Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Een Andere Joodse Stem onderschrijft VN-resolutie

De organisatie 'Een Andere Joodse Stem' onderschrijft de resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de illegaliteit bevestigt van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, en die het land oproept om het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden te staken.
woensdag 28 december 2016

"De huidige nederzettingenpolitiek, waarbij land van Palestijnen systematisch onteigend wordt, leidt tot een onomkeerbare bezetting van de Westelijke Jordaanoever en ondermijnt de kansen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen."

"De felle en absurde reactie van Netanyahu en zijn ministers over de resolutie bevestigt dat de huidige Israëlische regering niet geïnteresseerd is de bezetting te stoppen of om stappen te ondernemen naar vrede. Daarom is actie van de internationale gemeenschap vereist."

"EAJS is verheugd met de goedkeuring van de VN-resolutie door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, en roept de minister op om concrete stappen te nemen in het uitvoeren en implementeren van deze beslissing op regionaal, nationaal en Europees niveau. Zo kunnen bijvoorbeeld Belgische ondernemingen opgeroepen worden om zakelijke activiteiten in de nederzettingen te stoppen en om de import van producten uit de bezette gebieden aan banden te leggen."

Een Andere Joodse Stem

De organisatie Een Andere Joodse Stem werd opgericht op 21 november 2014.  EAJS vertegenwoordigt "een verscheidenheid aan kritische standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculieren, met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten verbergen."

"We verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip van antisemitisme, islamofobie en xenofobie.

"Wij onderschrijven het Joodse voorschrift tikkun olam, tikkun ha-adam: teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf beginnen."

"We roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en waardigheid van alle Israëli's en Palestijnen en voor een duurzame vrede." (citaten uit website EAJS)

EAJS is partner van de Europese organsatie EJJP – European Jews for a Just Peace die Joodse vredesorganisaties verenigt uit Oostenrijk, BelgIe, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië.

Website Een Andere Joodse Stem

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.