Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Oxfam: lobbyisten schrijven EU-regelgeving biobrandstoffen

Voor elke EU-ambtenaar die werkt aan sterkere regels voor biobrandstoffen, staan er 7 lobbyisten klaar om die regels terug te verzwakken. Dat stelt Oxfam vast in een onderzoeksrapport.
vrijdag 28 oktober 2016

De Europese Commissie heeft zijn ambtenaren de opdracht gegeven om in de loop van november 2016 nieuwe regels uit te werken voor de productie van biobrandstoffen. De lobby van de biobrandstoffen zet daarom 400 lobbyisten en 14 miljoen euro in om de nieuwe EU-regelgeving toch naar hun hand te zetten.

Oxfam onderzocht de omvang, de werkwijze en de impact van de lobbygroepen die worden ingezet ten bate van de sector van de biobrandstoffen. De resultaten van hun onderzoek werden gebundeld in het rapport Burning land, Burning the climate. Uit dat onderzoek blijkt dat de lobbyisten van de sector er in slagen een grote invloed uit te oefenen op de Europese Commissie en zo reële hervormingen van de beleidsregels tegenhouden.

Voedsel in je tank

De bedrijven die biobrandstoffen produceren maken meer en meer gebruik van gewassen die voor menselijke consumptie geschikt zijn om hun brandstoffen te produceren. Dit maakt dat in landen als Tanzania, Peru en Indonesië meer en meer landbouwgrond en voedselgewassen worden ontzegd aan de lokale bevolking, dat ze hun enige bron van inkomsten en voedsel verliezen, uit hun huizen en dorpen en van hun akkers worden verdreven.

Marc-Olivier Herman is expert biobrandstoffen bij Oxfam en mede-auteur van het rapport: “In zijn ijver om de energiebronnen te diversifiëren en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, veroorzaakt de EU rechtstreeks en onrechtstreeks armoede, honger, verdrijving van mensen uit hun huizen en dorpen – en bovendien, meer in plaats van minder CO2-uitstoot. De EU heeft machtige marktkrachten losgelaten die een spoor van vernieling achterlaten over de planeet.”

De commerciële druk is zeer aanzienlijk om aan deze wantoestanden niets te veranderen en ze zelfs nog te verergeren. De lobby van de biobrandstoffen is nu al groter dan die van de tabaksector en stelt permanent 121 lobbyisten tewerk. In totaal betekent dit zeven lobbyisten per betrokken EU-ambtenaar.

In totaal zetten zich echter nog meer lobbyisten in als tijdelijke activiteit, ongeveer 400 in 2015. Samen hebben zij een budget gespendeerd van 14 miljoen euro. Samen met de 121 permanente lobbyisten van de sector zijn ze met meer dan de volledige personeelsstaf van het Algemeen Directoraat voor Energie van de Europese Commissie.

Een van de machtigste bedrijven van de sector in België is de Avril Group, die eigenaar is van Diester Industrie. Diester is op zijn beurt eigenaar van het biobrandstoffenbedrijf Oleon, in Ertvelde bij Gent.

De lobbytentakels van de Avril Group (EU Transparency Register and Presentation to CETIOM by Luc Ozanne)

De maatschappelijke kost van het huidige biobrandstoffenbeleid voor de Europese gemeenschap beloopt nu al ongeveer 5,5 tot 9,1 miljard euro per jaar, ten gevolge van de schade aan mensenlevens, aan de natuur en aan het klimaat. Gemiddeld stoten biobrandstoffen geproduceerd op voedselgewassen 50 procent meer CO2 uit dan fossiele brandstoffen. De EU gaat door deze praktijk zijn beloftes van het klimaatakkoord COP21 niet kunnen waarmaken.

Oxfam stelt dat er regels moeten komen die het volledig verbieden om nog biobrandstoffen te produceren met voedselgewassen (of daarvan afgeleide producten). Anders blijft de strijd tegen de armoede en de honger en tegen de klimaatverandering zinloos.

Oxfam-rapport: Burning land, burning the climate

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

  • door Red Heskimo op vrijdag 28 oktober 2016

    Vanaf januari 2017 verplicht de nieuwe E10-benzine in België.

    Bewaar hem alstublieft niet in een jerrycan bij u thuis. Want daar is hij niet geschikt voor. En als je ermee tankt best binnen de drie weken alles oprijden. Waarom wilt niemand zeggen maar een positieve reden kan dat volgens mij toch niet hebben.

  • door Brigitte Van Gerven op maandag 31 oktober 2016

    Biobrandstoffen concurreren met voedselgewassen, maar zelfs voor biofuels van de 2de of 3de generatie vrees ik dat als de business eenmaal draait, de impact op het milieu enorm zal zijn. Herinner u pellets, die zo milieuvriendelijk waren omdat ze gemaakt waren van afval van de houtindustrie. Momenteel worden er bomen in Canada speciaal gekapt om er pellets van te maken. De hele biofuel industrie gaat dezelfde kant op, zoals dit artikel ook aantoont. Als we de wereldwijde vraag naar elektriciteit moesten afdekken met biomassa, dan was er een continent zo groot als Zuid-Amerika voor nodig om de behoefte te dekken. Meer dan de totale oppervlakte aan landbouwgrond wereldwijd. Hoe benutten we de energie van de zon zo efficient mogelijk ? Planten vangen zonlicht op, en zetten dat om in chemische energie. Deze chemische energie wordt dan omgezet in warmte, en de warmte wordt omgezet in beweging (in een automotor), of in elektriciteit (in een biomassacentrale). Maar deze conversie is veel minder efficient dan het rechtstreeks omzetten van zonlicht in elektriciteit. een rekenvoorbeeld: in België is de jaarlijkse energie ontvangen van de zon zo’n 1000 kWh/m2 Als dit door een zonnepaneel wordt omgezet aan een rendement van 15%, dan krijgen we een jaarlijkse “oogst” van 150 kWh/m2 nuttige energie. Als we ditzelfde zonlicht gebruiken om planten te laten groeien, dan wordt slechts ongeveer 1% van het zonlicht omgezet in chemische energie: 10 kWh/m2. Ongeveer 50% hiervan kan geraffineerd worden tot biofuel: 5 kWh/m2. Met een efficiëntie van 30% voor een automotor, kom je op 1.5 kWh/m2 nuttige energie. Ruwweg een factor 100 kleiner dan als je zonnepanelen zou gebruiken.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties