Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Moet de EU Israëlische veiligheidsbelangen subsidiëren?

De opname van Israël in het Europese onderzoeksprogramma over interne veiligheid (European Security Research Programme) ondermijnt de verbintenis van de EU tot onpartijdigheid in verband met de gespannen politieke toestand in het Midden-Oosten. Dat vindt Ben Hayes van Statewatch.
zondag 28 maart 2010

Sinds de Europese Gemeenschap de financiering van dit programma startte in 1984, namen zowel de bedragen als de diversiteit van onderwerpen waarvoor financiering werd toegekend toe. Het laatste kaderprogramma (FP7) beschikt over een budget van 53 miljard euro gespreid over zeven jaar. Ook de deelname van onderzoekers van buiten de EU aan deze projectlijn gaat in duidelijk stijgende lijn.

Tweede financieringsbron

Berekend naar het gemiddelde per inwoner, is er geen enkel niet-EU-land dat meer kreeg van de EU dan Israël. De Europese Commissie bevestigde dat de EU inderdaad de tweede financieringsbron is van onderzoeksfondsen voor Israëlische academici, stichtingen en staatsbedrijven, na de Israel Science Foundation in Jeruzalem.
 
Steeds meer van dat EU-financieringsgeld vindt haar weg naar de reeds goed ontwikkelde Israëlische veiligheidssector. De Israëlische inkomsten uit de export van antiterrorismeproducten brengen - volgens cijfers van de Israëlische regering - jaarlijks ruim één miljard dollar op.

Sinds Israël werd toegevoegd aan de Europese onderzoekszone, heeft de Commissie al tal van lucratieve EU-onderzoekscontracten goedgekeurd met Israëlische bedrijven. Op de lijst staan o.a.: Israel Aerospace Industries (een staatsbedrijf), Motorola Israel (producent van 'virtuele hekken' rond Israëlische nederzettingen) en Elbit Systems (één van Israëls grootste militair-technologische bedrijven dat onder meer verantwoordelijk is voor de bouw van de fameuze muur tussen de Joodse en Palestijnse gemeenschappen).

Er werden nu ook 58 'veiligheidsonderzoeksprojecten' gefinancierd via de fondsen voor veiligheidsonderzoek van het FP7-programma. Israëlische bedrijven en onderzoeksinstellingen nemen aan 12 van deze 58 projecten deel. Van vijf projecten hebben Israëlische firma's de leiding of coördineren ze. Enkel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië leiden meer projecten.

Homeland Security

Onder de laatste schijf contracten bevindt zich een project ter waarde van 9, 1 miljoen euro dat geleid wordt door Verint Systems dat field-derived data aan crisismanagers zal verschaffen in command-and-control centres. (Dergelijke contracten hebben de neiging woorden als 'bewaking' en 'binnenlandse veiligheid' (homeland security) te vervangen door wat minder emotionele termen.)

Verint Systems omschrijft zichzelf als “leider in het optimaliseren van werknemers, veiligheidsoplossingen, openbare veiligheid, communicatie en onderzoeksoplossingen”. Het verschaft voornamelijk bewakingscamera's voor werkplaatsen, gesloten monitorsystemen (CCTV) en aftapmogelijkheden. Verint Systems wordt momenteel gesubsidieerd door de EU om bewakings- en communicatiesystemen te ontwikkelen die uiteindelijk ook aan de EU-lidstaten verkocht kunnen worden.

De bestaansreden voor het opzetten van een EU-veiligheidsonderzoeksprogramma bestond erin de industriële concurrentiepositie van de Europese militaire en veiligheidsindustrie te verbeteren. De Commissie argumenteert dat de financiering van de Israëlische veiligheid volledig in overeenstemming is met die doelstelling (voor zoverre het de Europese kennis verruimt).

Moet de Commissie echter meer geld geven aan de ondersteuning van Israëls bloeiende veiligheidssector dan aan soortgelijke militaire bedrijven in de meeste Europese lidstaten?

Subsidies voor omstreden projecten

Meer nog, moeten er wel subsidies zijn voor dergelijke projecten? Israëls controle over wat er overblijft van de Palestijnse gebieden hangt nu evenzeer af van de hardware en de software ontwikkeld door de binnenlandse veiligheidsindustrie als van de traditionele militaire overheersing.

De EU riskeert zodoende medeplichtig te worden aan de militaire acties van de Israëlische overheid die al te vaak weinig respect betuigen voor het leven van burgers en hun broodwinning. De EU-subsidies zorgen er bovendien voor dat de EU geen onpartijdige partner meer kan zijn in het vredesproces.

Gecompromitteerd vredesproces

In de ogen van veel Palestijnen is het vredesproces overigens al gecompromitteerd. In september 2009 vertelde Javier Solana, de toenmalige hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, in Jeruzalem dat “Israël een lid is van de Europese Unie zonder lid te zijn van haar instellingen”.

“Geen enkel land buiten het Europese continent heeft dat soort intense relaties met de Europese Unie als dat Israël heeft”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat “Israëls relatie met de EU vandaag sterker is dan de relatie met Kroatië” (een kandidaat-lidstaat die nog steeds hoopt EU-lid te worden in 2011).

Het stoorde Solana klaarblijkelijk niet dat de EU onpartijdig naar voren kwam of niet, noch hoe het EU-onderzoeksbudget voor 'veiligheid' wordt gespendeerd. Wat denken de Europese belastingbetalers er echter van dat de EU geld toekent aan één van de bloedigste, langdurigste en gevoeligste geopolitieke kwesties van onze tijd?

Ben Hayes is projectleider bij de Britse organisatie voor de verdediging van burgervrijheden 'Statewatch' en houdt een blog bij over het veiligheidsonderzoeksprogramma van de Europese Unie.

(vertaling uit het Engels: Kathleen Deridder)
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Karel Buntinx op maandag 29 maart 2010

  Europa zou dat niet doen als het er zelf niet beter van zou worden. De technologische (en veel andere wetenschappelijke en intellectuele) kennis is in Israël verhoudingsgewijs nu eenmaal veel uitgebreider dan in welk ander land ter wereld ook (zie o.a. het aantal Nobelprijzen aan Joodse geleerden uitgereikt). Betalen voor het mogen gebruiken ervan is nu eenmaal een zakelijke gewoonte, niet ? Wat de ogen van de Palestijnen daarmee te maken hebben begrijp ik niet zo goed. Zij krijgen vele miljarden aan Europese steun meer dan Israël, zonder er iets tegenover te hoeven stellen, geld dat ze gebruiken om wapens te kopen om bijvoorbeeld Israël te kunnen beschieten met raketten en dergelijke. Of mag dat aspect weer eens niet in het licht geplaatst worden ? Een beetje (journalistieke) eerlijkheid en evenwichtigheid inzake de verslaggeving over en interpretatie van het Israëlisch-Palestijns conflict zou meer bijdragen tot een oplossing dan de eenzijdige anti-Israëlische stemmingmakerij die ik haast elke dag op deze site te lezen krijg.

  • door Bart Desmedt op maandag 29 maart 2010

   De Palestijnen gooien met stenen en zelfgemaakte raketten naar hun bezetters. U zet onhandig de feiten op de kop en u doet alsof Israël hier slachtoffer is van Palestijnse agressie terwijl u de gehele geschiedenis van het conflict flagrant negeert. De Palestijnse zaak wordt totaal onderbelicht in de media en u durft het dan nog zonder blikken of blozen hebben over (journalistieke) eerlijkheid.

  • door Ben Van Bekkevoort op dinsdag 30 maart 2010

   Geen enkel land krijgt zoveel steun van het Westen als Israël. Van de VS alleen al 3 miljard dollar militaire hulp per jaar, no questions asked. Dat zijn 2 volstrekt unieke zaken in één zin. Behalve dat zijn er nog verschillende andere grote geldstromen van overheden en particulieren. Rechtstreeks naar Israël, de illegale nederzettingen of indirect door het financieren van de muur die Egypte bouwt. Je verwijst naar de geldstroom naar de Palestijnen. Die is er, maar ze is veel kleiner én vooral : ook die dient een pro-Israëlisch doel. Het Palestijns overheidsapparaat op de Westbank eet uit de hand van het Westen en handelt er ook naar (wat men ook moge beweren).

   Had je eigenlijk ook iets mee te delen over wat je nauw zou moeten liggen? Dan bedoel ik niet de technologisch-militaire ontwikkelingen van Israël maar wat ze met die wapens zoals doen? Dat valt o.a. hier na te lezen : http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf

   • door Karel Buntinx op donderdag 1 april 2010

    Ik ben ervan overtuigd dat degenen die hier reageren, dat vanuit een oprechte overtuiging doen. Alleen, hoeveel smeerlapperij is er in deze wereld al uitgehaald door mensen die vanuit een verkeerd gevormd 'geweten' (uw titel) en op basis van verkeerde en/of eenzijdige informatie, verschrikkelijke daden hebben gesteld. Denk alleen maar aan allerlei terroristische moordpartijen, ook natuurlijk vanuit Palestijnse hoek en met Israël als slachtoffer. En ja, ik zal Israël niet vrijpleiten van alle mogelijke fouten in hun politieke en militaire stellingnames. Maar de anti-joodse indoctrinatie die hier in België via de media plaats vindt - en DeWereldMorgen is allerminst een uitzondering daarop - gaat wel voorbij aan wat zich constant op de achtergrond van de betrokken regio afspeelt. Al vanaf het ontstaan van de staat wordt geprobeerd van Israël passiviteit af te dwingen. Ze mogen zich niet verdedigen ondanks de 100-den raketten die jaarlijks op het land neerkomen (kent ge het exacte cijfer van 2009, anders zal ik het de volgende keer wel vermelden, maar doe zelf de moeite maar eens om u ook over die kant van het probleem te documenteren ?). De druk die op Israël wordt uitgeoefend van verroer-je-niet, van verdedig-je-niet, is de druk die op de Joden eeuwenlang in Europa en elders is uitgeoefend als er pogroms plaatsvonden, inquisitie-moordpartijen door onze voorouders werden uitgevoerd en andere massaslachtingen met vele miljoenen doden, neen vermoorde slachtoffers, plaatsvonden. Hetzelfde antisemitisme blijft ook vandaag onderhuids smeulen, en zelfs mensen van goede wil kunnen drager zijn van dat virus. En als Israël dat vuur wil blussen - niet met ijs maar met tegenvuur - wie ben ik dan, net als u mededrager van dat verleden, om daarover te oordelen.

 • door Hannes op maandag 29 maart 2010

  Het gaat erom dat de EU projecten in Israël financiert die de veiligheid in Israël ( Lees: een apartheidsmuur, 'virtuele hekken en andere bewakingssnufjes) verhoogt en niet de veiligheid in de EU ( waarvoor het geld in eerste instantie diende) Dus ik zie meer dan in wat de Palestijnen in deze kwestie komen doen. Het geld van de Europese burgers ( lees u en ik) moet niet gebruikt worden om een apartheidsregime op zulke manier te ondersteunen. Bovendien krijgt Israël veel meer geld van de EU dan alleen uit dit project. Het is waar dat de Palestijnen ook geld krijgen, maar als je kijkt naar de omstandigheden daar lijkt me dat niet meer dan logisch. Verder denk ik niet dat veel van dat geld vloeit naar wapens in Palestina, als je kijkt naar hun 'raketten' zijn dat zelfgefabriceerde dingen van huis-tuin-en keukenmateriaal. Wat de berichtgeving op deze site over de Palestijnse kwestie betreft: er staat duidelijk boven het artikel, dat het een opiniestuk is.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties