Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Vakbond BBTK schrijft naar Carrefour

Open brief aan Gérard Lavinay: behandel ons niet als gogo’s, we laten ons niet vangen!
donderdag 11 maart 2010

Meneer Lavinay,

Eerst en vooral mag u ophouden met zeggen dat er 1.672 mensen getroffen worden door het collectief ontslag.

We weten dat er minstens 3.500 mensen betrokken zijn bij uw plan. Potentieel liggen zelfs de hoofden van alle 15.000 werknemers van Carrefour op het kapblok.

Op de OR van 10/03 jl. hebt u geantwoord op de 4 kernvragen van de vakorganisaties… Jammer genoeg waren dat voor veel werknemers nietszeggende antwoorden.

Ondanks alles hebben we ervoor gekozen om – zoals u het zo mooi zegt – het glas eerder halfvol dan halfleeg te zien…

Laat ons even uw antwoorden overlopen:

1. U bevestigt nogmaals uw vertrouwen in de huidige ploeg

Wij stellen dat de mensen in wie u uw vertrouwen stelt, diezelfden zijn die jarenlang
- van commerciële visie veranderd zijn als van onderbroek, beginnersfouten hebben begaan terwijl ze wel aan het roer stonden van één van de grootste schepen van de handelssector in België… Moeten we Carrefour dan vergelijken met de Titanic?
- aan de basis lagen van de hardste sociale conflicten ooit (we denken dan aan Blauwe Toren)
- naar de rechtbank zijn gestapt om stakingen te breken
- de politie voor hun kar spanden om op te treden aan de piketten
- druk hebben gezet op de werknemers en hun vertegenwoordigers
- de kwaliteitsvolle tewerkstelling te grabbel hebben gegooid
- en regionale directies die de – nochtans zonneklare – problemen van op het terrein niet doorgegeven hebben!

We blijven het u zeggen: die mensen zijn het vertrouwen van de werknemers niet meer waard. Wij blijven enkel maar rond de tafel zitten in de hoop dat u op termijn schoon schip zult maken… Zo niet wordt elke vorm van overleg in de toekomst héél moeilijk!

2. Paritair Comité 202

Neen, meneer Lavinay, de economische activiteit van de Carrefour-hypermarkten valt niet onder het PC 202. U droomt er stiekem van maar dat is de werkelijkheid niet! Het staat u niet vrij om te gaan shoppen tussen de paritaire comités… U hebt geen keuze!

Hou u aan het woord van Carrefour en meer algemeen van FEDIS en laat dus voldoende tijd aan de werkgroep die de komende weken zal bijeenzitten om te zien of er al dan niet veranderingen moeten worden aangebracht in de bevoegdheidsgebieden van de PC’s en zo ja, om de contouren van die veranderingen af te bakenen. We zullen dat dossier niet snel-snel afhaspelen onder druk van Carrefour.

3. Een gegarandeerd tewerkstellingsvolume

We willen nog steeds een toekomst voor de 15.000 werknemers van Carrefour… De komende weken zullen ons zekerheid verschaffen, of niet. We wachten nog steeds op belangrijke antwoorden omtrent:
- de deal met Mestdagh en de gevolgen daarvan voor het personeel,
- de eventuele verkleining van de oppervlakte van bepaalde hypermarkten,
- de échte mogelijkheid om door u veroordeelde geïntegreerde winkels binnen de schoot van Carrefour te houden.

4. Het commercieel plan

U zit al 30 jaar in het handelsvak! Wij niet! Wij willen geen medebeheer, handel voeren is uw job!

We vragen u gewoon naar een geloofwaardig, duurzaam commercieel plan. We vragen u naar bekwame koppen om dat uit te denken, naar voldoende mensen om dat uit te voeren, naar tijd opdat het z’n vruchten kan afwerpen.

Tot besluit:

Tracht geen tijd te winnen, u hebt niet meer dan één weekend zonder algemene staking gewonnen.

Meer dan ooit staan de werknemers van Carrefour paraat en zijn ze waakzaam. U draait ons maar beter geen rad voor de ogen met de deuren die u in uw 4 antwoorden lijkt te openen…

Wees maar zeker dat we onmiddellijk zullen reageren indien nodig.

Hou goed in gedachten dat een verwittigd NorMANdiër er twee waard is!

J. De Weghe Federaal Secretaris Handel
M. Delmée Ondervoorzitter BBTK

BOND VAN BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERLEDEN

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door phvermeulen op vrijdag 12 maart 2010

    ik heb vandaag een kettingmail gekregen die - als het waar is - me niet verwondert, maar me toch een wrange nasmaak geeft. Ik citeer: "Wat Caroline Gennez er even niet bij vertelde, is dat één van die "toplui die met onze job spelen" lid is van haar eigen partij. Willy Claes, sp.a-kopstuk-op-rust, ex-minister, en voormalig NAVO-baas bekleedt namelijk sinds twee jaar een zitje in de Raad van Bestuur van Carrefour België. De socialistische excellentie vindt de 1.672 ontslagen bij Carrefour alvast geen reden om zijn zitje in de raad van bestuur op te geven. "Ik ben er de man niet naar om als het brandt op de vlucht te slaan", liet Claes in de kranten optekenen. Carrefour haalt de hakbijl boven, maar Willy Claes (sp.a) blijft dapper op post." En de mail haalt dan - niet zo fijntjes - aan dat hij, Willy Claes hiervoor vet betaald wordt. Als dat geen voer is voor " de Dag van het Socialisme".... nogmaals, indien dit waar is...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties