Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Racisme in de interimsector: een straatje zonder einde?

Discriminatie binnen de uitzendsector is een steeds terugkerende ziekte op de Belgische arbeidsmarkt. Telkens als er een nieuwe zaak aan het licht komt, beloven politiek en de sector acties. Naar aanleiding van de recente reportage van het tv-programma Volt, ging Kif Kif op zoek naar de huidige stand van zaken in discriminatiebestrijding in de interimsector.
donderdag 16 september 2010

 Racisme in de interimsector: een straatje zonder eind?

Zonder de invoering van praktijktests en zwarte lijsten, zal het verhaal van discriminatie in de uitzendsector een straatje zonder eind blijken te zijn. Om de zoveel tijd zal er terug een zaak opduiken en zal de sector terug communiceren dat ze verbaasd zijn, dat ze veel inspanningen doen en dat ze het spijtig vinden dat ze geviseerd worden. Hier moet dringend paal en perk aan gesteld worden.

16-09-2010 | Tinne Kenis & Ico Maly

Zes op acht interimkantoren discrimineren. Dat is de verpletterende conclusie van het verborgencamera-onderzoek van het VRT-programma Volt (één). Discriminatie binnen de uitzendsector is een steeds terugkerende ziekte op de Belgische arbeidsmarkt, waartegen doeltreffende  remedies vanuit de overheid en de uitzendsector steeds maar weer uitblijven. Telkens als er een nieuwe zaak aan het licht komt, beloven politiek en de sector acties. Aan mooie woorden geen gebrek. Helaas zijn de feiten veel minder rooskleurig.  Naar aanleiding van de reportage van Volt is Kif Kif op zoek gegaan naar de huidige stand van zaken in discriminatiebestrijding in de interimsector. Een overzicht.

De zaak-Adecco

De ‘Adecco-affaire’ barstte los in 2001, na een klacht van een medewerker van het bedrijf. Adecco hanteerde apartheidslijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Autochtonen werden gecodeerd met de afkorting BBB (Blanc Bleu Belge), in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven geen allochtone uitzendkrachten wensten. In Frankrijk kwam met de zaak-L’Oréal een gelijkaardig georganiseerd systeem aan het licht. Daar hanteerde Adecco de code BBR. Die stond voor Bleu Blanc Rouge, de kleuren van de Franse vlag. Adecco heeft een zeer uitgebreid klantenbestand van grote en kleine bedrijven, waarvan er sommigen diversiteit op de werkvloer citeren in hun beleidsplan en missie.  De realiteit is echter vaak anders. Het dossier Adecco betrof meer dan honderd bedrijven, waaronder bedrijven die reclame maken met hun engagement wat betreft diversiteit, die zich schuldig maakten aan racistische vragen.  Het dossier en de bewijzen waren er zwart op wit, honderden fiches met de BBB-codes werden in beslag genomen. Toch kwam er geen schot in de juridische zaak.

Tot Kif Kif, ABVV en SOS Racisme beslisten dat het zo niet verder kon.  In 2009, op 16 juni, ging de juridische procedure tegen het interimbedrijf Adecco na ruim acht jaar (!) van start. Nog geen twee weken later, op 30 jun, sprak de Brusselse raadkamer zich uit over de zaak-Adecco. Het uitzendkantoor wordt niet doorverwezen naar de correctionele rechtbank omwille van een procedurefout. Het gerechtelijk onderzoek was immers in het Frans gevoerd, terwijl de hoofdzetel van Adecco zich op Nederlandstalig grondgebied bevindt.

Kif Kif  en ABVV protesteerden. Later riep het ABVV nog op tot het verzamelen van bewijzen, maar na een vlaag van kritiek op dit ‘schandpaalinitiatief’ ging de storm weer liggen, en bleven we in hetzelfde bedje ziek.

Na de Adecco-affaire in 2001 sloot toenmalig minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt,  samen met het Vlaams Economisch Verbond (VEV) een protocol af om elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. 800 bedrijven ondertekenden toen het Manifest tegen Uitsluiting.

Ne souhaite pas de personnes exotiques

Bijna 3 jaar geleden, op 3 oktober 2007, diende Kif Kif ook een klacht in tegen de firma Deutsche Bank.  Het uitzendkantoor Mailprofs, dat voor Deutsche Bank rekruteert, vermeldde in een mail “Attention: ne souhaite pas de personnes exotiques pour aucun poste.”  Deze klacht leidde ertoe dat drie klokkenluiders getuigden van de wantoestanden in de sector. Hieruit bleek dat niet alleen Mailprofs in de fout ging, ook T-interim had zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Het werd voor iedereen duidelijk dat het hier een structureel probleem betrof. Op 12 oktober 2007, naar aanleiding van de ingediende klacht, sprak Kif Kif met toenmalig Minister van Werkgelegenheid Frank Vandenbroucke.  We recapituleren:


Kif Kif: Welke afspraken zijn er gemaakt met de uitzendsector?
Vandenbroucke:
 Er zijn verschillende concrete afspraken met de uitzendsector waardoor we op een brede en proactieve manier diversiteit op de arbeidsmarkt willen promoten. Daar is ook een vzw voor opgericht: Vooruitzenden. Deze zorgt voor sensibilisatie en vorming. Vooruitzenden biedt ondermeer opleidingen interculturele communicatie aan en leert de uitzendsector omgaan met kansengroepen. Uitzendbedrijven worden ook aangezet diversiteitsplannen uit te werken en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van positieve acties. Federgon bewijst hiermee inspanningen te willen doen. Nu moeten we erop toezien dat Federgon zich aan zijn woord en zijn engagement houdt.


Federgon uitzendarbeid, de koepel van de interim kantoren, komt op 17 oktober 2007 met een aantal beloftes naar buiten, ‘nieuwe maatregelen om discriminatie efficiënter te bestrijden’:


1. Het optimaliseren van de interne werking in de uitzendbureaus, en meer in het bijzonder van de procedures om discriminerende vragen te bestrijden
2. Communicatie binnen de sector over klanten die discriminerende aanvragen formuleren.
3. Verbeterde communicatie tussen de Sociale Inspectie van het Vlaamse Gewest en de ombudsdienst van Federgon


De minister én de interimsector staken de handen uit de mouwen.  En het woord kon meteen kracht bijgezet worden op 25 oktober, nog steeds 2007, toen de Vlaamse sociale inspectie bij T-Interim Kortrijk inbreuken vaststelde op het discriminatieverbod. Minister Vandenbroucke vroeg de adviescommissie private arbeidsbemiddeling meteen om de erkenning van het uitzendkantoor om te zetten van een erkenning voor onbepaalde duur naar eentje van 6 maanden. In 2008 kwam het bericht dat de Sociale inspectie 4 bedrijven op de vingers tikte. Daarna werd het stil…

6 op 8 uitzendkantoren discrimineren
Tot Volt deze week uitpakte met haar undercover-onderzoek. In aanloop van de Volt-reportage op 15 september 2010, polste Kif Kif bij zowel de Sociale Inspectie als de ombudsdienst van Federgon naar de vooropgestelde aanpak in verband met de aangekondigde maatregelen van 2007. De juridische dienst van Federgon antwoordde op onze vraag naar de drie maatregelen, dat zij inderdaad advies geven aan hun leden, maar dat ze van interne ‘zwarte lijsten’ geen weet hebben. Ook van een structureel samenwerkingsverband met de sociale inspectie had de man geen weet.  We belden vervolgens naar de ombudspersoon van Federgon; ook zij ontkende iets te weten van dit plan, en verwees ons door naar Vooruitzenden (een vzw die werkt rond diversiteit in de interimsector). Die laatsten onderschreven inderdaad dat ze trainingen geven aan de uitzendconsulenten, en dat ze diversiteitsprojecten opzetten en begeleiden. Van zwarte lijsten hebben zij geen weet, maar dat was ook hun verantwoordelijkheid niet.

Conclusie van dit alles: van de beloofde drie punten heeft Federgon er slechts één uitgevoerd, de andere zijn dode letter gebleven. Verrassend, of net niet: het zijn net die maatregelen die structureel zijn, de concurrentie uitschakelen en discriminerende bedrijven aanpakken, die niet uitgevoerd zijn. Federgon pakt graag uit met diversiteitprojecten, charters en zelfs met ‘in allochtonen gespecialiseerde’ interimkantoren, maar de bestaande discriminatie wordt niet aangepakt. De sector lijkt van twee walletjes te eten, geld verdienen aan “diversiteitsminded” bedrijven èn geld verdienen aan racistische werkgevers.

Door de commerciële aard van de sector is een effectief anti-discriminatiebeleid met duidelijke afspraken echter onontbeerlijk.   Het is al laat en een concrete aanpak is noodzakelijk. Een aanpak van overheidswege, met legale praktijktests en een zwarte lijst die bedrijven sanctioneert door middel van uitsluitsel van samenwerking met alle uitzendkantoren in dit land. Zero tolerance is hier wel op haar plaats! Al was het maar om de uitzendsector te ontlasten van de enorme commerciële druk waaronder ze gebukt gaat.  Helaas is de omvang van het  probleem nog altijd niet duidelijk voor de minister. Op Radio 1 (16 september 2010) laat de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), weten dat hij niet van plan is om nieuwe regels te creëren om discriminatie in de uitzendsector tegen te gaan. "De regelgeving als dusdanig is sluitend. Wat niet mag, staat in de wetgeving."

Nochtans heeft niemand om nieuwe regels gevraagd, maar wel om instrumenten om discriminatie aan te tonen en te bestrijden. Er wordt geëist dat de instrumenten vorm gegeven worden om de regels te kunnen toepassen. Dat is immers het probleem, de discriminatie is bijna onmogelijk op te sporen zonder praktijktests. De minister zegt wel samen te zullen zitten met de sector om te kijken om discriminatie aan te pakken. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen is scherp voor politiek, gerecht en de sector, maar lijkt toch nog te vertrouwen op zelfregulatie. Dat vertrouwen in de sector is mooi, maar ook enigszins naïef. De sector roept al 15 jaar, na elk gemediatiseerd discriminatiegeval, dat ze zichzelf gaan controleren en maatregelen nemen. Helaas zien we hier hetzelfde als bij de banken. Ook zij zagen zichzelf als de beste partij om zichzelf te reguleren, met de bankencrisis zien we het resultaat. Bij de interimsector is het net hetzelfde, zo werd donderdag terug duidelijk.

Daar schort het schoentje dus. Het is hoog tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Het is immers bijna onmogelijk om discriminatie in die sector aan te tonen en te bestrijden met het huidige arsenaal aan instrumenten. Zoals de consulenten ook zeiden in het onderzoek van Volt: “Het is voor ons zeer gemakkelijk om te zeggen dat ze niet de nodige competenties hebben.” Zonder de invoering van praktijktests en zwarte lijsten, zal het verhaal van discriminatie in de uitzendsector een straatje zonder eind blijken. Om de zoveel tijd zal er terug een zaak opduiken en zal de sector terug communiceren dat ze verbaasd zijn, dat ze veel inspanningen doen en dat ze het spijtig vinden dat ze geviseerd worden.  Hieraan moet dringend paal en perk gesteld worden.

Extra info:

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door De klant is koning op donderdag 16 september 2010

  en de ondernemer is klant op de arbeidsmarkt en kies wie hij wil en wie hij vermoed het best te renderen binnen zijn specifieke bedrijfscultuur. Willen de overgesubsidiëerde PoCo's van het CGKR dat een joodse kosher beenhouwer een gehoofddoekte moslima in zijn zaak zet of dat een mohamedaanse halal slager een autochtoon gepierced tienermeisje met topje en blote navel , diep gedecolleteerd in zijn winkel zet zodat de klanten wegblijven en de zaken failliet gaan ? Een onderneming leeft van klanten en niet van fletse PoCo-prietpraat door op Lotto-sponsorgeld vegeterenden zoals de enkelrichting-racisme-jagertjes van het rode bastion C.G.K.R. !

  • door avarell Dalton op donderdag 16 september 2010

   Moslimas met hoofddoeken zijn voorbestemd om toiletten te kuisen en gepiercete tienermeisjesmet topje en blote navel en diepgedecolteerd om mannen te bevredigen. zij horen niet thuis in onze bedrijfscultuur. en stel, nog erger, dat die beide slagers een vegetariër moeten aanwerven !!! de horror.

 • door samir op donderdag 16 september 2010

  Het is de huidige realiteit,EN HET ERGSTE was de jaren 80 EN 90,daar heb ik persoonlijk vernederingen,meegemaakt die feitelijk,niet te beschrijven zijn,de naam van mij was al te veel,en de rest daar zwijgen we over,ik zat in mijn laatste jaar A2,ASO, en ik was verschrikkelijk blij,als ik maar IETS kon krijgen,al was het maar zakken gaan vullen met steenkool,rioolwater gaan opzuigen bij MOURIK,wc's gaan kuisen bij BAYER,ENZ..Deze 2 bedrijven ben ik uiteindelijk eeuwig dankbaar,dat ze me UITEINDELIJK toch de kans gaven.Ik wist echt goed wat "de echte reden"was,waarom ik geen "job" kreeg naar mijn capaciteiten,de klant zou misschien "VERONTWAARDIGD" reageren.Maar het bedrijfsleven is ALTIJD de weerspiegeling van de,toenmalige en de huidige maatschappij.En wat willen vooral de klanten,geen "exotische","gekleurde",interimkanditaten.Ik heb ook verschillende beroepen gehad,waar ik letterlijk "persoonlijk" borg,heb gestaan,om "exotische" jongeren,aan het werk te helpen,maar bepaalde interimkantoren zijn gewoon ronduit verschrikkelijk "VIJANDIG".Uiteindelijk,als je alle hoop hebt verloren,bellen ze je op met de dooddoener "zie je het zitten om wc's te gaan kuisen"?en mijn antwoord luidde toen stevast ;GEEN PROBLEEM,EN BEDANKT DAT U NOG AAN MIJ GEDACHT HEBT.Racisme is een "kanker", die eerlijk gezegd,nooit een echt "passende" remedie zal voor gevonden worden.En die afspraken met de toenmalige minister zijn die BINDEND?Natuurlijk niet!De hamvraag is gewoon hoe pak je concreet "dit fenomeen" aan,en hoe maak je de afspraken BINDEND,met het bedrijfsleven?Verder vind ik ,jullie organisatie KIF KIF een MUST in deze maatschappij,en wens ik jullie het ALLERBESTE,want dit is MAAR het topje van de ijsberg.

 • door dwars bekeken op vrijdag 17 september 2010

  de klant is koning? zopas hoorde ik een horeca-mens nog vertellen dat als zij een interimbureau aanspraken, meestal de eerste vraag was: "mogen het allochtonen zijn?" dat is wel het omgedraaide, niet?

  • door L.V. op vrijdag 17 september 2010

   Ook koningen hebben zich aan de wet te houden, onderneming of niet. Uw standpunt dat het economische moet voorgaan op het maatschappelijke is dikke zever. Immers, als die bedrijven en interimbureau's gewoon de wetten en afspraken daarrond volgen, zoals het zou moeten, is er helemaal geen sprake van faiiliet gaan of een oneerlijk nadeel ten opzichte van uw concurrenten, dat argument is echt bij de haren gegrepen. Zo kan je ook alles verkopen; zwartwerk, kinderarbeid, ga maar door; aja, want als de mensen er niet mee akkoord gaan zal de klant dat laten weten, zeker? Ondernemingen hebben verantwoordelijkheden naar de samenlevingen waar zij op teren, wie zijn uw klanten? wie is uw afzetmarkt? wie is uw personeel? Dat hautaine patronengedrag is niet meer van deze tijd, het wordt tijd dat dat doordringt.

   Aan de reactie dat die mensen geen plaats hebben binnen het bedrijfsleven: Onze maatschappij is niet zuiver kapitalistisch getint, u doet er goed aan dat te onthouden. Indien u dat vertikt, stel ik mij de vraag of DAT bedrijfsleven wel thuishoort in onze maatschappij? We hebben immers zeer veel wetten die dergelijk kapitalistische standpunten verbieden. Kijk maar naar zwangere vrouwen, dat is ook niet economisch verantwoord, nogal een geluk dat die rechten beschermd worden.

 • door Deman Cynthia op vrijdag 17 september 2010

  ALs EURES adviseur (http://eures.europa.eu) is het mijn taak om de tewersktelling van Europese burgers te bevorderen. Vandaag belde een inwoner van Nederland met volgende klacht: ik heb 4 interim-kantoren op de Grote Markt van Turnhout bezocht. Overal werd mijn inschrijving geweigerd: allekantoren stelden een woonplaatseis (in Vlaanderen). Woonplaatseisen zijn verboden in de Europese Unie! De betrokkene heeft diploma in een knelpuntberoep, bovendien. Aan de interim-kanoren op de Grote Markt van Turnhout doe ik de volgende oproep: geef Europese burgers de gelijke kansen die zij verdienen. Of ik maak hier een zaak van.

  • door SAMIR op zaterdag 25 september 2010

   Mevrouw Deman CYNTHIA,ik denk dat U CARRIERE zou kunnen maken,als U zo strijdvaardig bent,als U schrijft.Ik kan U TIENTALLEN BEDRIJVEN,geven waar "Europese burgers die niet vrij zijn van verkeer,werk,enz.",als de minister van arbeid dit minimaliseert,en feitelijk NIKS WILT DOEN,moet het misschien via EUROPA.Ik weet niet wat Uw bevoegdheden zijn,en welke sancties U kunt opleggen,graag zou ik daar meer van weten,U ZULT NIET WETEN WAT U TE HOREN ZAL KRIJGEN!Ik dank U MEVROUW Deman CYNTHIA EN HOOP DAT U CONTACT OPNEEMT MET MIJ.Het zal toch veel medianieuws krijgen, daar ben ik van van overtuigd.

  • door Kaziktas mehmet op maandag 10 januari 2011

   Dag beste mevr of mnr,ik heb als het volgt het volgende probleem,ik heb in 2008 op nike gewerkt te laakdal in belgie,ik heb een aanvaring gehad met een vaste werknemer omdat ik gewoon wou dat hij me met mij naam aansprak en niet naar mij hoefde te fluiten of te roepen van hey dit hey dat. ik zei heel vriendelijk tegen die persoon;meneer kijk ik doe mijn best het is ook te zien aan mijn resulaten,ik werd gevolueerd (navraagbaar) dus het een achter de woordenwisseling heb ik toch mijn mond gehouden twee maanden lang hebben ze mij gekleineerd en vernederd smorgens in een groep mij scheef bekijken ik deed een goeiendag en ik kreeg een vuile blik terug ik heb dan natuurlijk de pech gehad dat ik op de slechte afdeling stond maar ja ik zal terzake komen,na die kleine discussie heeft hij me aangerede met de heftruck mischien niet hard maar de bedoeling waarom is erg genoeg,ik ben kwaad geworden naar de coach gestapt en heb de situatie uitgelegd ik had pijn maar ben niet op de ziekenkas gvallen (BEN GEEN PROFITEUR)dus als conclusie kreeg ik dit te horen van de coach ; Jij werkt hier 2 maanden hij al 12 jaar hij heeft zijn eigen bewezen jij nog niet,dus antwoorde ik kijk meneer de coach je kan op de cameras alles nakijken ,hij antwoorde dat hoeft niet met een lach op zijn gezicht.tot daar toe,ben ik naar de interim gestapt op het fabriek zelf start people,heb ik de situatie uitgelegd en daar sprak die vrouw van het kantoor me zo aan ; JULLIE maken altijd dezelfde problemen ,Jullie zorgen altijd voor problemen het zijn altijd dezelfde,EN IN MIJN VOLLE RECHT HEBBEN ZE ME OP DE ZWARTE LIJST GEZET.En nu na al die tijd na 3 jaar heb ik terug gesolliciteerd,en nu hoor ik elkens keer te horen dat ik daar nooit meer mag werken omwille mijn attidude :-) IK HEB NIET GESTOLEN NIET GEVOCHTEN EN ZEKER NIET ONTERECHT MIJN EIGEN VERDEDIGD ik ben een brave burger die zich verder wilt ontwikkelen en ik ben een hele goeie mens ik heb nu ondetussen een vrouw en twee kinderen (een vlaamse vrouw) en toch word ik gediscrimineerd,ik ken mensen die ik voor je neus kan brengen die 5 keer op de zwarte lijst zijn terechtgekomen en terug in een jaar tijd 5 keer van diezelfde lijst zijn gewist en terug aangenomen ,die gestolen gevochten hebben daarbinnen,terwijl ik perfect nederland praat soms nog beter dan de werknemers daar word ik steed geweiegerd na 3 jaar,hoe zit dat nu eigenlijk?waar kan ik terecht ?wat kan ik doen Ik zal u eeuwig met mijn gezin dankbaar zijn als u me gewoon wat wegwijs maakt want ieder mens hart klopt opdezelfde manier en iedereen zijn bloed strooomt opdezelfde manier het is de mens zelf wat van zichzelf goed of slecht maakt,gooi de rotte appels eruit en n,iet de mensen die het niet verdienen ik vind het zo oneerlijk ik doe zo hard mijn best AUB AUB AUB AUB AUB AUB HELP mij ,ik laat desnoods mijn gsm nummer acht hier aub kan ik u ergens contacteren mijn nr is 0488/03/44/43 min email is ispartalimemet@hotmail.com

  • door Kaziktas mehmet op maandag 10 januari 2011

   Dag beste mevr of mnr,ik heb als het volgt het volgende probleem,ik heb in 2008 op nike gewerkt te laakdal in belgie,ik heb een aanvaring gehad met een vaste werknemer omdat ik gewoon wou dat hij me met mij naam aansprak en niet naar mij hoefde te fluiten of te roepen van hey dit hey dat. ik zei heel vriendelijk tegen die persoon;meneer kijk ik doe mijn best het is ook te zien aan mijn resulaten,ik werd gevolueerd (navraagbaar) dus het een achter de woordenwisseling heb ik toch mijn mond gehouden twee maanden lang hebben ze mij gekleineerd en vernederd smorgens in een groep mij scheef bekijken ik deed een goeiendag en ik kreeg een vuile blik terug ik heb dan natuurlijk de pech gehad dat ik op de slechte afdeling stond maar ja ik zal terzake komen,na die kleine discussie heeft hij me aangerede met de heftruck mischien niet hard maar de bedoeling waarom is erg genoeg,ik ben kwaad geworden naar de coach gestapt en heb de situatie uitgelegd ik had pijn maar ben niet op de ziekenkas gvallen (BEN GEEN PROFITEUR)dus als conclusie kreeg ik dit te horen van de coach ; Jij werkt hier 2 maanden hij al 12 jaar hij heeft zijn eigen bewezen jij nog niet,dus antwoorde ik kijk meneer de coach je kan op de cameras alles nakijken ,hij antwoorde dat hoeft niet met een lach op zijn gezicht.tot daar toe,ben ik naar de interim gestapt op het fabriek zelf start people,heb ik de situatie uitgelegd en daar sprak die vrouw van het kantoor me zo aan ; JULLIE maken altijd dezelfde problemen ,Jullie zorgen altijd voor problemen het zijn altijd dezelfde,EN IN MIJN VOLLE RECHT HEBBEN ZE ME OP DE ZWARTE LIJST GEZET.En nu na al die tijd na 3 jaar heb ik terug gesolliciteerd,en nu hoor ik elkens keer te horen dat ik daar nooit meer mag werken omwille mijn attidude :-) IK HEB NIET GESTOLEN NIET GEVOCHTEN EN ZEKER NIET ONTERECHT MIJN EIGEN VERDEDIGD ik ben een brave burger die zich verder wilt ontwikkelen en ik ben een hele goeie mens ik heb nu ondetussen een vrouw en twee kinderen (een vlaamse vrouw) en toch word ik gediscrimineerd,ik ken mensen die ik voor je neus kan brengen die 5 keer op de zwarte lijst zijn terechtgekomen en terug in een jaar tijd 5 keer van diezelfde lijst zijn gewist en terug aangenomen ,die gestolen gevochten hebben daarbinnen,terwijl ik perfect nederland praat soms nog beter dan de werknemers daar word ik steed geweiegerd na 3 jaar,hoe zit dat nu eigenlijk?waar kan ik terecht ?wat kan ik doen Ik zal u eeuwig met mijn gezin dankbaar zijn als u me gewoon wat wegwijs maakt want ieder mens hart klopt opdezelfde manier en iedereen zijn bloed strooomt opdezelfde manier het is de mens zelf wat van zichzelf goed of slecht maakt,gooi de rotte appels eruit en n,iet de mensen die het niet verdienen ik vind het zo oneerlijk ik doe zo hard mijn best AUB AUB AUB AUB AUB AUB HELP mij ,ik laat desnoods mijn gsm nummer acht hier aub kan ik u ergens contacteren mijn nr is 0488/03/44/43 min email is ispartalimemet@hotmail.com

 • door anoniem op maandag 20 september 2010

  Het probleem wordt verkeerd naar voren gebracht. Eerlijk gezegd in het nadeel van de allochtoon. Uitzendkantoren discrimineren niet, het is onze maatschappij. Ik nodig iedereen eens uit om een maandje mee te volgen in een uitzendkantoor... misschien dat het licht dan beter schijnt!

  • door Kif Kif op donderdag 23 september 2010

   Beste,

   dan is uw ervaring anders, dan de tientallen werkzoekenden die ons geïnformeerd hebben voor deze uitzendingen, de tientallen na de uitzending EN de verschillende uitzendconsulenten die ons spontaan mailen en ons verhaal bevestigen. uiteraard betekent dat niet dat ze dat graag doen, of uit overtuiging doen. Wat wel is, is dat vele interimkantoren ingaan op deze vraag van bedrijven en zo dus de wet overtreden en weldegelijk zelf discrimineren (in opdracht).

   misschien dat het licht nu ook wat beter schijnt bij u

   met interculturele groet,

   kif kif

  • door Mohammed op dinsdag 18 januari 2011

   Zalig zijn de armen van geest

 • door Mohammed op dinsdag 18 januari 2011

  Change has come???????

  But not for the Marokkaan.

 • door Mohammed op dinsdag 18 januari 2011

  Al die jongeren die op straat rondhangen zijn een product van jullie discriminerende maatschappij.

  Maar de sfeer hangt in heel Europa dus de Vlaming is niet de uitzondering.

  Ze maken het ons zo moeilijk dat we niets kunnen doen en zielig worden en dan denk je niet rationeel na en maak je fouten waar zij die meedoen aan de discriminatie profijt aan hebben. Dan hebben ze bewijs van hun stigmatisatie.

  Nooit opgeven want interims, immo's of ander organisatie die discrimineren zullen uiteindelijk moeten toegeven.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties