Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Een boerkaverbod is niet zinvol

Een boerkaverbod is contraproductief en riskeert de geviseerde vrouwen nog méér uit te sluiten, zo meent Thomas Hammarberg, commissaris Mensenrechten bij de Raad van Europa, in een vrije tribune die eerder in de Franse krant Le Monde verscheen.
maandag 31 mei 2010

De meerderheid van het Franse parlement bereidt zich voor om het dragen van de boerka of van de niqab in alle openbare plaatsen te verbieden.

Zonder de politieke crisis die het land kent en de verdaging van het debat naar een datum nà de verkiezingen, zou het Belgische parlement reeds een gelijkaardige tekst, die zelfs gevangenisstraffen voorziet, goedgekeurd hebben.

In het noorden van Italië passen bepaalde lokale overheden reeds strafmaatregelen toe op vrouwen die een sluier dragen. Zich baserend op oude antiterroristische wetten, heeft de gemeentepolitie van Novara aldus onlangs een boete van 500 euro opgelegd aan een moslimvrouw omwille van haar kledingdracht.

Het debat over een boerkaverbod beroert eveneens Zwitserland, Duitsland en verschillende andere Europese landen. Hoewel er soms een islamofobisch sentiment achter schuilgaat, luidt één argument dat het vaakst terugkomt, dat het om het belang van de vrouwen zelf gaat. Men meent immers dat een verbod van de sluier hen zou helpen zich te bevrijden.

Deze hypothese wordt door geen enkel feit, door geen enkele studie gestaafd. Doordat het zo overduidelijk de gelovigen van een specifieke godsdienst viseert, riskeert het verbod veeleer de (weinige) betrokken vrouwen te stigmatiseren en hen nog méér uit de samenleving uit te sluiten.

Om het probleem op een ernstige manier aan te pakken dient men de werkelijke consequenties van de beslissingen in dit domein onder ogen te zien.

Het voorstel om vrouwen met een boerka of een niqab de toegang te verbieden tot openbare plaatsen als een ziekenhuis of een overheidsgebouw, kan bijvoorbeeld enkel maar als resultaat hebben dat deze vrouwen afgeschrikt worden er nog naartoe te gaan. Dat is geen bevrijding.

Een verbod kan in strijd zijn met de normen inzake mensenrechten, in het bijzonder met het recht op respect voor het privéleven en de persoonlijke identiteit, en het recht op de vrijheid de eigen godsdienst of overtuiging te belijden.

De Europese Conventie van de Rechten van de Mens preciseert dat deze rechten geen voorwerp kunnen uitmaken van andere beperkingen dan die welke in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, de gezondheid en de publieke moraal, of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van iemand anders.

Niemand is erin geslaagd aan te tonen dat het dragen van de boerka of de niqab enig gevaar betekent voor de democratie en de openbare veiligheid, zelfs niet dat het een belangrijk maatschappelijk probleem vormt.

Niettemin heeft men deze kledingspraktijk voor het voetlicht geplaatst door de nadruk te leggen op de noodzaak er een debat over te organiseren en er dringend een wet over te maken. Andere problemen, die veel groter zijn, zoals ongelijkheid en interculturele spanningen, worden aldus, al dan niet opzettelijk, aan de kant geschoven. We vergissen ons van debat.

In principe zou de staat het moeten vermijden om over kledingdracht wetten uit te vaardigen. Desalniettemin vereist het algemeen belang in bepaalde gevallen dat de mensen omwille van veiligheidsoverwegingen of voor identificatie hun gelaat tonen. Daar is geen discussie over.

Overigens werd er in dit opzicht geen enkel ernstig incident gemeld over de weinige vrouwen die een boerka of een niqab dragen.

Het staat buiten alle twijfel verheven dat het statuut van de vrouw in bepaalde religieuze groeperingen een ernstig probleem vormt, dat men niet moet ontwijken. In elk geval is het niet door het verbieden van de kledij, dat enkel maar een symptoom is, dat men daar daadwerkelijk iets aan doet.  

Terecht reageren we fel tegen de regimes die de vrouwen het dragen van de sluier opleggen. Dat is een door en door repressieve en onaanvaardbare maatregel, maar men bestrijdt dat niet door deze kledij in Europa te verbieden.

Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg is commissaris Mensenrechten bij de Raad van Europa in Straatsburg.

*Uit: Le Monde, 28 mei 2010. Vertaling: Johny Lenaerts.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

27 reacties

 • door Thetree op maandag 31 mei 2010

  Fijn artikel, ik hoop dat ik mensen hiermee kan overtuigen. Hoewel de kans bestaat dat zij het niet eens willen lezen. Velen zien de boerka als onderdrukking, maar zoals je zelf reeds aangeeft ga je enkel het symptoom bestrijden en sta nog verder van het probleem. Ook vraag ik mij steeds af waarom steeds die discussie gevoerd moet worden. Dit geldt ook voor het hoofddoeken debat. Respecteer iemands cultuur, leer de mensen integreren (vreedzaam naast elkaar leven, en in dialoog gaan). Je kan niemand iets opleggen. Zelf niet democratie, het moet groeien uit de eigen beweging.

 • door bosje op maandag 31 mei 2010

  dus in de winter zullen we onze sjaal ook in de kast mogen laten hangen...

  boerkaverbod = belachelijk en een grove vorm van discriminatie. Ik hoop dat men verstandig genoeg is om het verbod te verwerpen...

 • door Piet Vossen op maandag 31 mei 2010

  In dit artikel vind ik bepaalde argumenten die me redelijk lijken. ik ben het er mee eens dat men zich niet alleen mag richten op symbolen en symptomen; dat er bepaalde nadelen zijn aan een verbod; dat een verbod niet dadelijk iets bijdraagt aan de ontvoogding van vrouwen. Als gelovige christen ben ik voor het recht om mijn geloof ook in de publieke ruimte te uiten. Dat recht geldt dus ook voor anders-gelovigen. Maar ik ben tegen extremen. En er is zo iets als het aanvoelen van een samenleving van wat kan en niet kan. Daarop berust de wetgeving op openbare zedenschennis. Welnu, de boerka komt bij mij over als obsceen. Het is het andere uiterste van naakt lopen (dat mij niet stoort op sommige stranden). Als ik moslims mag geloven is de boerka, zoals ook de hoofddoek een manier om zich deftig te kleden en als zodanig ook een protest tegen de -voor moslims - uitdagende wijze van kleden van de westerse vrouwen. Ook ik vind dat vele vrouwen zich decadent kleden. Omdat ze te ver gaan in te weinig textiel. Hoe ver mag men gaan ? Wat voor mij te ver gaat, zal anderen niet storen. Maar in de samenleving ontstaat er wel een consensus over grenzen. Als men een grens aanvaardt in de ene richting (te weinig kleding), moet men er ook een aanvaarden in de andere richting (te veel kleding). Over de juiste plaats van de grens kan men redetwisten (ik heb geen probleem met de hoofddoek), maar over de extremen (naakt en de boerka) is de zaak voor mij duidelijk. Overigens vind ik dat men zich op gebied van verboden en repressie meer moet richten tot de moslimmannen dan tot de vrouwen, en moet men moslimvrouwen vooral steunen in hun (nog te pril) streven naar ontvoogding.

  • door Adrien Verlee op maandag 31 mei 2010

   http://www.moh.be/teksten.htm daar is een pdf te vinden (Vol ongeloof, spreken of zwijgen).

   Het is echt niet te geloven hoe een elementaire waarheid er niet in gaat. De boerka bv. is niet enkel een lap stof: het symboliseert een waardensysteem tegendraads aan de opties van de linkerzijde.

   Met een boutade: het is als met een kapitalistische mentaliteit het socialisme op de agenda zetten.

  • door Jaak Joris op dinsdag 1 juni 2010

   In onze samenleving gelden bepaalde normen, en in publiek met boerka of naakt lopen, dat is niet aanvaardbaar. Kan je bvb toelaten dat jongeren gekleed/gemaskerd zoals Slip Knot over straat gaan?

   • door LV op dinsdag 1 juni 2010

    @Jaak Joris: Ja!

    Ik vind het aanvaardbaar dat jongeren in slipknot maskers rondlopen. Ik vind het aanvaardbaar dat mensen tatoeages op hun hoofd hebben staan Ik vind hoofddoeken en boerka's even aanvaardbaar als Joodse krullendinges en vreemde potskes, petten van Limp bizkit of diademen van K3.

    Heel dit debat komt neer op een zeer simpele vergelijking met onkruid wieden. Men kan het blaadje van het onkruid boven de grond wegdoen, we kunnen er zelfs een pleet opleggen, maar de tuiniers onder ons weten maar al te goed dat het dan terug komt, in deze of andere vorm. Wil men dit aanpakken dan moet men stoppen naar het feitelijke te kijken en meer naar het gevoelsmatige, de wortel kijken. Want, en dat is wat hier al meermaals is aangehaald, de maatschappij voelt aan dat dit niet kan. Nuja, de maatschappij voelde tijdens de slavernij ook aan dat het niet kond dat zwarten vrij rondliepen, zo ook de joden in het Duitsland van een paar decennia terug. Wilt nog steeds niet zeggen dat het OK is, niewaar?

    Het gaat hier niet over stof, godsdienst, zeden, deftigheid, vrijheid (trouwens, neusringen waren in bepaalde landen ook een teken van slavernij.. bannen die handel?).... Het gaat hier over mentaliteit van zowel allochtoon als autochtoon, want zij die dit debat blijven voeden met feitelijke argumenten, slaan de bal al sinds het begin zo mis dat er geen einde aan komt. Als we het als een RECHT met hoofdletters beschouwen, en de ander vindt het een recht langs zijnentwege dan zit je vast en moet je stoppen met de discussie op dezelfde manier te voeren. Bekijk andere hoeken en ga dieper, en stop met het om de 5 dagen ergens in de media te zetten want zij die vinden dat zij gelijk hebben zullen langs beide zijden gewoon bevestigd worden. Vast, vaster, vastst

    Dus stop met te focussen op die doek, boerka, tepelklem, whatever! en start met in te zetten op de oorsprong van al die problemen; Verzuring, Angst, Onverdraagzaamheid, enz. Dit vraagstuk gaat uw daar waarschijnlijk niet meer mee kunnen oplossen, en dat hebt u dan aan de stellingnames van beide partijen te danken, maar mogelijks kunnen we dan wel de toekomstige problemen van diene aard vermijden?

 • door Damhert op dinsdag 1 juni 2010

  Bruno Waterfield has been Brussels correspondent for The Daily Telegraph since December 2006. He has been reporting on the EU and European affairs since 2000, first from Westminster and then from Brussels since January 2003. http://blogs.euobserver.com/waterfield/2010/04/29/an-infantile-belgian-burka-ban/

 • door Boycott the War op dinsdag 1 juni 2010

  Dat de boerka maar een symptoom is van een probleem is waar. En dat een verbod dat probleem niet zal oplossen, is ook waar. Het is ook zo dat men met het verbieden van racistische uitingen het racisme niet uitroeit. Moet men dan racistische uitingen niet meer verbieden? Het is eveneens zo dat men met het verbieden van nazi-skinhead-concerten het nazisme niet uit hun koppen krijgt. Moet men dan de nazi's vrij laten marcheren? Het is waar dat een aantal voorstanders van een boerkaverbod de vrouwenrechten maar als voorwendsel gebruiken om de islam in een slecht daglicht te stellen. Moet men daarom de vrouwenrechten onder tafel vegen? Het argument dat een boerkaverbod de emancipatie van de vrouwen die onder een boerka gebukt gaan niet erg zal helpen, komt in de feiten neer op de ogen sluiten voor het verder afglijden naar middeleeuwse toestanden.

  • door han op dinsdag 1 juni 2010

   je hebt gelijk: we zijn bijna toe aan heksenverbrandingen.

   We leven in de 21° eeuw en nog steeds slagen we erin het slachtoffer als schuldige aan te duiden die dan publieklijk moet veoordeeld worden. De middeleeuwen zijn inderdaad niet ver af.

   En weet je wat: heksen zullen "helden" blijven, of is de Belgische volkscultuur jou niet bekent? Die vrouwen die hun gezicht verbergen een daarvoor op de brandstapel belanden zullen ook helden worden, maretlaars, was dat de bedoeling?

   Noot: altijd leuk om met echte mensen te praten en niet met flauwe slogans.

 • door Eddy Daniels op dinsdag 1 juni 2010

  'Die vrouwen die hun gezicht verbergen een daarvoor op de brandstapel belanden zullen ook helden worden', schrijft Han Soete. Een boete van 150 euro gelijk stellen met een brandstapel, je moet zwaar paranoia zijn om dergelijke vergelijkingen te maken.

 • door TW op dinsdag 1 juni 2010

  Wat ik altijd mis in dit debat: hoe kun je nu samen-leven als je de ander zijn gezicht niet ziet, zijn lichaamstaal niet kunt lezen?

  • door Adrien Verlee op dinsdag 1 juni 2010

   @ allen,

   Men is tegen een verbod op de boerka, maar is ook meestal tegen de boerka zelf. Zoek de logica.

   Het is een "omwille van" redenering die zo goed als altijd naar voor geschoven wordt. Maar is een "omwille van" redenering altijd geldig?

   Het feit dat het grove onrecht aan de Palestijnen nog immer bestaat, dat heeft ook te maken met "omwille van" redeneringen. In plaats van te ijveren voor de fundamentele rechten, van de Palestijnen én van de Joden. Het feit dat we vandaag een abortuswet hebben, is op een bepaalde wijze gegrond in het negeren van "omwille van" argumenten.

   Ik denk dat we een ander criterium moeten stellen in dit oordeel over de boerka. Neem Marx. Hoewel de toenmalige graanwetten (cornlaws) geen cadeau waren aan de Engelse arbeidersklasse, was Marx voor die wet. Dus een "omwille van" redenering. Zoals ik het zie: uit een principiële analyse van het systeem dan maar kiezen voor de optie die op termijn (Marx en de zijnen konden het toch niet veranderen) de arbeidersklasse meer vrij kon maken.

   "Omwille van" redeneringen kunnen soms hun geldigheid hebben. Dat ga ik niet ontkennen. Maar overal? In deze zaak van specifiek de boerka niet, denk ik. Omdat het niet bevrijdend werkt.

   En zelfs al zou het overal geldig zijn, de "omwille van" redeneringen, dan hebben we hier ook een andere "omwille van" redenering die haar tegengestelde, zo niet opheft, toch in balans houdt. Nl. dat het een tactische (beter: opportunistische) blunder is om te pleiten voor een 'liberaal' standpunt aangaande de boerka. Ik zal het populair zeggen: de massa's gaan naar de linkerzijde stromen in nooit geziene hoeveelheden. Minder populair: stel dat PVDA+ van de boerka een groot item zou maken, zou het haar honderden stemmen kosten met de komende stembusgang.

   Hieronder nog een verwijzing waar een en ander meer uitgediept is: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/hoofddoekenverbod-ongrondwettelijk#comment-156

 • door Boycott the War op woensdag 2 juni 2010

  Lees hieronder wat linkse of progressieve moslims over de burka denken. Onbegrijpelijk hoe een deel van links Europa zich voor de kar van uiterst-rechtse of ultra-conservatieve stromingen in de islam laat spannen. Mocht Marx nog leven, zou hij zijn pen niet sparen.

  • Islamic Reform Movement: http://www.reformislam.org/ • Muslim group calls for burka ban in Canada: http://network.nationalpost.com/np/blogs/holy-post/archive/2009/10/07/muslim-group-calls-for-burka-ban-in-canada.aspx • Free Muslims Coalition: http://www.freemuslims.org/ • Islam for Today: http://www.islamfortoday.com/afghanistanwomen1.htm

  • door han op woensdag 2 juni 2010

   Wat ik over geloof denk doet niet terzake. Wat ik over die boerka denk doet nog minder terzake.

   Dat er veel debat is onder moslims, waarom verbaasd mij dat niet? Waarom is dat iets waar zelfverklaarde linksen of progressieven steeds mee komen aandraven, ze zouden toch moeten beseffen dat dat heel normaal is? Zo is dat toch bij elke religieuse groep of ideologische stroming?

   Ik vind het onbergijpelijk hoe linksen of progressieven kunnen instemmen met wetten die duidelijk één groep viseren. Geen verbod op sectes waar enkel selibataire mannen hun rites te mogen voorgaan. Geen vebod op verplicht een pruik te dragen. Geen verbod op gekke felgekleurde gewaden etc etc....

   Ik vind dat werkelijk onbergijpelijk.

   • door Ben Bellekens op woensdag 2 juni 2010

    han, geef die mensen dan toch een forum op de wereldmorgen!!

    waarom toch altijd die defensieve politieke correcte reflex aangaande de pijnpunten van de multiculturele samenleving??

    als moderator van deze site vind ik je houding hoogst ongepast en jaag je volgens mij goedmenende progressieven weg

 • door Eddy Daniels op woensdag 2 juni 2010

  Han Soete geeft drie voorbeelden van dingen die - in tegenstelling tot de boerka - niet verboden worden: 'Geen verbod op sectes waar enkel selibataire mannen hun rites te mogen voorgaan. Geen verbod op verplicht een pruik te dragen. Geen verbod op gekke felgekleurde gewaden.' Laten we wel wezen: de boerka wordt niet verboden in de privé-sfeer. Men mag binnenshuis doen wat men wil (zolang er geen geweld aan te pas komt, uiteraard). Men mag thuis de boerka dragen. Men mag clubs oprichten waar men in boerka rondloopt, zoals men nudistenkampen mag organiseren. Een pruik wordt slechts verplicht gedragen door rechters in Groot-Brittanië en die onderscheiden zich hierin van de boerka dat hun gelaat zichtbaar blijft. Rechtbanken met gemaskerde rechters bestaan slechts op videobeelden van terroristen (meestal islamitische) die gegijzelden executeren omdat het losgeld niet werd betaald. En die sekte (met k) waarin slechts celibataire mannen in de rites mogen voorgaan? Tot nader orde is de katholieke kerk een privé-vereniging die haar interne normen niet (meer) extern oplegt aan de samenleving (ook het bestaan van abortuswetgeving accepteert ze, ook al bekampt ze die, wat haar recht is).

  • door han op woensdag 2 juni 2010

   EIgenlijk bewijs je wat ik wil zeggen.

   Er zijn immers joodse groepen die opleggen dat hun vrouw een pruik draagt, enkel de man van de vrou mag immers haar haar zieen. Net zoals bij moslims dragen niet alle joodese vrouwen een pruik, er is dus discussie over die regel.

   Zoals ik aangeef is er onder moslims discussie over boerka's, sjaaltjes, ... en er zijn ook verschillende gebruiken. Laat staan dat die moslims met zijn allen willen dat alle vroiuwen boerkas dragen.

   Dat de kerk niet de stempel van een sekte draagt is enkel omdat ze een grote aanhang heeft, voor de rest voldoet ze aan alle voorwaarden. Maar dat is alweer een andere discussie.

   @Ben Ik denk dat heel wat stemmen in dergelijk debat aan het woord laten. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar als medewerker geen mening mogen over hebben en ze uiten.

   Ik vind dergelijk verbod puur racisme en vind het zeer alarmerend dat daar zo weinig bedenkingen over zijn. Waarmee ik niet zeg dat iedereen die deze wet verdedigd een racist zou zijn. Ik wil hier wel kunnen duiden waarom ik dit racisme vind en mijn onbegrip uiten tegenover al de linksen en progresieven die dergelijk wetgeving (die duidelijk één groep viseert) verdedigen.

   Daarmee geef ik ook een belangerijk pijnpunt aan in deze samenleving: het racisme.

   Wie me kent weet dat ik geen mensen beoordeel op hun geloof, zelfs niet als ze lid van katholieke kerk. Maar ik wil wil wel een oprecht debat kunnen voeren. Als er hier mensen weglopen omdat ze geconfronteert worden met overtuigde anti-racisten hebben we inderdaad een serieus probleem. Dat velen mijn mening niet delen,... zoveel is duidelijk. Maar dat ze weglopen omdat ze eens geconfronteerd worden met een radikale anti-racistische stem, dat zou alarmerend zijn.

   • door Adrien Verlee op woensdag 2 juni 2010

    @ soete. "Als er hier mensen weglopen omdat ze geconfronteert worden met overtuigde anti-racisten hebben we inderdaad een serieus probleem. "

    Ernstig blijven aub. Stel dat ik zou weglopen, dan zal dat zijn omdat argumenten genegeerd worden. Zijn de Vermeerschen en de Magda Michielsens dan debiel? Ben ik debiel? Ben ik racist? Ik heb ooit nog het verwijt moeten slikken 'racist' te zijn tegenover de 'eigen' arbeid(st)ersklasse, omdat ik opkwam voor migranten. Ernstig blijven aub! En nu ben ik bijna een racist volgens een website omdat ik tegen de boerka ben (en ja ik overigens net zo tegen pruiken en alle dergelijke (geloofs)onzin - het is een belediging van de menselijke intelligentie. Punt.) Ik zou eerder dan weglopen die mensen die mij catalogeren als racist moeten wegduwen. Toppunt is wel dat je dan je nog moet verantwoorden.

    Om terug te komen op die argumenten, de Michielsens en Vermeerschens zijn dus racisten? Dat is al een even straffe uitspraak als die mevrouw van BOEH over Vermeersch. En zijn de argumenten die aanvoer, op een klassepositie dan wel! - ook debiel? Heb je zo een gelijk, waarom ze dan niet (consistent) kraken? Overigens wordt er dan telkens zedig gezwegen, maar niet-openbaar ingestemd met mijn argumenten.

    Nee, het gaat mij niet om 1 groep, het gaat mijn om een oer, OER, conservatisme dat loodrecht staat op de arbeidersbeweging. Bovendien kan je niet - het is een drogreden dat aan te voeren als een argument tegen een boerka verbod - een vergelijking maken, in dit geval zeker, tussen de andere onzin en het conservatisme van de respectievelijke godsdiensten.

    • door han op woensdag 2 juni 2010

     In dergelijk debat is het belangerijk dat je naar elkaar luistert. Er kan maar sprake zijn van debat als men naar elkaar luistert en op elkaars argumenten ingaat.

     Ik zeg bijvoorbeedl uitdrukkelijk dat ik ervan uitga dat het niet is omdat omdat je voor een boerka verbod bent dat je daarom een racist bent. Ik zeg wel dat het een racistische maatregel en probeer aan te geven waarom ik dat vind. Ik maak zeer duidelijk een onderscheid.  Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen?  Ik snap natuurlijk wel dat het demagogiscg gemakkelijker is om af te doen alsof ik iedereen voor dergelijk verbod is een racist zou noemen, maar dat doe ik dus niet.

     Voor het overige lees ik geen argumenten die mij tegenspreken of iets aanbrengen in dit debat.

     Als we alle zaken die ingaan tegen een 'klassenpositie' moeten verbieden dan gaat het nog schoon worden. Of wil je zeggen dat we alles wat ingaat tegen de arbeidersbeweging moet verboden worden?

     Ik zeg dat het een racistische maatregel is omdat hij één enkel groep viseert, treft en vooral stigmatiseerd.  Ook al omdat er in België volgens verschillende studies nauwelijk vrouwen zijn die dat dragen of wensen te dragen. Bovendien een maatregel met een omgekeerd effect, want je maakt van die vrouwen die wel een Niqab dragen martelaars,...

     Ik lees in al de rethoriek onder het artikel trouwens weinig dingen die ingaan op het artikel.

     Even herhalen: "Het voorstel om vrouwen met een boerka of een niqab de toegang te verbieden tot openbare plaatsen als een ziekenhuis of een overheidsgebouw, kan bijvoorbeeld enkel maar als resultaat hebben dat deze vrouwen afgeschrikt worden er nog naartoe te gaan. Dat is geen bevrijding."

     "Terecht reageren we fel tegen de regimes die de vrouwen het dragen van de sluier opleggen. Dat is een door en door repressieve en onaanvaardbare maatregel, maar men bestrijdt dat niet door deze kledij in Europa te verbieden."

     De schrijver van het artikel is ook niet de eerste de beste maar is commissaris Mensenrechten bij de Raad van Europa.

     • door LV op woensdag 2 juni 2010

      En daar zijn we weer. Beide partijen hebben de argumenten om in de loopgrachten elkander dood te argumenteren, en beiden hebben gelijk. Leuk toch...

      @Han Als er geen boerkaverbod zou opgesteld zijn zou het in principe ook verboden zijn voor vrouwen om een boerka te dragen, men mag ook geen maskers dragen op de openbare weg, geen bivakmutsen. Hoe jammer ik dat ook vindt het is een logisch gevolg uit een samenleving die zo verzuurt is dat ze veiligheid boven het samen leven zet.

      De regel op zich is dus niet racistisch en bestaat al jaren. Wat wel racistisch is, is dat nu, ondanks dat deze regel dus al bestond, er duidelijk wordt gesteld dat het OOK voor boerka's geldt. Beetje kort door de bocht, akoord... Langs de andere kant zie ik dan ook wel weer de noodzaak aangezien een niet gering aantal allochtone vrouwen zichzelf op de barricades zet om hoefddoeken als grondrecht te claimen. O jeetje, ... stel dat ze dat ook met boerka's zouden doen?!

      Nuja, voor mij persoonlijk geen probleem, zoals ik hierboven al zei mag iedereen voor mij part dragen wat ze willen. Maar iedereen gelijk voor de wet geldt ook. En dat wordt soms onderuit gehaald door de allochtone gemeenschap. Het is al jaar en dag de bedoeling geweest dat ik als jongeling mijn pet zou afzetten in klaslokalen of andere binnenplaatsen. Als ik nu naast iemand met een hoofddoek zou zitten, die haar hoofddoek mocht ophouden terwijl ik mijn pet moest afzetten, dan tasten we weer het gelijkheidsbeginsel aan (want die pet kan voor mij ook van gigantisch emotioneel/spiritueel/sociaal,enz... belang zijn)dan ging die vlieger niet op. Mijn oplossing zou zijn om die pet op te houden, maar als dat niet kan.... tja

      Dat heeft dus niks met racisme te maken, en alles met gelijkheid. Kan u die gelijkheid niet aan voor ALLE partijen, tja... verzuring, onverdraagzaamheid,... maar geen racisme.

      Langs de andere kant moeten we een kat een akt noemen, de onveiligheidsgevoelens en intolerantie worden gevoed door één kant, en dat is de hoek die ik het dichtst zie aanleunen bij racisme.

      • door han op woensdag 2 juni 2010

       Eerst en vooral zijn een Niqab en boerka iets anders dan een sjaaltje. Je begint een nieuw debat of maakt een amalgaan.

       Om toch in te gaan op argumenten: Je voorbeeld van een pet is een goed voorbeeld. Hoeveel joodse kinderen die een keppeltje dragen zitten er op een school waar dat verboden is? Die kinderen gaan naar een joodse school.

       Wellicht is dat ook de bedoeling van mensen die vinden dat sjaaltjes op school moeten verboden worden. Ze vinden wellicht dat moslim meisjes enkel terecht moeten kunnen in moslimscholen. Elke godsdienst zijn gesubsidieerd scholennetwerk? Dat heeft alles te maken met gelijkheid maar of het ook bevrijdend werkt?

       • door Adrien Verlee op woensdag 2 juni 2010

        @ Han Jij: In dergelijk debat is het belangerijk dat je naar elkaar luistert. Er kan maar sprake zijn van debat als men naar elkaar luistert en op elkaars argumenten ingaat. -

        Wat je zegt!

        Jij: Ik zeg bijvoorbeedl uitdrukkelijk dat ik ervan uitga dat het niet is omdat omdat je voor een boerka verbod bent dat je daarom een racist bent. Ik zeg wel dat het een racistische maatregel en probeer aan te geven waarom ik dat vind. Ik maak zeer duidelijk een onderscheid. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen? Ik snap -

        Boerkaverbod = racistisch X is voor boerkaverbod X is dus racistisch

        Jij: natuurlijk wel dat het demagogiscg gemakkelijker is om af te doen alsof ik iedereen voor dergelijk verbod is een racist zou noemen, maar dat doe ik dus niet. -

        Oké, jij dus niet. Maar maar links dat anders is gaan kijken tegen deze ontsporing wordt wel gestigmatiseerd. Ik vrees zelfs ook in jouw ogen 'besmet' te zijn.

        Jij: Voor het overige lees ik geen argumenten die mij tegenspreken of iets aanbrengen in dit debat. -

        Zie de eerdere verwijzing, en zie daar bv. ook de argumenten van Marx en Boehm.

        Jij: Als we alle zaken die ingaan tegen een 'klassenpositie' moeten verbieden dan gaat het nog schoon worden. Of wil je zeggen dat we alles wat ingaat tegen de arbeidersbeweging moet verboden worden? -

        Goed lezen. Ik heb het over de onbegrijpelijke houding van (officieel) links (PVDA, LSP, SAP) dat niet spoort met de wortels, noch het soort maatschappij dat ons voor de ogen moet staan. Toevallig - althans naar mijn idee - brengt een boerkaverbod hier hulp. Heiligschennis? Nee, Marx deed het ook. En zelfs dan nog, mensen moeten leren autonoom te denken en niet voortdurend hollen achter een grote leider.

        Jij: Ik zeg dat het een racistische maatregel is omdat hij één enkel groep viseert, treft en vooral stigmatiseerd. Ook al omdat er in België volgens verschillende studies nauwelijk vrouwen zijn die dat dragen of wensen te dragen. Bovendien een maatregel met een omgekeerd effect, want je maakt van die vrouwen die wel een Niqab dragen martelaars,... -

        Zie het verhaal van de vos en de kiekens, de link staat ergens hierboven in een ander antwoord.

        Jij: Ik lees in al de rethoriek onder het artikel trouwens weinig dingen die ingaan op het artikel. Even herhalen: "Het voorstel om vrouwen met een boerka of een niqab de toegang te verbieden tot openbare plaatsen als een ziekenhuis of een overheidsgebouw, kan bijvoorbeeld enkel maar als resultaat hebben dat deze vrouwen afgeschrikt worden er nog naartoe te gaan. Dat is geen bevrijding." "Terecht reageren we fel tegen de regimes die de vrouwen het dragen van de sluier opleggen. Dat is een door en door repressieve en onaanvaardbare maatregel, maar men bestrijdt dat niet door deze kledij in Europa te verbieden." -

        Eén: hoe ga je het wel bestrijden? Twee: de ene fout maakt de andere niet goed.

        Jij: "De schrijver van het artikel is ook niet de eerste de beste maar is commissaris Mensenrechten bij de Raad van Europa." -

        En dan? Drogreden vd autoriteit. Trouwens, de moeite genomen om na te gaan wat Michielsens en Vermeersch stellen? (En zou je dit willen lezen als een autoriteits argument, waarom zijn Michielsens en Vermeersch dan minder?)

 • door Damhert op woensdag 2 juni 2010

  Onmiskenbaar wordt de verdediging van dit "boerkaverbod", zoals het genoemd wordt, what's in a name, haast eenzijdig ingekleurd met anti-islam-argumenten en vlijtig gebruikt om deze godsdienst als barbaars, verachterlijk en gevaarlijk te kunnen brandmerken. Onze wetgevers hebben het daarnaast ook niet weggestoken dat ze de boerka en niqab viseerden. Zij hadden dus wel duidelijk een bepaalde groep in het achterhoofd terwijl ze trachtten in zo algemeen mogelijke termen deze wet te schrijven.

  Daarnaast is er de paternalistische houding om deze maatregel als emancipatorisch te verdedigen. De emancipatie van de moslimvrouwen dan, wel te verstaan. Het gaat er niet meer om om mensen de middelen aan te reiken zichzelf te emanciperen. We doen dat nu even per dictaat. Want we willen het zelfbeschikkingsrecht van de moslimvrouwen toch verdedigen?! Ach ja, en hen beschermen. Misschien zijn deze vrouwen, als resultaat, nu nog minder bereikbaar dan voorheen.

  De Charedisch joodse vrouwen dienen na hun huwelijk een pruik of hoofddeksel te dragen. En mogen daar nog voor kiezen. De bruiden van Christus mogen er nog voor kiezen een kap te dragen. We kunnen blijven doorgaan met een opsomming van wie wat nog wel kan in de publieke ruimte. De boerka of niqab dat een even religieus symbool is, wordt geviseerd. Want deze zijn mensonterend en verachterlijk en dus ook de betrokken religie.

  Dat is de tendens van de argumentatie. Het gaat niet meer over de vraag of een bedekt gelaat in de publieke ruimte al dan niet kan.

  De moslimvrouwen die dergelijks dragen zouden in een enge leefwereld opgesloten zijn? Moeilijk te bereiken zijn? Tja, die Charedische jodinnen ook. Van kinds af aan groeien zij op in volstrekt afgeschermde scholen, zonder in contact te komen met leeftijdgenootjes die die religieuze stroming niet aanhangen. En er zijn christelijke stromingen die ook het isolement ten overstaan van de verdorven buitenwereld verkiezen. Ik heb het dan niet over kloosterorden. Al deze andere religieuze groepen hun geestbeperkende, even indoctrinerende ruimte wordt echter wel gerespecteerd en getolereerd, is althans geen reden om ook daar bijvoorbeeld de vrouwen "te gaan helpen" met hun emancipatie, omdat er toevallig geen lap stof voor hun gezicht hangt. Omtrent de geestelijke vrijheid van die groepen is men niet zo bekommerd, dan.

  Ter zijde: ik vind bijvoorbeeld de zelfpijniging en de opgelegde fysieke boetedoening van een Opus Deï-adept van een even aanstootgevende orde dan een boerka of niqab, maar dat is een persoonlijke appreciatie. Hoewel die ook geestelijk onder druk gezet wordt en het zich binnenskamers afspeelt, zal dat dan wel een volledig vrije keuze zijn. We gaan er ons in ieder geval niet mee moeien.

  Hoezeer ik ook een afkeer heb van religie en spiritualiteit, ik kan daar behoorlijk ziek van worden, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat, noch de openbare veiligheid, noch de bekommernis omtrent de vrouwen die dergelijks dragen, de waarlijke motivatie voor het indienen van deze wet waren.

  Ze heeft wel, tot op heden blijkbaar, een behoorlijk deel van de kritische zin van de burger afgeleid naar een discussie die handelt over naar wat momenteel, een ruime schatting van het Centre d'Action Laïque, een 270 tal vrouwen in gans België dragen.

  Is de openbare veiligheid in het gedrang bij het dragen van een boerka of niqab? Hebben we die vrouwen die onder groepsdruk een boerka dragen nu geholpen?

  Mijn subjectieve antwoord op deze vragen is negatief.

  Hadden onze volksvertegenwoordigers hun tijd niet beter in nuttigere dingen gestoken? Is het VB en consorten nog eens een goede dienst bewezen?

  Mijn subjectieve antwoord op deze vragen is positief.

  Laten we ons vooral met dergelijke dingen bezig blijven houden en met ferme pas verder richting controlestaat marcheren!

  Ik prefereer ook liever een wereld ontdaan van alle religieuze waan. Dit verbod zal daar, naar weer mijn subjectieve mening, niet bij helpen.

 • door Boycott the War op woensdag 2 juni 2010

  Vrouwenrechten zijn decennialang en homorechten zijn jarenlang een links strijdpunt geweest, maar sinds enkele jaren worden die thema's stilaan door rechts en uiterst-rechts gerecupereerd en misbruikt. Niet omdat rechts en uiterst-rechts plots vrouwen- en homorechten in hun hart dragen, maar omdat ze ermee kunnen scoren. Een deel van Europees links trapt helaas in die val en geeft in naam van een fout begrepen of van een dogmatisch antiracisme die thema's uit handen. Het is niet omdat allochtonen of moslims of mensen met een andere huidskleur er deze of gene norm op nahouden, dat links per definitie het recht op die norm moet verdedigen. Ik kijk naar de inhoud van een norm en niet naar wie er de drager van is. Bij de boerka gaat het er hem in onze landen niet om het vrijwillig dragen van een lap stof, maar om het verplicht dragen van een symbool dat de vrouw tot eigendom van de man degradeert. Dat andere godsdiensten en ideologieën gelijkaardige zaken hebben gedaan of nog altijd doen, is waar, maar is hier niet ter zake. Achter die lap stof zit trouwens veel meer dan het negeren van vrouwenrechten; achter die lap stof zit een ultraconservatief en uiterst-rechts waardensysteem, waarbij ook homorechten, arbeidersrechten, vakbondsrechten, sociale rechten en democratische rechten worden genegeerd. Achter die lap stof zit eigenlijk de ideologie van Vlaams Belang. Linkse, progressieve en marxistische moslims voeren in Islamitische landen een bittere en moeilijke strijd tegen die uiterst-rechtse stromingen. Voor linkse moslims zijn vrouwenrechten een onderdeel van een veel ruimere strijd, die ook vakbondsrechten, sociale rechten en democratische rechten omvat. Helaas kunnen de linkse en progressieve moslims veel te weinig op steun rekenen van Europees links. Dat de boerka niet moet worden verboden omdat het de onderdrukking van boerka-dragende vrouwen niet zal uitroeien, is een kromme redenering. Met datzelfde argument kan met het verbod op racistische schrijfsels, op Mein Kampf of op kinderporno als zinloos bestempelen. Moet de antiracismewet naar de prullenbak omdat ze het racisme niet uit de wereld heeft geholpen? Moet kinderporno weer worden toegelaten omdat er toch altijd pedofielen zullen zijn? Voor alle duidelijkheid: ik verwar een boerkadragende vrouw niet met een pedofiel, maar ik wil wel wijzen op de kromme en niet-consequente redenering die achter sommige argumenten zit.

  • door Adrien Verlee op woensdag 2 juni 2010

   In de marge van "The War".

   Ik ken iemand van de linkerzijde die in de Arabische wereld geleefd heeft, zij heeft de gevangenis daar langs binnen gezien. Langs binnen! Ze wist te melden dat het er niet beter op wordt voor links. Benepen conservatisme rukt op. Dat is begrijpelijk gezien de internationale verhoudingen, men denkt zijn gram en recht te halen op die wijze.

   Ondertussen krijgen we hier de ogen met moeite open, zelfs met een koevoet. Jongens toch!

   Voor de duidelijkheid: hetzij joods, hetzij katholiek of een godsdienstige clown van Mars, hun aartsconservatisme moet ik niet, ja! We zijn aan het verliezen wat was. Is dat nu ook zo moeilijk te begrijpen?

   Rechts lijkt mij veel slimmer. Denken mannen, denken! je informeren.

   • door Damhert op vrijdag 4 juni 2010

    Een boerka dragen is in mijn ogen niet van de orde als een misdrijf als rascisme of pedofilie plegen. Ik ben ooit ook geneukt door mijn vader en als ik mocht kiezen tussen dat feit of dat ie een boerka zou dragen, dan liever dat tweede. Ik schrijf het zelfs met gevoel voor humor.

    Nog een anekdote. 22 mei was ik op de Gay Pride in Bratislava. Een evenement dat gewelddadig verstoord werd door extreem rechts. Er waren ook nogal wat katholieke tegenbetogers. In dit EU-land, Slovakije, is er niet echt een politieke partij te vinden die holebi-rechten recupereert. Het werd de organisatoren van de Pride van overheidswege onmogelijk gemaakt een parade te organiseren en de bescherming werd teruggeschroefd tot het volstrekte minimum vandaar de ontsporing van het tegenprotest. De burgemeester van Bratislava is een christendemocraat, ter zijde.

    Nog een anekdote van maandag jongstleden. Ik was aanwezig tijdens de manifestaties tegen het Israëlisch geweld gepleegd op de Freedom Flotilla. Ik kreeg van 2 diep verontwaardigde maar uiterst hip geklede domme gansjes de opmerking dat een holebi-vlag niet gepast was tijdens de manifestatie, het was immers niet de Gay Pride! Ze waren waarschijnlijk in al hun verontwaardiging ook nog trots op zichzelf dat ze een associatie konden maken en de goede zeden aan het beschermen waren. Nu ja, een vredesvlag heeft wat kleuren gemeen met die van de Gay Pride en staat mischien wat nichterig tussen al die Palestijnse vlaggen en die van de linkse partijen. Ik heb ze d'r niet voor weggestoken. Integendeel.

    Nu, het is waar dat achter die lap stof een religieuze overtuiging schuilgaat. Ik ben ook van mening dat elke religie te maken heeft met een zekere mate van conservativiteit, onverdraagzaamheid en afwijzing, zo ook de Islam. Gelovigen houden er naar niet-gelovige normen al wel eens bekrompen of fantastische meningen op na. Hoewel, ik ken ook atheïstische fascisten en tolerante gelovigen.

    Wat moet bekampt worden, is de onverdraagzaamheid, de haat. We doen dat door dialoog. Met andere woorden bestrijden we onredelijkheid met rede. Dat is ons met de katholieken hier ten lande al goed gelukt. Ongeacht de uitspraken van Leonard die homosexualiteit iets als anorexia vindt, bijvoorbeeld. Of die van de paus.

    Als haat ontspoort in discriminatie of geweld dan dient het strafrecht hier een gepaste mouw aan te passen. Al lijkt de bascule soms niet al te goed te werken.

    Ik ben er niet voor dat een niet gewelddadige uiting van religiositeit gecriminaliseerd wordt. Een persoon kan uit oprechte devotie beslissen zoiets te dragen, net zoals een habijt. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux zouden in Frankrijk 26% van de draagsters bekeerlingen zijn. Die zijn dikwijls extra gemotiveerd. Maar gemakkelijkheidshalve gaat iedereen er blijkbaar zomaar vanuit dat iemand die een boerka draagt daar sowieso toe gedwongen is.

    Nu, al die vrouwen die effectief onder dwang de boerka dragen omdat ze hun bevallige uiterlijk niet mogen laten aanschouwen door de buitenwereld, die hun bewegingsperimeter zal door deze maatregel niet echt vergroot zijn. Of is door deze wet, bij hen die deze vrouwen dwingen, plots een knop omgezet waardoor ze dat nu ineens, als bij wonder wel okee vinden? Neen, men heeft hier dan het slachtoffer gecriminaliseerd, geïsoleerd en nog verder in de armen van haar onderdrukker gedreven, met alle gevolgen vandien.

    Het heeft wat weg van slachtoffers van vrouwenhandel die gedwongen in de prostitutie werken, die gestraft zouden worden omdat ze zichzelf prostitueren terwijl hun pooiers vrijuit gaan. Men heeft hierbij niet aan het welzijn van die vrouwen gedacht, ondanks wat men zo fervent communiceert. Neen, laat ons gauw gauw een uiting van conservatieve islam verbieden. In naam van de strijd tegen vrouwenverdrukking. Yeah, right! Je krijgt ze zo wel van de straat, ja.

    Dat is er fout aan deze wet. De bewering dat men mensen wil beschermen door ze te criminaliseren. En dus gaat de vergelijking met het verbod op kinderporno etc. niet op. Of het verbod op kinderporno zou het kind moeten criminaliseren. Wat toch niet het geval is, dacht ik? Ik geloof ook niet dat het slachtoffer van discriminatie, een racistische aanval of partnergeweld een boete moet betalen? Waarom viseert men dan wel strafrechtelijk iemand waarvan iedereen loopt te roepen dat ze slachtoffer is?

    Uit wat Boycott The War e.a. schrijven, maak ik op dat het boerkaverbod gezien wordt als een strijdmiddel tegen het conservatisme, de onverdraagzaamheid en de uiterst rechtse signatuur van een bepaald soort islam. Net zoals hierbij de boerka gezien wordt als symbool van vrouwenonderdrukking, is het verbod een symbool in de strijd tegen dat soort islam. Wat met de vrouw onder het kledingstuk? Zeggen dat het meer dan een symbool is, is niet echt hard te maken gezien het aantal boerkadraagsters. Het gaat hem dus niet over die vrouwen in wezen.

    Men maakt deze vrouwen tot symbool van het soort islam dat men vreest. Men wil ze uit het straatbeeld. Alsof die islam daarmee zou verdwijnen. En om er zichzelf goed bij te voelen, wordt dat alles verpakt als vrouwenbevrijding. Ach, zoiets kan je met de beste wil van de wereld niet ernstig nemen. Bij dit alles vergeet men dan gemakshalve de maatschappelijke context waarin zich dat fenomeen hier afspeelt.

    Of niet, misschien. Het benepen conservatisme, rechts rukt evenzeer in onze contreien op. Da's ook context. Dat is niet zozeer iets dat men aan 270 vrouwen kan wijten. Misschien moet men minder gaan voor misplaatste angst en wel degelijk eens de werkelijke oorzaken van maatschappelijke knelpunten aanpakken. Blijven pushen voor dialoog. Neen, nu doet men aan stemmingmakerij. Ik krijg er gelijk zin van om in boerka rond te gaan lopen.

    En uiteraard verdienen onze broeders EN zusters in al die landen ginds, maar ook hier, die strijden voor ontvoogding, gelijke rechten, democratie etc. onze steun. En uiteraard zijn er omstandigheden waarin het dragen van een boerka of niqab echt niet kan. En ik heb ook liever dat elk soort onderdrukking en onverdraagzaamheid verdwijnt. Maar dan niet met dergelijke dubieuze middelen.

    • door Werner op vrijdag 4 juni 2010

     Ik ben tegen het verbod op hoofddoek of boerka. De meest efficiente manier om godsdiensten de wereld uit te krijgen is ze toe te laten, samen met het organiseren van goed onderwijs en waardig werk voor iedereen.

     De meest efficiente manier om godsdiensten te radicaliseren is ze te verbieden.

     Tegen het principe zijn van een boerka dragen, en het toch toelaten : uiteraard!

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties