Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

Het nieuwe Nederlandse regeerakkoord doorgelicht

Het nieuwe Nederlandse regeerakkoord dat op donderdag 30 september werd bekend gemaakt, valt – ondanks de hoge score van de PVV bij de verkiezingen – als een bom op een land dat bekend stond als een ‘tolerant land’. In Nederland was er de laatste decennia toch plek voor iedereen? Kif Kif sprak met Umar Mirza, hoofdredacteur van de website www.wijblijvenhier.nl
maandag 11 oktober 2010

Umar Mirza: "Als Nederlander moet ik toegeven dat het idee van tolerantie wel wat mag worden bijgesteld. Nederland is nog tolerant inzake drugsbeleid, homoseksualiteit, … Niet ten opzichte van migranten en nieuwkomers, ook niet ten opzichte van mensen die al langer in Nederland wonen en hier zelfs geboren en getogen zijn, maar een andere culturele achtergrond hebben."   "Er is weinig tolerantie voor andere religieuze uitingen, wat zich dan vooral uit in de problematiek over de bouw van moskeeën, minaretten, … Vandaag de dag is er in Nederland sprake van een erg eenzijdige tolerantie. Al grappend wordt dan ook gezegd dat het gedoogakkoord met de PVV het enige is dat er in Nederland nog gedoogd wordt, voor de rest geldt dat al lang niet meer."   Kif Kif: Een hoofddoekenverbod bij politie en justitie staat volgens het Contactorgaan Moslims-Overheid haaks op de vrijheid van godsdienst én druist bovendien in tegen het eerste artikel van de Nederlandse grondwet waarin vermeld staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Verwacht u veel protest?    Umar Mirza: "Er werd in eerste instantie al met ongeloof en verbazing gereageerd toen bekend werd dat de PVV als gedogende partij mee in de regering zou stappen. Na dit regeerakkoord heersen er gevoelens van ongeloof, verbazing en ook van angst. We weten niet welke kant het op kan gaan."   "Een hoofddoekenverbod is slechts een van de symptomen van het regeerakkoord en we merken dat daar niet specifiek wordt op ingegaan. Jongeren roepen wel op om het regeerakkoord in zijn geheel niet te erkennen. Het hoofddoekenverbod – waar ik tegen ben – is niet de grootste zorg."   "De vrees voor nog meer van dit soort gevolgen, die kunnen voortkomen uit deze coalitie is groter. Bovendien zullen niet alleen etnische minderheden in Nederland de gevolgen voelen van het regeerakkoord, ook de sociaaleconomische onderklasse van het land zal in de klappen delen."   Kif Kif: Terwijl in die sociaaleconomische onderklasse net veel PVV-stemmers te vinden zijn?    Umar Mirza: "Ja, dat zijn mensen die bij de PVV vooral partijpunten vonden die aansluiten bij een ‘veiligere’ maatschappij. Het zijn zij die er financieel nog op achteruit zullen gaan, terwijl bijvoorbeeld het bedrijfsleven interessante regelingen voorgeschoteld krijgt."   "Het lijkt alsof de totstandkoming van dit regeerakkoord een kosten-batenanalyse is geweest waarbij vooral is nagedacht over waar kan worden verdiend en wat kan worden overboord gegooid."   "Daar zijn dan nog wat integratievraagstukken doorheen gegooid en klaar. Het is jammer dat de massa meestal pas wakker wordt als bepaalde zaken al zijn doorgevoerd. Eigenlijk moet er nú geprotesteerd worden."   Kif Kif: Denk je dat een cordon sanitaire, zoals jaren geleden in België werd ingevoerd tegen het Vlaams Belang, een oplossing zou zijn geweest in Nederland?    Umar Mirza: "In Nederland heeft Geert Wilders van de PVV hier heel slim van tevoren op ingespeeld door nog voor de verkiezingen te verkondigen dat hij werd uitgesloten. Door hardop te speculeren dat er een zogezegd cordon sanitaire tegen zijn partij zou worden ingevoerd. Waardoor andere partijen hierop moesten reageren en uitsluiting moesten ontkennen."   "Die andere partijen zijn, in de aanloop van de verkiezingen, volgens vele Nederlandse kiezers, niet altijd duidelijk geweest in het benoemen van concrete problemen en standpunten. Waar een partij als de PVV van geprofiteerd heeft."   "Door een grote ontevredenheid zijn er, volgens mij, vele zogenaamde ‘proteststemmen’ naar Geert Wilders gegaan. PvdA en SP hebben wel aangegeven niet in een regering te willen stappen met de PVV; CDA en VVD niet. Waarschijnlijk ook omdat peilingen al snel uitwezen dat het niet betrekken van Geert Wilders een deelname aan het kabinet voor andere partijen al bij voorbaat zou elimineren."   "Hoewel de partij GroenLinks bijvoorbeeld wel voorstellen heeft gedaan richting CDA om rond de tafel te gaan zitten, is CDA systematisch blijven beweren dat er geen andere mogelijkheden waren dan het in zee gaan met de PVV. Ten opzichte van de buitenwereld en in de media wordt de huidige regering toch steeds weer als de enige mogelijkheid naar voren geschoven."   "Een rechtser kabinet hadden we ons in Nederland niet kunnen voorstellen. Politiek gezien omschrijf ik dit als de meest ongunstige situatie denkbaar voor burgers van Nederland die eigenlijk het liefst wél alles en iedereen omarmen."   "Ongunstig voor minderheden? We zitten met veel vragen. Waar kan dit toe leiden? Gaat straks halal eten verboden worden? Zal het hoofddoekenverbod ook in scholen worden doorgevoerd?"     Kif Kif: Gezien de hevigheid waarmee in Vlaanderen geprotesteerd werd en wordt tegen het hoofddoekenverbod in scholen is het moeilijk denkbaar dat de Nederlandse burger dit allemaal zomaar zal laten gebeuren?    Umar Mirza: "Het verschil tussen Nederland en België is dat wij de laatste tien jaar overspoeld zijn met figuren als Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Rita Verdonck en nu Geert Wilders. Deze figuren hebben een generatie jongeren laten wennen aan steeds extremere en vijandigere uitspraken tegenover bepaalde minderheden."   "De radicalisering binnen het politieke landschap wordt veeleer als 'normaal' gezien, zelfs door de eventuele slachtoffers ervan. ‘We moeten het er maar mee doen’, hoor je dan vaak, ook bij minderheden en financieel zwakkeren."   "En dat verklaart misschien ook waarom die mensen nu niet massaal de straat op zijn gegaan. Er zijn wel talloze reacties via Twitter, Hyves en Facebook. Het is niet bepaald de meest stabiele coalitie die denkbaar is. Dus hoop ik dat die instabiliteit dit kabinet na verloop van tijd zal dwingen tot nieuwe verkiezingen."   Kif Kif: Dan ziet de toekomst er heel Belgisch uit voor jullie en spreken we elkaar binnenkort wellicht weer!

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Hélène Passtoors op dinsdag 12 oktober 2010

    Ik ben van origine Nederlandse hoewel gelukkig niet 100%, had lang dubbele nationaliteit - dat 'mag' nu niet meer! - maar heb al vlug dankbaar gekozen voor in alles Belg zijn. Tot grote verbazing en zelfs blijvende wrok van Nederlandse vrienden en kennissen. Waarom? Omdat ik sinds mijn tienerjaren in Nederland zag dat de fabeltjes van verdraagzaamheid en progressiviteit wel goed gemarket werden, maar gewoon niet waar waren. Herinner je de Molukkers, die collaborateurs van de Nederlanders in hun koloniale oorlogg in Indië/Indonesië? Ze werden na de onafhankelijkheid van Indonesië in Nederland 'verwelkomt' en... in concentratiekampen gestopt. Voor de 2de en 3de generatie is het nog steeds niet veel beter. Herinner je waarom er bijna geen Joden in Nederland overbleven na 1945. Herinner je de fabel van de heldhaftige Nederlandse weerstand in 'De Oorlog' die uiteindelijk in vergelijking met andere landen weinig voorstelde. Of de 'neutraliteit' met de houten geweertjes tot de Nazis in 1940 het land gewoon bezetten. Nederlanders groeien op met heel veel fabels en heel weinig kritische zin over hun eigen land en maatschappij. Ze moeten op de eerste plaats heel trots zijn op hun land en leefwijze (net als Amerikanen...) en overtuigd dat ze alles altijd beter doen dan anderen. Ze verkopen dat goed mn in België, maar in feite getuigt het van domheid want niemand kan echt goed zijn zonder zichzelf regelmatig in vraag te stellen. En dat doen Nederlanders als volk niet. Herinner je bijv ook hoe Nederlandse feministen hun BH's in het openbaar weggooiden, halfnaakt manifesteerden en over het algemeen zéér militant leken? Maar vrouwen met kinderen moesten wél thuis blijven, crèches waren/zijn er bijna niet of peperduur en de lesuren in scholen bleven 19de eeuws - tegenwoordig nog vaak - zogezegd omdat dat voor de kinderen beter is (in andere land niet, maar daar wel) enz. enz. Dus feminisme??? Drugs idem, wat leek dat beleid 'origineel' en 'vooruitstrevend'! Dat Nederland voorspelbaar de spil van de internationale drugshandel zou worden, wilde niemand daar geloven; dat beleid was immers net bedoeld voor het tegenovergestelde!. En nog minder dat zelfs soft drugs zoveel schade aanrichten... Nee, dat beleid stond voor 'verdraagzaamheid'. En nog steeds noemen ze het zo. Ik denk dat verdraagzaamheid of onverdraagzaamheid de verkeerde woorden zijn. Dat heel veel in feite voortkomt uit een overheersende neiging tot conformiteit. Bovendien een vaak oppervlakkige, symbolistische conformiteit. Als je indertijd links was maar geen jeans droeg, was je 'burgerlijk'. Als je rechts was en er wél een droeg, was je 'rood'. Als je met een 'zachte g' praatte was je 'rooms' (katholiek) wat gelijk stond met 'achterlijk' en 'keuterboertjes'. Dat 'rooms' is nu blijkbaar grotendeels 'moslem' geworden met dezelfde connotaties. Als een buitenlander Nederlander wil worden en nadien ook als zodanig behandeld worden, moet hij zijn achtergrond afzweren en in alles praten, zich gedragen en kleden als Nederlander. Verdraagzaamheid? Nee, eis van conformiteit. En wat de democratie betreft.... oei... Nederlanders die 'massaal de straat opgaan'? Dat is zo zeldzaam. Rond 20% van de werkers is daar lid van een vakbond, in België is dat rond 80%. Zelfs toen vorig jaar het pensioen van ALLE ambtenaren werd bevroren en gedreigd werd het te verlagen, liep niemand daar zelfs maar tegen te mopperen op zijn eigen stoep. Over het algemeen stemmen Nederlanders en laten dan verder het parlement en de regering hun gang gaan. Want dan zijn die de overheid en die moet je gehoorzamen (volgens eeuwenoud Calvinistisch voorschrift). Je mag hoogstens 'verontwaardigd' zijn en daar houdt het mee op. Zoals Umar Mirza ook zegt: het blijft 'normaal' dat er mensen die anders dan jij denken nu eens aan de macht zijn. Alsof waarden vrijblijvend zijn. En dus vorige regeringen met meer 'verdraagzaamheid' per definitie niet beter of slechter waren dan de huidige. We schuiven gewoon allemaal een beetje op naar rechts, dan zijn we het weer eens en blijft ons fantastische Nederland intact. Morgen noemen ze dat ongetwijfeld twijfel 'vooruitziend', 'vooruitstrevend', 'origineel'. Er zijn boeken vol te schrijven over dat vreemde Nederland, maar laat de Belgen alsjeblieft ophouden met de noorderburen voor alles en niets te bewonderen en onszelf minderwaardig te voelen, het is bijna allemaal louter goeie marketing of onweerstaanbare zelfverzekerdheid. Maar zo gemakkelijk door te prikken! Of beter: laten we ze bewonderen voor wat ze écht goed doen. Verdraagzaamheid hoort daar niet bij.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties