Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Interview

Eric Corijn: "Er heerst in Europa een xenofoob, nationalistisch discours"

Filosoof Arthur Wyns bracht net een boek uit getiteld ‘Leven met de Ander’, waarin hij de recente vluchtelingencrisis en de effecten die het heeft op Europa onder de loep neemt. Hij sprak onder andere met urbanoloog Eric Corijn over de rol van steden in migratie.
donderdag 26 januari 2017

 Welke rol speelt, voor u als urbanoloog, de stad in het opvangen en integreren van nieuwkomers? 

Drie vierde van de bevolking in Europa leeft tegenwoordig in steden. De stad waar men woont is de plaats waarmee de meeste mensen zich identificeren, het is niet langer het land waarin men leeft waaraan mensen hun identiteit verlenen. Wanneer we over migratie spreken, hebben we het dan ook beter over ‘cities of arrival’ en ‘neighbourhoods of arrival’ en niet zozeer over ‘countries of arrival’. 

Vluchtelingen willen helemaal niet naar een ander land, ze willen naar een andere plek. Een plek waar het veilig is, waar ze misschien al vrienden of familie hebben, waar ze een leven kunnen uitbouwen. Kunnen we zelf nog spreken van migratie tussen landen in de Europese context? Ik ben van mening dat migratie op het niveau van steden bestudeerd moet worden.

Waarom kunnen we momenteel spreken over een crisis in migratie, waarom is dit meer dan enkel een nieuw migratiefenomeen? 

Ik vind de term ‘vluchtelingencrisis’ een zeer slechte benaming. We hebben in de eerste plaats te maken met een opvangcrisis: er is onvoldoende infrastructuur en onvoldoende wil om de nieuwkomers op te vangen. De schuld ligt hierbij voornamelijk bij de regering, terwijl een groot aantal middenveldspelers enorme inspanningen leveren en een grote solidariteit tonen. 

Een ander element van deze ‘crisis’ bevindt zich op het juridisch vlak: wetten worden niet nageleefd of worden ronduit overtreden. Grenzen worden meer gesloten dan dat het legaal is toegestaan. Europa maakt grote juridische fouten. 

Een derde element dat bijdraagt tot de crisis is van een ideologische aard. Er heerst in Europa een xenofoob, nationalistisch discours. Men vertelt aan de bevolking hoe men mono-culturele waarden moet nastreven. De media speelt een grote rol in de voorstelling van deze zogezegde monocultuur, die dan België zou moeten voorstellen.

Hoe werken we als samenleving dan het beste aan een multiculturele samenleving? 

Multiculturaliteit is niet genoeg. Multicultuur is nog geen inter-cultuur. Er moet een continue beïnvloeding van culturen aanwezig zijn, en dit van alle zijden. We leven in een tijd van superdiversiteit, waarbij er zelf interne differentiatie binnen eenzelfde cultuur aanwezig is.

Dat mag je niet reduceren tot één cultuur. Maar dat mag je ook niet reduceren tot een strenge multicultuur, “dit is mijn cultuur en dat is jouw cultuur”, waarbij er geen dialoog en geen uitwisseling plaatsvindt. Dat er een zekere mate van culturele en sociale stratificatie aanwezig is in de maatschappij, is normaal. Maar iedereen moet wel dezelfde rechten en kansen hebben, en dat is nu niet het geval. 

Hoe samenleven op een interculturele manier wanneer men niet dezelfde waarden deelt? Wanneer men niet dezelfde religie aanhangt? 

Het is op deze vraag dat de Europese Verlichting meer dan 300 jaar geleden al een antwoord bood: hoe samen te leven zonder het delen van dezelfde religie? Hoe een vreedzame multireligieuze samenleving op te bouwen? De antwoorden die uit de verlichting naar voren kwam waren onder andere verdraagzaamheid en gelijkheid, en het vervangen van een staatsgodsdienst door een staatscultuur.

‘Leven met de Ander, Filosofische Bedenkingen bij de Recente Vluchtelingencrisis’, is te koop op Amazon. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

 • door Alexandra op zaterdag 28 januari 2017

  Men doet nogal gemakkelijk alsof het Westen de juiste waarden en moraal erop na houdt. "De Verlichting gaf 300 jaar geleden al het antwoord." Die Verlichting heeft anders niet tegengehouden dat er in de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw een lucratieve slavenhandel heeft plaatsgehad en dat in dezelfde periode grote delen van de wereld werden gekoloniseerd, waarbij theoriën over de superioiriteit van het blanke ras steeds een belangrijke rol hebben gespeeld. In die zin is de huidige tendens waarin nog steeds de superioriteit van het Westerse systeem wordt gepredikt bijna even erg. In dit artikel wordt bijvoorbeeld over vluchtelingen en migratie gesproken zonder ook maar één keer te vermelden wat de oorzaak van die migratie en vluchtelingenstroom is, nl dat het Westen onder leiding van de VS nog steeds tracht de hele wereld te overheersen en daar de meest moorddadige methodes voor wil toepassen. Wat een prachtige normen en waarden toch van "verdraagzaamheid en gelijkheid". En de staatsgodsdienst is nu vervangen door een alles overheersende neo-liberale ideologie die hardnekkig verspreid wordt met alle middelen, niet in het minst via de media.

  • door spacemonkey op dinsdag 31 januari 2017

   Proficiat dat vaststellen kan iedereen die een beetje voeling heft met de realiteit. Dat is altijd zo geweest en gaat zeker niet beteren. Zien wat er van het Neoliberaal Europa nog resten gaat na de verkiezingen in o.a. Nederland, Frankerijk en erg belangrijk Duitsland dit jaar.

   Meer dan waarschijnlijk gaan we de Trumpitistische kant uit. Dat staat in de sterren geschreven. Dat hebben de hebzuchtige elites, hun beurzen, banken en plat materialistisch systeem tot bij de mensen gebracht.

   Niet de eerste keer in de geschiedenis en trouwens de reden dat die zich maar blijft herhalen. Tot in den treuren toe.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties