Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie Opinie

Hoe lang moeten we nu werken en wat krijgen we daarna?

Donderdag 20 mei was de prachtige turbinezaal van het intercultureel centrum 'de Centrale' in Gent de arena voor een debat over eindeloopbaan met politici van vijf partijen. Jan Maertens was erbij en doet verslag.
dinsdag 25 mei 2010

"Op minder dan een maand voor de verkiezingsdag een diepgaand inhoudelijk debat dat niet over communautaire aangelegenheden gaat, het moet een unicum zijn", stelde Chris Serroyen, diensthoofd van de ACV-studiedienst bij zijn beschouwingen na het debat.


Vandenbroucke & De Swert

De drie vakbonden, LEF (Links Ecologisch Forum) en Attac-Vlaanderen hebben intussen een mooie traditie in het gezamenlijk organiseren van debatavonden in Gent over actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het debat over de eindeloopbaan zetten ze op het getouw nog voor de regering struikelde en verkiezingen op de plank lagen. Het was nog de tijd toen federaal minister van Pensioenen, Michel Daerden (PS), in zijn authentieke stijl het 'groenboek' over de eindeloopbaan voorgesteld had en een daaropvolgend 'witboek' in het vooruitzicht stelde.

De debatavond startte dan ook met het ‘optreden’ van Daerden in de Senaat. Als inleiding op het thema en opwarmer voor het debat volgden daarna on screen de bespiegelingen van Gilbert De Swert (voormalig hoofd ACV-studiedienst en auteur van “50 grijze leugens”) en Frank Vandenbroucke (prof. UA en KU Leuven, auteur van “Strategische keuzes voor het sociale beleid”).

Je kan deze videobijdrage bekijken via deze link: http://vimeo.com/11896960


Pensioen op 65? Welke loopbaan? Gelijkgestelde periodes of niet?

VRT-journalist Johny Van Sevenant nam na de inleidende film het debat in handen. Immer kritisch, maar met ruimte voor de sprekers, leidde hij de gesprekken. Stefaan Vercamer (CD&V, federaal parlementslid), Dirk Vandermaelen ( SP.A, federaal parlementslid), Elke Decruynaere (Groen!, gemeenteraadslid Gent), Sas van Rouveroij (Open VLD, Vlaams parlementslid) en Matthias Diependaele (N-VA, Vlaams parlementslid) gaven hun (partij)visie mee om te beginnen over de pensioenleeftijd, de duur van de loopbaan en de gelijkgestelde periodes. 

Voor CD&V primeert de loopbaan op de pensioenleeftijd. Voor een volledig pensioen geldt een loopbaan van 45 jaar. Het verhogen van de pensioenleeftijd is dus niet (meer?) aan de orde. CD&V blijft ook voorstander voor een kortere loopbaan o.m. voor zware beroepen.
 Dirk Vandermaelen sloot zich aan bij Gilbert De Swert. Het is wenselijk dat mensen langer werken, alleen welke werkgever zal zijn werknemers langer laten blijven dan nu? Dit is volgens hem de grote uitdaging voor de politiek. 
De NV-A spreekt ook in termen van loopbaanjaren en vindt dat iedereen die dat wil op 65 met pensioen moet kunnen. Wie langer wil werken, moet dat ook kunnen. Ze zitten hiermee op dezelfde lijn als Open VLD. Beide partijen vinden dat de gelijkgestelde periodes moeten worden aangepakt.
 Open VLD vindt dat periodes waarin je zelf kiest om het kalmer aan te doen niet mogen meetellen in de berekening van het pensioen. Van Rouveroij gaf hierbij het voorbeeld van de wereldreis (via tijdkrediet). Enig doorvragen leerde dat ook tijdelijk minder werken (tijdkrediet) vanwege bijvoorbeeld de combinatie arbeid en gezin een eigen keuze is.
 De NV-A blijkt alle gelijkgestelde periodes te willen afschaffen. Ze stellen hier ‘tijdsparen’ als alternatief tegenover. Voor Groen! is het duidelijk dat er niet aan gelijkgestelde periodes mag worden gemorreld. De maatschappij bestaat uit veel tweeverdienersgezinnen en de combinatie arbeid en gezin mag niet onderschat worden. Bovendien is de werkdruk nu zo hoog dat werknemers de mogelijkheid moeten hebben om er even uit te stappen of wat minder te werken, zonder dat dit afgestraft wordt op het einde van de rit.


Brugpensioen?

Gilbert De Swert vindt dat de huidige fixatie op het brugpensioen een soort fetisj geworden is. Nochtans maken de bruggepensioneerden maar een klein deel uit van de niet-actieve bevolking tussen 50 en 65 jaar. Wat vinden de politici over het brugpensioen?
 Sas Van Rouveroij en Matthias Diependaele vinden dat het brugpensioen onaantrekkelijker moet worden gemaakt voor de werkgever, door hun aandeel in de kosten ervan te verhogen.
 Dirk Vandermaelen vraagt zich af wat er met de werknemers zal gebeuren als het brugpensioen afgeschaft wordt. Zullen zij dan zomaar langer aan de slag kunnen bij hun werkgever, of gaan ze – meer waarschijnlijk – met z’n allen in de werkloosheid?


Hoogte van de pensioenen

Voor CD&V is het duidelijk: er zal in de komende jaren te weinig budgettaire ruimte zijn om alle pensioenen op te waarderen. De prioriteit gaat dan ook eerst en vooral uit naar de verhoging van de laagste pensioenen, die veelal ook de oudste zijn. Vele gepensioneerden (één op de vier volgens Vercamer) heeft een pensioen dat onder de armoedegrens ligt. Dit is een schande voor een welvarend land als België.
 Dirk Vandermaelen lichtte de pensioenbonus toe waar de SP.A vorige week mee uitpakte. Wie wil werken tot zijn 65 wordt beloond met 200 euro bovenop het wettelijke pensioen. Daarnaast volgt hij Frank Vandenbroucke en is hij voorstander om de tweede pensioenpijler (pensioen dat opgebouwd wordt bij de werkgever: groepsverzekering) te veralgemenen. De financiering hiervoor kan worden gevonden in een vermogensbelasting.
 Sas van Rouveroij hield een pleidooi om alle gewerkte jaren te indexeren en op basis daarvan het pensioen te berekenen, met dien verstande dus dat nogal wat gelijkgestelde periodes maar voor de helft zouden meetellen.
De N-VA wil het plafond voor de pensioenberekening verhogen, minstens tot 70 procent.
 Groen! ten slotte is voorstander om de berekening te maken op basis van de beste vijf jaren uit de loopbaan en zet volledig in op de versterking van de eerste pensioenpijler, het wettelijke pensioen.


Vakbondsvisie

Chris Serroyen van de ACV-studiedienst wenste vooreerst het panel en de moderator te feliciteren voor het grondige en eerlijke debat. Hij wees het publiek erop dat er een korte, middellange en lange termijn is. Op lange termijn moeten we komen tot serieuze oplossingen voor de heikele punten in de eindeloopbaan, op middellange termijn weten we dat er geen geld is. De korte termijn is wat de politici op dit debat zo goed als mogelijk hebben gebracht: met de verkiezingen binnen de maand in beeld en goed wetende dat er daarna wellicht serieus bespaard zal moeten worden.

Jef Maes van de ABVV-studiedienst ging in op een aantal standpunten van de partijen. Zo leek de pensioenberekening maken op basis van de beste vijf jaren in de loopbaan hem niet zo’n goed idee. Bedienden en kaderleden hebben een stijgend loon tijdens hun loopbaan, arbeiders daarentegen kennen financieel een vrij vlakke loopbaan. Het is dus wel duidelijk wie er bij een dergelijke maatregel baat zal hebben en wie niet.
Hij heeft ook bedenkingen bij de veralgemening van de tweede pijler. Het is nu al zo dat vooral de bedienden – en binnen de groep het midden- en hoger kader – van een tweede pensioenpijler kunnen genieten. Hij ziet niet goed in hoe dit in de praktijk voor iedereen mogelijk zou kunnen worden.

Sabine Slegers van de ACLVB-studiedienst sprak haar waardering uit voor de enige vrouw in het panel. Ze ondersteunt ten volle de idee dat aan de gelijkgestelde periodes van tijdkrediet, die genomen worden voor de combinatie arbeid en gezin, niet mag worden geraakt.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door PjjB op woensdag 26 mei 2010

  CD&V : "Voor een volledig pensioen geldt een loopbaan van 45 jaar", bijzonder vrouwvriendelijk vanwege een boegvrouw. NV-A: "op dezelfde lijn als Open VLD." Dat is geen nieuws. "Beide partijen vinden dat de gelijkgestelde periodes moeten worden aangepakt." Excuseer: "De NV-A blijkt alle gelijkgestelde periodes te willen afschaffen."

  Eindelijk: Groen!: "zet volledig in op de versterking van de eerste pensioenpijler, het wettelijke pensioen."!!! Waarom privé-pensioen-maatschappijen (onbetrouwbare beursgokkers en hun aandeelhouders) de 'spaargelden' van werknemers laten beheren?

 • door joe op woensdag 26 mei 2010

  Het enige zinnige dat ik de laatste tijd gelezen heb over "onze economie", "politiek" en "arbeid", vond ik hier:

  http://ovl.indymedia.org/news/2010/04/30050.php

  "Een lijk beheerst de samenleving – het lijk van de arbeid. Alle machten over heel de wereld hebben zich ter verdediging van deze heerschappij verbonden: de Paus en de Wereldbank, Tony Blair en Jörg Haider, vakbonden en ondernemers, Duitse ecologen en Franse socialisten. Zij allen kennen maar één parool: arbeid, arbeid, arbeid! "

 • door vanlaton marc op zaterdag 14 januari 2012

  ik werk van mijn 17 jaar en ik vind dat ik op 58 jaar zou moeten op brug pensioen gaan dan heb ik 41jaar gewerkt maar nu zeggen ze in mijn geval tot 60 jaar da vind ik niet kunnen ik ben vroeger beginnen werken daar moeten ze ook naar zien vind ik graag een reatie aub

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties