Bron: Pixabay
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Politiek - ACV-Transcom

Europa kiest legalisering sociale dumping en loondiscriminatie voor 3 miljoen werknemers in transportsector

Een hoogdag voor de uitbuiting van werknemers: de Commissie vervoer van het Europees Parlement stemde gisteren in met de legalisering van loondiscriminatie en de vermindering van de rusttijd voor beroepschauffeurs. “Een bittere klap voor de vakbonden en de drie miljoen werknemers in deze sector”, is de reactie van de Europese Transportwerkers’ Federatie (ETF), ACV-Transcom en andere Europese vakbonden.

dinsdag 5 juni 2018 12:20
Spread the love

In de Commissie vervoer van het Europees Parlement werd maandagavond gestemd over een aantal voorstellen van het Europees mobiliteitspakket inzake de rij- en rusttijden van chauffeurs en hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Die stemming verliep over de ganse lijn slecht. De amendementen van de Commissie bevestigen de uitsluiting van chauffeurs uit de nieuwe EU-richtlijn inzake gedetacheerde werknemers en ontnemen chauffeurs het recht op een eerlijke vergoeding wanneer ze in het buitenland werken. De Commissie stemde ook voor een vermindering van de maandelijkse rusttijd. Daardoor zouden werkgevers hun chauffeurs drie weken op de weg kunnen houden met slechts 24 uur rusttijd. Dit verhoogt het risico op ongelukken door vermoeidheid en brengt daarmee de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers in gevaar.

De Europarlementairen hebben met deze besluiten gekozen voor de wensen van de bedrijfswereld en tegen de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de jobs van de drie miljoen beroepschauffeurs in Europa.  De besluiten van gisteren heffen ook een eerdere stemming in het Comité voor de werkgelegenheid op, dat wel de eisen van de werknemers en hun vakbonden steunde. De plenaire vergadering van het Europees Parlement moet nu nog over de definitieve tekst stemmen en de lidstaten in de Europese Raad hebben voorlopig nog geen gemeenschappelijk standpunt bereikt.

Roberto Parrillo, voorzitter van ETF Road Section en algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg bij ACV-Transcom, verguist het besluit om chauffeurs uit te sluiten van het principe van gelijk loon voor gelijk werk zoals bepaald in de nieuwe richtlijn voor gedetacheerde werknemers. “De Europese Unie heeft zichzelf onlangs gefeliciteerd met de garantie dat werknemers die in het buitenland werken dezelfde vergoeding zouden krijgen als werknemers van dat land voor hetzelfde werk. Waarom verdienen transportwerkers niet dezelfde gelijkheid? Door hen permanent uit te sluiten van de detacheringsregels kiest men ervoor om sociale dumping en loondiscriminatie in Europa te legaliseren. Een EU die beweert een ‘sociale pijler’ op te bouwen, kan dit niet opleggen aan Europese werknemers.”

Eduardo Chagas, secretaris-generaal van ETF, wees op de stap terug die werd gezet met de goedkeuring van het doorbrengen van de nacht in het voertuig. “Het is schokkend dat Europarlementariërs hebben gestemd voor iets wat ingaat tegen een recente uitspraak in van het Europees Hof van Justitie, tegen het nemen van rustpauzes in de vrachtwagen. Maar nu zullen chauffeurs nog meer weekends moeten doorbrengen op vrachtwagen- of  busparkings ver van huis, koken op de weg of in hun cabine. Je kan geen sociaal Europa opbouwen op een dergelijke uitbuiting en slechte leefomstandigheden. We zullen deze kortzichtige beslissing dan ook blijven aanvechten.”

take down
the paywall
steun ons nu!