Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Racisme op de woningmarkt, al vijf na twaalf voor een structurele aanpak

Uit een praktijktest van het Platform Praktijktesten Nu blijkt dat er op de Antwerpse woonmarkt een ernstige discriminatie is van huurders met een Maghrebijnse naam, zowel bij makelaars als bij privéverhuurders. Verontwaardiging volstaat niet. Hand in Hand tegen racisme vzw pleit voor een structurele aanpak van deze discriminatie om racistische redenen, zowel via praktijktesten als via dekoloniserende initiatieven.
maandag 24 september 2018

De praktijktest toont aan dat 3 op 10 makelaars en 1 op 2 private verhuurders enkel op basis van een vreemd klinkende naam mogelijke huurders discrimineren ten voordele van mensen met een Vlaams klinkende naam (zie https://www.facebook.com/praktijktestennu/).

Het gaat hier overduidelijk om hardnekkige racistische vooroordelen. Andere factoren zoals inkomen of kennis van het Nederlands speelden immers geen rol bij deze test.

Hand in Hand tegen racisme vzw vraagt daarom, samen met het Platform Praktijktesten Nu, systematische én juridisch bindende praktijktesten om deze vorm van discriminatie tegen te gaan. Zeker bij makelaars leidt dit tot een effectieve vermindering van dergelijke wetsovertredingen, zoals in Gent is gebleken. Hardnekkige overtreders moeten voor de rechtbank worden gedaagd. 

Daarnaast moet er aandacht zijn voor de oorzaken van dit zo sterk aanwezige racisme in Antwerpen en bij uitbreiding in Vlaanderen. Ongelijke machtsverhoudingen in de politiek, de media, de  economie, het onderwijs, de culturele wereld, ...  zorgen ervoor dat mensen met een migratieachtergrond structureel worden achtergesteld.
Hand in Hand vraagt daarom een evenredige vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in alle maatschappelijke instellingen. 

Dit machtsonevenwicht wordt bovendien "verantwoord" vanuit ideeën van westerse (culturele) superioriteit. Deze zijn ontstaan in de periode van het kolonialisme en imperialisme maar spelen nog steeds een belangrijke rol. Deze koloniale en neokoloniale denkbeelden zijn een rijke voedingsbodem voor vooroordelen die op zich een "reden" geven om mensen met een migratieachtergrond te discrimineren, zoals op de woonmarkt in Antwerpen blijkt. 

Hand in Hand vraagt daarom een uitgebreid actieplan om deze (neo)koloniale machtsverhoudingen én denkbeelden grondig aan te pakken. Dekoloniseren noemen we dat. Denk maar aan de verschillende bestuursorganen, ook van sociale woningdiensten die veel representatiever moeten worden samengesteld. Of het gebrek aan aandacht voor het koloniale verleden in onderwijs en straatbeeld. 

We ondersteunen daarom ten volle de eisen van het Platform Praktijktesten Nu om via praktijktesten de discriminatie aan te pakken op woning- en arbeidsmarkt.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.