Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Obama wil hervorming van de oliemarkt

De Amerikaanse president Barack Obama heeft voor het eerst sinds hij aan de macht is de natie toegesproken vanuit het Oval Office. Obama deed dat om toelichting te geven bij de inspanningen van zijn regering om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Al bijna twee maand lang stroomt onafgebroken olie in zee. De president noemde het de grootste ramp in de geschiedenis van de VS.
woensdag 16 juni 2010

President Obama vergeleek de olieramp met het BP-olieboorplatform in de Golf van Mexico met een 'epidemie'.

Obama zei dat hij van BP zal eisen dat een hulpfonds wordt opgericht dat alle kosten ten gevolge van de lekkage vergoedt en ook de winstderving van de betrokken bedrijven voor zich neemt.

Dat fonds zal worden beheerd door een derde partij. Er komt een commissie die de oorzaak van de milieuramp moet onderzoeken en nieuwe veiligheidsmaatregelen en milieunormen voor olieboringen moet vastleggen.

Nog volgens Obama zal meer dan 90 procent van de olie in de komende dagen en weken worden opgevangen. Later deze zomer zou het lek dan volledig onder controle moeten zijn.

De Deepwater Horizon spill zoals het lek in de VS wordt genoemd, heeft de populariteit van Obama geen goed gedaan. Volgens een recente peiling wordt zijn optreden tegen BP nog minder gewaardeerd dan dat van zijn voorganger George W. Bush ten tijde van orkaan Katrina. Die verwoestte in 2005 de stad New Orleans. De hulpverlening kwam toen erg traag op gang.

Uit een onderzoek van de Amerikaanse senaat blijkt ondertussen dat zowat alle oliebedrijven er dezelfde veiligheidsprocedures op nahouden. Hoewel de oliebedrijven zelf dat ontkennen, zijn de noodplannen van ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, en Royal Dutch Shell volgens het House Energy Committeekopiën van die van BP.

Al die noodplannen zijn trouwens door één en hetzelfde bedrijf geschreven.

Wettelijk gezien is de verantwoordelijkheid van BP beperkt tot 75 miljoen dollar, maar Obama zou een fonds willen waarin 20 miljard dollar zit.

Dat het geld door een onafhankelijke partij moet worden beheerd, mag geen verwondering wekken. Van de 42.000 claims die sinds het begin van de crisis zijn geregistreerd, heeft BP er tot op vandaag 20.000 uitbetaald, wat betekent dat de overige 22.000 claims nog hangende zijn.

Bronnen: Express.be / Green /Public Policy Poling / Bloomberg Businessweek / The Newsroom

reageer

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.