Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

"Plan voor ondergrondse kernafvalsites is onvolledig en gevaarlijk"

TURNHOUT - “NIRAS wil nog voor het einde van het jaar een principebeslissing van de regering over het plan over de definitieve berging van hoogradioactief afval", meldt een bezorgde Eloi Glorieux van Greenpeace. Helen Wallace, auteur van het rapport ‘Rock Solid', en Willy Weyns presenteerden woensdag op een conferentie in Turnhout hun bevindingen over het voorliggende NIRAS-plan.
donderdag 28 oktober 2010

Naar de berging van hoogradioactief afval in de Kempense kleibodem is al heel wat onderzoek verricht. Begin juni diende NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een ontwerpplan in over de verschillende mogelijkheden. Een twintigtal Kempische gemeenten komt daarvoor in aanmerking.

Willy Weyns (hydrogeoloog) en Helen Wallace (auteur van het rapport ‘Rock Solid') presenteerden woensdag op een conferentie in Turnhout hun bevindingen over het voorliggende plan.

Conferentie

Greenpeace en het Kempisch Forum voor Atoomstop organiseerden een conferentie over de plannen van NIRAS: de definitieve berging van hoogradioactief afval in de Kempense kleibodem.

Een twintigtal gemeenten in de Kempen, tussen Essen en Lommel, voldoet volgens NIRAS aan de geologische kenmerken om ondergrondse kernafvalsites onder te brengen. Greenpeace wees eerder op de gevaren van dit plan.

"Met een conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”, zegt Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie-Nucleair van Greenpeace.

    "Het gaat onder andere over het samengaan van geochemische reacties, warmte, grond- en waterstromen die nog in kaart moeten gebracht worden"

Beide wetenschappers stellen zich ernstige vragen bij de haalbaarheid en de veiligheid van onomkeerbare ondergrondse berging in de Kempische klei. Het gaat onder andere over het samengaan van geochemische reacties, warmte, grond- en waterstromen die nog in kaart moeten worden gebracht. 

Helen Wallace is milieuwetenschapper en fysicus. Eerder dit jaar publiceerde ze in opdracht van Greenpeace het rapport 'Rock Solid?' [1], over de stand van zaken in het onderzoek naar diepgeologische berging. “Op dit moment blijven er fundamentele moeilijkheden om alle relevante en complexe processen over de noodzakelijke tijdspanne te voorspellen”, zei ze in Turnhout.

    "Omdat de kleilaag net onder een van de belangrijkste drinkwaterreservoirs van België ligt, is het helemaal niet zeker dat ze ooit geschikt zal bevonden worden"

Willy Weyns bestudeerde de situatie voor de streek tussen Essen en Lommel [2]: “De kleilaag bij de referentiesite in Mol, die op dit moment onderzocht wordt, is maar 60 tot 90 meter dik. De Europese criteria schrijven een minimum van 100 meter voor. 

Omdat de kleilaag net onder een van de belangrijkste drinkwaterreservoirs van België ligt, is het helemaal niet zeker dat ze ooit geschikt zal worden bevonden om gedurende honderdduizenden jaren de gevaarlijke radionucleïden van de biosfeer te isoleren.”

    “Met deze conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”

“Met deze conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”, zegt Eloi Glorieux.

“Op dit moment worden er nog een heleboel vragen met betrekking tot de haalbaarheid en de veiligheid van diepgeologische berging onbeantwoord gelaten. Dit plan is absoluut geen goede basis om nu al een principebeslissing te forceren.”

Ook in Nederland zou er bezorgheid zijn over de Belgische plannen voor ondergrondse berging in de grensstreek. Greenpeace België: "De provincie Noord-Brabant drong al aan bij NIRAS op een structureel overleg tussen alle betrokkenen voordat er verdere stappen ondernomen worden. Ook de drinkwatermaatschappij 'Brabant Water' diende bezwaar in tegen het ontwerpplan van NIRAS."

Noten

[1] Rapport Helen Wallace: Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste (ENG) is beschikbaar op http://bit.ly/rock_solid, executive summary in het Nederlands op http://bit.ly/rock_solid_sum

[2] Rapport Willy Weyns: 'Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek' is beschikbaar op http://bit.ly/hoogradioactief

Meer info van NIRAS: http://www.nirond.be/nederlands/8.3_docservice_nl.html

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.