Kinderen aan het werk in een steengroeve in Ecuador (Maurizio Costanzo/CC/WikiMediaCommons)

Oorlogskinderen belanden systematisch in kinderarbeid

Kinderen uit landen die in oorlog zijn, lopen het grootste risico op kinderarbeid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Vooral Syrische kinderen zijn het slachtoffer van, maar de praktijk slaat nog steeds toe over heel de wereld.

donderdag 16 november 2017 16:26
Spread the love

De Internationale Arbeidsorganisatie ILO onderzoekt permanent de evolutie van kinderarbeid over heel de wereld en publiceert er jaarlijks een rapport over. De organisatie ziet een verontrustende evolutie, oorlogskinderen blijken systematisch in kinderarbeid te belanden, vooral gevluchte kinderen uit Syrië. Zij lopen 77 procent meer kans dan het wereldwijde gemiddelde om in een gedwongen werksituatie te belanden terwijl ze op school zouden moeten zitten. Ook komt het vaker voor dat ze verplicht worden werk te doen dat schadelijk is voor hun gezondheid. Het probleem is tevens zeer acuut in Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, de Filipijnen en in Oekraïne.

Wereldwijd zijn naar schatting dagelijks 152 miljoen kinderen aan het werk, een praktijk die de ILO wil uitroeien. “In bijna de helft van de gevallen gaat het om schadelijk werk”, zei ILO-directeur Guy Ryder bij de opening van de Vierde Global Conference on the Eradication of Child Labour van de ILO, die van 14 tot 16 november 2017 doorgaat in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het gaat bovendien bijna altijd om werk dat de gezondheid, veiligheid of morele ontwikkeling van kinderen in gevaar brengt.

Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN is het uitroeien van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025 en van dwangarbeid voor volwassenen tegen 2030. Volgens de laatste schattingen van de ILO zijn er wereldwijd dagelijks 25 miljoen mensen slachtoffer van dwangarbeid. De ILO stelt dat voor de uitroeiing van kinderarbeid essentieel dat iets gedaan wordt aan de diepliggende, systemische oorzaken. Alleen een focus op de symptomen is niet afdoende (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?).

“We moeten inzetten op internationale standaarden die gehandhaafd worden, op een beleid dat zich specifiek richt op sectoren waar kinderarbeid het meest voorkomt – het informele circuit en het platteland –, op sociale bescherming tegen armoede en onzekerheid en op kwaliteitsonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!