about
Toon menu

'Hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk'

De auditeur van de Raad van State sprak zich donderdag uit over het hoofddoekenverbod. De feministische actiegroep BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, had klacht ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs, GO, om het dragen van 'uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens' in de scholen te verbieden.
donderdag 4 maart 2010

Het advies van de auditeur volgt de bezwaren van BOEH!

De actiegroep beroept zich op artikel 24 van de grondwet dat stelt dat alleen het parlement 'de essentiële aspecten van het onderwijs' kan regelen. De auditeur geeft BOEH! gelijk en stelt dat "een dergelijke maatschappelijk controversiële beslissing" een zodanige impact kan hebben op de toegang tot het onderwijs dat deze materie door het parlement moet worden beslist.

De auditeur stelt verder dat het hoofddoekenverbod een schending is van de godsdienstvrijheid.

Ten slotte adviseert hij dat de Raad van State advies moeten inwinnen bij het Grondwettelijk Hof. In afwachting dient de beslissing van het GO te worden geschorst. 

Samira Azabar, woordvoerster van de actiegroep BOEH!, is zeer opgetogen over deze uitspraak.

"Het advies van de auditeur wordt in de meeste gevallen gevolgd, maar we moeten nu gewoon afwachten.

Het is in elk geval een positief verhaal. Het hoofddoekenverbod is een discriminerende maatregel, de auditeur volgt ons daarin. Een uitspraak van de Raad van State dient binnen de twee weken te volgen. We zijn in elk geval zeer hoopvol. Op die manier kan er een einde komen aan het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs.

Wat de uitspraak ook zal zijn, BOEH! blijft de dialoog aangaan met de scholen in de regio Antwerpen en daarbuiten. Want leerlingen moeten het recht hebben om zelf te beslissen over het al dan niet dragen van een hoofddoek."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

13 reacties

 • door phvermeulen op vrijdag 5 maart 2010

  In mijn scholierentijd was het knokken om een parka en jeans te dragen. Niks uiterlijke tekenen van geloof, wel van baas over eigen kledij. Bij het "ouder" worden leer je dan wel te kleden naar de veronderstelde smaak en dress code van je werkgever, je omgeving. Niet altijd even makkelijk. Maar kom. En een tijdje terug herinner ik me een incident in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (denk ik toch) waar een Achtbaar Lid - zo worden ze daar genoemd...- in casual outfit het halfrond betrad. Ondertussen is dat ook geëvolueerd. Is een hoofddoek een dress code of een statement? Allebei. Als daar nu religie aan de basis van ligt, of het behoren tot een subcultuur, of wat dan ook:, het dragen van een hoofddoek in een overwegend anders-denkende omgeving is het zich manifest plooien naar een dress code die men zelf vooropstelt. Moet je dat dan gaan verbieden? De tolerante mens in mezelf zegt: nee. Maar mijn tolerantie begint haar grenzen af te tasten als er ineens een massa moslima's het blijkbaar nodig achten dit instrument van uiterlijk vertoon altijd en overal op een militante wijze te willen dragen. Mijn tolerantie begint dan al helemaal te verschrompelen als de niqab of de boerka onder dezelfde vlag van onbelemmerde godsdienstbeleving op straat verschijnen. Ben ik dan een racist? Een moslimbasher? Nee, ik ben vooral een bange blanke man die zijn samenleving drastisch en dramatisch ziet veranderen. En zolang moslima's - want het gaat hier over de hoofddoek - de mantra van de discriminatie en godsdienstvrijheid blijven afdreunen zonder rekening te houden dat ze in een samenleving leven die ook andere waarden aanhoudt, dan kan dit alleen maar leiden (lijden?) tot een segregatie in plaats van integratie. Ik denk dat moslima's zichzelf een grote dienst zouden bewijzen indien hun godsdienstbeleving het zou kunnen stellen zonder altijd en overal de uiterlijke stigmata te willen etaleren. Godsdienstvrijheid is de mogelijkheid je godsdienst te beleven. En daartoe bestaan plaatsen. Met of zonder minaret. Als een moskee zonder minaret kan om te functioneren als moskee, dan kan een echte moslim/moslima het ook zonder die uiterlijke tekenen. Nee?

  • door Marleen Brutyn op vrijdag 5 maart 2010

   Philippe, ik ben ervan overtuigd dat de gehechtheid aan het dragen van een hoofddoek net langer aanhoudt als dit verboden is.

   • door phvermeulen op vrijdag 5 maart 2010

    Dat is mogelijk Marleen, dat zal afhangen van de persoon. Op mijn werkplaats zijn er moslima's met en zonder. Nooit geen haan naar gekraaid. Wellicht is dit te wijten aan het feit dat er één (1) vrouw is die dag in dag uit haar hoofddoek draagt en perfect geïntegreerd is. En alleen is. Dat is maar een verklaring zoals er zovelen zijn. De wet van het getal speelt evenwel een grote rol. Iedereen ziet graag spelende kinderen, maar een hele school joelende kinderen onder jouw raam zal ook wel even jouw verdraagzaamheid op de proef stellen. Misschien heb jij dan de middelen om (a) de weekends aan zee door te brengen, (b) zodanig te mediteren dat alle buitenlawaai verdwijnt . Of (c) ben je zelf moeder van één van die kinderen... De problemen in het KA te Antwerpen zijn er ook maar gekomen doordat er een toevloed was van hoofddoekdragende moslima's. Toen was het niet verboden en iedereen bleef de hoofddoek dragen. Dit ging door tot op het moment dat er niemand anders - lees niet-moslima - meer was.Of nog wou komen. En dan wou/moest de directie ingrijpen. Jij bent toch ook niet voor concentratiescholen? Leuke discussie, met héél véél facetten. Dat wou ik duidelijk maken.

 • door Avarell Dalton op vrijdag 5 maart 2010

  beste Philippe Als moslima's van u geen hoofddoek mogen dragen als uiterlijk vertoon van hun religieuze belevenis, moeten alle moslim mannen dan hun baard afscheren? en moeten alle gelovige joden dan hun keppel afzetten en kleurrijkere kleding aantrekken? mogen er dan nog wel nonnen rondlopen in het openbaar? en hare krishna getuigen? leve de godsdienst vrijheid dus , maar alleen als het ver weg verstopt wordt en niemand het kan zien? misschien kan iedereen wel een boerka dragen (wel allemaal in dezelfde kleur natuurlijk want anders wordt er terug gezeverd over de diepliggende betekenis van de verschillende kleuren) , weg zijn dan alle uiterlijke tekenen van wat voor godsdienst dan ook.

  • door phvermeulen op vrijdag 5 maart 2010

   Lieve Avarell, ik denk dat je niet goed gelezen hebt. Ik schreef - in een notendop - dat het niet noodzakelijk is om je te tooien met uiterlijke kenmerken om je geloof te belijden, niet dat het niet mag. Ik begrijp uit jouw reactie dat voor jou boerka's mogen, maar begrijp jij dan ook dat er mensen zijn die daar zich niet lekker bij voelen? Wil je tot een oplossing komen, dan is het beschouwen van alle pro's en con's essentieel want het raakt direct de samenleving. En een samen-leving bestaat uit veel segmenten, niet alleen jij en ik. Gelukkig dat het debat hier nog kan want bv. in de Gaza - om in de moslimwereld te blijven - mogen mannelijke kappers van Hamas nu al geen vrouwen meer kappen. Punt aan de lijn. En dan spreken we nog niet over mannelijke gynaecologen... Voor de adepten van onze seculiere maatschappij is dit gebeuren niet alleen onbegrijpelijk maar niet aanvaardbaar. In onze maatschappij. En ja, ik zou me ook niet lekker voelen in een school vol nonnen. De ontvoogding van de (Westerse) maatschappij heeft de lange weg van ontvoogding van Kerk en Kapitaal gevolgd. Misschien vind jij dat wel begrijpelijk of aanvaardbaar. Maakt dit dan mij voor jou een onverdraagzame en onwetende burgermannetje? Zo ja, wat maakt dit van jou?

   PS In je opsomming van alle geloofsbroeders en -zusters die zich beroepen op het recht om zich en public met vestimentaire attributen te tooien, ben je de naturisten vergeten, de Siks, de integristische soutanepriesters, de druïden, de indianen, de sjamanen... Maar zo kunnen we nog uren doorgaan. Jij hebt je punt gemaakt en ik het mijne.

 • door Werner op vrijdag 5 maart 2010

  In deze complexe discussie denk ik moeten we pragmatisch kijken naar wat het gevolg kan zijn van de hoofddoek te verbieden. Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregel enkel een radicalisering van de moslims tot gevolg zal hebben. Je hebt dan de uiterlijke kenmerken uit het gezichtsveld gewerkt, hoera, maar achter de muren help je het radicalisme te versterken. Een godsdienst kan je alleen uit de wereld helpen door hem toe te laten. Voorbeeld is onze eigen katholieke godsdienst die (gelukkig) haast is verdwenen. Waarom "in godsnaam" omwille van zo'n onschuldig iets als een hoofddoek het risico lopen dat de integratie van de moslims nog moeilijker verloopt dan nu al?

  • door William H. Bonney op vrijdag 5 maart 2010

   In vorige decennia waren er ook moslima's, maar de hoofddoeken verschenen pas massaal ten tonele de laatste tien jaar. Iemand of iets moet hen ertoe aangezet hebben. Ik geloof er sterk in dat er van bovenuit druk wordt uitgeoefend - onder het mom van een koran-gebod - om hand over hand Europa te islamiseren. Europa was immers zeer tolerant en garandeerde godsdienstvrijheid. Nu poogt men hier de scholen in die mate te overspoelen met "gelovige" moslima's dat andersdenkenden zich ongemakkelijk gaan voelen en ten langen leste ook wegblijven uit die scholen. Het zijn pionnen in een voortschrijdende islam dat vastbesloten is de wereld te veroveren, met eender welke middelen ttz. misbruik makend van rechten die in de grondwet beschreven staan, en die langs de andere kant hun laarzen lappen als een "hogere macht" (hun religie) dat goedkeurt.

  • door phvermeulen op vrijdag 5 maart 2010

   Een moslima wordt niet radicaal omdat ze geen hoofddoek mag dragen, maar is het al door het ten alle prijze te willen dragen quod non (let op: ik spreek over "willen" en niet over "moeten" alhoewel over sociale druk er ook 't en 't ander te zeggen valt). Bovendien zie ik niet in hoe integratie beter zal verlopen als je je hoofddoek mag dragen. Integratie is een wilsuiting, een bereidheid tot en je dus richten naar de grootst gemene deler, onafhankelijk van je kleding. Zij die wil, zal altijd een inspanning doen om zich te integreren. Bovendien zeg je iets vreemds: gelukkig dat "onze" katholieke godsdienst is verdwenen, maar je neemt het wel op voor een andere godsdienst. Ik vind godsdienst - onder welke noemer dan ook - even absurd en geen enkele geloof mag een invloed of impact hebben op het dagelijks leven, of het bepalen. Me dunkt dat het onder alle omstandigheden aanvaarden van de hoofddoek het legitimeren is van die godsdienstige impact, en het boven de seculiere wetten stelt van de profane maatschappij. Je moet het aanvaarden want anders... Dat is in de Islammaatschappij het geval - en ook in het Joodse Israël. Ik stel me gewoon de vraag als je als Westerse vrouw zonder hoofddoek in pakweg Iran of Saoedi-Arabië in het openbaar kan doen en laten wat je wil? Waarom is er een verbod op de hoofddoek in Turkije? Waarom zie je bijna geen hoofddoeken in pakweg Azerbeidjan, Tunesië,...? Of zijn dat allemaal "slechte" moslims? Ik heb eigenlijk een heel pragmatisch standpunt: er is geen formeel verbod - zoals in Turkije - tot het dragen, de hoofddoek wordt gedragen totdat je in je schoolsituatie, beroepssituatie gevraagd wordt het niet te doen, net zoals een werkgever met recht en rede aan een telefoniste of onthaaldame kan vragen de piercings uit haar tong en lip te doen, een punkster naar de voor het bedrijf gangbare normen gekleed moet zijn. Er zijn situaties waar het wel kan, en waar het niet kan. Dat is gezond verstand. En een bewijs van volwassenheid. Langs beide kanten. Dat daar mogelijks een machtselement in zit, welja, dat element die wij als werknemer iedere dag ervaren. Tot slot, wat met de boerka of niqab? Deze bedekken ook het hoofd, dus ook toelaatbaar? Dààrover wordt niet gesproken want als je consequent de hoofddoek als onvervreembaar mensenrecht vooropstelt, dan moet je hetzelfde doen met de niqab en de boerka. Nee?

   • door Werner op vrijdag 5 maart 2010

    Aan Philippe Vermeulen:

    Je hebt me verkeerd begrepen. Natuurlijk neem ik het niet op voor de islam terwijl ik het katholicisme verwerp. Ik stelde juist dat ik alle godsdiensten de wereld uit wil, maar dat je nooit een godsdienst kan verzwakken door zijn beleving te verbieden. Ingendeel, iets zo onschuldig als een hoofddoek verbieden doet de gelovigen op zichzelf terugtrekken en hun godsdienst nog minder in vraag stellen. Dit is elementaire psychologie.

    En het is niet zo dat moslimas die een hoofddoek dragen "al radicaal zijn"; de grote meerderheid draagt een hoofdoek uit traditie, uit gewoonte, om bij hun groep te horen, wegens een vaag onbehaaglijk gevoel zonder hoofddoek, omdat (ze denken dat) het in de koran staat, etc. Wat is daar in godsnaam mis mee in het kader van de beleving van hun godsdienst? Waarom zouden ze bepaalde kledingsnormen van anderen moeten overnemen? Ga je ook optreden tegen meisjes die om zekere morele redenen geen minirok willen dragen? Tijdens de winter draagt iedereen een muts maar in de zomer zou je dan geen hoofddoek mogen dragen!? Ongelooflijk absurd en hallucinant deze discussie.

    Laat de moslims rustig hun geloof beleven, treed op tegen manifest onwettige praktijken, maar blijf af van iets dat totaal onschuldig is als een hoofddoek. En de geloofsbeleving zul je langzaamaan zien verschrompelen zoals je dat met het katholicisme hebt gezien. Natuurlijk heb je enkele radicalen die een wereldwijde islam-staatsgreep plannen, maar dat had je ook met onze missionarissen en jezuieten vroeger, en zie nu waar die staan: nergens. Ik vraag me af of het katholicisme ook zo zwak zou staan nu, als men vroeger had geprobeerd evenveel stokken in de wielen te steken als men nu probeert tegen de islam.

    • door phvermeulen op maandag 8 maart 2010

     Beste Werner,

     Ik denk dat het antwoord van de heer Verlee een heel grondige en juiste analyse geeft en ik sluit me daar bij aan. Toch nog dit: het willen vergoelijken, bagatelliseren of minimaliseren van het belang van deze discussie en het leggen van verbanden en parallellen die er niet zijn (minirokjes...???) gaan voorbij aan het feit dat voor sommigen het wèl een statement is en steeds meer en meer. Een 10-tal jaar terug zag je weinig hoofddoeken en waren meisjes van magrebijnse afkomst meestal gekleed zoals alle andere meisjes in de buurt (het is trouwens opvallend hoe de moslims (mannelijk) zichzelf buiten schot houden). Waarom? Er is inderdaad niets onschuldig aan een godsdienst, en zeker niet met een godsdienst die de grenzen tussen religie en politiek overschrijdt. De sharia is een kanoniek recht en verre van onschuldig. Moeten we dat dan ook toelaten, zoals het op een bepaald moment de discussie was in het Verenigd Koninkrjk? Tenslotte - buiten het feit dat nog niemand de vraag beantwoordde als de niqab en boerka dan ook kunnen - het katholicisme heeft ingeboet omdat de scheiding tussen Kerk en Staat afgedwongen werd en verankerd, in wetten en in de geesten. Met dank aan de vrijzinnigen, van allerlei pluimage. Het is niet vanzelf gebeurd. Daar zijn héél wat stokken in de wielen gestoken...

     • door Werner op dinsdag 9 maart 2010

      Beste Philippe,

      - Het verband met minirokjes is dat moslimas hun haar niet willen tonen omdat ze dit immoreel vinden, alleen voorbehouden voor hun man; er zijn ook vrouwen die geen minirok willen dragen om dezelfde reden; als we dus willen verbieden dat vrouwen hun haar bedekken, moeten we dan ook gaan verbieden dat vrouwen hun benen bedekken?! Ik wil hiermee gewoon aantonen dat, hoe onderbouwd je standpunt ook kan zijn betreffende "de hoofddoek is een statement", het absurd is te gaan ingrijpen op het dragen van iets gewoons als een hoofddoek. Wat is het verschil tussen een hoofddoek en een muts? Je kan dit gewoon niet verbieden zonder in hopeloze inconsistenties en contradicties te vervallen.

      - de sjaria en de bourka moet je verbieden omdat ze ingaan tegen onze wetgeving die o.a. stelt dat je je gelaat niet structureel mag bedekken in het openbaar.

      - Ik denk dat de wetgeving betreffende scheiding van kerk en staat in ons land, hoe nuttig en nodig ook, geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd tot het terugdringen van het katholicisme. De belangrijkste reden voor de terugval van het katholicisme is volgens mij een goed wetenschappelijk onderbouwd onderwijssysteem, en een omgeving die de godsdienstbeleving niet verbiedt, zodat je in alle vrijheid een keuze kan maken. Als we zorgen voor a) degelijk onderwijs aan allochtonen (met o.a. de evolutieleer als verplicht vak), b) en degelijk betaald werk na de schoolbanken, dan ben ik ervan overtuigd dat met de islam hetzelfde zal gebeuren dan met het katholicisme. Tenzij je natuurlijk de radicale moslims helpt door domme maatregelen zoals bvb de hoofddoek verbieden, of de bouw van een moskee verbieden, of troepen naar Afghanistan sturen, etc.

 • door De Meyer W op vrijdag 5 maart 2010

  De uitspraak gewoon negeren en streven naar een "onderhandelde oplossing" door een koninklijk bemiddelaar zoals BHV. We zijn dan terug voor veertig jaar zoet. Wat kan men verwachten van een land waar de wetten niet toegepast worden of alleen gelden zoals het een bepaalde groep uitkomt.

 • door Adrien Verlee op vrijdag 5 maart 2010

  Feit: religie is een versluiering van sociaaleconomische toestanden; Feit: hoofddoek is - op zichzelf genomen - een teken van onderdrukking; Feit: islam ontstaan 600 j. na Chr., in en door het één maken van de stammen; Feit: gelden uit Saudi-Arabië naar/voor conservatieve islam; Feit: door opkomst islamconservatisme (en door verrechtsing) meer aanwezig zijn van katholicisme; Feit: per dag drie bekeringen van Vlaamse meisjes tot de islam (bron: Struyf) Feit: sharia in sommige westerse landen in toepassing; Feit: duidelijke scheiding (in negatieve zin) man-vrouw verhouding; Feit: waarden en normen in religie vervat, worden doorgegeven aan de kinderen.

  Deze feiten moet je meenemen in een oordeel. Uit deze feiten wil ik straks een politieke conclusie halen. Want je zal toch wel weten, nietwaar, dat we wel een identieke waarneming hebben, maar daarom geen identieke betekenis geven aan de waarneming. Het beroemde glas kan tot op de milliliter half gevuld zijn, maar voor deze die juist 5 liter gedronken heeft, is dat glas 'vol'; waar bij degene die 3 dagen niet gedronken heeft, het glas 'leeg' is. De context kleurt de waarneming en geeft betekenis. Toch behoren bovenstaande feiten òòk tot de context!

  Moeten marxisten niet tegen de waanbeelden zijn van religie? Moeten marxisten niet zijn voor ontvoogding? Vanuit dit emancipatorische objectief moet geredeneerd worden. Wat ik meestal tegenkom zijn redeneringen "omwille van", instrumentele redeneringen dus. Zoals: "Laat de hoofddoek vrij want ANDERS ..."; "Hoofddoek moet kunnen WANT ..."; "We moeten de achtergestelde moslim bereiken OMDAT ..."

  Verliest men niet uit het oog dat een redenering vanuit principieel standpunt evengoed die objectieven kan bereiken? Leren lezen en schrijven bv. Je kan analfabetisme de wereld willen uit helpen met instrumentele argumenten ("zo geraak je aan werk") of met principiële ("je word meer mens als je lezen kan"). Ik denk dat het hier duidelijk is dat het laatste, het zuiverste argument is. Wat niet uitsluit dat het ondersteund wordt door "omwille van"-argumenten. Maar kunnen lezen en schrijven is een waarde op zich. Wat men aanvoert, zijn "omwille van"-argumenten en de uitkomst is hypothetisch. Ook te optimistisch. Want wie hebben de BWP-socialisten (1870-1920 bv.) kunnen bereiken? De onontwikkelden of de ontwikkelden in de arbeidersklasse? En waar zij de onontwikkelde bereikten was dat met materiële zaken, maar het sluit niet elkaar uit (verbazend, in positieve zin, vind ik in de oude teksten bijna altijd de verbondenheid van concrete toestanden en het wervende perspectief vh socialisme als een baken van hoop en geluk).

  De 'omwille van' "noch gebod, noch verbod" uitspraak werkt trouwens voor het zelfde geld omgekeerd. Men kan stellen dat het dragen vd hoofddoek bijdraagt aan de afzondering. Men heeft het o.a. al eens over pauperisatie, verdeling van de arbeidersklasse, het privé-zijn van religie, tenslotte het identitaire. Verarming kan zo zijn in Frankrijk, en in België is er ook verarming (ook bij autochtonen). Maar is het verarming in dezelfde mate als in Frankrijk? Ik heb geen cijfers (opgezocht), ik weet het niet. Indien ik echter in A'pen, Brussel of Gent kom, zie ik geen drastische marginalisatie (dan zouden er meerdere 'Kuregem's' zijn, niet?), wel afzondering. Wat die verdeling betreft (verderop meer), dat Saudi-Arabië geld geeft aan conservatieven in de islam, dat is ook verdelend en mijn klasse-instinct zegt mij: blijf er van weg. Door dit feit al, subsidies uit dat land, is de claim "religie is privé" reeds te betwijfelen. Maar meer verderop. En nog wat ja! Riepen we vroeger niet op straat: "Het persoonlijke is politiek"? Wat dat identitaire betreft, moeilijk (daarom zijn de filosofen er nog niet uit) als je denkt in 'essenties'. Is men vandaag immers de mens van toen je vijf was? Bekijk je het identiteitsprobleem fenomenologisch is er wel een oplossing dan is identiteit: dat wat komt uit de organisatie van een geheel. *Geheel*, wat betekent dat afzonderingen van joden, katholieken en islamieten, voor hun wel intern identiteit geeft maar tevens opsluit, in die zin dat het bredere "on-heel" is dan, dat de organisatie van de verschillende delen/particulariteiten een meta-identiteit geeft die wel eens kan vloeken met je opties. Identiteit en 'privé'-zijn komen 'mooi' in verhouding te staan in deze uitspraak: " ... De vrijheid is dus het recht alles te doen en te beoefenen, wat geen ander schaadt. De grens, binnen welke ieder zich voor de ander onschadelijk bewegen kan, is door de wet bepaald, gelijk de grens van twee velden door de heiningpaal bepaald is. Er is hier sprake van de vrijheid van de mens als afgezonderde, in zichzelf terug getrokken, enkelvoudig, geestelijk wezen. (...) Maar het mensenrecht der vrijheid is niet gegrond op de verbinding van de mens met de mens, maar veeleer op de afzondering van de mensen van de mens. Het is het recht van deze afzondering, het recht van het beperkte, tot zichzelf beperkte individu." Marx, "Het joodse vraagstuk" http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm

  Het opteren van "noch gebod, noch verbod" behelst helaas nog een ander kwaad. **Een ander kwaad.** Je leest goed. Noch gebod, noch verbod; geeft een vrijheid, maar welke vrijheid?! De vrijheid van de vos in het kippenhok met de even vrije kiekens!! Wat we honderden keren vertellen en van de daken schreeuwen, dat de burgerlijke vrijheid onze onvrijheid is, dat vergeten 'we' dan maar in dit geval. Wel, ik niet. Ik ga niet naïef zijn en mijn ogen sluiten voor de sociale druk, zelfs groepsdruk, die er ongetwijfeld is.

  En is het ook niet erg dat we via die hoofddoek dat conservatisme moeten 'bereiken', in de zin van bestrijden? Kan het niet op een klassegrond? Ik denk het wel. Omdat in laatste instantie de wortels (sociaal)economisch zijn. Helaas is de islam hier remmend, net als het 'personalisme' in de katholieke kerk, maar toch meer specifiek. Wat juist WEL een reden is om er aandacht aan te geven.

  [Laten we wel wezen. Islam veroordeel ik niet in absolute zin tot aartsconservatisme. 'Absoluut' is fout. In de islam zijn er ook elementen van progressiviteit, zie bv. het uitstekende artikel van Brecht De Smet over de Egyptische linkerzijde, Vlaams Marxistisch Tijdschrift, winter 2009]

  Ik ben voor het afkeuren van de hoofddoek en chador (maar niet het recht op dragen afkeuren (tenzij in openbare functies), want het lijkt mij een mensenrecht te zijn je te kunnen kleden zoals je wenst binnen maatschappelijk te verantwoorden marges (boerka en nikaab lijken mij niet te verantwoorden). Dat afkeuren idem voor de orthodoxe klederdracht van joden, of van nonnen en priesters, enz.

  Het feit dat sinds een tiental (?) jaren de hoofddoek in opmars is, heeft te maken met het onhandig aanpakken van de linkerzijde. Volgens mij ook door die "omwille van"-argumenten. Ook het terecht kiezen voor de zwakke, maar op foute gronden. Ik bedoel: het verwisselen van twee categorieën met elkaar: tolerantie en permissiviteit. Het laatste kan tolerant lijken, maar is het niet. Het is gestoeld op onverschilligheid en juist in dit debat is sprake van verschil. Tolerantie kan het verschil toelaten en 'dragen', maar niet als permissiviteit, als een 'verlof tot'.

  Door het falen van arbeidersbeweging en linkerzijde en een resem andere zaken (bv. Palestina dat niet opgelost raakt) is er de shift gekomen naar conservatisme.

  Waarom is dit nu een probleem? De islam heeft iets dat het conservatisme in negatieve zin bekrachtigt. Ontstaan 600 jaar na het zg. christendom is het een ideologie die geaccumuleerd heeft en een universele kern ontwikkeld heeft in en door de ideologische eenmaking van de verschillende stammen toen. Ook een ideologie die het licht ziet in een gradueel sociaaleconomisch andere situatie dan een maatschappij die 600 jaar ouder is. De gemeenschap, de oemma, is belangrijk en er is een duidelijke aflijning tussen islamieten en niet-islamieten. Mekka bv. is verboden gebied voor niet-islamieten. Ik heb geen weet van andere godsdiensten die ook deze lijn trekken.

  Dit onderscheid gelovigen en niet-gelovigen viel ook Marx op in 1854: "The Koran and the Mussulman legislation emanating from it reduce the geography and ethnography of the various people to the simple and convenient distinction of two nations and of two countries; those of the Faithful and of the Infidels. The Infidel is “harby,” i.e. the enemy. Islamism proscribes the nation of the Infidels, constituting a state of permanent hostility between the Mussulman and the unbeliever." Bron: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1854/03/28.htm

  Met het feit van dit ontstaan en kleuring van de ideologie is deze religie meer 'gepolitiseerd'. Het zit ingebakken in die leer dat er geen duidelijk onderscheid is tussen de Staat en de religie-gemeenschap. Het 'verder staan' dan bv. de christelijke zie je ook in de afwezigheid van de drie-eenheid van god. In de islam is deze puur monotheïstisch, geen drie-eenheid van god. In de christelijke verwijst dit nog naar polytheïsme.

  Met dit gebrek aan onderscheid van staat en religie is het *evident* dat het: "godsdienst is een privé-zaak", niet zò 'privé' is. Ook is de vraag te stellen of een hoofddoek wel verwijst naar religie. Verwijst het niet méér naar conservatisme? Als het religieus is kunnen de moslimas voor hetzelfde geld modieuzer op straat komen. Maar ook dat zal niet oké zijn voor de enge mannen. Enge mannen zitten ook in Saudi-Arabië, die geld steken in conservatieve organisaties.

  De "omwille van"-redenering kan ook een ongewenst effect hebben: het nòg moeilijker bereiken van de Vlaamse arbeidersklasse. Waar met een duidelijk klassestandpunt zowel de moslims als de arbeidersklasse bereikt worden. Ongewenst is ook de implicatie van 'vrijheid in de keuze voor de hoofddoek'; wat namelijk als men gaat ijveren voor boerka en nikaab? Waarom zou je een lijn trekken tussen hoofddoek en die andere kledij, als het toch maar een "omwille van" argument is?

  Temeer omdat wat Rudolf Boehm opmerkt belangrijk is: " ... geen mens mag door anderen negatief gediscrimineerd worden vanwege zijn (of haar) – ongewild of zelfs gewild – toebehoren tot een bepaalde groep mensen: de jongeren of de ouderen, de gelovigen (van een of ander bepaald geloof) of de ongelovigen, de Franstaligen of de Arabisch sprekenden, enz. enz. Even ontoelaatbaar is dan ook een positieve zelfdiscriminatie van mensen die aanspraak maken op bijzondere waardering, voorrechten en voordelen vanwege hun eigen toebehoren tot een bepaalde (andere) groep: wanneer bijvoorbeeld jongeren voorrechten opeisen omdat ze jong zijn, mannen omdat ze man zijn, Franstaligen of Arabieren omdat ze respectievelijk Frans of Arabisch spreken. Het is meer dan legitiem zich tegen de aanmatiging van zo’n positieve zelfdiscriminatie van anderen te verzetten, ..." Bron: http://www.marxists.org/nederlands/boehm/2000/dwaalsporen/15.htm

  Ik wil besluiten met de opmerking dat de maatschappij, die in de islam opgesloten ligt, niet mijn maatschappij is. Waarschijnlijk ook niet van jullie. Ik begrijp het niet, deze 'liberale' houding van "noch gebod, noch verbod", want het is een maatschappij die een scheiding voert tussen man en vrouw, waar de vrouw de man geen hand mag geven of met hem iets gaan drinken op vriendschappelijke basis. Enfin, ik zou het een belediging vinden als een moslima mij geen hand wil geven. Waar zijn mijn rechten dan (niet dat ik er altijd aan denk een hand te geven)?

  Hoewel ik door de jaren heen reeds mij eigen opinie had in deze materie is mijn denken gaan kantelen na het zien van de reeks "De weg naar Mekka". In het bijzonder de laatste of voorlaatste met die Amerikaanse vrouw opgesloten in haar boerka. Hebben jullie dit gezien? Hebben jullie de uitzending gezien van Annemie Struyf over de islam op tv Eén? Al zou de uitzending tendentieus gemonteerd zijn, dan nòg is het erger dan ik vermoede.

  Mag ik nog wijzen op veroordelingen van de islam door mensen die uit de islam komen? - In Grenzeloos (Nederlandse SAP) heeft een artikel gestaan dat openlijk schrijft over islamofascisme. Een veroordeling door een Pakistaan van links.

  - http://www.afshinellian.nl/ : "Is de islam een achterlijke cultuur? "Was het maar waar. Daarvoor zijn wel remedies te vinden. Nee, de waarheid over de islam is angstwekkender. De islam is een structurele wantoestand die al ruim 1400 jaar alle aspecten van de opvoeding, cultuur, economie, politiek en omgangsvormen overheerst. (...) Het is naïef om te denken dat Nederland met deze wantoestand niets te maken heeft. Nederland heeft er alleen maar een nieuwe naam aan gegeven: de multiculturele samenleving." - Afshin Ellian in Trouw

  Politieke conclusie ten gronde. ------------------------------- We weten dat religie een verzelfstandiging is van economische verhoudingen en toestanden. De islam nu, is ontstaan nà het christendom en heeft een universele kern die geen onderscheid maakt tussen staat en religie. Wat versterkt wordt door westerse vijandigheid, onbegrip en verrechtsing. 'Wij' verrechtsen en 'zij' verrechtsen. Tevens stroomt er geld naar de conservatieve islam. Voor links wordt het hiermee moeilijk, eveneens een katholicisme dat op haar strepen gaat staan. Er ontstaan krachten waarin links en de arbeidersklasse nog meer dan nu opgedeeld riskeert te geraken. Het sociaaleconomische gaat niet eenduidig begrepen worden en voorkeuren voor eigen systemen (sharia, katholieke eigenheid) versterkt.

  Het antwoord is: duidelijkheid wat men wil, in de zin van een klassestandpunt. Helder en duidelijk, is dàt één makend. Want 'privé-zaak' is in deze materie niet zo 'privé'. Integendeel.

  Onbevangen zou ik niet staan tegenover dit vraagstuk, zeker niet naïef - al weet ik ondertussen van mijzelf dat ik de meest naïeve ben in de hoop dat links toch ooit eens wijzer wordt.

  Weet je wat ik een klassepolitiek zou vinden? Die islamieten het conservatisme laten ontvluchten en ze samenbrengt met de traditionele arbeidersklasse? Een morele verontwaardiging en gebrul naar stropdassen én burgerij/kapitaal aangaande hun moraliteit, maar dan wel gekoppeld aan structurele maatregelen, om niet te eindigen met een blauw oog; om Rosa L. te herhalen. Ik heb al meer dan één idee gespuid, deze kan er bij: aansturen op correcte belastingen en uitbannen van fraude, maar te organiseren als een te bereiken en inderdaad bereikbaar doel. Dan win je mensen, dan win je geld voor extra sociale programma's die allochtonen uit de rand kunnen halen. Didier Reynders - die 'mislukking' op Financiën - zegde ooit: "een regering in Wallonië zonder de PS, dat is een staatshervorming op zich". Wel, "een regering die correct belastingen int en fraude uitroeit alsook onmogelijk maakt, dat is een staatshervorming op zich". Het is mijn mening dat zo een benadering veel beter de mensen verzamelt dan een fout begrepen tolerantie "omwille van".

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties