Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

UGent​ ​meest​ ​ambitieuze​ ​desinvesteerder ​ter​ ​wereld

Wereldwijd​ ​zijn​ ​slechts​ ​100​ ​bedrijven​ ​verantwoordelijk​ ​voor​ ​71%​ ​van​ ​de​ ​uitstoot​ ​van broeikasgassen.​ ​Zij​ ​zijn​ ​het​ ​grote​ ​probleem.​ ​Maar​ ​onze​ ​4​ ​grote​ ​banken​ ​investeren​ ​jaarlijks een​ ​duizelingwekkende​ ​40​ ​miljard​ ​euro​ ​in​ ​die​ ​fossiele​ ​bedrijven.​ ​40​ ​miljard​ ​euro​ ​voor​ ​dé actoren​ ​die​ ​onze​ ​wereld​ ​naar​ ​de​ ​knoppen​ ​helpen.​ ​
maandag 4 december 2017

Wij​ ​weten​ ​allemaal​ ​dat​ ​-​ ​om​ ​de engagementen​ ​van​ ​het​ ​Akkoord​ ​van​ ​Parijs​ ​waar​ ​te​ ​maken​ ​-​ we​ ​85 procent​ ​van​ ​de​ ​huidig​ ​gekende reserves​ ​van​ ​fossiele​ ​brandstoffen​ ​niet​ ​mogen​ ​ontginnen. Wij​ ​jongeren​ ​branden​ ​van​ ​verontwaardiging,​ ​want​ ​het​ ​is​ ​onze​ ​wereld​ ​die​ ​zij​ ​nu​ ​om​ ​zeep helpen.​ ​Het​ ​is​ ​onze​ ​wereld​ ​die​ ​ze​ ​verzieken​ ​met​ ​hun​ ​winstbejag.​ ​Maar​ ​die​ ​withete​ ​woede smeden​ ​wij​ ​om​ ​in​ ​concrete​ ​actie,​ ​het​ ​is​ ​een​ ​onuitputtelijke​ ​bron​ ​van​ ​energie​ ​voor​ ​ons engagement.​ ​En​ ​dat​ ​loont,​ ​blijkt​ ​nog​ ​maar​ ​eens.

Wij​ ​kunnen​ ​als​ ​studenten,​ ​als​ ​burgers,​ ​een​ ​reële​ ​impact​ ​hebben​ ​op​ ​onze​ ​maatschappij.​ ​Wij kunnen​ ​de​ ​reële​ ​en​ ​noodzakelijke​ ​veranderingen​ ​brengen​ ​door​ ​op​ ​onze​ ​strepen​ ​te​ ​staan, door​ ​met​ ​onze​ ​vuisten​ ​op​ ​tafel​ ​te​ ​bonken​ ​en​ ​door​ ​het​ ​beleid​ ​mee​ ​vorm​ ​te​ ​geven.​ ​Als​ ​de overheid​ ​te​ ​laf​ ​is​ ​om​ ​het​ ​voortouw​ ​te​ ​nemen​ ​in​ ​de​ ​strijd​ ​tegen​ ​klimaatverandering​ ​dan is​ ​het​ ​aan onze​ ​publieke​ ​instanties​ ​om​ ​een​ ​voorbeeld​ ​te​ ​stellen.

Een​ ​groeiend aantal ​internationale​ ​beweging​ ​van​ ​burgers​ ​eist​ ​dat​ ​haar​ ​overheid​ ​en​ ​instituties desinvesteren,​ ​de​ ​geldkraan​ ​dicht​draaien​ ​voor​ ​fossiele​ ​brandstoffen,​ ​wapens​ ​en​ ​dergelijke meer.​ ​En​ ​dat​ ​werkt!​ ​Universiteiten,​ ​stadsbesturen​ ​en​ ​pensioenfondsen​ ​wereldwijd​ ​zwichten onder​ ​de​ ​druk​ ​en​ ​heroriënteren​ ​hun​ ​fondsen​ ​naar​ ​duurzamere​ ​projecten.

Maar​ ​hier​ ​aan​ ​de​ ​UGent​ ​hebben​ ​we​ ​vrijdag​ ​1​ ​december​ ​een​ ​nieuwe​ ​standaard​ ​gezet​ ​voor die​ ​internationale​ ​beweging. Een​ ​standaard​ ​waar​ ​we​ ​fier​ ​op​ ​mogen​ ​zijn,​ ​want​ ​het​ ​is​ ​de​ ​meest ambitieuze​ ​desinvestering​ ​wereldwijd.​ ​Vanaf​ ​vandaag​ ​geldt​ ​voor​ ​het​ ​fonds​ ​van​ ​230​ ​miljoen euro​ ​van​ ​de​ ​Universiteit​ ​Gent:​ ​de​ ​volledige​ ​uitsluiting​ ​van​ ​de​ ​ganse​ ​fossiele​ ​sector,​ ​van bedrijven​ ​gelieerd​ ​aan​ ​wapenproductie,​ ​bont,​ ​kansspelen,​ ​tabaksproductie​ ​en​ ​de pornografische​ ​industrie.​ ​

Het​ ​geld​ ​weggetrokken​ ​uit​ ​die​ ​sectoren​ ​investeren​ ​we​ ​dan​ ​actief​ ​in hernieuwbare​ ​energie​ ​en​ ​circulaire​ ​economie​ ​om​ ​zo​ ​de​ ​transitie​ ​naar​ ​een​ ​duurzame economie​ ​waar​ ​te​ ​maken.​ ​Daarbovenop​ ​zal​ ​de​ ​UGent​ ​als​ ​publieke​ ​instelling​ ​zelf​ ​weer​ ​een actieve​ ​rol​ ​opnemen​ ​in​ ​onze​ ​samenleving​ ​door​ ​lokale​ ​ecologische​ ​en​ ​sociale​ ​projecten​ ​te promoten.​ ​De​ ​bouw​ ​van​ ​een​ ​nieuwe​ ​coöperatieve​ ​windmolen​ ​op​ ​universiteitsterrein​ ​is​ ​hier een​ ​mooi​ ​voorbeeld​ ​van.

Studenten​ ​waren​ ​in​ ​deze​ ​zaak​ ​niet​ ​enkel​ ​de​ ​initiële​ ​agenda-setters​ ​en​ ​drukkingsgroep​ ​maar kregen​ ​dankzij​ ​het​ ​participatieve​ ​en​ ​transparante​ ​model​ ​van​ ​de​ ​UGent​ ​mede beslissingsrecht​ ​in​ ​de​ ​cruciale​ ​Commissie​ ​Duurzaam​ ​Beleggen​ ​die​ ​zich​ ​over​ ​deze​ ​zaak​ ​in de​ ​laatste​ ​6​ ​maand​ ​heeft​ ​ontfermd.​ ​Door​ ​studenten​ ​en​ ​activisten​ ​actief​ ​te​ ​betrekken​ ​bij​ ​de besluitvorming​ ​kan​ ​de​ ​UGent​ ​hiermee​ ​haar​ ​duurzame​ ​engagement​ ​waarmaken.​ ​Maar​ ​dat recht​ ​moesten​ ​wij​ ​verwerven.​ ​Durf​ ​actie​ ​te​ ​voeren,​ ​durf​ ​de​ ​strijd​ ​aan​ ​te​ ​gaan,​ ​want​ ​elke verandering​ ​in​ ​de​ ​maatschappij​ ​komt​ ​er​ ​slechts​ ​onder​ ​druk​ ​van​ ​georganiseerde​ ​burgers.​ ​We kunnen​ ​slechts​ ​vooruit​ ​gaan​ ​als​ ​we​ ​onze​ ​toekomst​ ​in​ ​handen​ ​durven​ ​nemen.​ ​Het​ ​licht​ ​in​ ​de badkamer​ ​uitdoen​ ​kan​ ​de​ ​wereld​ ​niet​ ​redden,​ ​maar​ ​collectieve​ ​actie​ ​kan​ ​dat​ ​wel!

Dit​ ​is​ d​an​ o​ok​ ​een​ ​oproep​ ​aan​ ​de​ ​KU​ ​Leuven,​ ​de​ ​ULg,​ ​de​ ​ULB,​ d​e​ ​UCL,​ ​de​ ​VUB,​ ​de​ ​MIVB, Stad​​ Gent​ ​en ​​alle ​​andere ​​instituties​ ​in ​B​elgië​​ die ​​met​ ​dit ​​vraagstuk​ ​worstelen;​​beslis ​​hier ​​niet over​ ​achter​ ​gesloten​ ​deuren,​ ​laat​ ​u​ ​niet​ ​betoveren​ ​door​ ​de​ ​leugens​ ​van​ ​de​ ​bankensector, wees​ ​niet​ ​bang​ ​van​ ​uw​ ​eigen​ ​burgers.​ ​Betrek​ ​activisten,​ ​die​ ​weten​ ​er​ ​meer​ ​over​ ​dan​ ​jullie denken!

Structurele​ ​verandering​ m​oet​ ​en​ ​kun​ ​je​ ​maken.​ ​Wij​ ​kunnen​ ​een​ ​reële​ ​impact​ ​hebben​ ​op onze​ ​maatschappij.​ ​De​ t​oekomst​ ​is​ v​an​ ​ons;​ ​laten​ ​we​ ​haar​ ​vorm​ ​geven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.