Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Oproep

Mobiliteitspact voor Antwerpen gelanceerd

In oktober 2017 zijn er op korte tijd drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Onze stad blijkt niet veilig voor fietsers en voetgangers. De mobiliteit is de voorbije jaren hard veranderd, het aantal fietsers en conflicten in het verkeer namen sterk toe. Naast meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele verkeersomgeving, met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer.
donderdag 8 februari 2018

Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, prof. Dirk Lauwers, Plan A en de voetgangersbeweging nemen het initiatief om te zoeken naar een breed gedragen pact dat kan leiden tot een veilige en slimme stadsmobiliteit in Antwerpen. Dit pact wil de krijtlijnen uitzetten voor al wie daar verantwoordelijkheid in draagt: verkeersdeelnemers, maar ook het beleid. Want dit beleid bepaalt de condities waarbinnen wij allen kunnen deelnemen aan het verkeer en gebruik kunnen maken van straten en pleinen.

Het pact wordt in eerste instantie een (reeds sterk uitgewerkt) werkdocument waarover in de komende maanden druk gedebatteerd mag en zal worden en waar we uiteindelijk tot een duidelijk onderschreven document van alle verantwoordelijke gebruikers en inrichters van de openbare ruimte willen komen. 

We starten meteen ook een petitie op om burgers de kans te geven dit pact te steunen. Deze petitie zal binnenkort voorgelegd worden aan alle bestuurlijke partijen van de Stad Antwerpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.