Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Zelzate op zijn kop door jeugdbende

ZELZATE - Al drie jaar terroriseert een los netwerk van een twintigtal jongeren het Meetjesland. Uit protest tegen het geweld en de recente aanval op chirojongeren vond donderdag in Zelzate een protestactie plaats. Op de gemeenteraad werd het voorstel voor een nultolerantiebeleid verworpen. “Het volstaat niet om jongeren twee jaar op te sluiten om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag.”
vrijdag 5 november 2010

Na de protestactie van donderdagavond vond er op vraag van Open VLD en enkele onafhankelijke gemeenteraadsleden een extra zitting van de gemeenteraad plaats met het oog op de invoering van een nultolerantiebeleid. Een samenscholingsverbod na 22 uur, meer politie op straat en een fuifverbod voor gekende criminelen zijn de concrete voorstellen voor die 'zero tolerance'.

Toch was niet iedereen even opgezet met deze voorstellen. “Een samenscholingsverbod zal het sociaal leven in Zelzate stilleggen”, zegt Freddy De Vilder, burgemeester van Zelzate (SP.A).

“Bovendien is dergelijke criminaliteit niet te voorkomen door het instellen van een avondklok of een fuifverbod. De raid, zondag, was op klaarlichte dag. Wat ben je dan met een avondklok?”, vraagt Thomas Blommaert, journalist en auteur van het boek 'Ik was nog nooit in Zelzate geweest', zich af.

“Het kan niet dat een hele gemeenschap wordt gestraft vanwege enkele criminelen”, zegt Frans Van Acoleyen, gemeenteraadslid (PVDA+) in Zelzate.

'Bende van de Colruyt'

"De bende bestaat uit een los netwerk van kansarme, werkloze, pedagogisch verwaarloosde en sociaal achtergestelde jongeren”, vertelt Van Acoleyen. “De groep voelt zich gediscrimineerd, wordt bijeengehouden door een netwerk van drugdealers en vindt via dit groepsgeweld haar identiteit."

"Via Facebook maken ze elkaar warm om het op een welbepaalde plek bont te gaan maken. De twee grote chirofuiven in Zelzate, die afgelopen weekend duizenden fuifgangers lokten, zijn daarbij dé ideale plekken voor deze bende om flink rel te schoppen."

"Hoewel er steeds wordt gesproken van de 'Bende van de Colruyt' is dit niet zo vast omschreven. Het gaat om meer dan twintig jongeren die zo nu en dan opgeroepen worden. Deze jongens zijn zowel afkomstig uit Zelzate als de omliggende gemeenten. De harde kern komt vooral uit Zelzate”, besluit Van Acoleyen.

Veelzijdig beleid

Tijdens de extra gemeenteraad van 4 november werd duidelijk dat de tegenstanders van een repressief beleid het belangrijk vinden om een degelijk onderzoek te voeren naar de oorzaak van het probleem.

“Om te voorkomen dat een hele groep jongeren verloren gaat, moeten we eerst het complex probleem in kaart brengen”, zegt burgemeester De Vilder.

"Een veiligheidscommissie met experts, betrokkenen en de politie kan hier duidelijkheid in scheppen en moet ervoor zorgen dat er efficiënte maatregelen worden getroffen", vervolgt Van Acoleyen.

"Het is belangrijk dat jongeren die gewelddadige conflicten plegen effectief worden gestraft. Vorige keren was dit niet het geval. Een gericht politioneel beleid moet hier verandering in brengen. Ook moeten we voorkomen dat minderjarigen door het beperkt aantal plaatsen in gesloten jeugdinstellingen gewoon terug vrij op straat terechtkomen”, zegt Van Acoleyen.

"Maar er moet ook aandacht zijn voor een opvangbeleid. De overheid heeft de laatste jaren zwaar gefaald in de opvang van deze probleemjongeren. Ook burgemeester De Vilder moet erkennen dat zijn beleid gefaald heeft."

Jongeren weer opvissen in onze samenleving

Er bestaat een consensus dat nazorg, buurt- en straathoekwerk van uitermate belang zijn om de jongeren in de periferie te bereiken. Het grootste aantal 'meelopers' is zeker niet volledig verloren.

“Er moet een jeugddienst komen die werkt met een begeleidingsplan voor die probleemjongeren. Het volstaat niet om jongeren twee maanden in de jeugdinstellingen van Mol en Ruiselede te steken om vervolgens gewoon over te gaan tot de orde van de dag”, zegt Blommaert.

Een straathoekwerker is nuttig voor jongeren die niet gemakkelijk toegang krijgen tot de jeugdwerking. “We moeten de jongeren die niet helemaal verloren zijn, weer opvissen in de samenleving”, zegt Van Acoleyen.

“Wat de jeugddienst betreft, moeten we ervoor zorgen dat voorstellen zoals de oprichting van jeugdhuizen er werkelijk doorkomen. Dit is al te vaak dode letter gebleven.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

16 reacties

 • door pieter v op zaterdag 6 november 2010

  Ik lees dat het gaat om "kansarme, werkloze, pedagogisch verwaarloosde en sociaal achtergestelde jongeren” die zich "gediscrimineerd" voelen, en dat er in de eerste plaats nood is aan een beter "opvangbeleid" voor deze sukkelaars. Dat is blijkbaar de mening van een gemeenteraadslid, die van de journaliste zonder weerwoord of nuancering drie vierden van het artikel mag vullen met zijn visie. Als 'journalistiek' erin bestaat iets dat in wezen een opiniestuk is te verkopen als objectieve informatie, dan is dit sterke journalistiek ) zo sterk dat de mainstream-media er nog wat van kunnen leren.

 • door Seger van Leemputten op zaterdag 6 november 2010

  Na enkele dagen meldde het VRT-nieuws dat het om allochtonen ging. De Wereld Morgen is zelfs zo moedig niet. Het besluit is dan eenvoudig : het zijn altijd en allemaal Marokkanen ! Stop dit schijnheilig gedoe ! Noem gewoon man en paard.

  • door MM op zaterdag 6 november 2010

   De wereldmorgen is ten minste moedig om niet mee te lopen in het huidig eenheidsdenken die bepaalde maatschappelijke uitspattingen/baldadigheden graag ziet als een kenmerk van een bepaalde bevolkingsgroep. Alsof het in elkaar timmeren van mensen iets zou zijn die 'eigen' is aan 'de' Marokkanen (we zullen dan maar liefst bijv. de vriendelijke onderonsjes van de oer-Vlaamse Beerschot en Brugge Hooligans 'vergeten') . De VRT vergat er wel bij te vermelden dat onder de slachtoffers van de eerste aanval zowel 'allochtonen', zoals de heer van Leemputte bepaalde inwoners van België-die hier trouwens voor het grootste deel geboren zijn- graag ziet vanuit zijn 'wij' en 'zij' denken, als 'autochtonen' waren. Het PVDA gemeenteraadslid durft de zaken ten minste nog beschrijven zoals ze zijn: een interactie van sociale problemen die een gemarginaliseerde groep van jongeren voortbrengt die voor problemen zorgt. Dit probleem kan men dan ook maar ten gronde oplossen als we-naast bestraffing van de daders-ook de grondoorzaken van die marginalisering aanpakken. Want anders zal men blijven dweilen met de kraan open en zullen bepaalde jongeren blijven terechtkomen in a-sociaal en crimineel gedrag, 'allochtoon' of 'autochtoon'. De rechtse rakkers onder ons ridiculiseren liever de mensen die de vinger op die maatschappelijke wonde leggen. Voor hen is de wereld heel simpel en zijn alle maatschappelijke problemen te herleiden tot bepaald bevolkingsgroepen. Handig, want zo leidt men de aandacht van de publieke opinie af van diegenen die de basis leggen van die sociale problemen via hun beleid van verarming, discriminatie en afbouw van sociale voorzieningen. En dat zijn meestal diezelfde politici die die het hardst staan te brullen over het harder aanpakken van bepaalde bevolkingsgroepen.

  • door Johan Desomer op zondag 7 november 2010

   Er staat niets te weinig of teveel in het artikel. En wat dan nog als het Marokkanen zijn? Is uw oplossing misschien dat we ze moeten terugsturen net zoals Sarkozy heeft gedaan met de Roma? Dat is nu wel net de klucht van het jaar want na twee weken waren ze gewoon opnieuw in Frankrijk. Twee weken gratis op familiebezoek....Grenzen afsluiten en bewaken? Hoeveel zal dat niet kosten en hoeveel ambtenaren zijn daar niet voor nodig? En zijn het niet dezelfden die zeggen dat er teveel ambtenaren zijn die ook de relschoppers willen uitwijzen? Die de staat willen ontvetten. Dat is pas schijnheilig.

 • door barth op zondag 7 november 2010

  Man en paard zei u? Graag: wanneer houdt Voorpost een protestmars tegen het geweld op de Ijzerbedevaart van 1996, op de Ijzerwake van 2005, en tegen het geweld van Bart Debie, Jurgen Gooris (VB-militant die 2 mensen doodschoot op een scoutsfuif), Dieter Samoy (aanvoerder van een groepje dat 2 mensen kapot schopte in Brugge), Wim Felix, Jeroen Mol, Marc Nullens, Patrick Wissels, Luc Masyn, Tanguy Veys, Hans Van Themsche en Rob 'Klop' Verreycken? Het kan zijn dat ik er een paar oversla - ik kan hier moeilijk elke voetbalmatch van de afgelopen vijftig jaar oplijsten - maar is dat eenvoudig genoeg voor je, Seger? Blijf ondertussen vooral je kop in het zand steken en je als een naïeve stumperd laten opzetten tegen 'de Marokkanen'. Zo kan het 'eigen volk' je gemakkelijker in al je gaten naaien waar je zelf bij staat.

 • door Seger van Leemputten op zondag 7 november 2010

  Sorry dat ik zo kort en cryptisch was in mijn reactie. Ik bedoel juist het tegenovergestelde : door in het midden te laten wie de boosdoeners zijn denkt iedereen ( = de "anderen") dat het altijd " de Marokkanen" zijn die het gedaan hebben.

 • door barth op zondag 7 november 2010

  Dus de trefwoorden 'Zelzate', 'werkloos', 'slecht opgeleid', marginaal', 'drugverslaafd' en 'jongere' doen jou onmiddellijk aan Zohra Ait-Fath, Chokri Mahassine, Mbark Bousouffa, Nabela Benaissa of Nouredine Farihi denken, maar als het woord 'allochtoon' aan het rijtje wordt toegevoegd, verdwijnt die associatie als bij toverslag?

  • door Chris C. op zondag 7 november 2010

   We spreken hier over een journalistiek artikel. De vraag die telt is of het maatschappelijk en journalistiek relevant is om de afkomst van de daders te vermelden. Gezien de opkomst van een anti-blank geweld in de steden en steeds ook meer buiten de steden lijkt het mij in veel gevallen te verantwoorden dat men de achtergrond van de daders duidt. Net zoals men de achtergrond van de daders van rascistische daden tegen welke bevolkingsgroep dan ook hoort te duiden (zonder dat dit ook maar iets kan goedpraten wat betreft de gestelde daden). In die zin denk ik inderdaad dat de Wereld Morgen vanuit een ideologische wereldbeeld niet in staat is om over zulke zaken correcte berichtgeving te voeren. Argumenten dat men niet wil meespelen in een stigmatiseren van bevolkingsgroepen hebben al veel te lang een maatschappelijk debat versmoord. En de eenzijdige benadering van de problemen via de invalshoek van de kansarmoede lijken soms op een bewuste verduistering van andere factoren zoals het culturele: bijvoorbeeld opvoeding waarin verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden, homo's en soms ook vrouwen volledig ontbreken en waar een bijna fascistisch ûbermenschbeeld wordt gekoesterd. Een pijnlijke illustratie was de laatste uitzending van Panorama over geweld tegen vrouwen in de Franse Banlieus. Ik heb ooit in toen nog 'blanke' sociale woonwijken in Brussel gewoond. Er bestond toen helaas ook regelmatig 'blank' geweld tegen vrouwen (zoons die hun moeder mishandelden enz...). Maar dat geweld werd niet als iets normaals of een redelijke reactie beschouwd maar als een af te keuren zwakte. Helaas is dit niet in alle culturen evenzeer het geval...

   • door MM op zondag 7 november 2010

    [title]Beste Chris C, Uw stukje[/title]Beste Chris C,

    Uw stukje blinkt uit in de (racistische) retorische trucjes die men terugvindt bij een Wilders, Dewinter of een Dedecker maar heeft weinig van doen met een poging tot het vatten van de verschillende factoren die ervoor zorgen dat bepaalde jongeren (bruin of blank) over de schreef gaan.

    - ' de opkomst van anti-blank geweld', lijkt een fantastische zinsnede om uw 'blank' publiek mee te krijgen in de 'etnische' oorlogslogica waar u ze misschien wil in meesleuren, maar beschrijft op geen enkele manier wat er op het terrein gaande is in sommige van onze grote en kleinere steden. Het is niet omdat bijvoorbeeld een groepje Marokkaanse jongeren, per toeval, een 'blanke' overvallen/lastigvallen dat het hier gaat om een oorlogsdaad van de volledige Marokkaanse gemeenschap tegen 'de blanken'. Of is voor u een bende Antwerpenaren die in Gent keet schoppen in een café ook gelijk aan een uiting van anti-Gents geweld vanwege 'de' Antwerpenaren? Is de moorddadige raid van Hans Van Temsche dan ook een uiting van 'anti-bruin geweld' vanwege 'de blanken'? Zoals in het artikel van De Wereldmorgen staat vervat worden veel van die gewelddaden gepleegd oor jongeren die stap voor stap buiten de maatschappij zijn geraakt. Factoren die hierbij meespelen zijn werkloosheid, sociale uitsluiting, discriminatie, een machistische subcultuur en een 'bendegeest' (en ik zeg niet dat ik hier volledig ben). De eerste 3 factoren zorgen ervoor dat een aantal gasten zich niet meer gaan beschouwen als een onderdeel van die maatschappij en op de maatschappij en al wie er toe behoort gaan 'spuwen'. De 2 laatste factoren dragen bij tot het zichzelf opnieuw wat eigenwaarde aan te praten. Een eigenwaarde die aan het wankelen is gebracht door de boodschappen die ze dagelijks vanuit de maatschappij krijgen over hun achterlijke cultuur en de vernederingen die ze ondergaan als ze werk gaan zoeken of voor een woning gaan kijken. -U schrijft 'opvoeding waarin verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden, homo's en soms ook vrouwen volledig ontbreken en waar een bijna fascistisch ûbermenschbeeld wordt gekoesterd'. Als u zo'n uitspraak doet, ga ik ervan uit dat u blijkbaar de Marokkaanse gemeenschap door en door kent en dus alle geledingen van die gemeenschap kent? Dan zal dat waarschijnlijk een andere gemeenschap zijn dan diegene die ik zelf ken. Want deze van mij, die van de echte wereld en niet van de VRT of Lucas Vander Taelen, daar bestaat een gigantische diversiteit in opvattingen en visies in. Net zoals je dit bij de 'Vlamingen' vindt. We weten natuurlijk allemaal dat alle Vlamingen respect hebben voor andersdenkenden, homo's en vrouwen nietwaar? Vandaar dat partijen als het Vlaams Belang of de N-VA zo'n succes hebben. Of dat het nog altijd de vrouwen zijn die het grootste deel van de huiselijke taken doen en het minste verdienen voor dezelfde jobs. Of dat het huiselijk geweld binnen het koppel gestegen is tussen 2000 en 2007 met 72%. Of dat 12% van de holebi-werknemers verklaren een promotiekans gemist te hebben omwille van zijn/haar geaardheid of 3 op de tien meisjes en 6 op de tien jongens homofoob gedrag vertonen. - Pers en politiek zwijgt liever ook over de verpletterende meerderheid van Marokkaanse/Turkse jongeren die, ondanks al deze tegenkantingen, toch een poging doen om deel uit te maken van die maatschappij en een deftig leven proberen op te bouwen. Dit is niet sensationeel natuurlijk en hier kan geen politieke munt uit geslaan worden. - Men vergeet maar al te graag dat bijna hetzelfde gezegd en geschreven werd over de Vlamingen die vanuit hun dorpen tegen het einde van de 19de eeuw begin 20ste eeuw naar Wallonië en Brussel trokken om er te werken. Ook onder hen geraakten een aantal in de 'marginaliteit', ook zij werden als bevolkingsgroep op dat moment met de nek aangekeken en gediscrimineerd. Ook toen werd er aangeraden om bepaalde wijken te mijden omwille van Vlaamse bendes die het er onveilig maakten. Toen ook werd het verklaard vanuit de achterlijke cultuur van 'de' Vlamingen die bovendien nog uitermate conservatief katholiek waren.

    Groeten, M

    • door barth op maandag 8 november 2010

     Beste Chris, ik heb er geen moeite mee dat iemand racistische vooroordelen koestert, ook al zal ik dat zelf proberen te vermijden omdat ik het haten van anderen om hun huidskleur een domme manier van afleiding en tijdverspilling vind. Wie daar zijn tijd in wil steken, mag het van mij gerust doen. Maar dan moet je er ook maar eerlijk voor die keuze uitkomen, en verdragen dat anderen je racisme identificeren als wat het is, in plaats van verstoppertje te spelen achter drogredenen en falsificaties. Denk voor jezelf en neem je verantwoordelijkheid.

 • door Peter Heirman op maandag 8 november 2010

  Ik vind het hilarisch dat burgemeester De Vilder nu eindelijk het licht heeft gezien en de problemen in kaart wil brengen. De overlast is al meer dan een jaar aan de gang. Dit is natuurlijk een moeilijk probleem dat het gemeentebestuur wellicht niet in zijn eentje kan oplossen, maar het afgelopen jaar heeft de Zelzaatse overheid niets, niks nada gedaan. Burgers die (constructief) een oplossing vroegen kregen van de burgervader te horen dat hij er niets aan kon doen. Zelzate gaat al jaren gebukt onder een schrijnend non-beleid omdat SP.A en Open VLD liever elkaar vliegen afvangen dan te besturen. Het is maar bij gratie van de oppositie dat er af en toe nog eens iets lukt. Preventie is nodig om problemen als deze te voorkomen, maar ik vrees dat we die fase in Zelzate al lang gepasseerd zijn. Dergelijk gedrag valt op geen enkele manier goed te praten, ook niet door achterstelling of discriminatie in te roepen. Heel veel jongeren zijn achtergesteld, maar laten zich niet verleiden tot dit geweld. Een moedig initiatief is bijvoorbeeld Wolk en Volk dat op een positieve manier de sociale cohesie in Zelzate probeert te versterken, via culturele evenementen voor kinderen, jongeren en ouders. Waar blijft het gemeentebestuur? Zij laten hier een gigantisch gapend gat liggen.

  • door MM op maandag 8 november 2010

   Beste Peter,

   Door op een zo wetenschappelijk mogelijke manier de factoren te proberen vatten die aan de basis liggen van het a-sociaal en/of crimineel gedrag van sommige jongeren, is het zeker niet de bedoeling om hun acties goed te praten. Laten we duidelijk zijn, de gasten die in Zelzate die gewelddaden hebben gepleegd moeten gestraft worden. En natuurlijk is het niet zo dat gasten die gediscrimineerd of achtergesteld zijn per definitie in dit soort geweld vervallen. Dit bewijzen de 1000den 'blanke' en 'bruine' jongeren die dag in dag uit het hoofd boven water proberen houden en een 'deftig' leven proberen leiden, ondanks de vele tegenkantingen. Maar beide factoren (samen met nog een aantal andere elementen) scheppen wel de gunstige voorwaarden waaruit een aantal jongeren over de schreef gaan. Wat wel belangrijk is, is dat we een correcte diagnose stellen zodat de problemen ook ten gronde kunnen aangepakt worden. Dat is natuurlijk helemaal iets anders dan diegenen die deze en andere situaties aangrijpen om hun racistische simplismen aan de man te brengen over het feit dat dit geweld 'eigen' zou zijn aan de 'cultuur', de 'opvoeding' van een bepaalde bevolkingsgroep.

   Groeten, M

   • door Peter Heirman op maandag 8 november 2010

    Beste M., dat laatste zul je mij nooit horen zeggen en ik ben het met je eens dat je dit best op een doordachte en wetenschappelijk onderbouwde manier doet, maar dat is nu net wat het Zelzaatse gemeentebestuur al meer dan een jaar nalaat. Ze verkozen te doen alsof hun neus bloedt, met als gevolg dat deze problemen de fase van de preventie al lang overstegen zijn. Het is niet dat de bevolking niet geprobeerd heeft op een constructieve manier de problemen aan te kaarten. Dat is nu net het tragische aan de hele zaak. Mensen die zoeken naar constructieve antwoorden, worden simpelweg aan hun lot overgelaten. Helemaal wraakroepend is dat Open VLD nu plots begint te schreeuwen om zero tolerance, terwijl zij net diegenen zijn (samen met SP.A) die hun kop consequent in het zand steken.

 • door SAMIR op vrijdag 12 november 2010

  bij racisten bestaan geen "goede" MAROKKANEN Het liefst allemaal terug,en het vliegtuig zelf betalen Dit is het gevolg van geen ACCEPTATIE Geef deze marokkanen het gevoel dat ze erbij horen 1 GOEDE hulpverlener,is het probleem opgelost

 • door SAMIR op vrijdag 12 november 2010

  bij racisten bestaan geen "goede" MAROKKANEN Het liefst allemaal terug,en het vliegtuig zelf betalen Dit is het gevolg van geen ACCEPTATIE Geef deze marokkanen het gevoel dat ze erbij horen 1 GOEDE hulpverlener,is het probleem opgelost

 • door EM op dinsdag 8 februari 2011

  Het probleem van de kutmarokkaan Al jaren woon en werk ik in Brussel en dit is de eerste keer dat ik reageer op het fenomeen van de kutmarokkaan. Reeds 3 maal ben ik beroofd geweest door jawel een Marokkaan. En ik ben helemaal niet alleen. Overal rondom mij hoor ik dat anderen hetzelfde meemaken. Ik heb voorbeelden legio, mijn krantenwinkel is reeds 7 x overvallen door minderjarige kutmarokkanen, een buurvrouw van mij bijna gewurgd met haar schoudertas door jawel kutmarokkanen, een vriendin van mij letterlijk bespuwd door een kutmarokkaan. Onlangs hadden we in onze building een buurtfeest en is de boel kort en klein geslaan door ja u kan het raden (en ik woon niet in een of andere achterbuurt). Kom aub niet af dat dit kwaadaardig gebroed sukkelaars zijn. Zij krijgen hier in Belgie, Nederland en andere landen volop kansen, of liever gezegd zijn wij nog zo vriendelijk en behulpzaam om dit gespuis te helpen. In hun land van herkomst kunnen zij niet bogen op enige vorm van sociaal opvangnet laat staan het dopgeld die velen onder hen als salaris beschouwen. Vooral België heeft het veel te ver laten komen en nu zijn bijna alle steden en gemeenten besmet door dit uitschot. In Spanje krijgen ze niet voor niets een oprotpremie, alhoewel de politie en de overheid in Spanje veel harder en kordater optreedt. Ik vraag u is het normaal dat zij iedere vrouw putaine noemen? Is het normaal dat wij met een angstig hart moeten rondlopen en dat Brussel en omstreken stilaan onleefbaar worden door de aanwezigheid van dit uitschot. Of mag dit allemaal niet gezegd worden, want hoe langer hoe meer worden brave burgers monddood gemaakt. Hoe komt het dat overal waar de kutmarokkaan opduikt er problemen rijzen? Maar binnenkort is dit niet meer mijn probleem, want ik verhuis naar een land (gelukkig bestaat het nog) waar er geen kutmarokkanen zijn.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties