Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

“Deel klimaatschade in Australië onherstelbaar”

De impact van de klimaatverandering kan deels onherstelbare schade aanrichten in Australië, blijkt uit het omvangrijke State of the Environment, een onderzoek dat om de vijf jaar verschijnt. Bevolkingsgroei, invasieve soorten en verdwijnende vegetatie zijn enkele van de bedreigingen.
dinsdag 7 maart 2017

Het vijfjaarlijkse rapport State of the Environment wordt door onafhankelijke wetenschappers opgesteld in opdracht van de Australische overheid. De onderzoekers constateren dat in een groot deel van het land niet duurzaam met het milieu wordt omgegaan. Vooral de kustgebieden staan onder druk door groeiende activiteit: bevolkingsgroei, veranderend landgebruik en industriële activiteit.

"Zonder substantiële veranderingen, is het de vraag of ons natuurlijk kapitaal voldoende capaciteit houdt om de economische ontwikkeling van ons land en ons welzijn op lange termijn te garanderen", stellen ze.

Vegetatie

In de afgelopen vijf jaar nam de vegetatie in Australië af, het aantal bosbranden nam toe en het aantal invasieve soorten groeide eveneens. Veel landbouwtechnieken zijn wel verbeterd, waardoor de impact op het milieu enigszins verminderd is.

Ook de groei van steden zet de natuur onder druk. Daarnaast speelt mijnbouw nog steeds een belangrijke rol in Australië, maar de komst van nieuwe mijnen loopt enige vertraging op. Daardoor is er minder landbouwgrond naar de mijnbouwindustrie gegaan.

"De vele consequenties van de klimaatverandering, variërend van de komst van nieuwe soorten tot een korter groeiseizoen in de landbouw en frequentere bosbranden, vormen op middellange termijn de grootste bedreiging voor de landelijke omgeving."

Biodiversiteit

De waarde van biodiversiteit is moeilijk te meten, zeggen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de verscheidenheid in soorten planten en dieren hoort bij de Australische identiteit en van groot belang is voor inheemse Australiërs, het welzijn van de bevolking en sectoren zoals het toerisme, de landbouw en geneesmiddelensector.

Door de invoering van het National Reserve System in 2011 zijn er meer beschermde inheemse gebieden gekomen, en dat is een positieve ontwikkeling, constateren de onderzoekers. Op lokaal niveau herstellen sommige bedreigde soorten zich. Tegelijkertijd groeit de druk op de natuur en op de meeste plaatsen zijn de vooruitzichten voor bedreigde soorten in het algemeen "slecht" te noemen.

Een alomvattend nationaal beleid op het gebied van klimaat en een visie op de periode tot 2050, ontbreken, zeggen de onderzoekers. Ze pleiten onder meer voor specifieke programma's, herstel van natuurlijk kapitaal met het oog op de klimaatverandering en aanvullende wetgeving.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

  • door Jean Van den Bosch op dinsdag 7 maart 2017

    Bij mijn bezoek aan Australië zo'n 35 jaar geleden is een opmerking van de Australische gids mij bijgebleven. Bosbranden in Australië zijn een normaal natuurverschijnsel. Het gebied dat ik toen bezocht heb is sindsdien reeds 2 maal volledig opgebrand. Het is namelijk de enigste wijze dat een bos in Australië zich kan voortplanten.

    • door JacquesBoulet op vrijdag 10 maart 2017

      Beste mijnheer Van den Bosch... bosbranden zijn inderdaad een normaal verschijnsel in Australie als ze niet te dikwijls en op dezelfde plaats gebeuren... de Aborigenes hadden dat wel door and hebben ervoor gezorgd dat de bossen and andere omgevingen goed 'gemanaged' werden met voorzichtig uitkiezen waar gebrand werd en waar de verdedigingslijnen getrokken werden... zij hadden ook een buitengewoon verstaan van de bewegingen van de wind, de natuur van het landschap, enz. Als de branden dan veel meer verwoestend en niet gekontrolleerd werden - voor vele redenen, speciaal de manier waarop de Europeanen hun eigen teelt- en veehouders praktijken ingevoerd hebben zonder genoeg te verstaan hoe dit 'vreemd' land dat ook zeer fragiel is behouden kan worden - werd alles natuurlijk anders... in 2009 zijn in Victoria bijna 200 mensen omgekomen in katastrofale branden en vele bossen hebben het zeer moeilijk zichzelf weer te herstellen...... Ik heb nu 32 jaren in dit land geleefd en de verwoesting is enorm... de kombinatie van ontbossen doorheen de laatste 200 jaren, verwarming en pollutie, mijnbouw en politiek en ekonomisch winstbejacht heeft het land inderdaad het beste voorbeeld gemaakt van wat we kunnen verwachten met globale verwarming en all de andere fenomenen die zeker wel bekend zijn... het bericht dat gekwoteerd werd in the Blauwdruk editie is absoluut vernietigend...! Jacques Boulet - Melbourne

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties