voor 'vuile hoer' (en ik beperk me), … en dan uiteindelijk door een rechter vrijgelaten, maar zonder dat ze al haar materiaal terugkreeg.

Hebt u daarover gehoord? Het was bij mijn weten in alle geval geen belangrijk nieuws. Dat VT4 via een eetprogramma goed scoort, is in Vlaanderen een bericht dat dringend aan de bevolking moet worden toevertrouwd. Anno 2010 is dat uiteraard veel belangrijker nieuws. Evident, niet? Nu ben ik zelf geen voorstander van open grenzen. Dit discours komt in mijn ogen een 20-tal jaar te vroeg. Later zal het misschien nog de meest natuurlijke zaak worden, maar nu in mijn ogen nog niet.

Maar wel vind ik dat iemand volledig het recht heeft om daarvoor te pleiten, en ook … om onderzoek te doen over hoe mensen die daarvoor pleiten zich organiseren. Heeft de Belgische politie echt 14 uur nodig gehad om na te gaan of de betrokken professor (verbonden aan de universiteit van Leiden) een wetenschapster was? Als dat zo is, dan vrees ik echt voor onze veiligheid als hier ooit een aanslag beraamd wordt, want dan zijn we in alle geval zeer slecht bediend en georganiseerd.

Als ze het niet hebben willen onderzoeken, dan heb ik echter ook een probleem. Leef ik dan nog wel in een samenleving waar respect voor wetgeving en voor faire behandeling van mensen een prioriteit is? Verontrustend is ook een andere vaststelling: prof. Maeckelberg beweert manifest dat minstens één politieman zijn verklaring aanpaste om de politie niet in moeilijkheden te brengen. Ach zo? Mooi, zeg.

Op 17 november contacteerde ik collega Maeckelbergh met de vraag hoe het nu zat met haar zaak? Zij schrijft: "Ik ben ondertussen nog eens verhoord door de federale gerechtelijke politie die sinds 7 oktober de taak heeft om de 'feiten' (waarbij zij het inslaan van de ruiten bij het politiecommissariaat bedoelen) te onderzoeken. Deze agenten hebben mij meer als getuige dan als verdachte behandeld, en lijken ook het gedrag van de politie te onderzoeken, maar hun taak is vooral de activisten te onderzoeken. Zij hebben wel de camera, die ik bij me had, en mijn USB-stick eindelijk teruggegeven (beide waren ingehouden zonder enig schriftelijk bewijs). Voorts heb ik niets van de politie of Turtelboom gehoord."

"Ik ben heel blij met jullie steun en zal volgende week wat tijd proberen vrij te maken om iets voor jullie te schrijven. Als er bepaalde vragen zijn waar u antwoord op zou willen, dan hoor ik dat graag.”

Hierop heb ik haar geantwoord om nu eens zeer professioneel een analyse te maken, heel kort, van wat er volgens haar gebeurd is en van wat ze denkt over de manier waarop de Belgische regering en de Belgische politie met zulke gebeurtenissen omgaan? (Ik zal het dan aan dit bericht toevoegen onder de “beantwoord” teksten.)

Wees ondertussen ook maar zeker dat die gebeurtenissen steevast een tijdlang aan de orde zullen komen op wetenschappelijke internationale congressen telkens als het Belgisch migratiebeleid ter sprake zal komen. Dat mag je verwachten. Want zie, het is allemaal mooi om allerlei dingen te vertellen over migratie en integratie, die in hoofde van allerlei politici bij ons in wezen vooral als taak hebben om in te spelen op de publieke opinie.

Maar minstens zo belangrijk is het, voor ons, om te weten wat er reëel eigenlijk allemaal gebeurt, en om te zien hoe wij internationaal als klungelaars belachelijk gemaakt worden, omdat sommige politiediensten (- ik wil niet veralgemenen) blijkbaar niet meer weten wat professioneel optreden zou moeten betekenen en sancties uitblijven voor wie ons te schande maakt.

Johan Leman

Johan Leman is medewerker bij het regionaal integratiecentrum Foyer in Molenbeek.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Adrien Verlee op zaterdag 20 november 2010

  1- Het is een foute lezing, maar uit het artikel zou je de indruk kunnen krijgen, dat omdat het een prof. is, de politie als dusdanig niet mocht handelen. Dus wél bij 'gewone' mensen. 2- Het feit dat dit geen nieuwswaarde heeft, dat is intriest (maar niet verrassend, met soms journalisten die op de schoot van politici gaan zitten). Veel erger is het zwijgen in het parlement. Het is een failliete boel. Punt. Alle partijen.

 • door inneke op zaterdag 20 november 2010

  zonder 'alternatieve' media had ik van dit verhaal nooit gehoord.

  ik ga er van uit dat dit het gedrag is bij zowel media als politie, dat politici en bedrijfsleider en aandeelhouders en andere (rijke en machtige) interesse groepen in de samenleving graag hebben. daarom dat de betrokken politiemensen en al die journalisten die de andere kant op keken zeker geen nadeel zullen ondervinden van hun gedrag.

  toch heeft het gebrek aan reactie op het verhaal mij geschokt: de rechten van gewone burgers zijn er wel heel en heel slecht aan toe als dergelijke voorvallen zich zomaar voordoen zonder dat er een haan naar kraait.

  groeten, ingrid

 • door Leo Germeys op dinsdag 23 november 2010

  Marianne Maeckelbergh's ervaring ... is één van de ontelbare gevallen van brutaal politiegeweld. Maar dit is geen aanslag tegen haar persoon zelf: het is de woede van de politieagenten tegen hun eigen onmacht, een explosie van frustratie tegen die dingen waar die politieagenten geen blijf mee weten: tegen een denkende mens die een andere mening heeft over integratie dan wat die agenten zelf als juist overkomt na zoveel jaren dienst in Brussel, tegen dan nog een vrouw die niet zwijgt als ze gedwongen wordt en vooral tegen iemand die hun afreageren op de gevoelige plaat heeft willen vastleggen. Dat een politieagent zich ooit eens gefrustreerd afreageert, mag weliswaar niet maar is toch menselijk en valt moeilijk uit te sluiten. Maar dit bleef niet bij één enkel voorval. Het machtsmisbruik was kennelijk algemeen die nacht. Waren al die politieagenten daar dan onmensen, onvermogen om op te treden tegen onzinnig geweld tegen een medemens? Ik denk het niet en ik vermoed zelfs dat ze erop getraind zijn om juist dan moedig in te grijpen in plaats van laf toe te zien. Als ze dat niet gedaan hebben is het omdat er in hun perceptie geen onzinnig geweld gebruikt is. Maar het relaas van Marianne bewijst het tegendeel. Waarom zouden ze trouwens haar filmmateriaal achterhouden? Dit alles wijst op een diepe emotionele betrokkenheid, op iets als een haat-liefde verhouding in dit conflict, zodat zij blind geworden zijn voor hun eigen geweld..

  De frustratie kan alleen van iets komen dat alle betrokkenen delen: van hun werkomstandigheden. Hoog tijd dus om die te onderzoeken, en nee niet door een of andere politieafdeling of gerecht. Maar bijvoorbeeld door antropologen. Ik denk dat we dan, eens te meer, terug zullen vaststellen dat het integratiebeleid van onze regeringen faalt en onmogelijk is. En hun ambtenaren als mens in een onmogelijke positie plaatst, wat hen op de lange duur ongeschikt maakt om hun werk behoorlijk te doen.

  • door Adrien Verlee op dinsdag 23 november 2010

   @Leo Germeys. Met individualiseren komen we geen meter verder. Maar in principe zeg je dit ook niet, je wil begrijpbaar maken hoe het individu begint te handelen in een structuur. Of dat bv. antropologen er moeten op gaan studeren ... voor mij niet gelaten. Wel is het zo dat bij wijze van spreken het parlement te klein zou moeten zijn na een dergelijk incident. Is het immers niet een aanfluiting van de elementaire beginselen van deze staat? Is deze niet opgericht om die (vanzelfsprekende) liberale principes hard te maken (liberaal in de zin van waarborg van burgerlijke vrijheden)? Het euvel is de particratie. Enfin een ferm stuk vh probleem. Hier zou terecht mogen geïndividualiseerd mogen worden. Dat de 'vertegenwoordigers' veel losser komen te staan van hun partij. Zij zijn nu partijvertegenwoordigers, geen volksvertegenwoordigers. Met de bakken kritiek die te geven is op het momentele politieke fiasco, zou een opschuiven in deze richting, het politieke niveau enorm goed doen. Misschien dat dan het inzicht daagt, bij de 'vertegenwoordigers', dat de Maeckelberghs e.a. niet de boeven zijn, maar wel de financiële roofdieren. Nu gaat verdorie België (wat we er ook onder begrijpen) straks nog verdienen aan de Ierse ellende. Is dit het politiek niveau dat nodig is?

 • door JK op vrijdag 10 december 2010

  Dergelijk brutaal politiegeweld haalt de pers niet om de eenvoudige reden dat er niks nieuws aan is. De pers weet maar al te goed hoe vaak het gebeurd. Ook typisch is dat, eenmaal de polite over de schreef is gegaan, ze volhardt in de kwaadheid en blijft verdergaan. Heel erkenbaar zijn ook de scheldpartijen enzovoort, want de politie weet heel goed dat je dit toch niet kan bewijzen. Wat de reactie van Minister Turtelboom betreft, kan ik alleen bevestigen dat de politiek bang is van de politie. De politiehervorming heeft geresulteerd in riante salarissen voor weinig geschoolde politiemensen die geen andere kan op kunnen. De politiek is dermate afhankelijk geworden dat ze niets durft te beslissen die de belangen van de politie zou kunnen schaden. Daarom komt het dat minister Turtelboom de Taser toelaat, zelfs al weet ze maar al te goed dat er onschuldige burgers slachtoffer zullen van worden...

 • door Linksoloog op zaterdag 22 oktober 2011

  Nochtans vermommen wij ons handig gecamoufleerd als "anthropoloog, socioloog, politicoloog" want "menswetenschappen" zijn in feite door inwerking van de mei-68-bacterie ontaard tot Linksologie en Linksografie, uiteraard is xenofilie troef in ons "wetenschappelijk werk"(sic) Maar zolang we kunnen blijven op subsidies vegeteren opgehoest door economisch productieve belastingebetalers kan het ons politiek-correcte worst wezen

 • door GmbH Matrak & Mattekloppers op zaterdag 22 oktober 2011

  Hardgummi-matrakken en TASER-mattekloppers (met set lampjes om eerst in de oren van de "patient" te draaien in dit donker jaargetijde) kunnen het politiek-correcte stof , dat sinds mei 68 objectief-correct wetenshappelijk werk beschimmelen doet, uit de kleren van PoCo-onderzoekers hardhandig en definitief verwijderen met matrak of TASER-matteklopper in de RECHTER hand, kan het niet fout gaan. Gratis demonstratie op aanvraag voor wie zelf een Linksoloog of Linksograaf meebrengt als "patient"

  Maurice Matrak , Marcel Mattekloppers, vennoten Klopteroplaan, 1 0123 Cloppenburg-aan-de-Clop

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties