Protest tijdens de stoet der Togati, februari 2017 (bron: Pour la Palestine)
Open brief, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, België, Lokaal -

Aan nieuwe Leuvense rector: “Onderzoek in samenwerking met Israëlische politie is illegaal”

In een open brief aan Luc Sels, de nieuwe rector van de KU Leuven, vraagt cultuurfilosoof Lieven De Cauter de onmiddellijke stopzetting van het onderzoeksproject Law Train, in samenwerking met de Israëlische politie. "Niet omdat het immoreel is, maar omdat het gewoonweg illegaal is."

dinsdag 19 september 2017 12:08
Spread the love

Hooggeachte Heer Rector,

Gelukwensen voor uw eerste academiejaar als nieuwe rector van de roemruchte Leuvense universiteit. Wij moeten u echter al voor de opening waarschuwen: uw – en helaas ook onze – universiteit is betrokken in illegale activiteiten. Dat blijkt uit een rapport ondertekend door 25 andere vermaarde specialisten internationaal recht over Law Train, een onderzoeksproject in samenwerking met de Israëlische politie.

De schrijver van het op zich erg technische rapport, professor Waelbrouck (ULB), stelt in een commentaar: Het gebruik van marteling door Israëlische ondervragers is uitgebreid gedocumenteerd in de internationale en Israëlische pers en bevestigd door internationale onderzoekers en door Israëlische ondervragers zelf. In juni 2016 heeft het VN-Comité tegen foltering het Israëlisch gebruik van marteling en zijn illegale technieken door zijn politie en gevangenispersoneel aangeklaagd. De participatie van de Europese Unie in het Law Train-project en de toewijzing van middelen aan het ministerie van Openbare Veiligheid van Israël door dit project, schendt de eigen normen van de EU.” Het rapport spreekt niet alleen van marteling maar ook van oorlogsmisdaden (zoals het deporteren van gevangenen) en misdaden tegen de mensheid. 

Het verdict is vernietigend: Law Train is gewoonweg illegaal. De redenering achter het rapport is zonneklaar: het is verboden om samen te werken met instanties die martelen, het wordt bewezen geacht dat de Israëlische politie martelt, dus is het verboden om samen te werken met de Israëlische politie. Dat is een misdaad in termen van internationaal recht. De Israëlische politie moet volgens de conclusie van het rapport uitgesloten worden van Law Train. Maar het lijkt ons gemakkelijker, sneller en veiliger om de eigen samenwerking met Law Train zelf eenzijdig op te zeggen onder verwijzing naar dit rapport. Ook een andere ondertekenaar, professor Moerenhout, is formeel: “De EU zou onmiddellijk de deelname en het geven van subsidies aan het Israëlisch ministerie van openbare veiligheid via Law Train moeten stopzetten.”

Geachte Rector, wij hopen dat u, samen met uw vice-rector Onderzoeksbeleid, dit rapport niet alleen ernstig maar ook ter harte neemt en het Law Train project onverwijld stopzet. Wachten op de EU is in deze geen optie. De EU is geen paraplu. Daarom lijkt de stopzetting van Law Train ons een kwestie van gezond verstand, en zelfs een voorzorgsmaatregel: het is niet goed voor het imago van onze universiteit als blijkt dat wij betrokken zijn in illegale activiteiten: juridisch is het laakbaar en moreel verwerpelijk. Wachten tot na april 2018, het moment dat Law Train vanzelf stopt, lijkt ons geen goede optie, want dergelijke misdaden verjaren niet zo snel en ethisch- politieke misstappen zijn een blijvende smet (men denke aan de samenwerking van onze universiteit met de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika). 

Geachte Decaan van de Rechtsfaculteit, gezien een eerdere collectieve open brief in Veto met de vraag het Law Train-onderzoeksproject stop te zetten, onbeantwoord bleef, richten wij ons ook tot u. Wij hopen dat met name de rechtsfaculteit dit rapport ernstig neemt. Als het niet lukt om dit rapport te weerleggen, nodigen wij u uit om daaruit de enige mogelijke conclusie te trekken: de stekker uit Law Train trekken. Het heeft geen pas dat een rechtsfaculteit het internationaal recht wetens en willens aan zijn laars lapt.

Ten slotte richten wij ons ook tot u, professor Vervaeke, aangezien u direct betrokken bent in Law Train. U bent afgeschermd door de vorige rector in naam van de academische vrijheid. Wij dachten dat academische vrijheid er juist in bestond het debat te mogen en te durven aangaan!

Ik vraag u allen, mede in naam van de bijna 100 Leuvense academici die intussen de brief aan rector Torfs uit september 2016 ondertekenden, en de vele anderen die de ‘burgerpetitie’ ondertekenden  – het zijn er intussen 2.300 – om dit onderzoek stop te zetten, nu is bewezen dat het niet alleen onethisch is, maar ook illegaal. Wij smeken u allen om nu eindelijk kordaat een einde te stellen aan deze smet op het blazoen van onze universiteit.

Op de opening van het academiejaar, op 25 september, tijdens de legendarische ‘stoet van de togati’, zal ik mijn schaamte over deze schandelijke samenwerking uiten. En ik hoop velen met mij. Hoogachtend.

Prof. dr. Lieven De Cauter, Cultuurfilosoof, KU Leuven,

Stichtend lid van de Werkgroep Leuvense Academici tegen Law Train

‘Postscriptum: Beste Lezer, de mainstream media willen deze open brief aan de rector over een illegale samenwerking met de Israëlische politie niet. Dus delen die handel! U kan mee het verschil maken. Of met een oude, maar nog altijd beestige slagzin: ‘Don’t blame the media, be the media!’

U bent natuurlijk ook in levenden lijve welkom. Afspraak 25 september om 9 uur in de Naamsestraat ter hoogte van de Muntstraat, al dan niet in Toga. U kan zich ook aansluiten bij de actie van LAP (Leuvense Actiegroep Palestina), die een erehaag zal vormen van de togati en een taart zal overhandigen aan de rector, in een hoopvol en positief gebaar.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!