Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

België, land zonder stuurlui

In de samenleving heeft iedereen een verantwoordelijkheid, ouders, scholieren, wegenwerkers, leerkrachten, postbodes, ondernemers, verzorgend personeel, noem maar op. We verwachten van iedereen dat ze hun job doen, hun verantwoordelijkheid nemen. Verreweg de meeste mensen doen dat ook. Eén beroepsgroep stelt de jongste jaren meer dan teleur: onze nationale politici.
donderdag 22 april 2010

We kiezen om de zoveel jaar immers onze politieke vertegenwoordigers om in diverse parlementen het samenleven in goede banen te leiden. We vertrouwen ze de opdracht toe om goede spelregels op te stellen en afspraken te maken. We rekenen op onze talrijke ministers om hun departementen goed te leiden zodat het land behoorlijk kan functioneren.

Niet goed bezig

Dat politici hun werk goed doen, zou kunnen betekenen dat onze wegen er niet bij liggen alsof we dicht bij een oorlogsgebied zitten, dat het vanzelfsprekend is om scholen en kinderopvang te vinden voor kinderen, dat de fiscus in staat is om behoorlijk van iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage te innen, dat de spoorwegen de goede organisatie en de middelen hebben om mee voor duurzame mobiliteit te zorgen, dat we geen justitie hebben die aan rechtsonthouding doet wanneer uitspraken jarenlang op zich laten wachten, dat we nuttig werk scheppen voor al die jongeren én ouderen die uit de boot vallen.
Het zijn zovele zaken waarin de politiek niet goed genoeg bezig is.

BHV: er is niets waar politici zich achter kunnen verstoppen

Dit moet ook betekenen dat onze politici de uitgesproken opdracht hebben om het institutionele kader van het land in orde te houden. Zij, en zij alleen, kunnen ervoor zorgen dat ons land de bestuurlijke instellingen heeft die nodig zijn. Zij, en zij alleen, hebben dus de verantwoordelijkheid om het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde op te lossen.

Er is echt niets waarachter ze zich kunnen verstoppen, niet de globalisering, niet de verschuiving van de macht richting markt, bedrijfsleven, Europese Unie, media of andere actoren.

Falende politici, zware gevolgen

Onze politici lijken er al jaren niet in te slagen die opdracht min of meer behoorlijk uit te voeren. Dat laat jammer genoeg maar één conclusie toe. Anders dan de meeste mensen doet de beroepsgroep van de nationale politici – die daarvoor overigens behoorlijk wordt vergoed, daar kan of mag het niet aan liggen - haar job niet naar behoren. Ze verzaakt zelfs aan haar opdracht om het land naar goed vermogen te besturen.

Want kijk naar de gevolgen

Er liggen een pak uitdagingen van de meest diverse aard op hen te wachten. We moeten de financiële crisis nog altijd echt onder controle krijgen én een duurzame economie opbouwen. We moeten de werkloosheid bestrijden en de groeiende inkomenskloof aanpakken. We moeten iedereen, van jong tot oud, opnieuw de zekerheid bieden dat niemand iets tekort hoeft te komen en dat goed onderwijs, betaalbaar wonen, prima gezondheidszorg en een rustige oude dag een recht zijn voor iedereen.

Al die uitdagingen roepen om één ding, dat politici hun werk doen, het land besturen, de samenleving en de economie sturen.

Het toeval wil dat onze politici daar straks extra kansen voor krijgen. Over enkele maanden is België voorzitter van de Europese Unie. Dan zouden ze het voorstel van een belasting op internationale financiële stromen om de crisis aan te pakken op de Europese tafel kunnen leggen; evenzo ernstige voorstellen om de klimaatverandering tegen te gaan en om – in het Europees jaar van de armoedebestrijding – de groeiende inkomensongelijkheid te counteren.

"Dit is jullie job"

Helaas. Driemaal helaas.
Onze politici lijken er niets beter op te vinden dat het stuur los te laten, aan wal te gaan staan en toe te kijken hoe het schip van staat op de klippen dreigt te lopen. Daarmee dreigen ze het land in crisis te storten. Ze ondergraven zelf het concept van de vertegenwoordigende democratie, want wie blijft vertrouwen schenken aan wie het toevertrouwde werk niet doet?

Neen, heren en weinige dames, dit is niet de weg, dit is niet waarvoor jullie zijn verkozen. U moet met een oplossing komen, én voor Brussel-Halle-Vilvoorde, én veel meer nog voor alle maatschappelijke uitdagingen die onze welvaartsstaat bedreigen indien ze niet worden aangepakt.
Dat is jullie job.

Dirk Barrez - Christophe Callewaert
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

16 reacties

 • door Marc De Coninck op donderdag 22 april 2010

  Elk land heeft de leiders die het verdient! Wat zullen verkiezingen oplossen als de massa zich terug bij de neus laat nemen door demagogen en andere toeteraars met een grote mond en omgekeerd evenredig verantwoordelijkheidsgevoel?

 • door Oikos op donderdag 22 april 2010

  Onze samenleving staat voor de cruciale uitdaging om het samenkomen van een aantal crisissen het hoofd te bieden: de ecologische crisis, de financiële crisis, de economische crisis, de voedselcrisis, ....

  Het is duidelijk dat we met 'meer van hetzelfde' of met kleine wijzigingen binnen hetzelfde systeem er niet zullen geraken. Er is nood aan het uitwerken van nieuwe modellen op vlak van economie, levensstijlen, democratie en samenwerkingsverbanden, ...

  In die zin is het angstwekkend dat politici er nu niet in slagen een oplossing te vinden voor B-H-V. Dit betekent inderdaad dat politici hun werk niet meer doen. We hebben nu jaar op jaar een federale regering die valt (of toch weer niet). Zo kan het echt niet verder.

  Als men er niet in slaagt hiervoor een nieuw en stabiel model te ontwikkelen, dan kunnen we beter zwijgen over bijvoorbeeld de opdracht om een nieuw macro-economisch model te ontwikkelen.

  Politicus zijn is een hard beroep en velen proberen daar op integere wijze het beste van te maken. Maar sommigen zouden toch beter terugkeren naar de modelbouw van hun jeugd, dan dat ze nu keer op keer er niet in slagen hun verantwoordelijkheid op te nemen in het vormgeven van maatschappelijke modellen voor de toekomst.

  Dirk Holemans

 • door Georges Spriet op donderdag 22 april 2010

  "Ik heb in België niet veel mensen gezien die in staat zijn om een behoorlijke bijdrage te leveren aan het bestuur van een land" zou ik KDG durven parafraseren. Zullen we de VN om bemiddeling vragen? Liefst een buitenlandse natie die wel enige banden met België heeft? Congo bijvoorbeeld?

 • door Pedro Danelli op donderdag 22 april 2010

  Sire,

  Mogen we u vragen om bij de keuze van een informateur of formateur rekening te houden met wat de gemiddelde Belg bezighoudt en niet zozeer met wat de politieke klasse vindt wat belangrijk is?

  U hoeft niet al te snel een beslissing te nemen.

  Vele politici lijken vooral over hun mandaten in te zitten. Hoe sommigen het bolwerken om in tientallen raden van bestuur te zetelen en dan nog tijd hebben voor de noden van de kiezers of burgers, is voor ons een raadsel. Zijn de noden van de kiezers of burgers de drijfveer of wat anders?

  We willen als Belg een samenleving waar er respect heerst voor menselijke waarden als eerlijkheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

  We willen een samenleving waar we ons veilig voelen. Het geweld slaat steeds vaker toe. Zinloos en brutaal.

  We willen een samenleving waar we ons niet kapot hoeven te werken om steeds duurder wordende producten te kunnen blijven betalen. We willen tijd voor onze kinderen en voor ons zelf.

  We willen een samenleving waar mensen een zorgeloze oude dag kunnen doorbrengen thuis of in betaalbare tehuizen.

  We willen een samenleving waar mensen zich kunnen laten verzorgen in ziekenhuizen waarvoor ze geen peperdure hospitalisatieverzekering nodig hebben.

  We willen een samenleving waar onze kinderen een onderwijs kunnen genieten dat hen klaarmaakt om met verantwoordelijkheidszin hun taak in die samenleving op te nemen.

  We willen een samenleving waar we kunnen blijven genieten van de natuur.

  We willen een samenleving waar er een evenwicht is tussen politiek en economie. Waar de financiële goeroes niet alleen de dienst uitmaken.

  Als de politici ons die samenleving kunnen garanderen in zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dan zijn ze de naam politicus waard. Het woord betekent immers het vastleggen en invoeren van waarden.

  Met dank en vriendelijke groeten,

  Danellandia Peace Foundation

 • door Adrien Verlee op donderdag 22 april 2010

  De reacties lijken mij voorbij te gaan aan dat waar junior DC op hamerde: politiek die A zegt en dan A doet. Een liberaal had het over "immobilisme doorbreken". Gegeven het feit dat België geen centrale burgerij meer heeft (Société weg, Fortis nu ook weg) is een unisono politiek minder aanwezig. Perfect uitgedrukt in de twee politieke houdingen van de liberale familie. Verschillend in de BHV aanpak, maar, maar! wat betreft klassenatuur wel gelijklopend. Omdat nu echter de centrale burgerlijke belangen versnipperd zijn, is de discipline foetsie en kan OpenVLD deze keuze maken van "woord houden". Een stap verder dan BHV is er natuurlijk ook het "woord houden" in de sociale en economische dossiers. Zal dit leiden naar een mini-shockdoctrine? De crisis kan de economische toestand verergeren en alzo vakbonden voor benarde keuzes plaatsen, die gezien het bovenstaande hardere politiekers op de weg kunnen vinden.

 • door froels op donderdag 22 april 2010

  Ik zet een vraagteken achter de titel. Want het kommentaar van Dirk Barrez en Christophe Callewaert geeft wel de eerste verontwaardiging weer van vele gewone mensen; maar verklaart niets. Wat zijn de bedoelingen achter ronkende perscoferenties, in 't bijzonder van Alexander De Croo en Van Quickenborne. "Wij hebben ons woord gehouden" - dat is het belangrijkste voor hen. Het lijken wel fundamentalisten; zoals die anderen die de bijbel en de koran letterlijk nemen om de hedendaagse uitdagingen te beantwoorden. Overheidsschulden, beursspeculatie tegen de euro, werkloosheid, de klachten van de bedrijven dat hun winsten in gevaar zijn - zelfs dat laatste lijkt voor O-VLD weinig te wegen. Wat er achter hun discours schuilt zullen we later misschien vernemen. Dirk Barrez en Callewaert begaan de klassieke fout van joernalisten, door alle partijen en politici over dezelfde kam te scheren. Terwijl er toch hemelsbrede verschillen zijn. Maingain en Bart De Wever willen niet hetzelfde als Yves Leterme of Elio diRupo en Joëlle MIlquet. O.m. op sociaal en economisch gebied. Misschien is dat de werkelijke achtergrond van het O-VLD optreden?

  NVDR - lees voor het uitgebreide antwoord het redactioneel 'Laten we elkaar niet misverstaan. Wij zijn pro-politiek'.

 • door christophe op donderdag 22 april 2010

  Ik heb veel respect voor een aantal hardwerkende en goedmenende politici in het parlement. Maar vandaag was het parlement een kleuterklas. En dat straalt af op alle politici. En in kleuterklassen hoor je vaak kreten als "meester, hij is begonnen". In dat spelletje (dat we de komende weken helaas nog vaak zullen horen) hadden wij vandaag geen zin.

  • door Iorix op vrijdag 23 april 2010

   zonder commentaar.

 • door Carine Landuyt op vrijdag 23 april 2010

  Ik denk dat wij ons nogmaals belachelijk maken in het buitenland. De politici moeten meer dan ooit eens beseffen wat democratie betekent, het volk gaat stemmen, verkiest vertegenwoordigers waarvan zij denken dat ze hun visie, mening verdedigen en in concrete besluiten giet, ze moet zorgen voor de bloei van het land, economie en vooruitgang van het volk dat zijn vertrouwen bood. Zij moet niet zo egoïstisch opgesteld zijn en nog streven voor idealen en zorgen dat ons zielig klein landje toch wat meer aanzien krijgt zodanig dat het buitenland en multinationals vertrouwen krijgt in ons. Dat ze stoppen met over reglementeren, dat ze stoppen met zich bezig te houden met het land lam te leggen, met de eerlijke man te bestraffen, dat ze stoppen met de crimineel te verdedigen ... kortom dat ze eens goed bezinnen wat de zin en de zware verantwoordelijkheid van hun taak is. Plichtsbewust en in alle eerlijkheid politieker zijn is blijkbaar nog ver af. Maar één ding mogen ze niet vergeten... wellicht wordt de al te brave Belg dit spelletje beu. Moeten wij nog stemmen als zij toch aanstellen wie zij willen (ook al heeft die kandidaat niet de meeste stemmen), moeten wij nog stemmen als zij zo nonchalant omgaan met de invulling van hun opgelegde taak. Ooit was het een droom, ideaal om in politiek te stappen... nu ben ik me bewust dat het een nachtmerrie zou worden.

 • door Kristof Van Hooymissen op vrijdag 23 april 2010

  Veranderingen in de samenlevingen kunnen evengoed van gewone mensen met goede wil en moed komen, dus ik reken niet op politici alleen. Ik tracht bij mezelf te beginnen. De Verenigde Naties zeiden al dat de wereldproblemen niet te wijten zijn aan een gebrek aan middelen maar aan een gebrek aan politieke wil, dat is niks nieuws. Ik ben een voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid wanneer dit nodig is. Ik citeer nog even de V.N.:

  “De hoofdconclusie van het rapport was duidelijk en ondubbelzinnig:’Het gebrek aan politieke wil, niet aan financiële middelen, is meestal de ware oorzaak van menselijke verwaarlozing“. . United Nations Development Programme, Human Development Raport 1992, p.13

  Dus ja, ik reken niet teveel op de politiek, maar op het gezond boerenverstand van de burgers samen, die kunnen meer bereiken dan alle politici samen, maar dat kan sommigen algauw subversief in de oren klinken, het zij zo!

 • door Jaap den Haan op vrijdag 23 april 2010

  België is net als ikzelf Boogschutter met als ascendant Tweelingen, de hele wereld is hierdoor verdeeld, maar nergens is dat zo duidelijk als in België, Dehaene heeft het land al eerder gered, onder zijn regering werd België een federale staat. Er waren misschien nog een paar vlekjes weg te werken. Een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde werd dus onderzocht. Maar ik meende een bepaalde paranoïde inslag bij sommige Franstaligen te hebben waargenomen, die zich niet willen laten bekokstoven.

  Pollux

 • door Jaap den Haan op vrijdag 23 april 2010

  10

  Napoleon kan in Frankrijk nog wel, in België geneert hij wat anno 2010.

 • door Peter Rosemeyer op zaterdag 24 april 2010

  Ik kan de conclusies van deze artikel alleen maar beamen - dat de politici naar behoren hun werk moeten doen om dit land te besturen. Dit is een kwestie van politieke moraal. Maar kunnen wij als gewone burgers daarop vertrouwen of moeten wij niet een stap verder gaan? Een bescheiden voorstel. De Straten-generaal in Antwerpen hebben het goede voorbeeld gegeven ivm de Lange Wapper - brug en hun strijd voorlopig thuis gehaald. Volgens mij is er dringend nood aan meer directe democratie in Belgie vooral door middel van volksreferenda, die prangende kwesties op de politieke agenda kunnen plaatsen en de partijen het vuur onder de schenen kunnen leggen. Voorbeelden zat, kijk maar naar Zwitserland, Beieren (in Duitsland), Irland enz. Laat ons daar meer werk van maken om zo de politieke waakhond te kunnen spelen en de partijen onder druk te zetten.

 • door piet db op dinsdag 4 mei 2010

  Het wordt gefundenes Fressen, de verkiezingen van 13 (het getal alleen al) juni. De Nederlandstalige rechtbankvoorzitters, Stijn Meuris en Jeroen Olyslaegers, ja zelfs Siegfried Bracke tovert een konijnen vlinder uit zijn hoed. Gloriedagen voor de media. Het lijkt wel een markt met roepende kramers die tegen mekaar opbieden voor de beste prijs van de tomatten. En als mensen er een dégout van krijgen : ook dat is fijn meegenomen (de oorlogsstrategie van de verschroeide aarde; dat moet Stijn wel weten : politiek is altijd een heel klein beetje oorlog). Ondertussen liggen er wel een paar details op apegapen (zie hierboven). Ik kan het alleen maar beamen, maar geef toe het is een eigenaardig zicht : Dirk Tuypens als de grote verdediger van het democratisch stemrecht (plicht?) in Belgenland.

 • door kleynnaert maryke op vrijdag 17 september 2010

  toen ik myn reis naar new-jork had geboekt en betaald ging ik gisteren myn vliegtuigticet gaan af halen in het reisburo thomas cook vogelmarkt29 genttoen vroeg de bediende trauwens die zeer onbeleefd was !!heb jy al ESTA gedaan? IK KENDE DAT DUS NIET !!! ik vroeg wat het betekende en ze antwoorde al lachend!! iedereen kent dat toch !!ik antw en zei ik dus niet zau je het voor me willen doen aub ? MET EEN LANG ONBELEEFD GEZICHT ja mevrauw als we dat voor iedereen moeten doen zit ik hier met overuren enz verder al by al vulde ze dat in ok alles ingevuld vroeg ze een bankkaart maestro viza ik antwoorde dat ik die niet heb !! toen vroeg ik wat er moed betaald worden zal ik direct betalen 14dolaars ok dat gaat niet zei ze het is een nieuwe wet dat u een visa kaard moed hebben !!ik ben teleurgesteld ik kan maandag 20-09-2010 dus niet op vakantie en ik ben alles kwyt ik wil het aan iedereen vertellen let op !thomas cook moest zyn klanten op de hoohte bbrengen vind ik en voel me machteloos ...toen ik een kaard gaf die voor andere doeleinden zau bedoeld zyn als ik terug kwam van myn reis zau geactiveerd worden en ze zei geef me eens die kaart ik keek verbaast ze tikte gewoon het kaardnummer in ik zei stop dat gaat niet lukken wand die moed nog geactieveerd worden !!!toen moest ik tekenen dat ik weigerde myn kaardnummer te laten gebruiken ik werd erger en erger teleurgesteld van de mannier hoe deze bediende me behandelde ik ben wantrauwig en voorzichtig ik ben alleenstaande en ze heeft van myn onwetentheid! van die dokumenten willen manupileren !!ik zal daar nooiet meer boeken en ik laat het zo niet !trauwens de dag van vandaag let iedereen toch op met bankkaarten enz....aub willen jullie dit in de krant zetten beleefde groeten kleynnaert maryke gent de wet mag veranderen als men eerlyk met de mensen kan omgaan blykbaar kan thomas cook in gent dat niet!!!!!!

 • door J.Vanthieghem op dinsdag 28 december 2010

  Raar, de vetbetaalde "volksvertegenwoordigers(sters) ?" zitten al 6 maand te kijken hoe ze de zwartepiet kunnen doorschuiven. Ennnnnn het land gaat gewoon zijn gewone gangetje nog nergens een gemis. Maarrrrrrrrrrrr als de spoormannen één dag staken spreken die zelfde politici van "schande , schade aan de economie én onverantwoord gedrag" Vraag: WIE IS NU BELANGERIJKER ????????? die spoorwegarbeider, machinst, bediende offff die politici???? Ik weet het antwoord............

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties