Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

Waarom miljarden investeren in een oorlogsmachine als de NAVO?

President Trump besloot onlangs zijn defensiebudget te verhogen met 54 miljard dollar. Tijdens zijn ontmoeting met bondskanselier Merkel in maart tweette hij dat hij een factuur mee op zak had voor Merkel van 354 miljard, met de boodschap dat ze haar 'achterstallige betalingen aan de NAVO' van de voorbije jaren nog moest betalen. In mei vindt een NAVO-top plaats in ons land. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
vrijdag 14 april 2017

Eerder dit jaar ontstond er wat paniek in de NAVO-rangen toen Trump de NAVO als 'obsolete' oftewel verouderd bestempelde. Wat als Trump zou afzien van de NAVO? Minister van Defensie Mattis stelde de gemoederen onmiddellijk gerust “Als de NAVO niet bestond, zouden we hem zelf oprichten, maar iedereen moet wel zijn 'eerlijk deel' betalen; en ja, Rusland blijft onze vijand nummer 1”. Ook al hebben we over dat laatste sterk onze twijfels. De komende weken en maanden zullen uitwijzen hoe de relaties tussen de VS en Rusland zullen evolueren. Ondertussen stelde President Trump himself de gemoederen ook gerust. De NAVO is dan toch niet overbodig, liet hij weten in een persconferentie op 13 april, en hij kijkt ernaar uit naar België af te zakken.

Wat staat er op de agenda van de NAVO-top in mei? Wat wil dat zeggen voor ons land?

Op 25 mei komt Trump naar ons land in kader van de NAVO-top. De officiële agenda van de vergadering werd nog niet gecommuniceerd, maar deze zal aansluiten bij de vorige toppen. Enerzijds is er het agendapunt van de 2%. Alle lidstaten van de NAVO, dus ook België, worden gevraagd 2% van hun Bruto Binnenlands Product te besteden aan defensie. Van die 2% moet 20% gaan naar investeringen in militair materiaal (lees de militaire industrie). Uiteraard staat de strijd tegen het terrorisme ook op de agenda. Want ja, daar gaat die 2% naartoe. En naar de 'dreiging' van Rusland. Rusland is sinds de oprichting van de NAVO nooit van de agenda verdwenen. In Warschau vorig jaar bevestigden de NAVO-lidstaten hun engagement om de afschrikking tegenover Rusland te CCversterken.

Meer dan 7.000 troepen uit de verschillende NAVO-landen staan gestationeerd in de Baltische Staten, Polen, Roemenië en Bulgarije en omcirkelen de grens van Rusland (1). In Moskou wordt de houding van de NAVO als een provocatie geïnterpreteerd. Poetin klaagt deze militaire waanzin aan en zegt dat hij weigert zich te laten meeslepen in een dure en uitzichtloze wapenwedloop. Voor de NAVO is de annexatie van de Krim onaanvaardbaar, net als de militaire deelname van Rusland in Syrië. De lidstaten van de NAVO zeggen dat ze open staan voor dialoog, maar dat ze zich "sterk willen tonen" aan het dreigende Rusland. We bevinden ons met andere worden terug volop in een Koude Oorlogsklimaat.

Welke houding Trump in dit spierballengevecht zal aannemen is helemaal niet duidelijk. Het lijkt vooral dat hij goede banden wil onderhouden met Rusland en zijn spierballen wil tonen aan China, die de VS weldra dreigt in te halen als eerste economie van de wereld. Dat alle lidstaten hun financiële bijdrage zullen moeten opkrikken, staat daarentegen wel buiten kijf. Enkel de VS, Polen, Estland, UK en Griekenland halen de norm van 2%. België besteedt momenteel 0,90% van haar BBP aan defensie (2). Met de investering van 9,2 miljard voor nieuwe gevechtsvliegtuigen en ander militair materiaal hoopt ze haar budget tegen 2030 zo goed als te verdubbelen.

Waarom is een wapenwedloop gevaarlijk?

De NAVO was al een oorlogsmachine met een stevig palmares van dood, vernieling en chaos op haar kerfstok. Kijk naar de interventies in Afghanistan, Joegoslavië, Libië, …

Met een Trump aan het roer die onberekenbaar is, en een confrontatiepolitiek voert, vooral dan met China, hebben we reden om te vrezen. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat hij zich allesbehalve iets aantrekt van het internationaal recht of de Verenigde Naties. Dit is gevaarlijk, en hij kan ervoor zorgen dat de risico's op oorlog ernstig toenemen. Zal hij zijn 'trouwe' NAVO – bondgenoten mee ten onder sleuren? Door ons allen mee te sleuren in die wapenwedloop zetten we de veiligheid van de bevolking van de hele planeet op het spel.

Modernisering van het kernwapenarsenaal. Terwijl het merendeel van de landen in de wereld zich willen engageren voor een kernwapenvrije wereld, wil Trump zijn kernwapenarsenaal moderniseren en zelfs terug doen toenemen. Daarmee zet hij het beleid van Obama voort die in 2016 een 1 triljoen dollar-plan opstelde om het arsenaal te moderniseren. Met als nieuw model in de maak : de mini kernbom B61 model 12. Kleiner, en dus 'gebruiksvriendelijker', klonk het bij Legergeneraal James Cartwright (3).

Er was een verdrag met Rusland (het START-verdrag) dat stelt dat beide landen evenveel kernwapens hebben en dat ze dat aantal gedurende 10 jaar gelijk zouden houden. Trump vindt dat verdrag “eenzijdig”. De VS is het enige land dat ooit een kernbom gebruikt heeft op een ander land. Heeft ze daaruit geen lessen geleerd? Voor de NAVO zijn “kernwapens onontbeerlijk voor het behoud van de vrede”. Kan iemand uitleggen hoe deze allesvernietigende wapens iets kunnen bijdragen aan vrede? De NAVO hanteert het ‘first strike’ principe : dat ze als eerste mogen toeslaan tegen een kernmacht of iedereen die ze verdenken over massavernietigingswapens te beschikken. Als dit toeslaan gebeurt op dezelfde manier zoals het gebeurd is in Irak, namelijk op basis van vermoedens, dan mogen we ons hart vasthouden bij degene die aan het bedieningspaneel zit.

De landen aangesloten bij de NAVO zijn goed voor een gezamenlijk militair budget van 919 miljard dollar. Dit budget komt overeen met 55% van de werelduitgaven voor defensie. Van dat budget neemt de VS 70% voor haar rekening, of liever 596 miljard dollar. Rusland spendeerde in dat jaar 66 miljard dollar aan defensie. Rusland heeft dus inderdaad een grote militaire slagkracht, maar deze vervaagt in het niets bij het gecombineerde arsenaal van de NAVO (cijfers SIPRI 2015) (4). Daarmee belandden ze wereldwijd op de 4e plaats van grootste spendeerders op vlak van defensie. Het NAVO – defensiebudget bedraagt dus 14x dat van Rusland. Reken daarbij de 52 miljard dollar verhoging die aangekondigd werd door Donald Trump en de druk op Europese landen om dat voorbeeld te volgen, en de vraag stelt zich: wie bedreigt wie eigenlijk?
Militaire uitgaven en SDG's (SIPRI)
20% van de 2% die we als NAVO-lidstaat moeten investeren in defensie, moeten gaan naar investeringen in materiaal. Interessant. Big business. Als we de lijst bekijken van de grootste bedrijven van de wapenindustrie staat Europa met 3 bedrijven in de top 10: BAE Systems (UK), Airbus (Frankrijk) en Finmeccania (Italië). De andere 7 zijn Amerikaanse bedrijven waaronder Lockheed Martin en Boeiing. In 2015 werd 1.676 miljard dollar gespendeerd aan militaire uitgaven.

Met slechts 13% van dat bedrag kunnen we de Milleniumdoelstellingen behalen om armoede en honger te bestrijden. Maar neen, er wordt gekozen te investeren in een bloeiende business, die natuurlijk alleen maar kan bestaan indien er vijanden bestaan, of worden gemaakt, en dus een bijhorende wapenwedloop volgt. (5)

De NAVO : wat is dat eigenlijk?

De NAVO werd opgericht in 1949 door 12 landen als een collectief defensiemechanisme om West-Europa te beschermen tegen een mogelijke invasie van de Sovjet-Unie en Europa weg te houden van het communisme. De VS hadden veel geïnvesteerd in het Marshallplan, (en er ook veel terug uitgehaald) het herstelplan om de Europese economie er terug bovenop te helpen na de Tweede Wereldoorlog, maar wilden daar wat voor in return. Door de oprichting van de NAVO kon de VS rekenen op een militaire arm om deze Europese markt te beschermen.

Wat staat er in het NAVO charter? Het is opgericht als defensie instrument, dus het principe van territoriale bescherming staat centraal. Artikel 5 luidt dat de aanval tegen één NAVO-lidstaat wordt beschouwd als een aanval tegen allen. Indien een land wordt aangevallen, kunnen de NAVO-lidstaten gevraagd worden om het aangevallen land militair bij te staan in haar zelfverdediging, in overeenkomst met het VN Handvest. Dat artikel werd sinds het ontstaan van de NAVO slechts 1 keer in het leven geroepen namelijk na 9/11 in Afghanistan.

Daarnaast is er ook een economisch aspect vastgelegd in het NAVO charter. Artikel 2 vraagt dat NAVO-lidstaten “tegenstellingen in hun internationale economische politiek zullen trachten op te heffen en individuele of collectieve onderlinge economische samenwerking aan te moedigen”. De VS had alle baat bij een ééngemaakte Europese markt, geënt op het kapitalisme, als tegengewicht voor het socialistische Sovjet-blok. Via het NAVO-verdrag verzekerde Washington zich van de politieke, economische en militaire controle over een grote markt. Eerste NAVO secretaris-generaal Lord Ismay vatte de missie van de NAVO goed samen “To keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down”.

In 1955 trad West-Duitsland toe tot de NAVO. Daarop reageerde de Sovjet-Unie met de oprichting van haar eigen collectieve defensiemacht: het Warschaupact. De Sovjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Roemenië, de DDR, Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije maakten hier deel van uit. Na de val van de Sovjet-Unie werd het Warschaupact in 1991 ontbonden. Op dat moment werd aan Gorbatsjov beloofd dat de NAVO "geen centimeter" naar het Oosten zou uitbreiden. Sindsdien werden meerdere landen van het voormalig Warschaupact ingelijfd in de NAVO, hetgeen door Rusland als een provocatie wordt beschouwd. De NAVO heeft op dat moment haar reden van bestaan verloren. Dus moesten ze iets anders bedenken. Ondertussen telt de NAVO 28-lidstaten.

VS militaire aanwezigheid verzekeren op het Europese continent

Vóór de val van de Sovjet-Unie werd de NAVO vooral gebruikt als 'controlerende' macht. De VS kon haar militaire aanwezigheid verzekeren op het Europese continent in de vorm van militaire basissen en overeenkomsten met lokale overheden. Het is daardoor ook dat er kernwapens liggen in Kleine Brogel in België. In de jaren '50 waren meer dan 450.000 troepen van de VS actief in verschillende landen op het Europees continent. Na de Koude Oorlog is dat gehalveerd. Er zouden momenteel nog 800 VS militaire basissen in de wereld zijn. Dat is meer dan eender welke land, natie of wie dan ooit in de geschiedenis (6).

Daarnaast werd er in die jaren ook ingezet op de strijd tegen de 'interne vijand'. Op verschillende plaatsen in West-Europa werden 'stay-behind' netwerken opgezet, in samenwerking met de CIA. Deze netwerken moesten kunnen worden geactiveerd na een Sovjet-invasie, of ageerden tegen communistische partijen. Vaak hadden deze netwerken contact met rechtse politieke groeperingen, en in sommige landen voerden ze terroristische aanslagen uit. De NAVO liet de Verenigde Staten dus toe zich te mengen in binnenlandse Europese aangelegenheden, met steun van haar bondgenoten.

Na de Koude Oorlog: van defensie naar een interventiemacht

De NAVO had inderdaad ontbonden moeten worden na de ontmanteling van het Warschaupact, maar dat stond dus duidelijk niet op ieders agenda. De Atlantische coalitie heeft nieuwe concurrenten gekregen: Rusland, en vooral China. Het Midden-Oosten en Centraal-Azië blijven van een groot geostrategisch en economisch belang. De bedreigingen van 'terrorisme' en niet meer het 'communisme' zijn grensoverschrijdend en overal. Het gevaar bevindt zich veraf, op het grondgebied van derde landen. Dit vraagt om preventieve en diepgaande interventies, volgens de NAVO. De NAVO slaagde er dus in zichzelf een nieuwe bestaansreden op te leggen.

In 2001 sleuren de Verenigde Staten de NAVO mee in een grootschalig offensief in Afghanistan, een 'noodzakelijke interventie' om de 'terroristische groeperingen' te verslaan. Volgens een studie van Physicians for Social Responsibility (PRS) zouden er minstens 220.000 Afghanen omgekomen zijn als direct of indirect gevolg van deze VS- geleide interventie (7).  Het land werd onder bezetting geplaatst, en alle mogelijkheden vernield voor een eigen wederopbouw.

Libië werd ook onderworpen aan een NAVO-inval, met aan het hoofd ervan Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit keer zogezegd om het bloedbad te vermijden van Kadhafi-tegenstanders door het Libische leger. Rapporten wijzen uit dat de interventies gebaseerd waren op leugens, en dat Frankrijk binnenviel omwille van economische redenen. Khadafi wilde een eigen munt invoeren, anders dan de Franse frank, en streefde naar een meer onafhankelijke koers voor Franstalig Afrika, weg van Frankrijk (8). Deze bombardementen hebben gezorgd voor de dood van vele Libiërs en de vernieling van verschillende dorpen en steden. Het land is in verschrikkelijke chaos beland.

Hebben we de NAVO nodig voor onze veiligheid?

beeld Vrede vzwEnkele jaren geleden bracht ik vijf maanden door in een sloppenwijk in de Filipijnen. Als ik rondom me keek naar de oorzaken van onveiligheid dan vond ik die terug in armoede, in het gebrek aan een onderdak, het gebrek aan een inkomen om in een basismaaltijd te kunnen voorzien voor het gezin. Een derdewereldland. Ik huiver als ik de cijfers vandaag de dag lees over België (9). In België flirt 15,5% van de bevolking met het armoederisico, een cijfer dat sinds 2010 met 0,9% gestegen is. 20% van de meest vermogende gezinnen bezitten 61,2% van het totale vermogen in België.

De NAVO is een militaire organisatie, die ieder probleem met een militair antwoord wil oplossen. Oorlog met oorlog. Wapens met wapens. Chaos met chaos. Zelfs voor klimaatverandering, energie tekort gaat ze op zoek naar een militair antwoord. Hoe kan je nu een probleem op te lossen zonder naar de oorzaak te kijken? Oorzaken die de NAVO met haar oorlogsgeroffel versterkt en zelfs mee veroorzaakt. De NAVO is een bedreiging voor de wereldvrede, geen behoeder. De interventies van de laatste 20 jaar in het Midden-Oosten zijn mee de oorzaak van het opkomen van organisaties als IS.

Direct na de oorlog, in 1945, werden de Verenigde Naties opgericht. Oorspronkelijk door 51 landen. Ondertussen maken 193 landen deel uit van de VN. Uit hun charter een quote “Wij, volkeren van de Verenigde Naties, vastbesloten om de komende generaties van de gesel van de oorlog te bewaren die tweemaal gedurende een mensenleven de mensheid onnoemelijk leed heeft toegebracht, om opnieuw ons geloof in de fundamentele rechten van de mens, in de eer en waarde van de menselijke persoon, in de gelijkheid van rechten tussen man en vrouw, en op die manier die van de naties, groot en klein (…), hebben besloten onze krachten te bundelen om deze doelen te realiseren.”

Veiligheid in de wereld is investeren in mensen, in gezondheidszorg, in onderwijs. Vrede is maar haalbaar als armoede en onrecht worden aangepakt.

Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland zijn geen lid van de NAVO. Waarom kan ons land geen stapsgewijze terugtrekking overwegen uit dit oorlogsgezelschap? Hiermee willen we niet zeggen dat deze landen geen bloed aan de vingers hebben. Ze deden evenzeer mee aan de interventies in Libië en Afghanistan. We willen ermee wel zeggen dat het kán! Ieder land is vrij om zich terug te trekken.

Kom met ons mee de straat op op 24 mei en laat je stem horen voor een vreedzame samenleving! Samen met de vredesbeweging organiseren we ook een hele reeks activiteiten. Je vind er meer over hier.

Yes to Peace! No to Nato!

(1) België draagt onder andere bij met 200 soldaten in het bataljon van Litouwen.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-nato-border-forces-map-where-are-they-positioned-a7562391.html

(2) Overzicht van de NAVO bijdragen per land :http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_170313-pr2017-045.pdf

(3) "A world war has begun", John Pilger. 

(4) Cijfers SIPRI 2015 : https://www.slideshare.net/magcrap/sipri-defence-spending-2015 – SIPRI (2015)

(5) https://www.sipri.org/media/press-release/2016/global-arms-industry-usa-remains-dominant

(7) "Unworthy victims: Western wars have killed four million Muslims since 1990" op Middle East Eye

(6) https://www.thenation.com/article/the-united-states-probably-has-more-foreign-military-bases-than-any-other-people-nation-or-empire-in-history/

(8) "U.K. Parliament report details how NATO’s 2011 war in Libya was based on lies"

(9) http://www.abvv.be/-/sociaal-economsiche-barometer

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door Alexandra op zondag 16 april 2017

  Yes to Peace! No to NATO! Volledig akkoord. Ik sta achter de meeste punten in dit artikel, maar het kan volgens mij gewoon wat rechtstreekser en duidelijker:

  1. De NATO, en bij uitbreiding de VS, vecht niet tegen terrorisme maar creëert, financiert en traint terroristen om haar politiek van imperialistische overheersing te realiseren, zoals in het artikel wel wordt aangehaald ivm de stay behind networks, maar niet ivm de huidige interventies in Libië, Syrië, Kosovo, Irak, de steun aan terroristen in Tsjetsjenië en Georgië, de moedjahedien in Afghanistan... Zinnetjes als "Uiteraard staat de strijd tegen het terrorisme ook op de agenda." en "De bedreigingen van 'terrorisme' en niet meer het 'communisme' zijn grensoverschrijdend en overal." zijn m.i. misleidend.

 • door Alexandra op zondag 16 april 2017

  (Vervolg 1)

  2. Rusland vormt geen agressie, maar wordt zeer agressief aangepakt omdat het openlijk de macht van de VS in vraag stelt. De afspraken die landverrader Gorbatsjev met het Westen had gemaakt over het niet uitbreiden van de NATO zijn naar de prullenmand verwezen, zoals terecht in het artikel wordt gesteld. Het is al lang bewezen dat al die kleurenrevoluties en bloemenrevoluties à la de "oranjerevolutie" in Oekraïne, de tulpenrevolutie in "Kirgizië", de "rozenrevolutie" in Georgië, etc... door het Westen gesponsorde neprevoluties waren om Westers gezinde regimes aan de macht te brengen in de landen die aan Rusland grenzen. Ook heel het circus op het Maidanplein in Kiev meer recent was duidelijk Westers gesponsord, herinner u Nuland van de VS, maar zelfs mensen als Verhofstadt, Van Quickenborne, Bartje Somers deden mee aan "de revolutie" voor het installeren van een bende Bandera-fascisten. Dus een zin als "en ja, Rusland blijft onze vijand nummer 1. Ook al hebben we over dat laatste sterk onze twijfels." is in dit oogpunt nogal zwak uitgedrukt, evenals de zin "Voor de NAVO is de annexatie van de Krim onaanvaardbaar, ..." Ik bedoel maar, er wordt in het artikel nogal ver meegegaan in de bewoordingen van de huidige propaganda, wat de lezer tot de vraag zou kunnen brengen: "Ja maar, moeten we dan niks doen als Rusland zomaar een land binnenvalt?" Rusland valt geen landen binnen, dus hebben we de NATO niet nodig.

 • door Alexandra op zondag 16 april 2017

  (vervolg 2)

  3. De redenering omtrent de onveiligheid in de Filipijnen is m.i. een kromgetrokken redenering. Verschillende categorieën en zelfs oorzaak en gevolg worden vermengd. Het geweld afkomstig van armoede is in geen enkel opzicht te vergelijken met de gewelddadige geschiedenis van het Westen. Schermutselingen à la drugsdelicten en diefstallen, eventueel moorden zijn niets in het licht van de Westerse geschiedenis die gekenmerkt wordt door de slavernij, het kolonialisme en neo-kolonialisme, de twee wereldoorlogen en de vele militaire interventies van het Westen zowat overal na WOII. De koloniale en neo-koloniale overheersing van het Westen zowel militair, economisch als politiek over een groot deel van de wereld is de oorzaak van de miserie, armoede en bijhorende onveiligheid in al die landen. Kortom, de onveiligheid komt van organisaties als de NATO, maar ook van de EU, en tal van andere organisaties. In de Filipijnen worden al jaren de meest rechtste dictators door het Westen gesteund. In Irak, Syrië, Libië, etc... was er geen chaos, terrorisme en alomtegenwoordige vernietiging voor het Westen er binnen viel. Dus de volgende zinsnede "De NAVO is een militaire organisatie, die ieder probleem met een militair antwoord wil oplossen. Oorlog met oorlog. Wapens met wapens. Chaos met chaos." is volgens mij volledig fout. De NATO creëert problemen waar er geen zijn, ze maakt oorlog waar er geen is, stuurt wapens naar landen om regimes om ver te werpen en creëert chaos om de imperialistische overheersing van het Westen over de wereld te verzekeren.

  By the way, vat deze puntjes niet op als afbrekende kritiek, maar als een verduidelijking.

  Goed initiatief dit artikel! Daarom nogmaals YES TO PEACE! NO TO NATO!

 • door dr alami op dinsdag 18 april 2017

  Waarom miljarden investeren in een oorlogsmachine als de NAVO? Simpelweg om manifest ABC-staten te blijven zodat vrede nooit plaats moet vinden. Doelstellingen: GELD-GEZAG-GEWELD. Dit alles in het kader van rampenkapitalisme ten koste van alles & allemaal. Massavernietigingsmiddelen : Atomaire-Biologische-Chemische wapens ''ABC-wapen''+ onnodige oorlogen in alle vormen&maten + absolute macht van multinationals='misdaadondernemers'( bijna alles overal in privé-bezit van privébanken, multinationals, vrijmetselaren, lobbyisten,... Er is dus geen sprake meer van vrede, kennis, kunst, kunde of enige andere menselijke ontwikkeling. Nergens. Deze huidige rampzalige elites boven&tussen ons zorgen louter altijd&overal voor oorlogen, dakloosheid, werkgelegenheid, ziekten, drugs en alles wat de wereld kan vernietigen. ONGEKEND GROOTSCHALIGE MISDAAAAAAAAAAAAAD !!!

 • door Lodewijk op dinsdag 18 april 2017

  Zeer interessante en onderbouwde opinie.

  Ik vind het heel vreemd dat ze 2% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) willen spenderen aan militaire uitgaven. Als maatstaf om de economie van het ene land te vergelijken met het andere is het BBP handig. Maar toch niet als maatstaf voor hun militaire uitgaven? Als ze daar al geld in willen steken, dat ze dan doen uitgedrukt in percentage van de begroting van hun land.

  Ik denk dat elk NAVO-land dan probleemloos die 2%-norm haalt. Maar vooral dat bepaalde landen en 1 land op kop véél hoger dan 2% van hun (federale) begroting uitgeven.

  De verhoging van het jaarlijks militair budget van de V.S. door president Trump met 54 miljard dollar komt overeen met iets meer dan 80% van het jaarlijks militair budget van Rusland. Dat zegt al heel veel.

  Toch heeft president Trump wel deels gelijk: het probleem is dat de V.S. veel te veel uitgeeft aan de NAVO/defensie.

  Zijn conclusie op zijn uitspraak is dat het probleem is dat de rest van de NAVO-landen te weinig uitgeeft.

  Ik maak een andere conclusie :-)

 • door Roland Horvath op dinsdag 18 april 2017

  Een belangrijk onderwerp. Het artikel is goed maar niet goed genoeg. Typisch voor het huidige links, een beetje meegaan met rechts, met het neoliberalisme en daardoor een onmachtig en niet overtuigend standpunt en discours naar voor brengen. Links durft of kan niet denken tot het einde of tot het begin. Dat geldt ook voor de Linkse media inbegrepen DeWereldMorgen. De uitzondering is Jean-Luc Mélenchon, wellicht de volgende Franse president, die de NAVO en de EU durft in vraag te stellen, en die opkomt voor het lokale. Links heeft geen duidelijk standpunt over: Kolonisatie, de 2 wereldoorlogen, fascisme, nazisme, het westers imperialisme, neoliberalisme. Links vindt de schadelijke EU bezuinigingen nodig bvb de PvdA in NL.

  In dit artikel dezelfde fout, namelijk: De NAVO was goed want ze was defensief maar nu niet meer, ze is nu offensief. De NAVO was echter van in het begin in 1949 bedrog, nep: De Sovjet Unie heeft nooit de bedoeling gehad West Europa te bezetten. De VS hadden en hebben die bedoeling wel. De NAVO is er om Europa te domineren. Sedert de Oktoberrevolutie van 1917 is het zelfstandige -communistische- Rusland de vijand van het VS grootkapitaal dat al sedert het begin van de 19e eeuw de hele wereld wil overheersen: Het Manifest Destiny van de VS: Hun voorbestemming.

 • door Roland Horvath op dinsdag 18 april 2017

  Vervolg. Rusland bezet de Krim want hun Zwarte Zeevloot is daar gelegerd: Dat is redelijk. De NAVO aanvaardt dat niet want ze is onredelijk en offensief. Ze is nu uitsluitend een hulp in de VS aanvalsoorlogen bvb Irak, Syrië, Libië. België heeft daar niets te zoeken, het moet de NAVO verlaten. In elk geval niet deelnemen aan oorlogen in Azië of Afrika zoals Spanje sedert 2005, de aanslag in Madrid, ook niet doet. Het terrorisme, dat de wereld bedreigt, gaat niet uit van moslim landen maar van de VS. Het terrorisme van onder andere moslims is een reactie daar op.

  Akkoord met Alexandra: De VS en de NAVO creëren, trainen en bewapenen terreurgroepen zoals Al Qaida, ISIS. Eerst zijn ze bondgenoten, daarna worden ze de -noodzakelijke- tegenstanders in VS/NAVO vernietigingsoorlogen.

  De EU moet de NAVO verlaten en federale strijdkrachten ontwikkelen naast en los van de strijdkrachten van de EU lidstaten. En een betere relatie met Rusland en Eurazië ontwikkelen: Buren. En met de BRICS landen. Meer afstand tegenover de VS, een ongezond en te agressief land.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties