Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Waarom NSV ook in Leuven erkend werd

Vrijdag 19 februari werd NSV-Leuven erkend als studentenvereniging van de Leuvense universiteit en hogescholen. NSV-Leuven kan hierdoor gebruik maken van lokalen en faciliteiten van de Leuvense universiteit. Zijn de hedendaagse studenten toleranter voor extreemrechtse verenigingen?
woensdag 3 maart 2010

LOKO?

LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, is de koepel van de studentenkringen verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en de decretale studentenraad van diezelfde universiteit. Dit betekent dat LOKO standpunten kan innemen namens de volledige studentenpopulatie van de KULeuven. Door een overeenkomst met de studentenvoorzieningen van de Leuvense hogescholen Groep T en de KHLeuven is er ook een zekere mate van inspraak van de hogeschoolstudenten in beslissingen die ook hen aangaan. Een voorbeeld daarvan is de erkenning en subsidiering van de zogenaamde 'vrije verenigingen'. Dit zijn studentenverenigingen die niet verbonden zijn aan een specifieke opleiding (de zogenaamde studentenkringen). In 2008 verkreeg LOKO van de universiteit de bevoegdheid om studentenverenigingen te erkennen.

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen bij LOKO, daar buigt een subsidiecommisse zich over het dossier, die een advies geeft, dat dan voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering van LOKO. De subsidiecommissie is samengesteld uit: de LOKO-voorzitter, de coördinatoren sport, cultuur en internationaal van LOKO, vier vertegenwoordigers van de studentenkringen en vier vertegenwoordigers van de vrije verenigngen. Na een positief advies van de subsidiecommissie werd de vraag dus voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de studentenkringen van de KULeuven en vertegenwoordigers van de studentenraad van de Leuvense hogescholen. Na een hevig debat besliste een meerderheid van de kringen om de aanvraag goed te keuren.

DeWereldMorgen vroeg tekst en uitleg aan Jonas Boonen, voorzitter van LOKO.

Jonas Boonen: "NSV heeft een aanvraag ingediend. LOKO heeft deze aanvraag zo objectief mogelijk behandeld. LOKO is immers geen gerechtelijke instantie. De aanvraag voldeed aan de criteria tot erkenning dus moesten we in alle objectiviteit oordelen dat NSV erkend wordt."

"Onze criteria stellen onder andere dat zij de mensenrechten moeten onderschrijven. Dat hebben ze gedaan, dus moeten we er ook van uit gaan dat ze dat ook daadwerkelijk zullen doen."

In het verleden heeft LOKO zich altijd verzet tegen een eventuele erkenning van NSV. Wat is er veranderd?

"Ik kan dat natuurlijk moeilijk zeggen, ik was er vroeger namelijk niet bij. Maar er is binnen LOKO wel wat orde op zaken gesteld, de rommeligheid is er wat uitgehaald. We zien nu meer een tendens naar objectiviteit."

"Het is zeker niet zo dat de studenten rechtser geworden zijn. Ik denk dat de studenten gewoon objectiever geworden zijn."

Stel nu dat 'de Hitler-fanclub Leuven' een aanvraag indient en die onderschrijft wat ze moeten onderschrijven, gaat LOKO hen dan ook erkennen?

"Er is nu wel wat debat binnen onze algemene vergadering om die criteria te herformuleren. We zijn dit ook van plan. Maar bon, we gaan er zeker op toezien dat NSV zich effectief houdt aan de regels. Als ze geweld gebruiken of racistische boodschappen uitdragen, dan gaan we zeker stappen ondernemen. NSV heeft de mensenrechten expliciet onderschreven. Ik hoop echt dat het geen racisten zijn, maar als zou blijken dat ze het wel zijn, dan liggen ze er uit. LOKO zal NSV in elk geval goed in de gaten houden."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

 • door Karel Vissers op donderdag 4 maart 2010

  Vreemde stellingen die LOKO-voorzitter Jonas Boonen hierboven poneert. Voorzitter van LOKO zijn, is natuurlijk geen eenvoudige functie en zeker de erkenning van de NSV! was (en is nog steeds) een netelige kwestie. Maar door wat Jonas Boonen in dit interview stelt, rijst bij mij de vraag of die jongen het subsidiereglement van LOKO eigenlijk ooit al eens gelezen heeft.

  Hij beweert hier dat NSV! volgens het subsidiereglement van LOKO "de mensenrechten moeten onderschrijven." Hij vervolgt: "Dat hebben ze gedaan, dus moeten we er ook van uit gaan dat ze dat ook daadwerkelijk zullen doen."

  In het subsidiereglement (te vinden op: http://diensten.loko.be/_userfiles/file/AddendumI_erkenning_van_verenigingen_versie0809.pdf) staat echter niets over het "onderschrijven" van die voorwaarden, volgens het reglement moet de vereniging "de letter en de geest RESPECTEREN van de Universele Verklaring van 10 december 1948 van de Rechten van de Mens (U.V.R.M.), het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.), het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (I.V.B.P.R.) en de Wet van 30 juli 1981 op het racisme." Bovendien: "De vereniging moet ZOWEL IN HAAR WERKING ALS IN HAAR DOELSTELLINGEN DEMOCRATISCH zijn. Zij mag het afgelopen jaar GEEN GEWELD hebben GEBRUIKT OF GEPROPAGEERD, NOCH ANDEREN DAARTOE HEBBEN AANGEZET. Evenmin mag zij standpunten hebben ingenomen of onderschreven die onverenigbaar zijn met de democratische waarden en de fundamentele mensenrechten." (hoofdletters, bij gebrek aan een andere manier om nadruk te leggen, van mij)

  Als ik het goed begrijp, gaat het dus helemaal niet om het "onderschrijven" van dit reglement - dat is enkel hoe LOKO dit reglement op een nogal vreemde wijze interpreteert. De interpretatie van het reglement is blijkbaar niet zo objectief als LOKO beweert. Een interpretatiebesluit had deze problematische houding van LOKO op een juridisch perfect sluitende wijze kunnen rechtzetten. (zie ook: http://www.nfk.be/NSV-Erkenningsdebat-Nota-Nfk.pdf)

  Buitendien beweert Jonas Boonen dat, als de NSV!'ers racisten blijken te zijn, ze eruit liggen. Nochtans blijft een vereniging volgens het reglement erkend "tot de eerste subsidiecommissie van het daaropvolgende academiejaar." Over het stopzetten van de erkenning binnen deze periode, vind ik niets terug in dat reglement. Of kickt Jonas Boonen toch niet zo op de letterlijkheid en de "objectiviteit" van de regeltjes?

  In elk geval beseffen ze bij LOKO gelukkig wel dat er iets mis is met de manier waarop het reglement tot nu toe gelezen wordt.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties