Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Faites vos jeux – Rien ne va plus: Opmerkingen bij de nota-De Wever

Al ruim een week wordt de nieuwsconsument in dit land overspoeld met opmerkingen over de zogenaamde ‘nota-De Wever’, het verslag dat clarificateur royal De Wever aan Albert II voorlegde aan het eind van zijn zogeheten verduidelijkingsopdracht. Waarover gaat dit document?
zaterdag 23 oktober 2010

De verduidelijkinsgnota van Bart De Wever werd eerst aan de media vrijgegeven vooraleer ze aan het staatshoofd werd overgemaakt. Ze was dan ook binnen de kortste keren het object van wat we gemakshalve een publiek debat zullen noemen.

De Franstalige partijen kwamen al na enkele uren met scherpe veroordelingen; de Vlaamse partijen zagen er iets meer brood in, al hadden ze het allemaal over een werkdocument dat nog heel wat herzieningen zou moeten doormaken vooraleer het enig nut kon hebben voor de vorming van een nieuwe regering.

Een goeie vierentwintig uur na indiening bij de Koning lag de nota al aan diggelen. De Wever sprak van acta est fabula – het verhaaltje is uit – en beklemtoonde dat zijn nota een ‘minimum’ inhield, een drempel waaronder hij nooit zou gaan.

Tussendoor regende het analyses in de media. Editorialisten putten zich uit in het beschrijven en bewonderen van de grote toegevingen die De Wever zou hebben gedaan in de nota; experts en gezaghebbende woordvoerders allerhande kwamen ons inlichten over de mogelijke gevolgen van de voorstellen.

Vanuit de achtergrond kwam (toekomstig premier, why not?) Frank Vandenbroucke stilletjes aanwandelen met zijn eigen visie, berekeningen en strategie. De Wever ruimde baan voor Van de Lanotte, die thans als ‘verzoener’ of ‘bemiddelaar’ – in dit land kiest men de titels van Koninklijke Sinecures afhankelijk van aan wie men ze meedeelt – het veld wordt ingestuurd.

Ik veronderstel dat niet veel mensen de nota zelf hebben gelezen. Wie dat wel doet staat verbaasd over wat er allemaal over die nota is verteld. De berichtgeving heeft, gezien z’n intensiteit en volume, de neiging om allerhande dingen op te blazen, te vervormen, te karikaturiseren. De berichtgeving over deze eindeloze regeringsformatie heeft dat op overschot. De zaak gaat immers niet vooruit, er valt nauwelijks iets te rapporteren, en dus wordt er van het kleinste feit een gigantische gebeurtenis gemaakt, met repercussies en implicaties die zich uitstrekken van het einde van de tweede wereldoorlog tot het begin van de 22ste eeuw. Zo ook met de nota-De Wever.

De nota kan men op geen enkele manier zien als de basis voor de vorming van een regering. Ik bedoel: in zoverre we van een regering verwachten dat ze iets te zeggen heeft over sociale, economische, binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden, over het aanpakken van de crisis, van de werkloosheid en de armoede, van het schandaal van de asielwetgeving en –aanpak, enzovoort; in dat opzicht heeft deze nota geen enkele boodschap.

De nota is uitsluitend communautair: het is een enorme lijst van bevoegdheden die zullen overgeheveld worden naar de Gemeenschappen en (in mindere mate) de Gewesten. Gemakshalve gebruikt De Wever de term ‘deelstaten’ om de verwarring tussen Gewest en Gemeenschap onverminderd te laten. De nota is een uitsluitend communautair document.

Dat is niet alles. Het is een uitsluitend communautair document dat daarenboven een uitsluitend Vlaams-radicaal standpunt weergeeft. Men mag zich in bochten wringen zoveel men wil en alle mogelijke puntjes na de komma aanhalen als bewijs van het tegendeel. Het feit is en blijft dat de nota-De Wever de archieven zal ingaan als één van de meest radicale teksten uit de geschiedenis van het flamingantisme.

Het is een lange lijst van ingrepen die de federale staat terugdringen tot een skeletstructuur, en al het vlees rond het bot overhevelen naar de ‘deelstaten’. Onafhankelijkheid voor die deelstaten zou vanaf dat punt een de facto verwezenlijking zijn. Dat dit feit niet de jure gestalte krijgt, daar zal de pragmatische De Wever allicht worst wezen.

Nu kunnen we hierover allerhande speculaties maken. Eerste speculatie: de onderhandelaars waren het over al het overige eens – over economie, welvaart, welzijn enzovoort – en struikelden enkel over het communautaire. Enkel de communautaire kwesties moesten ‘verduidelijkt’ worden, vandaar de aard en de teneur van de nota.

Tweede speculatie: voor De Wever worden alle andere politieke ingrepen geconditioneerd door de grote communautaire ingreep die eerst moet verlopen, vooraleer men zaken zoals de crisis, de werkloosheid enzovoort aanpakt. Voor die laatste hypothese is er wel wat bewijs te vinden in de nota, want de overheveling van belangrijke bevoegdheden inzake arbeid en welzijn wijzen erop dat de nieuwe Vlaamse staat een eenvoudige neoliberale anti-crisis aanpak wil volgen. Haal Vlaanderen af van die vervelende (Waalse) sociaal-democratische welzijns-structuren, en we kunnen een rechts liberaal vrijhandels- en belastingsparadijsje worden, geparkeerd aan de zuidelijke rand van Nederland dat precies dezelfde richting inslaat.

Het punt is: was dit nu een nota die perspectief bood op de vorming van een regering, en op de voorbereiding van een beleid in een hele reeks domeinen? Het antwoord is nee: dit was een communautaire nota, een radicaal Vlaams eisenpakket dat onder het mom van ‘verduidelijking’ aan de Franstaligen werd doorgegeven. Dat de Franstaligen niet veel tijd en adem namen om daarop ‘non’ te zeggen is nogal wiedes. Dat anderen het echte werk zullen moeten doen, met een mokkende De Wever en een steeds zuurder kijkende Bourgeois aan hun rechterzijde, dat is eveneens duidelijk.

En dat vakbonden, werkgevers, bankiers, ambtenaren, bedienden van de NMBS, zelfstandigen, mensen uit de verzorgende sector en het onderwijs zich inmiddels steeds grotere zorgen blijven maken over de afwezigheid van enige vorm van stevig beleid – ook dat is vanzelfsprekend.

De Wever heeft in zijn nota zijn communautaire eisen geschetst. Die liggen daar nu open en bloot. Zoals bij de roulette heeft hij ingezet, zijn inzet ligt op tafel: les jeux sont faits. De croupier zegt daarna “Rien ne va plus”, en in die fase zijn we kennelijk aanbeland. De Wever hoopt dat van zijn maximale (en absurde) eisenbundel een bepaald percentage hoe dan ook zal gerealiseerd worden (zodat dit land – eindelijk! – de vier ministeries van Justitie en de drie wegcodes krijgt die het verdient).

Anderen zullen dat moeten uitvoeren voor hem, de redelijkheid en het gebalanceerde, faire oordeel laat hij graag aan anderen over. Hijzelf kan nu voor het oog van de camera en met de blik op de volgende verkiezingen de verongelijkte Vlaamse doordrijver spelen en op alles wat hem niet zint ‘nee’ zeggen. Hij heeft simpelweg voor de Wilders-strategie gekozen.

Vandenbroucke is nog niet aan zijn nieuwe patatjes, zoals ze in Antwerpen zeggen. Want na vier maanden blijkt men in dit land nog steeds niet over de grote en nijpende problemen te kunnen spreken. Eerst Vlaanderen, daarna het welzijn van de mensen. Voor die visie hebben honderdduizenden gestemd; de vruchten ervan zullen ze spoedig in hun geldbeugel voelen – wanneer de energierekeningen weer binnen komen, of wanneer de werkgever meedeelt dat men maandag niet meer moet komen werken. Rien ne va plus. Dus, politici, Faites vos jeux.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

27 reacties

 • door Maurits van Liedekerke op maandag 25 oktober 2010

  Uit bovenstaand ongenuanceerd artikel leer ik dat niets, maar dan ook niets, goed is aan de nota-De Wever. Mij goed. Al hecht ik aangaande deze nota meer belang aan wat dhr. Magnette (PS) erover heeft gezegd op 19 oktober jl. : " Nota is voor 90% tekst van de preformateur." Bij mijn weten gaat het om Elio De Rupo (PS). Men kan aversie hebben voor De Wever en de N-VA maar moet daarom de waarheid onrecht worden aangedaan? Ik verwacht van een alternatief medium als De Wereld Morgen toch wat dan dan een blinde, vooringenomen scheldpartij.

  Maurits van Liedekerke

  • door Ramon Emmaneel op maandag 25 oktober 2010

   @ Maurits van Liedekerke, Ik kan enkel instemmen met uw mening. Ik wacht vol ongeduld op een geschreven alternatief van wat men het progressieve linkse front noemt. Een eenvoudige "Non" is voor mij niet goed genoeg. Indien men er niet uitraakt, laat de bevolking dan kiezen tussen Nota "De Wever" en Nota "Links Progressief Front". Indien Vlaanderen massaal kiest voor nota "De Wever" en de andere gewesten voor nota "Links Progressief Front", dan is het voor mij klaar en duidelijk. In dit geval heeft Bart De Wever gelijk met zijn stelling over twee verschillende entiteiten binnen één natie. Deze toestand is op lange termijn niet meer werkbaar. Ik ben echter wel benieuwd of de linkse progressieven één front kunnen vormen over de taalgrens heen.

 • door Leo Van Beirs op maandag 25 oktober 2010

  "vervelende (Waalse) sociaal-democratische welzijns-structuren ?" Alsof er nooit een sociale beweging in Vlaanderen is geweest die daavoor vocht ? Ergerlijk veel te kort door de bocht en zeer eenzijdig gekleurd Jan Blommaert ! Foei !

  récapitulons:

  1."On n'est demandeur de Rien" was het (lachende) unanieme frankofone standpunt in 2007. De Waalse sociaal-democratie heeft zich daar schromelijk verbonden met de Brusselse franskiljonse bourgeois Maingain. Wat was aan de orde: de uiteindelijke en logische erkenning van de taalgrens in de kieswet en rechterlijke organisatie door afsplitsing van Halle, Vilvoorde en 27 andere Vlaamse gemeenten uit de kieskring Brussel waar ze niks doen dan in gijzeling zijn voor mogelijke verdere verfransing rond Brussel. De zes Vlaamse randgemeenten bleven bij de kieskring Brussel en de rechten van de overwegend franstalige bewoners van dit "Vlaamse" landsgedeelte werden -terecht- uitgebreid. Verder werden vooral de bevoegdheden over het arbeidsbeleid voorgesteld over te hevelen naar de "deelstaten" en een rits andere bevoegdheden die de werking van staat en deelstaten coherenter zou moeten maken. Unaniem Antwoord van AL de "franstaligen" : NON !

  2.Democratische verkiezingen in 2010 maken de NVA en de SP "incontournable". In Vlaanderen is de stemverschuiving aanzienlijk en toont een wil van de bevolking voor een staatshervorming "die de deelstaten meer bevoegdheid geeft". Intussen heeft Europa opgelegd dat bvb België 25 miljard Euro moet besparen over de volgende 4 jaar. (in Nederland 18 miljard wat daar gerekend per gezin per jaar een mininkomst zou zijn van 1100 Euro). Di Rupo wordt aangeduid om een regering te vormen, en legt (dan wel) het pakket hervormingen van 2007 op tafel (en niks geen actieplan voor besparingen of nieuwe (vermogens?)belastingen) , maar helaas, de NVA én de CD&V willen méér regionalisering én ook andere afspraken over de centen van de staten ! Na vier maanden onderhandelen is het niet de sociaal-democraat Di Rupo die een Nota op tafel legt en democratisch aan de bevolking toont wat hij wil doen, maar de nationalist De Wever. Wat zeggen daarop de franstaligen in koor: "NON".

  Maar wat wil de Waalse sociaal-democratie, waar u blijkbaar heel veel hoop op stelt dan werkelijk ? Waar is de Nota Di Rupo ?

  Intellectueel oneerlijk om niet eens objectief de nota van BDW (die u zeer terecht hebt gepubliceerd) en de nota van Di Rupo (die u onterecht niet hebt gepubliceerd en niet bespreekt) te vergelijken op wat ze verbeteren of slechter maken. Op de drie vlakken: staatshervorming én sociale wetgeving.én geldbeheer van de staten. Hopelijk doen Johan VDL en Frank VDB dat hoogstnoodzakelijke werk wél !

 • door André Vanhaeren op maandag 25 oktober 2010

  De Nota De Wever, was een evenwichtig document - dat niet te nemen of te laten was - maar als leidraad kon dienen om eindelijk eens echt te starten met de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering en de daarbij horende grote staatshervorming en financiële responsabiliteit van de deelstaten enz. De PS smijt deze nota onmiddellijk in het gezicht van De Wever, en beweert 3 dagen later dat het voor 90 procent de Nota van Di Rupo is. Komaan zeg, dit land heeft totaal geen bestaansredenen meer, en moet vooral in leven worden gehouden om het vakbondsetablissement en de linkse politieke armoedzaaiers in leven te houden.

 • door ellen Peeters op maandag 25 oktober 2010

  ik stel voor dat Rudy De Leeuw - Le Lion premier wordt. Hij heeft blijkbaar minstens evenveel betaalde mandaten als de gemiddelde politicus (http://www.politics.be/politicus/rudy-de-leeuw/).

 • door Dirkx Danièle op maandag 25 oktober 2010

  Je kan je stilaan afvragen of een land zich nog een democratie mag noemen als bepaalde politici zich gedragen alsof ze in een reality-serie meedoen en als 33 of 34% van een afgebakend kiezerspubliek (wat men tegenwoordig Vlaanderen noemt) voor zo'n comedianten kiezen. Diezelfde idolen spelen toch met vuur als ze aan de pers hun nota lekken, vooraleer naar hun Koning (anders moeten ze maar naar een land verhuizen waar er geen koning is, nietwaar) te gaan of hun Franstalige collega's aan te spreken? Wel neen, ze slagen er nog in met zelfbeklag en chantage de publieke opinie langs hun kant te krijgen. En het zijn die mensen die zeggen dat ze een republiek willen? Een res publica? Kennen ze zo weinig Latijn dat ze hun nieuwe staat voor de geconditioneerde burgers alleen willen uitbouwen? Is hun Europa dat van de Multinationals? Zullen ze hun kiezers verder charmeren met gratis coca cola en chips? Zijn de arbeiders, de gewone mensen die onder hun denkbeeldige grens wonen dan uitschot ? Hebben die leukerds ooit wel Jean-Jacques Rousseau, de vader van de republiek, gelezen? Maar ja, als zelfs de Franse president, afkomstig uit Hongarije, de Rom's naar huis stuurt, naar zijn land van afkomst onder andere... Wat gebeurt er eigenlijk met Europa, de bakermat van de democratie? Ik begrijp stilaan wat er in de jaren dertig in Duitsland gebeurde. Mensen, let op, al de sociale verworvenheden worden overal (en niet alleen hier of in Frankrijk) met de voeten getreden! Worden we er wakker van dat er meer en meer mensen onder de armoedegrens leven in onze buurt? Ik vrees van niet. Zeggen dat nationalisme geen synoniem is van egoïsme is op dit moment een excuus, om niet te zeggen een leugen om bestwil! Solidariteit is een basisbeginsel van de republiek als regeringsvorm. Hoe ver is het zo kunnen komen? Hoe is die haat voor de andere er zo stilaan in gedistilleerd geworden? Laten we verder kijken dan onze neus lang is en begrijpen dat wie de sociale zekerheid wil splitsen in feite aan regressie doet! Dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met Vlamingen of Walen of Germanen of Hottentotten. Dat heeft alles te maken met een conservatieve rechtse ommezwaai in de politiek. Voilà!

  • door André Vanhaeren op maandag 25 oktober 2010

   Danièle, U bent waarschijnlijk in dienst van het ABVV of een of andere rode baron. Kaviaar socialisten en hangmat-cultuur zijn ingeburgerde begrippen die niet uit het niets komen vallen. Een luxeleven leiden op kosten van uw buurman is a-sociaal. Temeer daar die buurman het na 180 jaar langzaam welletjes begint te vinden, om voortdurend in het gezicht gespuwd te worden nadat ze ook nog eens zijn bankrekening geplunderd hebben. De Wever heeft een Nota geschreven omdat er na vier maanden onderhandelen nog totaal niets op papier stond. 180 Jaar politiek overwicht van Socialisten, Liberalen en Christen-democraten hebben België op de rand van de afgrond gebracht, en Vlaanderen uitgebuit. Proportioneel gezien heeft België de meeste gezinnen van heel West-Europa onder de armoedegrens en krijgen de gepensioneerde werknemers de laagste pensioenuitkeringen binnen de EU. En dat allemaal verwezenlijkt door de grote drie, met dank aan hun strijdbare vakbonden, voor behoud van de solidariteit. Welke Solidariteit als ik vragen mag? Die welke Vlaanderen verarmt ten koste van de PS kiezers in Wallonië. Dank u wel. Hier moet een einde aan komen, dit kan zo niet langer.

   • door jantje op maandag 25 oktober 2010

    dus vlaanderen mag groot worden en rijk worden op kosten van de walen ( dat is immers wat er de eerste 130 jaar gebeurd is) maar eenmaal we rijk zijn, moet die ander het maar aftrappen... leuk solidariteit in jouw logica

    • door André Vanhaeren op maandag 25 oktober 2010

     Jantje, doe eens de moeite om u juist te informeren. In de 180 jarige geschiedenis van België is er nooit een Bef. of één euro van Wallonië naar Vlaanderen gevloeid, nooit. Neen, ook niet toen Wallonië rijk was en Vlaanderen arm, hebben de Vlamingen op enige financiële steun kunnen rekenen.

     • door J. Blommaert op maandag 25 oktober 2010

      Aan André Verhaeren. Nooit een frank naar Vlaanderen gevloeid in 180 jaar België. Ach ach ach. Wie heeft de havens van Zeebrugge, van Antwerpen en van Gent gefinancierd? De Kempense Steenkoolmijnen? De spoorwegen in Vlaanderen? Ach ach ach. Wie z'n geschiedenis niet kent herhaalt ze zeker?

      Aan Maurits Van Liedekerke. Lees de nota van De Wever eens, en vertel dan eens wat er instaat over de 22 miljard die we in de volgende vijf jaar met zijn allen moeten afbetalen. En laat dan eens weten of dit een puur communautaire tekst is of niet.

      De feiten zijn eigenlijk heel simpel, tenminste indien men ze wil leren kennen en ze dan ook aanvaardt.

      • door Leo Van Beirs op dinsdag 26 oktober 2010

       1. je hebt gelijk dat de tekst van de Verduidelijker enkel verduidelijkt wat volgens hem staatkundig met België zou moeten gebeuren, weliswaar na 4 maanden gesprekken met 7 partijen die 2/3 vh parlement vormen, gesprekken waarvan we de inhoud niet kennen want niemand heeft blijkbaar iets opgeschreven (?), ook de franstalige sociaal-democraten niet (?), maar naar getuigen als PM nu beweren betreft de Nota BDW toch 90% van de pseudo-akkoorden of onderwerpen die aan bod kwamen.

       2. daartegenover staat op staatkundig gebied niks dan de partijprogramma's van de 6 anderen, niks dat van de andere kant een staatkundige hervorming verwerkt, geen enkel verslag van hun inzichten en oplossingen of compromis na deze 4 maanden gesprekken.... op zich is het al intellectueel oneerlijk om dan niet verder te willen werken of niet verder te praten. je mag zeggen, ja maar dat is teveel jullie partijprogramma, wij zien het anders, we zullen tegenvoorstellen formuleren. want het enige echte eerlijke antwoord mag dan zijn een eigen verslag over deze gesprekken, dat misschien ook gekleurd zal zijn, maar dat naast het andere kan gelegd worden. maar wie heeft daar bij de franstaligen de intellectuele moed voor ? ze maken elkaar electoraal af door plat Maingain en de Francophonie te volgen. (eindelijk bleek hij zondag op RTL "exclu" door Marcours, dat is positief)

       3.inderdaad is het ergerlijk dat uit niks blijkt dat deze klasse politiekers de opgelegde besparingen (22 milfard zeg jij) hebben aangesneden. maar dat geldt voor ALLEN - TOUS ! Ook voor Elio en Lauretje, ook voor Bartje en blonde Caroline.

       Vanuit het standpunt van de politieke problemen die België kent (of zie jij die niet ?) is het misschien wel wenselijk dat eerst die ergerlijke communautaire zaken worden geregeld (de bons comptes font de bons amis) , want die zijn oorzaak van verloren energie, ook oorzaak van deficit, in elk geval verpesten ze de politieke keuzes, verlammen ze ongeveer alle regeringswerk, van welke strekking ook. Als dat moet met meer bevoegdheden voor de regionale democratie, wie kan daar na al die jaren naast elkaar praten in verschillende parlementen "democratische" verwijten over maken ? volgens mij enkel diegenen die voor een confrontatie-ideologie zijn, terwijl de Belgische optie altijd het overleg-model is of was. Geen oorlog, wel gesprek. Maar dan moet je wel de taal spreken. En als die taal een andere democratische gemeenschap genereert, geef je die meer zelfbeheer.

       Wat me daarbij bij jouw tekst en bij zoveel emo-uitspraken van Elio (j'aime la belgique) en Lauretje en Joëlle enz stoort is het vingertje in de lucht tegenover nochtans democratisch verkozen Vlaamse politiekers of "les flamingants" of de Vlaamse Kranten en Opiniemakers. Het zijn allemaal flaminganten en nationalisten. Ce sont des "boches" zegt Maingain zelfs op café. Ik ken een ander soort Vlaanderen waar ik woon, het klopt niet gans met wat ik ideaal zou willen, maar wat de Waalse Socialisten er in Charleroi van gemaakt hadden klopt daar zeker ook niet mee. Of heb jij het wél voor Van Cauwenberghe, als het immanente gevolg van de Waalse sociaal-democratie ?

       • door J. Blommaert op dinsdag 26 oktober 2010

        Kunnen we stereotypen even opzij zetten? de "Boches" van Maingain of de PS van Van Cau en Charleroi: het zijn even zoveel stereotypen. De lijst is oneindig hoor, als je eraan begint. Zijn wij Leo Delcroix en Freddy Vreven vergeten? Of de Agusta-affaire? Johan Van Hecke? Of die merkwaardige figuur van een Chevalier, die van SP naar VLD draait, telkens in de miserie raakt door schandalen, en toch toffe en stevig betaalde functies aaneen rijgt? En ik hoor nu weer dat Bourgeois doorgelicht wordt vanwege allerhande merkwaardige subsidies aan de Vlaamse Kust. Enfin, het zou helder moeten zijn dat niemand hier in dit land een monopolie heeft op corruptie, dat niemand in essentie beter is dan de andere, en dat de andere aanwijzen als de echte schuldige ons nergens brengt.

        Niemand kiest hier voor stereotypen - dat hoop ik althans, en ik verwacht dat van mensen die politiek begaan zijn en het goed voorhebben met hun samenleving. We kiezen voor reële situaties, reële opties. En we moeten dat doen met het politieke personeel dat we nu hebben - een generatie politici van een bovenmenselijke middelmatigheid, die inderdaad niet kunnen onderhandelen, niks degelijks op papier krijgen, geen rekeningen kunnen maken, en in hun broek doen voor de volgende peilingen van de VRT/De Standaard. Voilà, dat is het veld, dat zijn de spelers. Daarmee moeten we het dan maar doen zeker? Van onze stereotypen afraken, die over onszelf even goed als die over anderen, dat is een stevige klus hoor. Maar ze is noodzakelijk, want anders hangen die stereotypen als een wolk over de realiteit.

        • door Jan Verhaegen op dinsdag 26 oktober 2010

         En wie, beste Jan Blommaert, heeft de unitaire partijen gesplitst? De Vlamingen? Of de Franstaligen? Wordt wakker uit de waan dat de Vlamingen de echte separisten zijn. Of niet. Slaap lekker door. En links met jou. Ondertussen zal rechts wel regeren.

         • door J. Blommaert op dinsdag 26 oktober 2010

          Verhaegen, op een bepaald ogenblik is m'n geduld om te discussiëren op. Ik neem aan dat in deze anti-historische tijd iedereen z'n versie van de geschiedenis heeft. Er zijn echter bronnen die daar beter voor zijn dan anderen. Lees eens wat degelijke Belgische geschiedenis, en begin met de memoires van mensen zoals Van Cauwelaert, Eyskens en Tindemans. Trek dan je conclusies. Ik heb geen zin verder te pruttelen over verzinsels; zonder een grond van feiten is er geen debat. Slaap jij dus rustig verder in je waan van historische kennis.

          • door Jan Verhaegen op dinsdag 26 oktober 2010

           Je weet dus niet dat voor alle partijen, de Franstaligen als eerste de splitsing vroegen? Grappig.

           • door J. Blommaert op dinsdag 26 oktober 2010

            ... en de eerste wereldoorlog is begonnen toen de Duitsers de Belgische grens overstaken zeker? Einde gesprek.

            • door Jan Verhaegen op woensdag 27 oktober 2010

             Na een artikel geblaas kan je met je geweldige kennis me totaal ongelijk geven en dit is je reactie? Komaan, professor. Even antwoorden op de vraag.

        • door Leo Van Beirs op vrijdag 29 oktober 2010

         precies Jan ! dat is net wat ik zeg : Jij mag je niet blind staren op je romantische visie op de enigzaligmakende (linksere ?) Waalse sociaal-democratie ! Die is misschien veel zieker dan de Vlaamse.

         • door han op vrijdag 29 oktober 2010

          Zoals aangegeven Niet op man maar op de bal spelen. geen halve waarheden of hele onwaarheden.

          Graag feiten en inhoudelijk debat. Voor inhoudsloos gebral (excuses voor het woordgebruik) verwijzen we graag door naar de rest van het internet.

   • door Noêl V. op maandag 25 oktober 2010

    Ik heb als kind in de jaren 50 Jozef,Roger,Michel en nonkel Achiel met vele anderen zien optrekken om in de mijnen te gaan werken. Ik heb mijn vader en mijn nonkel met duizenden anderen jaren weten optrekken naar Frankrijk om er hunne boterham te verdienen,ik heb hen ook weten staken voor hun rechten .Als kleine kinderen hebben wij gevoeld wat dat inhield ,om in een arbeidersgezin te leven met een laag inkomen,ook wanneer vader werk had .De solidariteit en de strijd heeft een gewone arbeider bepaalde sociale vooruitgang gebracht . Vlaanderen verarmen ? Welke vlamingen worden er verarm ,zeker niet de patroons en bankiers, wel de gewone arbeider zowel in Vlaanderen als in Wallonië .Wat een dwaze stelling dat wanneer het onooglijke Vlaanderen zijn eigen boontjes mag doppen dat de arbeider er beter zal van worden. Nee integendeel,want hoe meer versnipperd hoe zwakker de gewone werkmens staat . Zogezegde taaltegenstellingen en geldstromen naar Walloniê zijn een rookgordijn om de angstaanjagende inkomensongelijkheid en armoede nog verder uit te diepen ,en voor de echte geldstromen van arm naar rijk onverminderd te laten doorgaan . Binnenkort mogen we het jaarboek verwachten van Jan Vrancken over armoede. Jaar na jaar neemt die toe,en in een gesplitst Belgiê zal dat nog enorm toenemen .Welke maatschappij willen wij ? een cruciale vraag,ik wil een solidaire en sociale maatschappij waar iedereen zijn deel heeft. Geen enge maatschappij die aan sociale uitsluiting doet op basis van taal ,kleur of wat weet ik al niet meer .

  • door Noêl V. op maandag 25 oktober 2010

   oef ,merci Daniële dat u ingaat tegen de ultra rechtse nationalistische reacties op het artikel van Jan . Ik heb met Fransen en franstalige belgen tientallen jaren samengewerkt,en we hadden een gezamenlijk belang tegen de patroon in . We hadden nu éénmaal dezelfde klassebelangen .En dat kwam in vele acties tot uiting .Splitsing op basis van taal om des te harder aan sociale afbraak te doen,daar pas ik voor en daar zou iedere mens met een sociale reflex moeten doen .

 • door dirk ossenblok op maandag 25 oktober 2010

  onafhankelijk worden... De transfers van mijzelf naar de Vlaamsche gemeenschap kunnen niet langer getolereerd wordenj... Ik wil wel vrijheid van goederen, diensten en werkkrachten zodat ik in een stinkfabriek bij de buren kan gaan werken.... Belastingen betaal ik thuis wel. Mijn vorm van regionaliseren van de personenbelasting....

 • door Jan Verhaegen op dinsdag 26 oktober 2010

  [title]Typisch Blommaert. Blind voor[/title]Typisch Blommaert. Blind voor wanbeleid (verdeling van geld tussen regio's gebeurt in andere federale staten met veel betere resultaten, dwz meer solidaire resultaten: transfers zijn een investering, geen geld dumpen in een bodemloze put). Deze blindheid is de grootste cadeau van links aan NV-A, die slapend rijk worden, zelfs dankzij voormalig 'linkse' kiezers die het Franstalige 'non' zat zijn. vous avez fait vos jeux et vous avez.... perdu!

  • door J. Blommaert op dinsdag 26 oktober 2010

   Jan Verhaegen, we zijn geen federale staat. Dertig jaar splitstechnologie, onveranderlijk aangezet door de Vlamingen, hebben een onbestuurbaar gedrocht geschapen dat aan geen enkele conventionele staatsvorm beantwoordt. Simpel gegeven: in elke andere federale staat heeft men een federaal kiesstelsel. Wij hebben dat niet, we kunnen enkel voor Vlamingen stemmen - voor zowat de helft dus van degenen die ons vertegenwoordigen en besturen. Enkel de gelukzakken in BHV kunnen echt federaal stemmen - ik zeg dit er even bij. Dus ja, in een echte federale staat zou er allicht een beter bestuur mogelijk zijn. En hiervan ben ik volledig voorstander: van een volwaardige federale staat. De nota De Wever levert een nog wanstaltiger gedrocht op; enkel door de federale staat beter bestuurbaar te maken - ze te versterken - krijg je beter bestuur. Misschien heb je deze piste nog niet onderzocht en is dit de reden waarom je ze a priori verwerpt. Bekijk ze even, je kan verrast staan van je eigen gezond verstand als je dat doet.

 • door Roland Horváth op woensdag 27 oktober 2010

  @ Jan Blommaert, Danièle Dirkx, Noël V. Realistisch en inspirerend. Één: De nota van BDW is alleen communautair en is geen programma voor een regering.

  Twee: Het gaat niet om Vlaanderen. Dat is maar het middel. Het gaat om een rechtse en ongeremd kapitalistische maatschappij/ economie/ kapitalisme.

  Drie: Hoe is die intellectuele en sociale vervuiling en verzieking van het (offensieve) nationalisme bon ton kunnen worden? Stoken bij middel van leugens en een wij >< zij discours kan in elke groep en als het het lang genoeg volgehouden wordt, wordt het de waarheid of althans de perceptie, de indruk.

  Vier: Hoe moeten de niet nationalistische – “bovenmenselijk middelmatige” - politici daarop reageren? Door klaar en duidelijk te zeggen waar we naar toe gaan: Het Vlaams nationalisme is per definitie en in wezen rechts, anti- democratisch, anti- sociaal, reactionair (tegen veranderingen/ ‘actie’ in de maatschappij). Het is niet conservatief (= respect voor het bestaande, de traditie bij noodzakelijke veranderingen). Bovendien mag men stilaan denken aan een regering zonder N-VA. Die laatste lijden toch maar aan waanvoorstellingen en paranoia. En bij eventuele nieuwe verkiezingen gaan ze af, ze hebben dan hun kans gehad.

  Vijf: Welke staatsstructuur? De federalisering is na 40 jaar een mislukking. Dubbel werk, interne conflicten. Bovendien houdt ze in België altijd een verdere ontwikkeling, een afglijden naar een nodeloze splitsing in zich. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Slechts 1 gezonde oplossing: Terug naar de eenvoud van een unitaire staatsstructuur misschien met uitzondering van opvoeding, onderwijs en cultuur.

 • door han op woensdag 27 oktober 2010

  We weten dat op veel websites, ook die van veel klassiek media, om het even wat over om het even wie kan gepubliceerd worden. Doch Hier hebben we regels: http://www.dewereldmorgen.be/gebruiksvoorwaarden

  Voor de duidelijkheid: Geen gescheld, niet op de man maar op de bal spelen, geen leugens, ... En sta me toe om er aan toe te voegen dat duidelijke historische onwaarheden ook geen plaats hebben op dit medium. Zeker niet als anderen op wijzen dat ze manifest onjuist zijn. Geen probleem dat men zich eens vergist, wel een probleem als men na daarop gewezen te zijn toch vasthoud aan halve waarheden en hele onwaarheden. We maken immers geen media om te verdwazen maar om beter inzicht inzicht te verwerven in de wereld. Dat daar bebat bijhoort spreekt voor zich, maar dus niet op basis van halve waarheden en hele onwaarheden. Wie bewust onzin wil uitkramen kan daarvoor terecht op veel andere plekken op het internet.

 • door Roland Horváth op donderdag 28 oktober 2010

  In een vorige commentaar zijn een paar zaken gesteld zonder uitleg of voorbeelden. Één: “Het Vlaams nationalisme is per definitie en in wezen rechts, anti- democratisch, anti- sociaal, reactionair.” Twee: “… zonder N-VA. Die laatste lijden toch maar aan waanvoorstellingen en paranoia.”

  Het (offensieve) nationalisme bvb. van N-VA gaat uit van het ‘volk’, wat dat ook mag zijn. Daarvoor wordt een negatieve definitie gebruikt: het is de groep die bedreigd wordt door de vermeende vijanden: Walen, immigranten, zigeuners. Het vijanddenken brengt een onevenwichtige samenwerking tussen de verschillende deelnemers in de maatschappij met zich mee, extern en intern, en het heeft een gelaagde maatschappij, goeden en slechten, tot gevolg. Die oneenwichtigheid en gelaagheid, rijken en armen, doet zich ook voor bij het (ongeremde) kapitalisme. Vandaar dat die 2 elkaar aantrekken en versterken, bvb. N-VA en VOKA. Het doel van het grootkapitaal is winst op korte termijn, excessief hoge dividenden en monopolievorming. Nationalisme en kapitalisme zijn tegen alles wat hun doel in de weg staat en ook tegen alles wat de machtspositie van de goeden resp. de rijken aantast: beide zijn dus in wezen anti- democratisch, anti- sociaal en reactionair. Het egalitaire en dus sociale van de democratie, veranderingen in de maatschappij evenals (hoger) onderwijs voor het volk tasten die machtspositie aan. Geen van beide kan van harte democratisch, sociaal en progressief zijn. Overigens ook niet conservatief = respect voor het bestaande, de traditie bij noodzakelijke (maatschappelijke) veranderingen.

  Niemand is meer waard dan een ander. De genoemde ongelijkheden kunnen alleen gerechtvaardigd worden door leugen, misleiding en waan. Die 3 zijn de kern van de dictatuur. Bij N-VA is er niets anders. De identiteit, zuiverheid en veiligheid van het volk. Alles voor Vlaanderen dwz. voor de 1 per duizend superrijken en grootaandeelhouders in Vlaanderen. De waan veroorzaakt ernstige vormen van achtervolgingswaanzin (paranoia). Bvb.: BDW: “Ze hebben die nota in mijn gezicht gesmeten.” Dat is al geen taalgebruik voor een (in)formateur. Het is een leugen: Een deelnemer aan de onderhandelingen kent na een half uur de waarde van de inhoud van de nota. BDW speelt de vermoorde onschuld, het slachtoffer. Hij wordt bedreigd en aangevallen door de Walen. Vlaanderen moet zich van hen bevrijden, ze profiteren. Terwijl er nog geen euro onterecht naar Wallonië is gegaan. De 4 miljard zijn het gevolg van de sociale zekerheid waarin de rijkere meer bijdraagt dan de armere. Bijdragen naar inkomen zoals ook bij de inkomstenbelasting. Hun rechts project kan niet doorgaan in aanwezigheid van de linkse PS. Dergelijke voorstelling van zaken doet het meestal heel goed, het bevrijdt de goeden, de rijken van alle kwaad of schuld door een projectie. Een voorbeeld daarvan is het al even rechtse, anti- democratische, anti- sociale, reactionaire en overigens ook verwarde Gravensteenmanifest.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties