Over enkele maanden zal België (opnieuw) onschuldige kinderen opsluiten

Over enkele maanden zullen er kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum in België. De federale regering is van plan om naast Brussels Airport een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met kinderen. De bouw zou nog voor het einde van 2017 afgerond moeten zijn.

woensdag 14 juni 2017 13:43
Spread the love

Het plan om een nieuw gesloten centrum te bouwen voor gezinnen met kinderen werd reeds aangekondigd in het regeerakkoord van 2014. In zijn beleidsverklaring van november 2016 kondigde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan dat dit gesloten centrum er in de loop van het jaar 2017 effectief zal komen.

In het gesloten centrum zullen kinderen, samen met hun ouders, in detentie gehouden worden. Dat betekent dat hun bewegingsvrijheid om administratieve (en niet om strafrechtelijke) redenen belemmerd wordt door de overheid.

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit op kinderen een bijzonder schadelijk effect heeft.(1) Depressies, angststoornissen en symptomen van posttraumatische stress komen veelvuldig voor bij kinderen die worden vastgehouden. Daarnaast heeft detentie ook een grote impact op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Het spreekt voor zich dat in een stresserende omgeving het leren moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Hierdoor lopen kinderen snel een leerachterstand op.

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelde al verschillende keren dat de plaatsing van kinderen in gesloten centra gelijkstaat aan een onmenselijke en vernederende behandeling.

Opvallend, het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeelde Frankrijk voor de detentie van kinderen omdat ze in een gesloten centrum verbleven dat in de onmiddellijke nabijheid lag van een luchthaven. Volgens het Hof had de blootstelling aan hevige geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen onmiskenbaar een negatieve impact op kleine kinderen. Het is een oordeel dat de federale regering alvast naast zich neerlegt, want het nieuwe gesloten centrum ligt in de onmiddellijke nabijheid van Brussels Airport.

Bewustmaking

Om het publiek er op attent te maken dat België opnieuw kinderen wil plaatsen in gesloten centra is Het Platform Kinderen op de Vlucht begonnen met de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt.’ Volgens Tine Vermeiren, coördinatrice van het Platform, “is het probleem dat het publiek niet op de hoogte is van de plannen om een nieuwe gesloten centrum te bouwen speciaal voor gezinnen met kinderen. Via onze campagne willen wij de bevolking mobiliseren om de regering ervan te overtuigen de bouw van het nieuwe gesloten centrum te staken”.
 
Het Platform Kinderen op de vlucht en haar partners zijn niet alleen in hun standpunt tegen detentie van kinderen in België: meer dan 70 organisaties hebben het standpunt tegen detentie al getekend. Zo spraken onder andere onderwijskoepels, jeugd- en armoedeorganisaties, alsook kinder- en mensenrechtenverdedigers al hun steun uit.
 
“Er zijn alternatieven voor detentie”, legt Tine Vermeiren uit. België was ooit een voortrekker op het gebied van alternatieven voor detentie, onder andere toen het project van de terugkeerhuizen werd ontwikkeld. “Nu doet België een stap terug door onschuldige kinderen opnieuw te willen opsluiten.”
 
Het Platform Kinderen op de vlucht dringt er op aan dat de regering haar plannen om een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met minderjarige kinderen, onmiddellijk staakt. Want: “Een kind sluit je niet op. Punt.”

Meer info over de campagne vind je op http://www.eenkindsluitjenietop.be/

(1) UNICEF, Administrative detention of children: a global report, 2011

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!