Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Over schijnkandidaten, opvolgers en kiezersbedrog

In de aanloop naar de stembusgang van 13 juni doken al snel de eerste 'schijnkandidaten' op. Deze spelen hun politieke aantrekkingskracht uit als stemmenmagneet, maar hebben geen enkele ambitie om dat federale mandaat op te nemen. Hun zetel gaat naar een kandidaat-opvolger, iemand waarvan de kiezer amper of nooit heeft gehoord. 'Kiezersbedrog', vraagt De Wakkere Burger zich af.
vrijdag 4 juni 2010

De politiek struikelde over het vraagstuk BHV en op 13 juni krijgen we vervroegde federale verkiezingen.

De Wakkere Burger vzw verzet zich tegen deze vorm van kiezersbedrog en lanceert www.zetelcarrousel.be. Deze carrousel maakt het effect van de verkiezingen ondoorzichtig en onvoorspelbaar voor de kiezer.

De kiezer verliest zijn greep op de samenstelling van de parlementen. Neemt zijn voorkeur-kandidaat het mandaat op? Of wordt die opgevolgd? Welke partijpion belandt op welke plaats?

Zo verzaakten bij de vorige federale verkiezingen van 2007 maar liefst 17 schijnkandidaten onmiddellijk aan hun mandaat. Samen waren ze goed voor 828.106 voorkeursstemmen.

Na de Vlaamse en Europese verkiezingen van vorig jaar stelde De Wakkere Burger vast dat het probleem ongeveer dezelfde orde van grootte had: 18 schijnkandidaten, samen goed voor bijna 850.000 naamstemmen.

Voor De Wakkere Burger is het duidelijk. Ook het systeem van de aparte lijsten voor opvolgers zorgt voor onduidelijkheid bij kiezers. Ook dat zouden we beter afschaffen. De 'beste verliezers' op de lijst van de effectieven aanduiden als eerste opvolgers is voor de gemiddelde kiezer waarschijnlijker veel duidelijker.

Er zijn duidelijke regels nodig die voorkomen dat er in de toekomst nog opportunistische schijnkandidaten meedingen naar de stem van de kiezer. Zo moeten kandidaten, eens verkozen, de eed afleggen en dat mandaat opnemen. Wie verkozen raakt, verliest dus automatisch een eerder mandaat.

Ook het systeem van de aparte opvolgerslijsten zorgt voor onduidelijkheid. Dat zou beter verdwijnen. De 'beste verliezers' op de lijst van de effectieven aanduiden als eerste opvolgers is niet alleen democratischer; het is voor de gemiddelde kiezer waarschijnlijker ook veel duidelijker.

De Wakkere Burger plaatst op www.zetelcarrousel.be na 13 juni een analyse van bovenstaande kwestie en en duidt de schijnkandidaten aan.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Hilde Habraken op zaterdag 5 juni 2010

    Het probleem situeert zich al veel vroeger, namelijk bij het vormen van die lijsten. Zoals het te lezen in De Morgen van 6 juni: "...is het rekruteringsbeleid dus de volledige en uitsluitende bevoegdheid geworden van de steeds machtigere partijhoofdkwartieren, waar slaafse opvolging van de partijdiscipline nog altijd hoger wordt ingeschat dan onafhankelijke denkers." Hoe het er werkelijk aan toe gaat in onze 'parlementaire democratie' wordt hier heel verhelderend uitgelegd, voor mij was het alleszins een eye opener.

  • door Transparency International Belgium op vrijdag 11 juni 2010

    Transparency International Belgium publiceerde op 10 juni 2010 de resultaten van haar onderzoek 'transparantie en politiek' waarin het de verkiezingskandidaten voor de federale verkiezingen van 2010 ondervroeg over hun standpunt ten opzichte van verschillende ethische vraagstukken; schijnkandidaturen was hier één van. Hieruit bleek dat 80% van de kandidaten voorstander is van het invoeren van een wettelijke regeling aangaande het cumuleren van van mandaten. Slechts één op de tien kandidaten zou deze kwestien overlaten aan de partijen, terwijl eveneens 1 op de tien kandidaten van mening is dat het een individuele beslissing van de mandaten zou moeten zijn.

    De details over de enquête, de vragen, de resultaten en de statistieken per partij, alsook de antwoorden van de individuele kandidaten, zijn beschikbaar op onze website www.transparencybelgium.be.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties