Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Werknemer verliest jaarlijks 376 euro door nieuwe loonwet

De regering heeft de loonwet veranderd waardoor de stijging van de lonen in ons land enorm ingeperkt wordt. Een maatregel om de werkgelegenheid te verhogen en concurrentie te vrijwaren aldus de regering. Voor de PVDA-studiedienst die er een rapport over uitbracht is dit onrechtvaardig. Zij stellen dat deze verstrenging van de loonstijging de koopkracht van werkende mensen zal aantasten.
maandag 9 januari 2017

Waarover gaat het? 

De lonen in ons land mogen niet zomaar stijgen. Sinds 1996 heeft de overheid een loonwet om te vermijden dat de lonen in België sneller zouden stijgen dan de lonen in de buurlanden. Op basis van die wet berekent de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om de twee jaar met welke marge de lonen mogen stijgen. Binnen die marge mogen de werkgevers en de vakbonden dan onderhandelen om tot een definitieve norm te komen. 

De loonwet die aan de basis ligt van de berekening is sinds kort veranderd. We vroegen aan Koen Dereymaeker van de studienst van de PVDA wat juist het probleem is met die aanpassing en welke gevolgen het heeft voor de werknemers. 

Wat is het probleem met de nieuwe loonwet?  

Dereymaeker: “De lonen zouden 2,4 procent stijgen om gelijke tred te houden met de buurlanden, maar door de nieuwe loonwet wordt dat gehalveerd tot 1,2 procent voor de komende twee jaar. Dit wordt de nieuwe marge waarbinnen de sociale partners mogen onderhandelen” 

“In de nieuwe loonwet wordt de taxshift van 1 miljard per jaar voor de werkgevers niet opgenomen waardoor de loonkosten artificieel wordt hoog gehouden. En daarnaast zijn er sancties voorzien voor werkgevers die zich niet houden aan deze loonnorm. In de chemie zijn er bijvoorbeeld altijd hogere loonstijgingen. Maar als een bepaald bedrijf of sector nu afwijkt en toch hoger lonen geeft, riskeert ze zware boetes per werknemer. ” 

Gevolgen voor de werknemers? 

“We hebben berekend dat de gemiddelde werknemer met deze nieuwe marge van 1,2 procent bij een gemiddeld loon van 3000 euro bruto ongeveer 753 euro op twee jaar verliest.  Daarna zal het verschil nog oplopen, omdat de taxshift op kruissnelheid 3,2 miljard RSZ-vermindering geeft aan de bedrijven, die niet mogen mee worden gerekend."

De maatregel zal volgens de regering onze concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden versterken?   

"De lonen in onze buurlanden zijn juist gestegen. In Duitsland gemiddeld 5 procent, in Nederland 3,5 procent en in Frankrijk 4 procent. In België zijn ze al een hele tijd bijna gelijk gebleven door de loonblokkering van twee jaar geleden en de indexsprong.  Maar de kosten voor elektriciteit, water, etc blijven stijgen. Dit heeft een impact op de koopkracht.”  

“Uit recente cijfers blijkt dat in de eerste zes maanden van dit jaar de kleinhandelaars 2,4 procent minder hebben verkocht. Dat is slecht voor de hele economie. En trouwens als de lonen in België minder mogen stijgen dan in de rest van Europa, doet België aan loondumping en zorgt ze voor een spiraal naar beneden. Ook in andere landen zal er een druk komen op de lonen."

Wat is jullie reactie? 

“We zijn gekant tegen de verstrenging van de loonwet. Er moeten vrije onderhandelingen mogelijk zijn tussen werkgevers en werknemers zonder dat er een overheid in tussenkomt. Als werkgevers vier procent loonsverhoging willen geven waarom zou de regering dat dan moeten beknotten?"    

"Terwijl Duitsland terugkomt van hun lageloonbeleid en er in verschillende Duitse sectoren opnieuw loonstijgingen zijn, beslist onze regering haar beleid van loonblokkering nog meer aan te scherpen. Een maatregel die al heeft bewezen nefast te zijn voor de economie." 

“We vinden de wet ook onrechtvaardig. De regering viseert steeds dezelfde groep terwijl de lonen van de CEO’s van de beursgenoteerde bedrijven sinds 2015 met ruim 17 procent is toegenomen.” 

 Wat zijn de alternatieven? 

“De hele logica van alsmaar meer flexibiliteit en loonmatiging om te concurreren met de buurlanden heeft de koopkracht alleen maar doen dalen. Het tast de hele economie aan. De beste manier om werkgelegenheid te creëren is door meer te investeren in beter openbaar vervoer, kinderopvang,  ziekenhuizen, rusthuizen etc."

 

Bekijk het volledige rapport hier

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door kristoffel op dinsdag 10 januari 2017

  De loonkosten in ons land liggen (nog altijd) hoger dan in de buurlanden. Als een bedrijf concurrentieel wil blijven - en Vlaanderen is een exportland, de hele economie kan niet zonder export - dan is het gevolg hiervan dat ofwel jobs sneuvelen en bedrijven naar het buitenland trekken, ofwel dat de productiviteit - de productie per werknemer - hoger moet. Burns outs en stress, weet je wel. In de ons omliggende landen hebben ze in het verleden wat aan de loonkosten gedaan. Bovendien: de uitgaven van de overheid liggen er een stuk lager, waardoor de belastingen op loon en zo ook de bruto loonkosten er lager liggen zonder dat de nettolonen er eveneens lager zijn dan bij ons. De economie in Nederland en Duitsland is er dan ook veel beter aan toe dan die bij ons, waar starre en rigide vakbonden - in tegenstelling tot Duitsland en Nederland - in het verleden zowat alles om onze economie flexibeler te maken, geblokkeerd hebben. En nu dragen we daar de gevolgen van. Dat de daling van de retail een gevolg zou zijn van een 'gedaald' inkomen, is een fantasietje van de PVDA-'specialist' of beter gezegd de PVDA-ideoloog die zijn linkse winkel poogt te onderbouwen. Nog nooit hadden Belgen immers zoveel op hun spaarboekje staan, ook al bracht het niets op. Misschien zijn de 'Belgen' aan het ont-commercialiseren? Of is die 2,7% minder uitgaven naar het buitenland vertrokken via de webwinkels in Nederland, omdat dat hier bij ons van de - alwaar rigide - vakbonden niet mocht ...

  • door sam vanderleyden op zondag 15 januari 2017

   ... zo geciteerd uit de "Neoliberale Bijbel" (Doorsnee gemiddelde van HLN en Trends)... "Goe bezig" Stoffel! Moet er nog zand zijn?

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 10 januari 2017

  Het zal de poenscheppers(de elite politieke of andere) worst wezen. Het bestelen (verarmen) van de middenklasse is de nieuwe nationale sport. Blijkbaar steunen de vakbonden het beleidt en werken ze stilzwijgend mee. De bevolking moeten ze kalm houden 3 of 4 keer per jaar een betogingske om de mensen een beetje de mogelijkheid te geven wat stoom af te laten schijnt de nieuwe rechtse manier te zijn van bestuur. In ons landje zijn max 10 ministers nodig. De rest zijn praatjesmakers en zakkenvullers.

  • door antbover op woensdag 11 januari 2017

   Wel , dat is juist. De grote reden waarom in België een uitermate hoge belasting bestaat , wel dat is om al onze politici , en dat zijn er heel veel , een jobje te geven. Bij die politici horen ene groep bedienden , mensen die via nepotisme worden aangesteld . De lonen in België zijn helemaal niet te hoog , het is de belastingdruk die te hoog is. Ofwel betaalt men veel belastingen , ofwel krijgen de arbeiders een fatsoenlijk loon . De tijd is niet veraf dat België weeral bij de groep met de laagste lonen zal behoren, net zoals met de pensioenen , en wel omdat we te maken hebben met een onverzadigbaar politiek bestel. Dat wet iedereen , maar politici willen de zelfstandigen dus nog te vriend houden , en dus moeten de werknemers loon inleveren. Neoliberalisme dus . Dat de kleine en middelgrote zelfstandige de dupe wordt van dat verhaal , ja , dat is duidelijk zeker !! Als ik geen geld heb om biefstuk te eten , wel dan eet ik kip , en als dat ook niet meer volstaat dan eet ik enkel aardappelen . Vraag het maar aan de Ieren destijds . En , ja, de vakbonden, wat ik over hen moet denken momenteel , wel dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat zij hier en daar eens reclame maken voor zichzelf, met het voeren van acties , acties die dan geen positief gevolg kennen voor de deelnemers. De vakbonden moeten zich dringend beraden en kiezen tss. volgen van het beleid of zich richten op hun kerntaak, zijnde de vrijwaring van rechten in het verleden via harde strijd bekomen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties