Bron: Wikipedia
Opinie, Economie, Milieu, Politiek, België -

Ontmanteling kerncentrales: Greenpeace pleit voor nieuw en onafhankelijk fonds

Een nieuw expertenrapport toont aan dat de kosten voor de ontmanteling van de centrales en het beheer van het kernafval te laag zijn ingeschat en nog fors zullen toenemen. Het risico dat de burger zal moeten opdraaien voor deze miljardenfactuur is groot. Om dit te vermijden roept Greenpeace op om het bestaande Synatom-fonds te vervangen.

donderdag 18 oktober 2018 13:40
Spread the love

Met het oog op de geplande sluiting van onze kerncentrales heeft Greenpeace een analyse besteld bij het studie- en consultancybureau Zero Emission Solutions (ZES) over Synatom, het fonds voor de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange en voor het langetermijnbeheer van het kernafval.[1]

De analyse toont aan dat het vandaag onmogelijk is om het finale bedrag te kennen dat nodig is voor de ontmanteling en het afvalbeheer en dat alles erop wijst dat het Synatom-fonds onvoldoende geld zal bevatten om alle kosten te dekken. Bovendien stippen de experts van ZES aan dat de kosten voor de ontmanteling en beheer van het nucleair afval de voorbije jaren alleen maar zijn toegenomen. Ze verwachten dan ook dat deze zullen blijven stijgen in de toekomst.[2]

“We moeten vermijden dat de uitbaters van de kerncentrales, die gedurende decennia grote winsten hebben opgestreken, deze kosten nu doorschuiven naar de burgers van de huidige en volgende generaties. Zeker nu is gebleken dat Engie-Electrabel af wil van de Belgische centrales”,[3] waarschuwt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace. “De kernenergieproducenten moeten deze rekening betalen en het is aan de ministers Marghem en Peeters om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.” 

Het rapport stelt enkele mogelijke scenario’s voor om het financiële plaatje van de ontmanteling en het langetermijnbeheer van het afval correct te organiseren. Op basis hiervan lijst Greenpeace drie noodzakelijke aanbevelingen voor de overheid op. Als eerste om een nieuw én onafhankelijk ‘Fonds voor Nucleaire Voorzieningen’ op te richten dat – in tegenstelling tot het Synatom-fonds – niet in handen is van Engie-Electrabel. Daarnaast om bestaande provisies voor de ontmanteling van het afvalbeheer correct te evalueren. En om Engie-Electrabel te verplichten om het geld voor de berging van de gebruikte kernbrandstof over te maken van zodra de splijtstof uit de reactor wordt gehaald, en niet pas over 80 jaar.

Noten:
[1] Lees het volledige rapport van Zero Emission Solutions via deze link.

[2] Recent heeft NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, de geschatte kosten voor het beheer op lange termijn van radioactief afval drastisch verhoogd, van 3,2 naar 8 à 10 miljard euro.

[3] De pers berichtte hier enkele weken geleden over, onder meer Le Monde.

take down
the paywall
steun ons nu!