Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Mijnramp in Chili: Owner Unknown

Hopelijk loopt het goed af voor de 33 mijnwerkers in de San José-mijn in Chili. Redders uit de hele wereld doen er hun uiterste best om de kompels levend en wel naar de oppervlakte te brengen. Valt het u evenwel ook op dat de kranten (haast) nooit de eigenaar van de mijn vernoemen?
dinsdag 12 oktober 2010

Check 'Het was de moeilijkste klus die we ooit deden', het jongste 'verhaal' in DS. Human Interest, ontroerende testimonials, dat wel. Maar de eigenaar van San José doet er niet toe. Na een searchje van minder dan een zucht weet ik dat die eigenaar Compañia Minera San Esteban Primera is, een bedrijf dat in Chili berucht is om zijn ongevallen.

Vakbondsmensen in Chili hebben het opgelijst. Sinds 2003 doen ze al het mogelijke om de veiligheid in de mijn te verbeteren. Maar niets helpt. In San José blijken er geen evacuatieroutes te zijn voor wanneer zich een ongeval voordoet.

Enkele weken voor de instorting van begin augustus verloor een mijnwerker een been in een werkongeval, de laatste jaren lieten twee mijnwerkers er het leven, een derde stierf in de mijn van San Antonio die ook aan de Minera San Esteban toebehoort.

Waarom komt er maar geen beterschap in de mijnen van die firma? Omdat ze vakbondsmensen buiten de deur houdt en door de Chileense staat hoegenaamd niet wordt lastiggevallen over de rechten van de mijnwerkers en hun vakbonden.

Chili telt maar liefst 900 mijnen in privéhanden. Maar - niet verwonderlijk voor een neoliberaal bewind met een 'slanke staat' - er zijn maar 18 mijninspecteurs.

Komt daarin verandering wanneer de honderden mediacorrespondenten straks weggaan uit San José? Dan moeten de regeringen de veiligheid in de mijnen ter harte nemen en de vakbonden met dat doel druk kunnen zetten op de overheid.

Zuid-Afrika blijkt volgens ICEM (de internationale mijnwerkersfederatie) een uitzondering te maken op de wereldwijde trend naar meer laissez-faire in mijnen.

In 2007 kondigde de mijnwerkersvakbond NUM daar een algemene staking in de mijnen af voor meer veiligheid en betere gezondheidsvoorzieningen. Nooit eerder was dat thema de exclusieve inzet geweest van een mijnwerkersstaking. Die actie betekende echt een keerpunt.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door dan op woensdag 13 oktober 2010

  er is uitvoerig geschreven over de mijneigenaar en over hoe hij zich midden in de zomervakantie failliet liet verklaren om aan z'n verplichtingen te ontsnappen en hoe het management van de mijn en de redding overgedragen is aan het staatsbedrijf Codelco...

  • door raf custers op woensdag 13 oktober 2010

   Des te beter dat dat boekje is opengedaan (waar staan die artikels? ik heb ze gemist). Mij valt nu alleen op dat de Engelstalige beurskranten van de laatste dagen in alle talen zwijgen over de eigenaar en zijn palmares. Ander element, typisch voor deze beurskranten : nu hemelen ze Sebastian Pinera, de Chileense president zo hard mogelijk op. Maar Pinera is een notoire 'union buster', een anti-syndicalist.

   • door raf custers op woensdag 13 oktober 2010

    Dan, zijt ge overigens wel zeker dat Minera San Esteban failliet is ? Volgens Reuters (vandaag) moet onderzocht worden of ze failliet kunnen gaan ("The firm is currently undergoing an internal audit of its assets and debt to determine if it should declare bankruptcy." zie : http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N13225847.htm). Ik vind ook niet zo meteen informatie over een overname door Codelco. Dat zou trouwens het toppunt zijn : San Esteban verknalt de situatie en de staatsmaatschappij Codelco mag de miserie opruimen. Reuters meldt wel dat de Chileense staat een stuk van Codelco aan de privé wil verkopen. Enfin, de liberale politiek ten voeten uit.

    • door dan op woensdag 13 oktober 2010

     Inderdaad, (nog?) niet failliet.... Sorry, maar zodra de advocaten van het bedrijf stappen in die richting ondernamen kwam o.a. in de pers de reactie op gang vanaf 23 augustus. De Chileense staat liet via een rechtbank 1,8 miljoen USD financiële activa blokkeren alsook alle andere activa (mijnrechten, uitrusting, machines en voertuigen) met het oog op de schadeclaims. De staat beloofde de ingesloten mijnwerkers levenslange tewerkstelling in het staatsbedrijf dat instond voor de reddingsoperatie. Dit o.a. omdat de mijn verklaard had z'n werknemers, ook die ondergronds, niet langer te kunnen betalen.. Het bedrijf voerde aan dat het de kosten van de reddingspogingen en schadeclaims niet aankon daar haar enige mijn gesloten is. Sporen van die discussie vindt je nu nog terug als je "bankruptcy" of "broke" inbrengt... 'k Volgde het dagelijks op 't leek mij een gedane zaak, maar dit neemt niet weg dat ik er onterecht al een tombstone over geschoven had....

     • door raf custers op woensdag 13 oktober 2010

      Een tombstone erover, als die 33 mijnwerkers uit de put zijn.

 • door shipman op woensdag 13 oktober 2010

  Naar BBC kijke/luisteren ipv naar de VRT en dan krijg je die info wel ....

 • door dwars bekeken op woensdag 13 oktober 2010

  zou er dan toch een tegenwind komen? in Hongarije werd de bewuste firma ook al tijdelijk genationaliseerd om een kunstmatig failliet te voorkomen. hoop doet leven

  • door raf custers op woensdag 13 oktober 2010

   Dat is het nu juist : "tijdelijk genationaliseerd" of "genationaliseerd als de privé de zaak om zeep heeft geholpen", dat kan toch geen politiek zijn. Herinner u twee jaar geleden toen bij ons KBC werd genationaliseerd, omdat de privé-bankiers hadden "belegd" in rommelpapier. Maar intussen floreert KBC opnieuw onder leiding van privé-bankiers. Lang geleden is het met de Limburgse steenkoolmijnen ook zo gegaan. Ik put ff uit mijn geheugen. Toen de privé-mijnbazen eind de jaren '50 zagen dat ze met steenkool geen winsten meer konden maken, hebben ze de (7) mijnen verpatst aan de Belgische staat die ze in één firma heeft samengesmolten, de NV Kempische Steenkoolmijnen, en uiteindelijk heeft de staat de zaak gesloten. - Maar het is waar : er waait weer een nationalistische wind. Ik hoop alleen dat die Lusten oplevert voor de staten die privé-bedrijven overnemen ipv alleen maar Lasten.

 • door Patrick Hens op woensdag 13 oktober 2010

  Een tijdje geleden las ik op de site van Jobat dat de ingesloten mijnwerkers ook geen loon meer zouden ontvangen, omdat ze niet meer aan het werk waren. En de staat voelde zich niet geropen om tussen te komen.

 • door shipman op donderdag 14 oktober 2010
  • door Custers op donderdag 14 oktober 2010

   President Pinera van Chili steelt de show. Nooit zal in zijn land nog gewerkt worden zoals in de mijn van San José. Steekt Pinera daarvoor zijn hand in het vuur? I doubt it. De trend in de mondiale mijnbouw gaat namelijk richting steeds benarder werk. De redenen zijn simpel : grote vraag, achterblijvend aanbod en de makkelijkst uit te baten ertsaders zijn uitgeput. In Chili zou ook Escondida, de grootste privé-kopermijn, over haar hoogtepunt heen zijn. Het Low Hanging Fruit is geplukt, zegt men in het jargon, dus moeten de mijnbedrijven op zoek naar nieuwe aders in streken met uiteenlopende grotere risico's. En het zijn de mijnwerkers die de klus kunnen klaren.

   • door christophe op vrijdag 15 oktober 2010

    De mijnen werden geprivatiseerd door José Piñera, de oudere broer van de huidige president. José Piñera was toen minister van Mijnen onder Pinochet. Hij is momenteel medewerker van het neoconservatieve Cato Institute. Check The Shock Doctrine van Naomi Klein.

    • door Custers op vrijdag 15 oktober 2010

     Details? Van het weekend (ff break)

     • door Custers op zondag 17 oktober 2010

      In zijn reactie geeft Johan Van Loon een evolutie van 2003 tot 2006 en reactie suggereert dat het in de mijnsector in China van kwaad naar erger gaat. Maar volgens wat ik vind, is die trend (als hij al er al was) dan toch aan het omdraaien, waarschijnlijk sinds 2008. Begin 2008 kreeg China een bikkelharde winter te verduren. Veel elektriciteitscentrales vielen stiel. (Niet vergeten : China blijft een emerging economie en tegelijk, in grote stukken van het land, een kwetsbare Derde Wereld-economie). Heeft de Chinese top daar lessen uit getrokken? Blijkbaar, maar dat zou verder moeten worden uitgezocht, is toen beslist de steenkoolindustrie te herstructureren en duizenden kleine mijnen te doen verdwijnen. Daarmee moeten (minstens) drie objectieven worden gerealiseerd : veiliger werk, minder CO2-uitstoot en vervuiling, efficiënter productie. In 2008 zijn er in China 16.000 steenkoolmijnen geteld waarvan 90% kleine mijnen. Het artikel dat ik hier heb, suggereert dat die kleine mijnen overwegend in privé-handen waren en de dodentol daar 8 keer hoger lag dan in de grote staatsmijnen. In 2009 begon de eerste faze van de restructurering : duizenden kleine mijnen moesten worden gesloten of opgeslorpt door grotere bedrijven. In de provincie Shanxi moest het aantal kleine mijnen (tegen eind 2010) van 2600 tot 1000 worden herleid. Tot nu toe bleef die herstructurering beperkt tot de provinie, dwz dat er haast geen bedrijven in andere provincies mijnen opslorpten. Dat zou vanaf nu, in de tweede faze van de herstructurering, moeten veranderen. In de eerste faze waren ook vooral staatsbedrijven actief; vanaf nu zou 'de markt' ook meer moeten bepalen welke mijnen fuseren of verdwijnen. Met deze herstructurering wordt ook grote kuis gehouden in de sector. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zijn er volgens één bron 1355 kleine steenkoolmijnen gesloten en, volgens een andere bron, 1600 illegale mijnen (!) gesloten. China snijdt zichzelf daarmee waarschijnlijk in zijn eigen vel, omdat er ook veel productiecapaciteit wordt gesloten (125,19 miljoen ton), terwijl het land steenkool nodig heeft om de elektricteitscentrales te stoken. De operatie maakt ook dat het aantal werkongevallen in steenkoolmijnen met 13,2% is verminderd, tussen januari en eind september 2010. In 2008 vielen er 3215 doden door mijnongevallen, in 2009 waren 591 dodelijke ongevallen minder, voor 2010 vind ik nog geen absolute cijfers.

 • door Johan Van Loon op vrijdag 15 oktober 2010

  In de Volksrepubliek China stierven in 2003 80 % van alle steenkoolkompels wereldwijd (met slechts 35 % van de wereldproductie). In 2006 waren dit al 4.769 kompels.... (http://en.wikipedia.org/wiki/Mining_accident)

 • door Rita op vrijdag 15 oktober 2010
  • door Rita op vrijdag 15 oktober 2010

   sorry, link werkt niet rechtstreeks merk ik: copiëren en plakken...

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties