Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Belgisch migratiebeleid: waar overheid én media falen

In de weekendeditie (23-24 oktober) van 'De Standaard' worden enkele bladzijden gewijd aan wat de 'zwakke plekken' genoemd worden van het Belgische migrantenbeleid. Laten we even in het midden of die analyse terecht is of niet …
maandag 25 oktober 2010

Wat hoe dan ook niet klopt in de voorstelling van zaken, is dat enkel naar de migranten gekeken wordt en niet naar de verantwoordelijkheid van de Belgische beleidsmakers én van de media zelf als het over een evaluatie van de mankementen gaat.

Waarover gaat het? Als zwakke plekken duidt De Standaard aan: de manier waarop in België de gezinshereniging nog steeds relatief ongecontroleerd kan verlopen, de valse arbeidsmigraties en de asielpoort.

Elk van die punten verdient een uitvoerige bespreking. Ik wil me hier echter beperken tot één 'zwakke plek' waarvan volgens mij het voorbeeld gegeven door De Standaard een illustratie is van wat ik hierboven schrijf.

'Valse arbeidsmigratie'

Het artikel brengt nogal uitvoerig het verhaal van 'valse arbeidsmigraties' georganiseerd vanuit een Bulgaarse stad. Dit wordt anno 2010 als belangwekkend nieuws aan de lezers doorgegeven. Welnu, dit had De Standaard, was die krant eind jaren negentig bij de pinken geweest en had haar hoofdredactie toentertijd onafhankelijk genoeg gestaan tegenover het beleid, reeds meer dan 10 jaar geleden bij haar lezers kunnen toelichten.

Sommigen op de redactie kenden dit dossier perfect. Daar is toen niets mee gebeurd. Waarom niet? Onderschat? Of omdat een of andere minister hen gezegd had dat het puur op verzinsels gebaseerd was?

De feiten. Ik herinner me dat ik toen een dossier had aangelegd, eind jaren negentig, toen ik nog directeur was van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, over precies diezelfde feiten. 

Ik was er toen mee naar de toenmalige minister van Justitie gestapt (Marc Verwilghen, Open VLD), die het doorgegeven had aan de minister van Buitenlandse Zaken (Louis Michel, MR) omdat Belgisch ambassadepersoneel in Sofia onder betaling goed betrokken was bij deze visazwendel met georganiseerde valse arbeidsmigratie als gevolg…

Ik kon aantonen dat het om meer dan 1.000 gevallen ging van visa, die onder betaling aan de zwarte kas van de Belgische ambassade, uitgereikt werden aan Bulgaren die naar België kwamen als 'toeristen' en hier dan achterbleven zonder dat er een duidelijke job voor hen voorhanden was.

De media wisten dit. Enkel het ondertussen ter ziele gegane Le Matin en de RTBF-televisie vonden de feiten de moeite van een onderzoek waard.

Wat kreeg ik toen te horen? Louis Michel en de bijna totale verzamelde pers (waaronder ook De Standaard) hebben dit toentertijd als een 'verzinsel' afgedaan, of toch als iets dat niet zoveel om het lijf had. Tien lijntjes was zowat het maximum.

Tegen beter weten in lieten de leden van de subcommissie Mensenhandel van de Senaat, waar ik daarover toelichting was gaan geven, zich door minister Michel afdreigen … Er mocht en zou niet over gesproken worden, want België (en zeker Louis Michel) wou van geen schandaal weten.

Zaak toegedekt

En om er zeker van te zijn dat de zaak toegedekt bleef, kreeg ik een trouwe medewerkster van hem als voorzitter van het Centrum naast mij neergepoot, die moest toezien “dat de zaak niet uit de hand liep”. Mijn opvolger op het Centrum is trouwens deskundig van dit dossier weggebleven …

Ook mensen als de toenmalige voorzitter van de VLD, huidig eurocommissaris Karel De Gucht, wilden absoluut niet dat de zaak doorgelicht werd.

10 jaar later dus, kan ik in De Standaard lezen dat dit iets is waar de volgende regering dringend iets zou moeten aan doen. Dit wordt dan zo beschreven dat de indruk gewekt wordt dat het hier puur om een gesjoemel gaat dat uitgaat van die Bulgaarse migranten …

Als je het mij vraagt, en zoals het zo vaak gaat in zulke zaken … het is intellectueel oneerlijk om zulke zaken enkel en alleen als een verhaal van migranten te brengen. Het gaat ten gronde meestal ook om slordig beheer en verkeerde inschattingen van overheidswege.

Zoals ook bij dat andere dossier over wat er mank loopt bij Fedasil … Ook hier is het zeer eenzijdig om asielzoekers aan te wijzen als de hoofdverantwoordelijken voor het mank lopen van het systeem.

Overheid gaat niet vrijuit

Ook hier gaat de overheid niet vrijuit … de overheid niet, en ook de media niet … die al te gemakkelijk de overheidsversie van de feiten in eerste instantie als de meest evidente overnemen om ze dan pas jaren later aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en als een 'nieuwe ontdekking' voor te stellen..

Wat de valse arbeidsmigraties betreft, nou ja, mensen … waarschijnlijk werd dit al eind jaren negentig zowel door de overheid als door de media schromelijk onderschat en trek dat vandaag na 15 jaren gedoogde misbruiken maar opnieuw recht!

Johan Leman

Johan Leman is medewerker bij het integratiecentrum Foyer in Molenbeek.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door Hertogen Jan op dinsdag 26 oktober 2010

  Niets dat zo tot de verbeelding spreek als de "België-route" waar elk individueel verhaal een roman lijkt en maar de 'duizendtallen' je rond de oren vliegen, 'Hollanders' hun bruiden in België versieren en 18-jarige Marokkanen, voor de 2de maal getrouwd hun overgrootouders naar België laten overvliegen. En het OCMW van Antwerpen heeft het gezegd, Monica De Coninck, beschermvrouw van het leed van de wereld.

  In 2007 (laatst gekende cijfer) kwamen er 8.001 Marokkaanse vreemdelingen naar België alle toegangswegen inbegrepen, ook de geboorten bij Marokkaanse vreemdelingen in België. Dat is wat anders dan de 32.000 waarvan sprake in een KBS-reportage in DM 30/07/07, zie: http://www.npdata.be/BuG/68/ . Ook hier wordt de 'België-route van Nederlander-België op duiizenden ingeschat, hetgeen door de toenmalige Nedlands overheid formeel ontkend werd, voor hen was er maar sprake van enkele tientallen.

  In 2007 kwamen 1.504 Nederlanders naar Antwerpen afgezakt, allicht met inbegrip van enkele Nederlandse Marokkanen of Nederlanders die een bruid langs België naar Nederland lieten overkomen. Daarnaast lieten 1.217 Marokkaanse vreemdelingen (geboorten bij reeds aanwezige Marokkaanse vreemdelingen inbegrepen) zich in het Antwerpse bevolkingsregister inschrijven. Ook hier een goed aantal 'volgmigranten' maar niet de 'duizenden' waarmee men zijn eigen verbeelding projecteert in z'n artikels.

  Op http://www.npdata.be/BuG/108-Gemeenten-2007/ kan men de meest rechten cijfers van instroom vreemdelingen in de 60 belangrijkste gemeenten van België nagaan, en dit per nationaliteit. Echt wel een must om eerst na te kijken voor de sprookjes en de idylles weer hun gang gaan. De 'exacte cijfers' kunnen de ideeën over migratie en asiel enigszins saneren, zeker nu er uitzicht komt om al deze cijfers up te daten voor 2008 en 2009. We zullen niet nalaten er verslag van te doen.

  Jan Hertogen, socioloog

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties