Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Waarom Bart De Wever ermee weg komt

"Waarom komt Bart De Wever ermee weg, terwijl in 2007 de pogingen van Yves Leterme om een regering te vormen, algemeen als een mislukking werden betiteld?” Deze vraag werd woensdagavond telkens opnieuw herhaald door Yves Desmet van De Morgen en Lieven Verstraete van TerZake. Bijna tienmaal vernam ik dat “Bart De Wever ermee wegkomt”.
donderdag 7 oktober 2010

Ja, dat zal dan wel zo zijn, zeker? Heel Vlaanderen staat immers pal achter hem, wie durft dat nu nog ontkennen?

En zo toont de TV toch nog eens de realiteit: een paar journalisten in de grote media beslissen dat “Bart ermee weg komt”. Ook Walter Pauli (De Morgen) wist dit al gisteren te melden: “hij komt er nog mee weg ook”.

De commentaren van Paul De Grauwe (De Morgen, 6 oktober) en zeker Luc Van Der Kelen (Het Laatste Nieuws) gaan nochtans de andere kant uit: ”Neen zeggen is bij de N-VA-voorzitter een gewoonte aan het worden, hij lijdt blijkbaar aan bindingsangst, want hij moet zijn eerste communautaire akkoord nog sluiten” (...)”De conclusie is vrij eenvoudig: de leider kan wel als de beste quizzen, hij is een slimme analist, een talentvolle politieke pokeraar, maar hij en zijn partij waren niet klaar voor de taak die ze moesten uitoefenen”.

Het ABVV schrijft: "...Tot slot zal een regionalisering van de personenbelasting niet zonder gevolgen blijven voor het nettoloon en zal zij aanleiding geven tot onaanvaardbare concurrentie tussen de werknemers. Hierdoor dreigt de verarming voor een hele groep werknemers met – naast het menselijke aspect – alle gevolgen voor het binnenlands verbruik en het economisch herstel."

"Bovendien zal een regionalisering van de personenbelasting ook nog leiden tot aanzienlijke en overbodige rompslomp.
Net zoals tal van werkgevers geen vragende partij zijn voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting, is het ABVV van mening dat deze zal leiden tot een schadelijke concurrentie en bovendien de financiële stabiliteit van het land in gevaar zal brengen
".

Maar Yves Desmet in zijn redactioneel in De Morgen: “Niemand bij de andere Vlaamse partijen durft het aan op dit ogenblik Bart De Wever te dumpen, of zelfs maar aan te vallen”.

Is dat zo? Wat schrijven Caroline Gennez (SP.A), Wouter Van Besien (Groen!) en Wouter Beke (CD&V)?

Caroline Gennez: "Met politieke stratego bescherm je geen jobs. Ik roep dan ook op om de stratego nu stop te zetten. Er liggen redelijke elementen op tafel waarmee redelijke mensen een compromis kunnen maken, zowel rond fiscale autonomie als rond het versterken van de federale sociale zekerheid. De NV-A wil nu, naar Nederlands voorbeeld, gedoogsteun bieden aan de regering in lopende zaken (…). Dat is cynisch."  

Wouter Van Besien bewijst nog eens hoe serieus hij is, en weerlegt inhoudelijk enkele cruciale N-VA-eisen, die hij 'symbolenfetisjisme' noemt, en 'economische nonsens' (over het splitsen van de vennootschapsbelasting). 

De stijl van CD&V is subtieler, maar kan moeilijk als lof voor Bart De Wever gelezen worden. Wouter Beke: “Wij hebben de PS en de N-VA, die gemandateerd zijn door de kiezer, alle kansen gegeven om tot een communautair akkoord te komen. Wij hebben daar actief aan meegewerkt door concrete voorstellen op de tafel te leggen op vlak van gezondheidszorg, kinderbijslag, justitie, arbeidsmarkt, financieringswet. We nemen er akte van dat de N-VA zowel qua formule als qua inhoud van nul wil herbeginnen".

Maar voor de TV-kijkers is dat zeker niet flashy genoeg, te genuanceerd: "Bart komt ermee weg", klinkt veel beter.

Dan niet verwonderd zijn als de brave kiezers hem zo’n slimme mens vinden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door Adrien Verlee op donderdag 7 oktober 2010

  Onderschat geenszins het taalgebruik van hem. Hij gebruikt er 5 waar anderen er tien gebruiken en in die vloed nog niks zeggen. Hij slaat zo beter en gemakkelijker aan bij minder politiek geschoolden.

 • door PH op donderdag 7 oktober 2010

  Toen ik vóór de zomer ging stemmen, dacht ik: "Weer van dat". Ik wist niet voor wie te kiezen, koos niet voor N-VA en ook niet voor wie ik dacht dat het het beste was voor wie ik altijd gekozen had. Doch was ik blij dat N-VA op deze grootschalige manier gewonnen was. Ik dacht zeker niet aan splitsen van België maar aan de uiteindelijke noodzakelijke beslissingen die er moeten genomen worden. Ik ging met een geruste gedachte op reis en verwachte een samengestelde regering tegen de tijd dat ik terugkwam omdat ik overtuigd was dat men eindelijk in de politiek de noodzaak van een goed bestuur begrepen had. Niet alleen voor de werking van een goede economie maar ook op gebied van ecologie, huisvesting, voedselvoorziening,watervoorraad, medicatie, energie én grondstoffen, zowel voor eigen land als in de rest van de wereld, Zoveel weken later blijkt dat ik fout was in mijn gedachten. Iedereen spreekt over de noodzaak van hervormen maar ben ik nu als enige die anders denkt waarom er moet hervormd worden? Anders zou er zeker een akkoord van komen maar blijkbaar willen sommigen, anderen meesleuren in hun eigen mening of gevoel. Men hoeft niemand met de vinger te wijzen want we zijn allemaal geboren in de wereld waarin we leven, met onze eigen opvoeding, maar men mag niet vergeten dat deze wereld evolueert.

  • door PH op vrijdag 8 oktober 2010

   En evolutie kan men niet voorspellen maar wel sturen

   • door jan peeters op zaterdag 9 oktober 2010

    Inderdaad, de evolutie kan men sturen. In de politiek krijgen diegenen met de beste kaarten (lees: de meeste stemmen) het stuur in handen. Als de één naar links en de ander naar rechts wil sturen is er een probleem. Vlaanderen en Wallonie willen elk een andere kant op. En Brussel heeft nog een ander visie. Bij de verkiezingen zijn de kaarten nochtans duidelijk verdeeld, tot verbazing van velen. In een huwelijk dat niet meer vlot, gaat men uit elkaar. Op korte termijn brengt dat leed mee, maar daarna nemen de voormalige partners de draad verder op, en leven dan in hernieuwde vrijheid en vreugde verder. Misschien is Belgie op het punt beland dat het niet meer verder kan en scheiding aangewezen is. Wallonie en Vlaanderen op eigen benen, Brussel dat kan kiezen. Samenwerken kan dan nog altijd, vrij en zonder dwang. Vlaanderen hoeft dan niet meer de putten te dempen die in Wallonie worden gegraven. Mogelijk en waarschijnlijk zal Wallonie dan de verantwoordelijkheid nemen om echt zelfstandig werkgelegenheid en voorspoed te scheppen voor zijn bevolking. Ze hebben er alle troeven voor in huis: goed onderwijs, ruimte, wegen en een interessante ligging in West-Europa. Dus, weg met de angst, want waar een wil is, is een weg.

    • door Noël op zaterdag 9 oktober 2010

     Welnee,komen wij in een ultra-rechts Vlaanderen terecht dan wordt er geen( noodzakelijk) geld meer doorgegeven naar franstalig Belgïe , Geld dat een logisch gevolg is van de solidariteitsmechanismen in de sociale zekerheid . Nee dan gaat er bvb meer geld naar Limburg . Steeds zal er een armere regio zijn waarop men kan kappen . En al die mensen die meelopen achter de sirenezang van splitser Bart zouden wel eens erg op hunne bek kunnen terecht komen in de vlaamsse staat van De Wever . Die zogenaamde hernieuwde vreugde zowel in Vlaanderen als in Wallonië zou wel eens een echte nachtmerrie kunnen worden voor het gros van de mensen . En Brussel dat kan kiezen ?? Hoezo kiezen? over wat kiezen ? Over de duizenden pendelaars die in Brussel werken en er gene frank belasting betalen ? België is sowieso een klein onbetekend land, Met een splitsing heb je 2 nog onbenulliger landen bij . Zoals in ex -Joegoslavië . Kleine onbetekende landen waar buitenlandse multinationals er de plak zwaaien tot eer en glorie van hun aandeelhouders en tot schade en schande van zijn inwoners .

    • door froels op zaterdag 9 oktober 2010

     Bij het kommentaar van Jan Peeters: in het discours in de media (en in de N-VA) wordt meestal gesproken over "Vlaanderen wil dit, Walen dat" enz. Maar DE Vlamingen, wat willen die? N-VA heeft vèr van de helft van de kiezers. Uit opinieonderzoeken en stemgedrag blijkt (steeds met een korrel zout, maar ze gaan alle in dezelfde richting): het % Vlamingen dat België wil splitsen is nauwelijks de helft van het % N-VA kiezers! Vermits een deel van hen waarschijnlijk nog op VB,...stemt, heeft BartDW zelfs een eigen achterban die geen splitsing wil. En wat zouden die mensen willen voor de sociale zekerheid, werkloosheid, pensioenen...? Zouden ze akkoord gaan met de "responsabilisering" in de praktijk, dwz zelf betalen voor hun pensioen en uitkeringen krijgen in verhouding tot wat ze individueel betaald hebben? De werkloosheidsuitkering beperken in de tijd: weten de mensen wel dat er voor de overgrote meerderheid van de werklozen geen jobs zijn, en dat er nog meer arbeidsplaatsen gaan geschrapt worden? Ik heb in mijn stukje hierboven een case study getoond hoe Bart De Wever aan zijn status van grote staatsman komt. Maar inhoudelijk, dus als oplossingen voor de maatschappelijke problemen, wordt daarover weinig gezegd.

 • door Eddy Daniels op zaterdag 9 oktober 2010

  De spraakverwarring is gigantisch. Zo stelt Noël bvb dat er steeds een armere regio zal zijn waarop men kan kappen. Als hij de partijprogramma's gelezen had, dan wist hij dat bvb N-VA niet 'kapt' op Wallonië, maar op het gebrek aan transparantie bij het besteden van het geld in Wallonië. Zodat een nijvere regio als Vlaanderen zuurverdiend geld in een bodemloze put van PS-bureaucratie moet gooien. Deze week kregen we nog een prachtig voorbeeld, nadat we maandenlang overspoeld werden met propaganda omdat het Waalse Marshallplan zo goed werkt. Blijkt nu dat de Waalse begroting grandioos ontspoort, het dubbele van de Europese norm. Dat iemand als Noël dat niet begrijpt is logisch als men ziet dat ook Yves Desmet niet meer kan volgen. Hij geraakt inderdaad niet verder dan dat BDW 'ermee wegkomt', alsof hij kiezersbedrog zou plegen, maar de situatie is net omgekeerd. BDW was tijdens de campagne zeer duidelijk: België werkt niet meer, wij willen het zien verdampen maar niet op een revolutionaire manier. BDW wil dus aan stervensbegeleiding doen. Na de verkiezingen is hij ingegaan op de uitnodiging van Elio die beweerde dat hij de Vlaamse kiezer begrepen had, en een poging deed 'uit staatsmanszin' om het land vooralsnog te redden. Maar Elio redde niets. Terwijl hij paniek zaaide over 25 miljard bezuinigingen weigerde hij telkens engagementen op papier te zetten zodra het over geld ging. Eerst wilde hij nog eens 500 miljoen hebben, zonder verantwoording af te leggen waar dat geld naartoe ging, en vervolgens werd het als een schande beschouwd om de vraag te stellen 'wie gaat dat betalen?' Elio had de Vlaamse kiezer dus helemaal niet begrepen, die reageert als een boer die geen stofzuiger koopt van wie te mooi kan praten. Nu, de Franstalige bourgeoisie heeft altijd beweerd dat Vlamingen, zelfs als ze behoorlijk Frans praten, boeren blijven en dus hebben ze nu hun eigen selffulfilling prophecy gecreëerd, ze hebben de boer in de Vlaming losgemaakt en een boer kan koppig zijn. Honderdduizenden mensen die nooit flamingantisch gedacht hebben (als ik) en vaak zelfs een hekel hadden aan de Vlaemsche romantiek, werden naar het Vlaams-nationalisme gedreven door steeds maar op één zaak uit te zijn: Vlaamse centen om PS-bureaucraten aan het werk te helpen en vervolgens te beweren dat men zo de werkloosheid oplost. BDW komt er dus mee weg, niet omdat hij ergens mee weg moet komen, maar omdat hij na een omweg om België te redden - waar hij zich feitelijk niet goed bij voelde - teruggekeerd is naar zijn eigenlijke kiesbelofte: de verdamping van het land zacht en pijnloos te doen verlopen. Voor veel mensen die nu achter BDW staan (als ikzelf) is dat een spijtige zaak, maar ze is helaas blijkbaar onvermijdelijk geworden. Niet door de schuld van de boertige BDW met zijn frieten en zijn wafels, maar omdat Elio en de zijnen tussen hun haute cuisine door niet begrepen hebben dat boeren de prijs van de patatten kennen. Kasteelheren kennen die echter niet.

  • door froels op zaterdag 9 oktober 2010

   Bij Eddy Daniels lees ik veel emotie, frustratie en scheldproza. Zoals gezegd hierboven: in Vlaanderen wil slechts een kleine minderheid België doen "verdampen" - whatever that may mean. is Elio DiRupo een kasteelheer? (ja, hij draagt een strikje!). Is hij een vertegenwoordiger van de "Franstalige bourgeoisie"? Die zit in Vlaanderen, en bij de FDF. Heeft stemrecht zoals iedereen. De Société Générale van welleer zit nu in Frankrijk. En wat is dat over die "transparantie" van het (overheids)geld in Wallonië? Wie van de kiezers hecht daar enig belang aan, heeft daar ooit naar gezocht, evengoed als de transparantie in Vlaanderen? De federale budgetten zullen wel te vinden zijn op fgov denk ik, maar wie kijkt daar nu naar??! Ik dacht dat de grootste koek naar onderwijs gaat (nu wel geregionaliseerd, dus nog moeilijker te berekenen). Zijn de wedden van de kleuteronderwijzeressen en leraren te hoog? Het zijn de vakbonden die hebben uitgepluisd hoeveel miljard lastenverlagingen het bedrijfsleven continu krijgt van de staatskas en de sociale zekerheid; dat is een andere soort transparantie dan de zogenaamde "transfers" naar Wallonië. Iets wat ook interessant zou zijn, is "transparantie" waar het geld van het RIZIV naartoe gaat. Kan opgezocht worden. Dirk Van Duppen weet het vast. De lonen van de verplegenden liggen vast en zijn alvast niet fenomenaal. Transparantie over het geld in de commerciële bedrijven en banken is per definitie taboe; bankgeheim, kent u dat? Bonussen, Liechtenstein, Kaaimaneilanden, ...Laat ik niet emotioneel worden.

   • door Heleen op zondag 10 oktober 2010

    In verband met de zogenaamde geldstroom: geld gaat niet van Vlaanderen naar Wallonië het gaat steeds van de rijkere regio's naar de armere, m.a.w. van Vlaams en Waals Brabant naar Luik, Henegouwen, maar ook naar West-Vlaanderen en Limburg. Toch wordt toegelaten dat Bartje speelt met woorden als geld dat van rechts Vlaanderen naar link Wallonië gaat.

 • door Eddy Daniels op zondag 10 oktober 2010

  Frank Roels ontwaart bij mij veel ‘emotie, frustratie en scheldproza’. Nou, nou. En hij werpt zichzelf op als verdediger van leerkrachten en verpleegkundigen (voor wie ik héél veel waardering heb). Concrete gegevens moet ik gaan vragen aan Dirk Van Duppen. Wel, wel, laten we eens zien, Frank, of hij gegevens heeft over het gebruik van scanningsapparatuur waar een nieuwe bourgeoisie – geneesheren-specialisten en sociale zekerheidspotentaten – zich schatrijk mee maken. Klopt het dat het vooral in socialistisch beheerde ziekenhuizen, en dus ook vooral in het zuiden van het land, is dat de overconsumptie uit de hand loopt? Ik heb geen cijfers, maar ik hoor soms wel eens iets. Klopt het ook dat kraamvrouwen gemiddeld één à twee dagen langer in de kliniek worden gehouden in het zuiden van het land dan in het noorden (dat zal wel liggen aan het feit dat de staalindustrie in reconversie is, zeker)? Klopt het dat ondanks een extra-injectie in het Franstalige onderwijs het algemene niveau qua talenkennis – ook in het Engels – daar schabouwelijk blijft, ook al juichen ze in de pers over hun ‘immersie-programma’s’ en hun grandioze inspanningen (in tegenstelling tot het noorden dat zich op zichzelf zou terugplooien)? Ik weet het allemaal niet, Frank, ik weet dat het voor al die domeinen moeilijk is om objectieve gegevens te bekomen. Ik heb één reeks cijfers gevonden die boekdelen spreekt en die ik elders al geciteerd heb, het aantal provinciale ambtenaren, toch erg transparant: West-Vlaanderen 939; Oost-Vlaanderen1.591; Antwerpen 1.571; Limburg 1.501; Vlaams Brabant 947. Totaal voor Vlaanderen: 6.549. Namen 1.571; Luxemburg 1.173; Waals-Brabant; 1.139; Luik 4.231; Henegouwen 4.581. Totaal voor Wallonië 12.695. (Bron RSZPPO 2005 / Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten). Kan jij mij uitleggen Frank, waarom Wallonië dubbel zoveel provinciale ambtenaren nodig heeft als Vlaanderen? Meer nog: Kan jij mij uitleggen waarom binnen Wallonië de beide PS-bastions, Henegouwen en Luik, meer dan dubbel zoveel provinciale ambtenaren nodig hebben dan de drie andere – traditioneel overwegend liberaal of christendemocratisch stemmende – provincies samen? Kan jij mij tenslotte uitleggen waarom Henegouwen VIJF KEER meer provinciale ambtenaren nodig heeft dan het aangrenzende West-Vlaanderen? Als jij – of je orakel Dirk Van Duppen - dat kan, Frank, dan mag je mij ‘emotie, frustratie en scheldproza’ verwijten.

  • door froels op zondag 10 oktober 2010

   Eddy: ik vind uw stijl inderdaad emotioneel en vol kwaadheid - tegen de Walen, de Franstaligen, de socialisten. Dat is uw goed recht; maar als wetenschapper weet ik dat emoties ons beeld van de realiteit vertroebelen. Dat is de enige reden van mijn opmerking; niet om u te kwetsen. Wat nu de cijfers betreft die u vermeldt: of ik die kan uitleggen? Zonder bronnen, serieuze details en kennis van zaken ga ik dat niet proberen. Misschien heeft u een verklaring? of is daar al eens een parlementaire vraag over gesteld? Zijn de cijfers niet wat vervormd, bijvoorbeeld omdat de patiëntenpopulatie per provincie anders is? Het aantal ambtenaren omvat misschien alleen de statutaire functies; niet wat uitbesteed is aan bedrijven; dat laatste zou in liberale en katholieke provincies hoger kunnen zijn. Of vervullen sommige provincies meer taken (onderwijs?) dan andere, waar dan de gemeenten meer doen? (ik heb dat niet uitgepluisd hoor!). De cijfers die N-VA zelf geeft over de kosten per inwoner zijn hoger voor de Vlaamse administraties; voor de regeringen en parlementen dan weer hoger voor de Waalse (zie mijn artikel over de financieringswet). De regels voor RIZIV-terugbetaling zijn overal gelijk (federaal) en de controles ook. Overconsumptie wordt uitgelokt door de betaling per prestatie, maar wordt nu toch tendele opgespoord door (computer) vergelijkingen tussen de individuele artsen. Hoe zou de vergelijking uitvallen tussen Vlaanderen en Nederland? In de VS betalen de mensen veel meer voor gezondheidszorg dan wij. In Frankrijk en Somalië minder; dat is niet beter. Inderdaad zal Dr Van Duppen (die toch maar het Kiwi-denken introduceerde in de Belgische politiek!) daar meer van kennen. Maar ik vrees dat ik u niet zal overtuigen van het (on)belang van deze vergelijkingen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties