Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Alles wat je nooit wou weten over de NSV!

Onlangs werd de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) zowel in Gent als in Leuven erkend als officiële studentenvereniging. Door deze beslissing geniet de NSV! subsidies en mag de vereniging gebruik maken van de faciliteiten van de universiteit.
woensdag 3 maart 2010

[toc]

“Sommigen verslijten ons voor mietjes en watjes, fasco’s en nazi’s, professionele amokmakers, straatvechters, beroepsbetogers… Ze hebben gelijk.” – Jeroen De Gussem, NSV-voorzitter Gent, 2002

Het zijn momenteel gouden tijden voor de NSV!. De club is nu erkend in de drie grootste studentensteden van Vlaanderen (Antwerpen, Gent en Leuven) en dat moest worden gevierd. Het eerste grote evenement op de NSV!-agenda loog er alvast niet om: op het Europees colloquium dat de club vorige week in Gent organiseerde, waren de sprekers alles behalve onbesproken.

Eén van deze sprekers was Nick Griffin, de leider van de Britse British National Party (BNP). Griffin haalde onlangs nog de pers toen hij verklaarde dat men de boten waarmee illegalen regelmatig aanspoelen in Europa, beter tot zinken zou brengen. Zijn partij BNP is evenmin een doordeweekse partij. Zo begon Combat 18, de terroristische blood-and-honourvleugel, haar terroristische discours als beveiligingsdienst van de BNP.

Andere sprekers waren onder anderen Frank Vanhecke van het Vlaams Belang, Bruno Gollnisch van het extreemrechtse Front National (FN) in Frankrijk en Andreas Mölzer van de Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) in Oostenrijk.


Donderdag houdt de NSV! zijn jaarlijkse betoging, die elk jaar alternerend doorgaat in Antwerpen, Gent en Leuven. Ook de bezoekers van dit evenement zijn niet bepaald koorknaapjes. Zoals elk jaar mobiliseert de NSV! actief voor haar betoging op nazistische websites als Stormfront. Daarnaast werd naar aloude gewoonte op de fora van Blood & Honour opgeroepen om mee te gaan betogen. Dat maakt dat ook dit jaar neonazi's zullen meemarcheren op de jaarlijkse NSV!-betoging.

Toch slaagt de NSV! erin om naar buiten toe over te komen als een veeleer gematigde beweging. Het feit dat de club er na jaren in geslaagd is om erkend te worden in Leuven en  Gent doet vermoeden dat een groot aantal studenten de NSV! niet meer als gevaarlijk beschouwt. Of hoe schijn kan bedriegen ...

Geschiedenis

De NSV! ontstond in 1976 als een afsplitsing van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), een andere rechtse studentenclub die momenteel nog steeds actief is. De splitsing kwam er nadat een groep rond de 21-jarige student Edwin Truyens omwille van ideologische redenen het gebruik van de naam KVHV ontzegd werd. Daarop richtte Truyens samen met enkele andere studenten de NSV op. Later zou Truyens mee aan de wieg staan van het Vlaams Belang, een partij die hij wat later weer verliet omdat ze naar zijn mening niet conservatief genoeg zou zijn.

De NSV! surfte bij haar start mee op de golf van de 'nieuw rechtse' bewegingen die in de jaren tachtig opgang maakten. Deze beweging probeerde oude, doorgaans fascistische, ideeën opnieuw gangbaar te maken en een nieuw allure te geven.

In 1984 werd de NSV in Gent uit het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK) gezet. Volgens de meeste bronnen was dit het gevolg van de zogenaamde 'battle of the bottles', een ware veldslag waarbij de NSV! en linkse studenten elkaar met flessen bekogelden.

Nog in 1984 werd Hans Carpels verkozen tot de nieuwe praeses van de NSV!. Onder zijn leiding ging de NSV! zich meer focussen op het ontwikkelen van ideologie en propaganda voeren. In de daaropvolgende jaren bleef de slagkracht van de NSV! vrij beperkt, in een aantal steden waren er niet genoeg leden om de afdelingen in leven te houden. In Gent kwam het in de jaren negentig tot een splitsing van de lokale NSV-afdeling. De afgesplitsten verzamelden onder de naam Vlaamse Jongeren Gent, een vereniging die ronduit neonazistisch te noemen was.

De NSV kampte toch nog met moeilijkheden tot in 2000. Daarna kende de vereniging een gestage heropleving. Zo werd NSV-Hasselt opgericht en werden de afdelingen in Mechelen en West-Vlaanderen (Westland) heropgericht. Met haar recente erkenning in Leuven en Gent lijkt de NSV! terug in haar oude glorie hersteld te zijn.

Symboliek

De symbolen, tekens en namen die de NSV hanteert, hebben vaak een 'onzuivere' oorsprong. Hoewel de club beweert dat elke overeenkomst met fascistische symbolen op toeval berust, kan je niet negeren dat er nogal wat overeenkomsten met racistische of ronduit nazistische symbolen zijn. 

Zo was de naam van het NSV-clubblad lange tijd 'Signaal'. Uiteraard puur toevallig was 'Signaal' ook de naam  van een nazi-propagandablad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De clubkleuren van de NSV zijn zwart, wit en rood. De officiële versie luidt dat dit een combinatie is van het zwart uit de zwart-gele Vlaamse vlag en de stadskleuren van de steden Leuven en Antwerpen (rood en wit). Uiteraard geheel toevallig zijn zwart, wit en rood ook de kleuren die de Duitse Reichsvlag sierden. Deze vlag was het symbool van het Duitse Keizerrijk en van Nazi-Duitsland. Nog steeds maken neonazi's over de hele wereld gebruik van deze vlag, die vaak in de plaats van de verboden hakenkruisvlag wordt gebruikt.

Deze 'toevalligheden' zetten zich ook voort in de tekens die de NSV gebruikt: een Keltisch kruis in publicaties en als wandversiering op haar bijeenkomsten. Hetzelfde Keltische kruis is ook het symbool bij uitstek voor de 'white power- beweging' en voor de extremistische Stormfront-website. Nog zo'n teken is de Tyr-rune die in het NSV-wapenschild voorkomt. Volgens de NSV! staat deze rune symbool voor trouw. Het teken werd echter ook als kenteken van de Reichsführerschulen in Nazi-Duitsland gebruikt. Dat het symbool hierdoor een beladen betekenis gekregen heeft, kan de NSV! duidelijk niet veel schelen. 

Ideologisch

Ideologisch beroept de NSV! zich op bewegingen die tijdens het interbellum werden opgericht. De belangrijkste inspiratiebron is het fascistische Verdinaso. Onder leiding van Joris van Severen streefde deze organisatie tot aan de Tweede Wereldoorlog naar een solidaristische samenleving. Van Severen werd nog voor de oorlog goed en wel begonnen was, gefusilleerd in een Franse gevangenis, waardoor hij zelf nooit tot collaboratie overging. Zijn beweging deed dit echter wel. Op zich hoeft dit niet te verwonderen, aangezien er tussen het Verdinaso en de nazipartij (NSDAP) al nauwe banden bestonden voor de oorlog. Voor het NSV! is het feit dat Van Severen zelf nooit tot collaboratie overging genoeg om te beweren dat hij 'zuiver' genoeg was om als ideologisch voorbeeld te gebruiken.

Dat solidarisme is de leer die beweert de sociale consequenties van het marxisme en kapitalisme af te wijzen, en zichzelf profileert als middenweg tussen deze twee uitersten. Concreet combineert deze ideologie een sterk nationalistische visie met een economisch discours dat bij het socialisme aanleunt. Dit 'socialisme' wijst echter de klassenstrijd af, maar pleit voor een klassenverzoening. Er moet een vorm van solidariteit zijn tussen de de sterken en de zwakken in de samenleving, tussen werkgevers en arbeiders. Een soort 'elite' moet het voortouw nemen in de solidaristische samenleving.

Vandaag de dag vertaalt zich die visie vooral in een verzet tegen de mondialisering en tegen het 'Amerikaanse imperialisme'. Alternatief is een 'derde weg' tussen kapitalisme en socialisme, een soort corporatistische samenleving, een spontane, organische samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen werkgevers en werknemers. Ook liberale en individualistische visies worden gehekeld. Binnen het solidarisme is het individu immers ondergeschikt aan het volk. Dat volk moet tenslotte een soort levend lichaam zijn, waaruit de vreemde ziektekiemen (lees de migranten) geweerd moeten worden. 

Straatgeweld

Straatgeweld moet je bij de NSV letterlijk nemen. NSV’ers zijn in het verleden zowel in groep als individueel betrokken geweest bij een reeks gewelddaden. Van 1979 tot 1983 was er een nauwe band tussen de Vlaamse Militantenorde (VMO) en de NSV. Samen waren ze verantwoordelijk voor een aantal raids en brandstichtingen op Franstalige scholen, ‘linkse’ jeugdhuizen, Franstalige misvieringen en een café in Sint-Niklaas. Daarbij vielen verschillende gewonden.

Toen VMO in 1983 als privémilitie buiten de wet werd gesteld, gingen enkele ex-VMO’ers - die ook lid waren van de NSV - over tot individuele acties. NSV’er Luc Onbekent stak in 1984 zonder aanleiding een man neer, vanwege zijn Marokkaanse achtergrond. Het slachtoffer kreeg drie messteken in de keel, wonder boven wonder overleefde hij deze aanslag. De dader werd snel gevat, op zijn proces gaf hij de reden voor deze aanslag: “Een Marokkaan hoort hier niet thuis. Ieder volk hoort in zijn eigen land.” Enkele maanden later, in juli 1985, werd hij reeds vrijgelaten wegens goed gedrag. In september 1985 was hij alweer op oorlogspad: de brandstichting van een progressieve boekhandel. Prompt richtte Philip Dewinter een steunfonds op voor 'politiek gevangene' Luc Onbekent.

Ook NSV’er Rob ‘klop’ Verreycken dankt zijn bijnaam niet aan de slagen die hij recent aan zijn vrouw toebracht. In zijn studententijd sloeg hij PVDA’er Kris Merckx bijna naar het walhalla en leidde hij een charge op studenten in Gent waarbij drie gewonden vielen. Hij verscheen meermaals voor de rechtbank voor gelijkaardige feiten.

VB’er Philip Dewinter was evenmin een lieverdje in zijn studententijd, die hij als NSV’er doorbracht. Hij leidde in 1986 een groep van 45 NSV’ers die gewapend met boksbeugels en matrakken gingen flyeren aan de VUB. Na wat verbale agressie ging de groep over tot een raid op de universiteit waarbij twee gewonden vielen.

Vanaf 1985 kwamen de vaste partners in crime van de NSV vooral uit NJSV en Voorpost-kringen. Verschillende linkse studenten werden in elkaar gemept, de alternatieve boekenbeurs ‘Het Andere Boek’ werd bestormd, een les aan de UGent kreeg een raid te verwerken en een aantal NSV- betogingen eindigden met straatgeweld. 

NSV en co

De lijst met organisaties waarmee het NSV! nauwe banden onderhoudt, is gigantisch. Binnen de Vlaams-nationalistische beweging is het niet abnormaal dat militanten lid zijn van verschillende verenigingen. Zonder deze 'kruisbestuiving' zouden vele van deze organisaties nauwelijks leden tellen, omdat ze allemaal binnen dezelfde beperkte vijver van Vlaams-radicalen vissen. Dat NSV’ers opduiken op bijeenkomsten van verschillende organisaties is op zich dus niet abnormaal. Enkele van deze verenigingen zijn het vermelden zeker waard.

In Mechelen dook in de jaren negentig een afdeling van 'Vlaamse Jongeren' op. De bedoeling was "keet te schoppen in het brave, saaie, kleinburgerlijke Mechelen". De Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM) organiseerden samen met de NSV enkele cantussen. De VJM was een actiegroep die in de schaduw van het Vlaams Blok opereerde. Hun ‘actieleider’, Jürgen Cauwenberg, was tevens bestuurslid van de Vlaams Blok Jongeren (VBJ) en gewestleider van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). De leden van de VJM moesten voornamelijk in het skinheadmilieu gezocht worden. De VJM  had verder enkele radicale standpunten die je niet meteen zou verwachten van een extreemrechtse beweging. Zo was de organisatie tegen de NAVO en nam ze 'ecologische' standpunten in.

Naast de VJM waren er tot twee jaar geleden nog een hele reeks gelijkaardige groepjes aanwezig in Vlaanderen. Jongeren-actief, de Vlaamse Jongeren Westland, Euro-Rus en Groen-rechts waren enkele van de organisaties die een ecologische en antikapitalistische wereldvisie combineerden met extreemrechtse ideeën. In 2008 fuseerden al deze splintergroepjes tot één koepelorganisatie, het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Naast enkele oudgedienden in de Vlaamse beweging bestaat deze organisatie vooral uit jongeren. Onder deze jongeren zijn heel wat NSV'ers, onder wie Thierry Vanroy (praeses NSV!-Hasselt) en Ruben Rosiers (praeses NSV!-Mechelen). Toen een reportageploeg van het VRT-programma 'Koppen' eerder dit jaar op bezoek ging op een congres van het N-SA, moest de cameraploeg regelmatig naar buiten omdat niet alles gefilmd mocht worden. De beelden waarmee ze terugkeerden, waren spectaculair, maar niet om van een neonazi-bijeenkomst te kunnen spreken. Later werd duidelijk dat de Koppen-ploeg een rad voor de ogen was gedraaid. Een ploeg van de Nederlandse televisie was tijdens het hele congres undercover aanwezig geweest. Zo kon ze filmen dat vanzodra de Koppen-ploeg de zaal verliet het aanwezige publiek de Hitler-groet bracht. Van de 'brave' nationalistische organisatie die het N-SA beweert te zijn, bleef plots niet veel meer over.  

Nog zulke aan het NSV! gerelateerde beweging is het NJSV. Deze beweging richt zich vooral tot middelbare scholieren. Ze werd in 1978 door Philip Dewinter en enkele anderen opgericht onder de naam Vlaamse Scholieren Actie Groep (VSAG). In 1981 sloot ze een samenwerkingsverbond met het NSV!, waarop ze haar naam veranderde naar NJSV. Vele NSV’ers stroomden via het NJSV door naar het NSV! Op flyers van deze beweging kon je steevast ‘foute’ symbolen terugvinden, zoals het Keltische kruis. Het NJSV werd verschillende malen heropgericht. Sinds 2002 is er een nieuwe kern in de regio Antwerpen, in Leuven en in Brussel.

Een andere vereniging waar veel NSV’ers lid van zijn, is Voorpost. Deze actiegroep pleit voor een vereniging van Vlaanderen met Nederland en Zuid-Afrika. Voorpost is steevast aanwezig als ordedienst (indien nodig ook knokploeg) bij NSV!-activiteiten. De band tussen beide is zo intensief dat publicaties regelmatig ‘Voorpost-NSV’ vermelden. In ons land houden voorposters zich vooral bezig met acties tegen drugs, het koningshuis en tegen immigratie. Samen met het NJSV trokken NSV’ers en Voorposters in 2005 naar de opera er om er de voorstelling van 'De stomme van Portici' gewelddadig te verstoren. ‘Actieleider’ Luc Vermeulen is als het op geweld aankomt, niet aan zijn proefstuk toe. Hij was jarenlang actief lid van de inmiddels verboden VMO-knokploeg, die als privémilitie buiten de wet werd gesteld na een hele reeks gewelddaden en raids.

Eén van de oprichters van het Vlaams Blok, Edwin Truyens, was de jongeman die eerder het NSV oprichtte. “Het NSV vormde de eerste Vlaams Blok-studiedienst”, verklaarde Truyens later in een interview. De lijst met ex-NSV’ers in het VB is dan ook eindeloos: Philip Dewinter, Frank Vanhecke, Joris Van Hauthem, Bart Laeremans, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder, Marijke Dillen, Pieter Huybrechts, Bruno Valkeniers, Koenraad Dillen, Nele Jansegers, Jan Penris, Wim Van Dijck en Rob Verreycken. De meesten zijn nog steeds actief als steunend lid van de NSV!. In 2007 deed VB-voorzitter Bruno Valkeniers een opmerkelijke uitspraak over zijn studententijd bij de NSV: “Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld”.

Een groepje dat speciaal werd opgericht om straatgeweld te plegen, is de Autonome Kameraden (AK). Dit gemaskerde groepje vormt het 'zwarte blok' van extreemrechts in Vlaanderen. Geïnspireerd op de Freie Kameradschaften in Duitsland, loopt ook deze groep rond met gekaapte linkse symbolen en in een zwarte tenue, waarvoor inspiratie gezocht werd bij het anarchistische black bloc. De AK maakt er zijn handelsmerk van om linkse actiemethodes te kopiëren. Hoewel dit groepje niet erg groot is en regelmatig wisselt van bezetting is het de moeite waard hen te vermelden. Onder deze gemaskerden bevinden zich immers tal van NSV'ers. Zo werd de praeses van de NSV!-Mechelen herkend op een foto toen hij met de AK in oktober 2009 een bijeenkomst bestormde van de Actief Linkse Studenten. Formeel heeft AK niets met de NSV! te maken. Toch kondigde de organisatie steevast een aantal NSV!-activiteiten op haar website aan. In het Vlaams-Nationalistisch wereldje is het een publiek geheim dat de AK bestaat uit NSV'ers die af en toe geweld willen gebruiken zonder hun studentenclub in diskrediet te brengen.

Door het straatgeweld te plegen onder de vlag van de AK probeert de NSV! zijn imago naar de buitenwereld te verbeteren. De recente erkenning van de club toont aan dat dit ook daadwerkelijk gelukt is. Een oude 'Vlaamsche volkswijsheid' luidt dat een vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

18 reacties

 • door Carremans Hanne op woensdag 3 maart 2010

  Om een kleurrijk tegengewicht tegen deze NSV-betoging te bieden organiseert STeR (Studenten tegen Racisme) aan de andere kant van de stad een “MANIFIESTA tegen racisme en geweld”. Het wordt een bewegend studentenfeest doorheen de straten van Antwerpen! DJ Wally en DJ Jasmin zullen voor de nodige ambiance zorgen.

  http://studententegenracisme.be/ of op Facebook: Studenten Tegen Racisme – Antwerpen

 • door Willem Moreel op donderdag 4 maart 2010

  Ik was benieuwd naar het nieuwe initiatief Dewereldmorgen.be, dat ik overigens toejuich. Schitterend initiatief. Maar dit schitterend initiatief wordt al in week 1 bevuild door een niet alleen verschrikkelijk slecht geschreven stuk (herlees daartoe alleen nog maar de eerste paragraaf), maar bovendien een stuk dat niéts nieuws biedt over dit extreemrechts studentenclubje en bovendien de aloude fichenbakjournalistiek van wijlen Hugo Gijsels herhaalt. Het zou Dewereldmorgen.be sieren om een inhoudelijk meer up to date stuk brengen. Het aloude en ter ziele gegane initiatief blokwatch slaagde daar wel vaak in. Anders en beter graag, ik verwacht een journalistieke site. Geen politiek nagetrap op basis van losse verbanden tussen niet afgewogen feitjes.

  • door jan fermon op donderdag 4 maart 2010

   Ik ben geen germanist en zal mij dus niet uitspreken over de taalkundige kwaliteiten van het stuk over het NSV waarover Willem Moreel valt.

   Maar zijn inhoudelijke kritiek vind ik onterecht. Het is in tegenstelling tot wat Willem Moreel schrijft volgens mij wel erg nuttig om gegevens over de contacten, de huidige en vroegere activiteiten, de referentiepunten (bvb. het systematisch gebruik van nazisymbolen), de activiteiten van leidende figuren in andere bewegingen enz. op een rij te zetten omdat op die manier duidelijk kan gemaakt worden dat het hier weldegelijk om een neo-nazistische beweging gaat.

   Misschien is dat allemaal duidelijk voor Willem Moreel maar ik herinner mij indertijd daarrond samen met anderen enkele jaren overtuigingswerk te hebben georganiseerd aan de Vlaamse universiteiten. Dat liep erg moeilijk tot het NSV een aantal acties organiseerde die de ogen van de studenten openden. Op een NSV betoging in Leuven werd intern een blad verspreid met een leuk Vlaams liedje waarin opgeroepen werd tot moordaanslagen op linksen, negers, joden enz. Wij kregen dat per ongeluk in handen en hebben het onmiddellijk op tienduizend exemplaren verdeeld aan de Vlaamse universiteiten alelen voorzien van een korte commentaar over de oorsprong van deze misdadige literatuur.

   In dezelfde periode overviel een NSV commando lokalen van de democratische studentenbeweging. Een student werd daarbij voor het leven kreupel gestampt door het commando.

   Toen die feiten bekend werden bij de studenten kwam er wel reactie en werd het NSV ondermeer uitgesloten van alle mogelijkheden om gebruik te maken van universitaire infrastructuur.

   Ik denk in tegenstelling tot Willem Moreel dat het wel erg nuttig is voor een kritisch journalistiek initiatief om die achtergrond aan te bieden aan de lezers. Ik ben er zeker van dat in de huidige studentengeneratie nauwelijks nog iemand die feiten kent terwijl ze van essentieel belang zijn om het fenomeen NSV echt te begrijpen.

  • door JL op donderdag 10 maart 2011

   Hier schaar ik me volledig achter!

 • door Jon Sneyers op donderdag 4 maart 2010

  Zoals ieder jaar organiseert Blokbuster, op veilige afstand van de NSV, een tegenbetoging. We willen de studenten en de wijkbewoners die trachten er het beste van te maken een hart onder de riem steken, tonen dat we talrijker zijn dan de NSV, en vooral samen zoeken naar echte oplossingen.

  http://www.blokbuster.be/

 • door Marleen Brutyn op donderdag 4 maart 2010

  Ik ben iemand die verre van de standpunten deelt van het NSV. Integendeel. Wel ben ik voor een geweldloze omgang met extreem-rechts, waarin ik Pat Patfoort volg die bekend is in kringen van geweldloze communicatie en conflicthantering. Over de erkenning van het NSV als officiële studentenvereniging spreek ik me op zich niet uit. Wel was ik er voorstander van geweest om aan die erkenning voorafgaande dialogen te koppelen met vertegenwoordigers van de (linkse) studentenverenigingen waarin zij hun bezwaren en hun angsten konden uiten en voorwaarden aan die erkenning konden vragen. Zij voelen zich bij die erkenning nu in de mindere positie gezet. Voor zover ik weet hebben dergelijke dialogen niet plaatsgevonden en voel ik de erkenning dan ook aan als een geweldpleging tegenover de tegenstanders van die erkenning.

 • door Guido Vereecke op donderdag 4 maart 2010

  Schande dat zo'n vuil clubke wordt erkend!! Aan de K.U.L. moeten er toch wel een stel naïvelingen rondlopen die in de schone presentatie van dat "opgeblonken" clubke geloven.

 • door Bratella Bakboter op woensdag 19 januari 2011

  meer en meer leden binnen nsv! hebben een n-va-achtergrond ipv een vb-achtergrond, verder bestaat nsv! uit doodnormale, geweldloze, Vlaamse studenten

 • door L. Cools op donderdag 10 maart 2011

  Is het niet democratisch dat deze vereniging aanvaard wordt, ook als deze een gewelddadige natuur heeft? Enkel maar door ze uit te sluiten, geef je ze de kans om zonder regels uit te groeien, daar waar ze zich nu aan regels dienen te houden.

 • door kris.bryon op donderdag 10 maart 2011

  Ik weet niet waar de schrijver van dit stuk zijn bronnen haalt maar Westland of volluit Westlandia is geen afdeling van NSV. Westlandia is een streekgebonden studentenclub (°1947-48) met afdelingen in Leuven, Antwerpen, Gent,... en opgestart voor en door studenten uit de Westhoek (Ieper, Poperinge en Veurne). Westland is een studentenclub die naast vele andere streekclubs in de grote studentensteden is opgericht door studenten uit eenzelfde streek zoals Wase, Rodenbach, BUK , Vader Oilstersche,... Een traditie die jammergenoeg aan het verdwijnen is.

  • door Gil op vrijdag 11 maart 2011

   Om even wat verwarring te voorkomen:

   Wanneer in dit artikel over Westland gesproken wordt doelt men niet op de streekclub Westlandia, maar op de NSV!-afdeling in West-Vlaanderen, die voluit de naam NSV! Westland heeft.

   SF.

 • door JL op donderdag 10 maart 2011

  Hoewel dit stuk weinig nieuwswaarde bevat, wil ik wel benadrukken dat niet heel het Verdinaso heeft gecollaboreerd tijdens WO II, een groot deel van de organisatie is ook in het verzet gegaan.

 • door Jotie op donderdag 10 maart 2011

  Bedankt voor het weer eens op de voorpagina te zetten :D

 • door Anoniem op donderdag 10 maart 2011

  Zo ongeveer is Hitler ook begonnen... Weer niets geleerd uit de geschiedenis! Hoe is dit mogelijk? Wie laat het zover komen? En die mannen mogen universitaire faciliteiten gebruiken... Als dat de 'leiders' van de toekomst zijn, dan valt het ergste te vrezen. Stoppen voor het te laat is!

 • door a op donderdag 10 maart 2011

  Als migrantenjongeren in Brussel auto's vernielen en zelfs een politiekantoor afbreken, staat DeWereldMorgen als eerste klaar om te berichten hoe allerlei omgevingsfactoren dit hebben veroorzaakt, ipv de persoon zelf. 't Ligt aan de armoede, 't racisme (van ons, dat spreekt), de te lage werkloosheidsuitkeringen en alle andere uitkeringen en hulpmaatregelen, ons onderwijs (wel gratis) en nog vanalles dat de schuld is van de blanke Belgen. Deze mannen, van de NSV, worden meteen met alle vooroordelen van Nazi-Duitsland overladen en gebrandmerkt met naam en familienaam. Ik vind dat paradoxaal. 't Zal wel aan mij liggen zeker?

  • door han op donderdag 10 maart 2011

   Het ligt inderdaad aan jou. We hebben het hier over een organisatie met een geschiedenis, ideologie, ...

   We hebben het niet over de persoonlijk trauma's, sociale achtergrond, etc die maken dat mensen lid worden van dergelijke organisatie. Dat is misschien stof voor een ander artikel en zou wel eens even onthutsend kunnen zijn.

   Onthutsend in dit verhaal is dat lijn rechtstreeks leid naar een nazi verleden, ideologisch, taal gebruik, gebruik van symbolen, zelfs de naam,.... men doet niet eens poging om het weg te steken laat staan af te rekenen met dat verleden en die ideologie, men koestert het.

   Maar het zou boeiend zij als er eens iemand wil werken op die sociale achtergrond van NSVers en co,... iemand zin in een stevige thesis, stukje onderzoeksjournalistiek, ....

   • door a op donderdag 10 maart 2011

    en vervolgens geeft u me gelijk. Ik ben niet anoniem omdat ik laf ben, maar omdat ik niet wil eindigen als de persoon die u met dit artikel brandmerkt - het zou overigens onterecht zijn, maar dat zal het u niet beletten. Je zou echt eens de Wereld moeten leren kennen, je oogkleppen afgooien, je handen vuilmaken, je beperkte cirkeltje van linkse meelopers verlaten.

    • door han op donderdag 10 maart 2011

     natuurlijk is dit laf, en U weet het. Iemand anoniem brandmerken omdat U schrik hebt weerwoord te krijgen, het is laf (maar zeer typisch en naar mijn mening deel van het sociaal fenomeen achter NSV en co dat iemand best eens zou onderzoeken, maar dat had U wellicht anders gelezen).

     We zouden het verhaal best eens omkeren. Kom eens met mijn ouders in Molenbeek wonen, of in de volkswijk waar ik woon. Kom eens mee naar het oudercontact, de lezing voor basismiltanten de workshop voor studenten, ... Ga eens mee taalcursus geven aan de ouders van vreemde afkomst die graag hun kinderen zouden helpen bij het maken van hun huistaak. Probeer eens mensen uit kansarmoede te empoweren door ze mondig te maken met camera en klavier. En zo kunnen we nog even doorgaan. Wellicht niet U wereld, wel de mijne.

     Probeer eens niet naar de zwakkere te schoppen maar naar diegene die boven jou staat en die voor het zeggen heeft. Je baas, de politieke elite als De Wever en co, etc etc ... of bent U daar te laf voor? Want wat is er heldhaftig aan naar beneden schoppen, schoppen naar werkloze, de migrant, de werkende mens, ... en ondertussen de economische en politieke elite buiten schot laten? En zelfs dat naar beneden schoppen durft U niet als mens maar enkel als a.

     Of doorprik ik nu even teveel stereotype vooroordelen in één keer?

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties