Opinie - Jeroen Olyslaegers

Onze luchtkwaliteit is een milieuramp. Het roer moet NU om!

Een open brief van Jeroen Olyslaegers die net als vele anderen het gebrek aan daadkracht in het aanpakken van luchtvervuiling meer dan beu is. Als u schone lucht belangrijk vindt, deel dit dan. Zoveel mogelijk.

maandag 23 april 2018 12:27
Spread the love

 Beste mensen die graag ademen,

 U hebt allicht vernomen dat Ademloos, StRaten-Generaal en uw dienaar de Vlaamse overheid heeft gedagvaard omdat ze slechts tegen 2030 plant om iets aan de schandalige luchtkwaliteit te doen en zichzelf daarbij nog eens wat uitzonderingen toelaat, wat er op neerkomt dat we voor sommige plekken in dit land pas tegen 2050 verbetering mogen verwachten. De EU vraagt al sinds 2010 om ‘zo snel mogelijk’ met maatregelen af te komen. Dit uitstelgedrag van de Vlaamse overheid toont een grote minachting voor u allen die graag ademen en wij van Luchtzaak hebben er schoon genoeg van. Het is grotesk en het is misdadig, want het kost ons jaarlijks levens. Onze advocaat liet ons nu weten wanneer hij onze zaak mag bepleiten in Brussel. Ik ben gaan zitten toen ik het las. Eerst begon ik ongelovig te lachen en dan begon ik te vloeken. 20 juni 2019, binnen pakweg 420 dagen kunnen wij pleiten dat de Vlaamse overheid het niet nauw neemt met de woorden ‘zo snel mogelijk’ die de EU aan ons land heeft opgelegd.

Laat dat even bezinken. En stel samen met mij vast dat de infame ‘gerechterlijke achterstand’ nog steeds een probleem is en in dit geval de Vlaamse overheid de facto uit de wind zet. Zo snel mogelijk? Fok dat, daar gaan we eens over praten binnen 420 dagen. Mocht dit een grap zijn, zou ze bedacht lijken door een flauwe plezante die juist ontslagen was bij de redactie van een scheurkalender, maar het is zelfs geen grap. Genoeg gelachen of gehoest. Samengevat is dit ons land in de 21ste eeuw:

Compleet ongeschikt om één van de grootste uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen.

Onze luchtkwaliteit kan maar op één manier worden omschreven en dat is als een milieuramp. Het roer moet dringend om. U als burger weet dat dit moet gebeuren, of u nu kinderen heeft of niet. Maar de mensen die het beleid bepalen lijken dat bewustzijn van de burger niet te delen en blijven volharden in ziekelijk uitstelgedrag.
 
Samen met de mensen van Luchtzaak weiger ik bij de pakken te blijven zitten. Genoeg is genoeg en genoeg blijft genoeg. Uiteraard blijft de Vlaamse overheid gedagvaard. Maar we van Luchtzaak gaan verder in de aanval. We gespen ons harnas aan voor u allemaal. Dit gaan we doen 

TEN EERSTE stappen we naar de Europese Commissie en leggen we daar een KLACHT neer. Wij willen dat ze daar weten dat de Vlaamse overheid een slechte leerling is en dat ze niet zorgt voor haar burgers en dat de gerechterlijke achterstand in België nu levens kost vanwege de milieuramp van de luchtkwaliteit.

TEN TWEEDE willen we onze solidariteit met de ouders die wekelijks protesteren tegen de slechte luchtkwaliteit aan de schoolpoorten niet enkel met woorden maar ook met daden eren. Wij geven een GROOT FEEST IN ANTWERPEN op het einde van het schooljaar indien deze dappere ouders volharden in hun protest. We rekenen op de bereidwilligheid van veel muzikanten en artiesten om er een lap op te geven ter ere van deze ouders. Uw strijd is de onze. Geef niet op.

TEN DERDE roepen wij iedereen op om onze oorlogskas te spekken. We hebben nu minimaal 25.000 euro nodig om onze strijd verder te zetten voor ieder van u, ook de cynici, de onverschilligen of die zich machteloos achten. Fok dat. WIJ GAAN VECHTEN EN U KAN MEEDOEN. Wie wil storten, wat voor som ook, kan op http://www.luchtzaak.be/ terecht.

 
 

En weet ge wat?

 

WE GAAN DIT UITEINDELIJK WINNEN

VOOR IEDER VAN U

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!