Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Islamitische bewegingen, westerse moderniteit en onze media

Het is me een raadsel waarom onze media en sommige voormalig linkse intellectuelen met zoveel graagte spreken over enkele vogelverschrikkers als die zonderlingen van Sharia4Belgium en andere extreme toestanden.
donderdag 14 oktober 2010

Waarom kunnen ze het zo moeilijk opbrengen om jonge islamitische intellectuelen die bij ons meer en meer voorkomen en hun eigen gemeenschap in heel interessante zin 'sturen', niet iets meer in de kijken te plaatsen?

Het lijkt een haast ziekelijk etnocentrisme om ‘wat niet gaat’ bij de moslims continu in de verf te zetten of naar dubbele agenda’s te zoeken bij wie dan wel volledig beantwoordt aan de criteria van de westerse moderniteit en tegelijk nog praktiserend moslim wenst te blijven?

Dit is de bedenking die ik me maakte toen ik op 7 oktober in een zaal zat in Amsterdam waar Amerikaanse, Nederlandse en Britse niet-islamitische sprekers hun analyse brachten over de Gülen-beweging, voor een heel aandachtig, talrijk opgekomen publiek.

Enkele sprekers stelden eerst de kern van het gedachtegoed voor van Fethullah Gülen, een Turkse denker, voormalige 'hoca' (imam), die momenteel in de VS leeft en aan de basis ligt van de Gülen-beweging.

Zijn boodschap, zo zegden de sprekers, luidt: het is de 'hizmet', inzet voor mens en samenleving, die de ware opdracht is voor moslims. En nog … God laat zich langs twee evenwaardige wegen kennen: de godsdienst en de wetenschap.

Aanhangers worden aangezet om wetenschappelijke richtingen te kiezen aan de universiteiten en wetenschap te bedrijven met eenzelfde ijver als ze de Koran bestuderen.

Ander deel van de boodschap: degelijk, seculier onderwijs, dat is waar moet in geïnvesteerd worden, en Fethullah Gülen roept Turkse ondernemers op om in het onderwijs te investeren, ook in de diaspora, wat hij voorstelt als een diep islamitisch engagement.

Conclusie van al die sprekers: hier staan we voor een belangrijke, het Westen niet vijandig gezinde, moderne islamitische beweging.

Kijk, dat is nu toch eens iets anders dan Sharia4Belgium. Daarenboven heeft de beweging, zeker in de Turkse diaspora, een grote en nog toenemende aanhang.

Dit is ook bij ons het geval: de Lucerna-school, het Intercultureel Dialoog Platform, … en nog meer dan 50 verenigingen die er bij aansluiten.

Als Lucerna dan een zeldzame keer aan bod komt in onze media (ik maak een uitzondering voor DeWereldMorgen.be), dan is het om de lezer te signaleren, op het eind bij wijze van uitsmijter, dat er wel eens 'een dubbele agenda zou kunnen zijn', of dat het creationisten zijn, en dat soort zaken.

De realiteit is, dat in hun stuurgroep mensen zitten als Marino Keulen, Josse Vansteenbergen, Mieke Vanhaegendoren, enz. – ik ook trouwens, niet echt de grootste islamitische fundamentalisten. Maar toch … het is Sharia4Belgium dat de media haalt.

En dan maar enquêtes organiseren en programma’s brengen over … de oorzaken van die islamofobie en van die xenofobie bij ons.

En zeggen dat er, zoals de Gülen-beweging, vandaag al meerdere  bewegingen zijn in Europa, die fundamenteel op moderniteit gebaseerd zijn en een grote aanhang hebben: de Ismaëlieten bijvoorbeeld, of de mensen die steevast de conferenties gaan volgen van iemand als Rachied Benzine. En anderen …

Daar moest ik dus allemaal aan denken tijdens de studiedag over de Gülen-beweging in Amsterdam en op de terugweg naar Brussel. Onze media slagen erin om pluralistisch ingestelde, intellectuele islamitische bewegingen dood te zwijgen, of er achterdocht rond te zaaien.

Terwijl ze zich vaak koesteren in het 'upgraden' van curieuze typen, die inderdaad extreem denken, maar… in alle geval niet uitblinken, ook niet in hun eigen kringen, als intellectuele hoogvliegers. Meestal hebben ze ook maar een beperkte aanhang.

Heb ik kritiek op onze media in deze zaak? Ja, en zelfs zeer zware kritiek. Sommigen zoeken er immers iets te veel in wat eigenlijk hun eigen luie blindheid is: het bewijs dat het niet goed gaat met de islam bij ons.

En tegelijk beweren ze objectief te informeren. Welnu, zij falen dus als media, in het becommentariëren van wat nochtans een heel belangrijk, maar complex maatschappelijk gebeuren is.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Adrien Verlee op vrijdag 15 oktober 2010

  Hebben we ook nog recht op een antwoord? Op de laatste reactie bij het artikel: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/27/de-hoofddoek-symptoom-symbool

 • door Koen DILLE op vrijdag 15 oktober 2010

  Heel terecht wat Johan Leman schrijft. Progressieven moeten niet meehuilen met de vox populi die zich vergaapt aan de fratsen van potsierlijke warhoofden zoals Sharia4 Belgium. We zouden beter - en de media op kop! - aandacht besteden aan verlichte moslims zoals Fethullah Gülen, ook al lijken ze een minderheid te zijn. Maar zo begint het altijd met een geloofsgemeenschap. Luther stond in het begin ook alleen toen hij het katholicisme wilde hervormen. Ongeveer hetzelfde overkwam de achtiende-eeuwse pioniers van de Verlichting of de eerste vrijdenkers in het katholieke Vlaanderen van de negentiende eeuw. Tot vandaag kan in de VSA geen enkele politicus ervoor uitkomen dat hij atheïst is. Toch nog een kleine bedenking. In het progressieve weekblad De Groene Amsterdammer (7 oktober) stond een artikel van Meindert Fennema waarin hij de ideoloog achter Wildert, ene Martin Bosma aanhaalt. Deze Bosma zou beweren dat de Islam voorschrijft dat "moslims de plicht hebben tegenover ongelovigen te liegen als dat de islam ten goede komt" Is dat waar? En als dat waar zou zijn, hoe moet je dan omgaan met progressieve, verlichte moslims?

  • door Johan Leman op vrijdag 15 oktober 2010

   mijn aanvoelen is dat er vandaag meer dan ooit een onderscheid bestaat tussen (a) een ideologie of godsdienst die al dan niet iets voorschrijft... (meestal kunnen godsdienstige uitspraken in hun geheel nogal in meerdere richtingen geïnterpreteerd worden); (b) een kerkleider (denk aan onze meneer Léonard) die denkt dat hij ook iets 'met hoger moreel gezag' moet voorschrijven; en (c) wat jongvolwassen intellectuelen die zich tot een godsdienst bekennen ervan denken en ervan maken... Voor mij is die laatste categorie zeer belangrijk. De vraag is dan of het denkbaar is dat deze mensen het als hun plicht zien om tegen collega's andersdenkende jongvolwassen intellectuelen te "liegen" omdat het hun geloof goed zou uitkomen? Welnu, ik denk het niet. En wel omdat ze daar absoluut geen behoefte aan hebben noch er het nut van inzien. We hebben meer en meer met een generatie jonge intellectuelen te maken voor wie pluralisme een evidentie en zelfs iets wenselijk is, mensen die absoluut niet bereid zijn om hun eventueel fundamentalistisch ingestelde "leiders" in hun sotternieën te volgen. De godsdiensten zullen dus de keuze hebben: ofwel hun intelligentsia verliezen, ofwel het pluralisme en de dialoog en de zin voor relativiteit aanvaarden. Dit geldt niet alleen voor de Islam. Iemand als meneer Léonard dichter bij ons zou er ook goed aan doen daar iets voorzichtiger in te worden. Straks blijft hij alléén achter met enkele sektariërs... Hetzelfde geldt voor de Islam. En enkele intellectuelen en geestelijke leiders hebben dit ook dààr begrepen.

  • door christophe op vrijdag 15 oktober 2010

   Bosma heeft het over 'Takiyya', een theologisch concept uit het sjiisme. Vraag eens aan moslims in je omgeving of ze dat concept kennen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya

   Islamofoben die zwaaien met dat woord gaan er vanuit dat alle moslims fundamentalistische schriftgeleerden zijn die zich nauw houden aan alle theologische concepten.

   Takiyya past dan ook in een racistisch wereldbeeld waarbij moslims of mensen met een moslimachtergrond altijd fundamentalisten zijn ook als ze niet zo hard bezig zin met hun geloof. Want in dat laatste geval veinzen ze dat alleen maar. Volgens Takiyya-fundamentalisten à la Bosma is zelfs Edward Said (een christen!) een gemaskerde moslimfundamentalist.

   Het is het typische verhaal van de wolf in schapenvacht. Een aansporing om moslims nooit te vertrouwen.

 • door Koen DILLE op vrijdag 15 oktober 2010

  Beste Johan, beste Christophe, Dit doet wat denken aan de paradox van Zeno. Liegt de Kretenzer wanneer hij zegt dat alle Kretenzers liegen? Wie denkt zoals Bosma is met ,jullie antwoord niet overtuigd. Wanneer heb je te maken met een "jongvolwassen intellectueel die wat van z'n geloof wil maken" en niet met een "Takiyya-fundamentalist"? Overigens "Bosma meent dat als er al gematigde moslims zijn, deze uitsluitend gematigd zijn uit onwetendheid." (Meindert in De Groene).

  • door christophe op vrijdag 15 oktober 2010

   Het is nooit mijn bedoeling geweest om Bosma te overtuigen. Ik hoop alleen dat welmenende mensen beseffen dat heel dat Takiyya-concept onzin is. Na het McCarthyisme zouden we toch moeten weten welke ravages dergelijke paranoïde constructies aanrichten.

 • door Koen DILLE op vrijdag 15 oktober 2010

  Ook degenen die we welmenend vinden hoeven we niet te overtuigen. Wel moeten we er voor zorgen dat types zoals Bosma en Wilders geen gehoor vinden. En dus moet hun discours ontkracht worden.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties