Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Financieringswet: wat wil de N-VA?

Omdat ze onvoldoende garanties kregen voor een nieuwe financieringswet, verwierp N-VA, gevolgd door CD&V, het laatste voorstel van Di Rupo over de 500 miljoen voor Brussel. Het ligt dus voor de hand de voorstellen van NVA voor de nieuwe financieringswet onder de loep te nemen.
woensdag 1 september 2010

Het is niet zo eenvoudig informatie te vinden over de visie van de N-VA. Op de website www.n-va.be zien we er niet meteen een dossier, column of opinie over terug.

Gelukkig is er een zoekfunctie waar we ‘financieringswet’ intikken. Dat levert inderdaad een document op van 25 januari 2008, “De Bijzondere Financieringswet: de mythe doorprikt”. 

Het geeft in de eerste plaats kritiek op het begrotingsbeleid van paars. Vervolgens lezen we: “De N-VA wil de Bijzondere Financieringswet wel degelijk hervormen, maar dan om twee heel andere redenen."

"Ten eerste, het solidariteitsmechanisme heeft een pervers effect: als Wallonië en/of Brussel er economisch op vooruit gaan (ten opzichte van Vlaanderen), dan dalen hun dotaties van de federale overheid. Dat is uiteraard geen stimulans om beter te presteren..."

"Ten tweede, het systeem van dotatiefinanciering leidt tot consumptiefederalisme: de regio’s mogen geld uitgeven, maar ze hoeven daarvoor geen verantwoording af te leggen (via het innen van belastingen)."

"Precies daarom pleit de N-VA reeds lang voor totale fiscale autonomie voor de regio’s, waarbij de regio’s een dotatie geven aan de federale overheid voor die domeinen waarop die dan nog bevoegd is. Solidariteit tussen de deelstaten is voor de N-VA geen probleem, maar ze moet transparant en stimulerend zijn”. 

De tekst eindigt met volgende voorstellen (sommige woorden vetjes in de N-VA tekst):  “Wallonië en Brussel kunnen net zoals Vlaanderen erin slagen om een klein begrotingsoverschot op te bouwen, indien zij komaf maken met hun geldverslindende institutionele structuren: we denken dan aan de Franstalige Gemeenschapsregering en de Waalse Gewestregering, maar ook aan de Brusselse Gewestregering en de 19 Brusselse gemeenten (om nog maar te zwijgen van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissies e.d.);"

"De Bijzondere Financieringswet moet dringend hervormd worden:
a. Het perverse effect van de armoedeval moet weggewerkt worden;
b. De regio’s moeten geresponsabiliseerd worden door hen meer fiscale autonomie te geven."

"Hoe kan dit gerealiseerd worden? De N-VA pleit uiteraard voor een totale fiscale autonomie voor de regio’s, waarbij de regio’s bijdragen tot een dotatie voor de federale overheid (de omgekeerde weg)."

"Maar we beseffen dat we stap voor stap moeten werken. Daarom pleiten we voor een systeem van concurrerende belastingen, waarbij de grondslag federaal blijft en er op het federale niveau een basistarief gehanteerd wordt. De regio’s kunnen dan autonoom beslissen welk tarief ze daar bovenop willen heffen. Dit zorgt voor de nodige responsabilisering."

De “geldverslindende structuren van Brussel en Wallonië” worden getoond in een tabel van de N-VA: parlement en regeringen kosten in Wallonië 20,7 euro per inwoner méér dan in Vlaanderen. Maar de administraties in Vlaanderen kosten 37 euro meer, en daar zegt de tekst niets over (het gaat over de uitgaven van 2007). Ook geeft Vlaanderen 198,5 eur minder uit voor Werk,Vorming en Economie. Vindt de N-VA dat nu zo positief?
 
In het laatste verkiezingsprogramma van de N-VA, 70 bladzijden lang, zijn 18 pagina's gewijd aan het Arbeidsmarktbeleid en Sociale zekerheid. Een hoofdstuk over de financieringswet vinden we niet. Wel over het begrotingsbeleid en fiscaliteit (5 bladzijden), maar het woord financieringswet komt daar niet in voor (of heb ik daar over gelezen?), laat staan een concreet becijferd voorstel.  
 
De eis voor een nieuwe financieringswet en onmiddellijke waarborgen daarvoor, is dus een nieuwe eis van N-VA, die pas opdook na weken onderhandelen en na het bereiken van een aantal princiepsakkoorden. De partij heeft over dit thema nooit een concreet voorstel bekendgemaakt, buiten enkele algemene doeleinden in 2008.
 
Zo rijst dan de vraag of de plotse eis aan Di Rupo voor garanties voor een tot nog toe niet uitgewerkt voorstel, geen uitvlucht is om een globaal akkoord te ontwijken. Willen ze PS-er Elio Di Rupo wel als eerste minister, Bart, Danny, Jan, Ben, Wouter, Eric en de anderen?
 
Mijn genuanceerd antwoord is: “Als het moet, dan moet het. Maar we zullen ons uiterste best blijven doen om dàt te voorkomen”.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Jan Verhaegen op woensdag 1 september 2010

  Als googlen volstaat voor een bijdrage te leveren, wel dan heb ik hier na 3 seconden werk de volgende link gevonden, die bewijst dat NVA reeds voor de verkiezingen de financieringswet wil afschaffen.

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Gyh-v8ibjakJ:www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx%3Farticleid%3DDMF20100524_044+nva+financieringswet&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=be

  • door froels op zaterdag 4 september 2010

   a Jan Verhaegen: interessant. Dit krantenbericht van mei 2010 staat niet op de N-VA website. Het voorstel: "de financieringswet afschaffen", is niet het onderwerp van de preformatie besprekingen, daar gaat (ging) het immers om een nieuwe wet. Hoe die eruit moet zien, zegt N-VA niet, het blijft bij algemene slogans: "geen federale belastingen meer". Dat is café-praat, geen regeringsprogramma. God beware ons voor dergelijke maatregel en zijn voorstanders, toch?

 • door dirk ossenblok op woensdag 1 september 2010

  tja.... we weten al langer dat ze bij NVA niet zo sterk in tellen zijn...

 • door Eddy Daniels op vrijdag 3 september 2010

  Als wij willen weten waar de administratie geld verspilt, dan is het heel moeilijk transparante cijfers te bekomen. Toch is er één niet te weerleggen indicator: het aantal provinciale ambtenaren, zoals die ooit gepubliceerd werd in DS 30/11/2005, gebaseerd op cijfers van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) en met de vermelding dat er zich daar in tien jaar tijd een forse stijging had voorgedaan. Ik geef eerst de naakte cijfers: Oost-Vlaanderen 1.591; Antwerpen 1.571; Limburg 1.501; Vlaams Brabant 947; West-Vlaanderen 939. Totaal voor het Vlaamse gewest: 6.549. Zuinigheidskampioenen zijn ongetwijfeld Vlaams Brabant en West-Vlaanderen, wat mogelijk aantoont dat er ook elders nog kan bespaard worden. Het Waalse gewest dan: Henegouwen 4.581; Luik 4.231; Namen 1.571; Waals-Brabant 1.139; Luxemburg 1.173. Totaal: 12.695. Precies het dubbele van Vlaanderen dus en merkwaardig genoeg: slechts Luik en Henegouwen gedragen zich atypisch met vier à bijna vijf keer meer ambtenaren dan de zuinigste provincies en drie keer meer dan de wat royaler. Is het een toeval dat dit precies de provincies zijn waar de PS van Elio Di Rupo oppermachtig is? Volgende stap: kan men iemand die uit een dergelijke spilzieke cultuur komt - niet noodzakelijk door hem veroorzaakt of bevorderd, alhoewel - blindelings vertrouwen als het om de centen van het land gaat? Is het verantwoord zo iemand, die zelf praat van 25 miljard bezuinigingen, een chèque van 300 à 500 miljoen euro toe te vertrouwen, zonder dat er enige transparantie bestaat over waarom die nodig is en hoe die zal aangewend worden?

  • door froels op zaterdag 4 september 2010

   Aan Eddy Daniels: de weigering van NVA en CD&V ging niet over het bedrag voor Brussel, maar het ontbreken van waarborgen over een nieuwe financieringswet waarvan de Brusselse financiering zou moeten afhangen. Mijn artikel komt tot besluit dat N-VA geen concreet (uitgewerkt) voorstel had en heeft voor de nieuwe wet. Verder zou de "cheque van 300 miljoen" toch niet voor Di Rupo zijn, zoals u schrijft, maar voor de Brusselse regering. Daar is Financiën in handen van O-VLD, nl. minister Jean-Luc Vanraes. Die geeft precieze cijfers en een andere mening, in wat hij "Liegen over Brussel" noemt, zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=4T2UPASP Was ook de besteding van de 300 miljoen al niet besproken tijdens de preformatie? Brussel heeft meer verplichtingen dan de andere gewesten. Of de provinciale ambtenaren uit DS van 2005 nu nog relevant zijn, is de vraag. In de tabel van NVA uit 2007 zijn de uitgaven voor administratie per inwoner hoger in Vlaanderen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties