Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

CETA: Europese houding N-VA raakt kant noch wal

N-VA schreeuwt moord en brand nu Wallonië zich principieel verzet tegen het vrijhandelsakkoord met Canada omwille van het feit dat rechtsgeschillen onttrokken worden aan de nationale rechtbanken. Maar N-VA zwijgt als andere landen een belangrijk Europees akkoord over de verdeling van de asielinspanningen onmogelijk maken. Het gezwalp in de Europese visie van N-VA is stilaan een constante.
woensdag 26 oktober 2016

Het Europa van de regio’s was een ideaal dat door de N-VA en haar voorganger, de Volksunie, jarenlang werd uitgedragen. In dit Europa zouden niet de landen maar wel de regio’s als volwaardige partners rond de Europese tafel zitten. Als we nu in een situatie terechtgekomen zijn waar inderdaad een regio, dankzij de staatshervormingen, zijn stem volwaardig kan laten luiden, is de N-VA plots tegen. Dit druist dus compleet in tegen Europese volksnationalistische ideologie van deze partij.

N-VA is er ook geen voorstander van dat Europa evolueert naar een federatie, waarbij dus een meerderheid van de landen volstaat om belangrijke beslissingen te nemen (tegen de wil in van een minderheid). Maar als Wallonië zijn stem verheft … dan heet het dat zij onverantwoord zijn. Zij zijn er tegen dat Wallonië dit blokkeert en tegelijkertijd zijn zij er tegen dat Europa met (gekwalificeerde) meerderheid zou kunnen beslissen. Waar zij voor zijn is niet duidelijk. Dat Wallonië eens Vlaanderen onafhankelijk is als ‘onredelijk’ en ‘onverantwoord’ land uit de EU wordt gezet?

Hoe mooi is het dat Wallonië als regio, ongebonden door de rechtstreekse belangen die wel meespelen binnen de federale regering, zich principieel kan opstellen in dit debat. Volgens een peiling zelfs gesteund door 7 op de 10 Walen. Zeer cynisch dat Europees fractieleider voor de N-VA Sander Loones onderstreept dat het wel anders zou geweest zijn mocht Elio Di Rupo nog premier geweest zou zijn, dat men dan wel getekend zou hebben. Wegen voor Loones belangen zwaarder door dan principes? Men kan zich na zo’n uitspraak fundamenteel zelfs vragen beginnen stellen bij de ‘bewegingsvrijheid’ van regeringsleden in Europese dossiers. Is het een kwestie van ‘ja’ of ‘ja’?

Nu, iemand die de koers van de N-VA de laatste 5 jaar volgt, verschiet van niets meer. Ooit poneerde de N-VA dat zij nooit in een federale regering zou stappen tenzij het de laatste zou zijn. Ondertussen stopte N-VA haar Vlaamse principes in de koelkast en is zelfs bereid om dit nog eens 5 jaar te doen mits er een rechtse regering gevormd kan worden.

Inhoudelijk lezen we dan weer weinig argumentatie. Minister Van Overtveldt kwam op Canvas vertellen dat er zeker inhoudelijke vraagtekens gesteld kunnen worden. Zijn argument luidt echter dat het nu te laat is, dat de onderhandelingen al twee jaar bezig zijn en waarom we niet eerder hoorden van Paul Magnette. Dit lijkt me nochtans logisch. Paul Magnette is Waals minister-president. Hij is geen europarlementariër. Hij houdt zich dus bezig met zijn dossiers. Dit dossier is nu op ‘zijn’ niveau terechtgekomen en hij volgt logischerwijze de kritische houding die de europarlementairen van de PS (alsook de SP.A) in dit dossier hebben ingenomen.

Dit lijkt me een veel consequentere houding dan een partij die de voorbije 15 jaar in 3 verschillende Europese fracties heeft vertoefd: eerst als opvolger van de Volksunie binnen de pro-Europese regionalistische EVA. Toen profileerde de N-VA zich nog als pro-Europese partij met de slogan ‘meer Vlaanderen, meer Europa’. Daarna met de CD&V binnen de conservatieve EVP. Die fractie wil dan weer zeer weinig weten van regionale autonomie. En vandaag (na nog een tussenstop bij de pro-Europese EVA) binnen de ultraconservatieve en eurokritische ECR. Hun standpunt over regionale autonomie is genoegzaam bekend. Het zorgde ervoor dat de N-VA zelfs amper mochten piepen toen de Schotten een referendum over onafhankelijkheid organiseerden.

Zeer consequent allemaal. Probeer er nog maar een touw aan vast te knopen. Trouwens, als de Britse conservatieven de ECR zullen verlaten zal de N-VA zeker weer op zoek gaan naar een nieuwe fractie. De partijen die dan nog resteren in de ECR bevinden zich wel erg in het uiterst rechtse spectrum van het politieke veld. Aan hun standpunten rond rechten voor holebi’s, rechten van minderheden, … wordt de N-VA liever niet herinnerd als ze meelopen in holebi-optochten.

De SP.A heeft dus veel respect voor de consequente Waalse houding in dit dossier.

Net als de PS is de SP.A voorstander van handelsakkoorden maar met respect voor het milieu, de sociale rechten van werknemers, de bescherming van de consument (u en ik) en ook van de overheid tegen al te agressieve acties van multinationals die op heden vaak over meer financiële capaciteit beschikken dan overheden om -tegen het algemeen belang in- er hun belangen door te drukken met een leger advocaten en nu nog een eigen rechtbank zouden krijgen.

Dat er een bijzondere rechtsinstantie nodig is voor handelsakkoord met landen waar er amper een rechtssysteem is of waar dit zeer lamentabel is, dat kan men nog enigszins begrijpen. Maar de rechtssystemen van Canada en Europa bieden ons inziens voldoende garanties, en dan kan men er alleen maar vraagtekens bij plaatsen waarom men zich aan die rechtspraak wil onttrekken.

Nick Mouton (SP.A), voormalig 1e opvolger Europees Parlement

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Buitenstaander op donderdag 27 oktober 2016

  Ik vrees dat hun acties net heel mooi de NVA houding illustreren : de NVA zijn de Conservatives van Vlaanderen : economisch Tachteriaans en internationaal eurosceptisch.

  Hun argument voor het goedkeuren van CETA is niet het "Europese project" maar wel omdat via dit verdrag weer een reeks regulering overboord gooit en in lijn ligt met de ideologie van ongebreideld kapitalisme, gedereguleerde vrijhandel, zelfregulering van de ondernemingen en afbouw van sociale rechten en politieke inspraak. Perfect waar NVA voor staat. Vandaar ook dat de NVA in 2015 op laatste nippertje Klimaat verdrag probeerde te torpederen : dat voerde net nieuwe regelgeving in.

 • door Dirk Nelissen op donderdag 27 oktober 2016

  Inderdaad, gooi die CETA in de prullenmand en begin opnieuw. Globalisering is nefast voor het milieu, en in de huidige akkoorden is er te weinig aandacht voor de klimaatverandering, en hoe daarmee om te gaan. Terwijl net dat de uitdaging is, en daar eigenlijk alles op gestoeld zou moeten zijn. Om de economen wat te paaien : de kosten verbonden aan de klimaatverwarming zijn gigantisch (gooi er maar wat cijfers met 7 nullen tegenaan), nu investeren in duurzame productie geeft later grote winsten. Of vermijdt grote verliezen, alla. Dringend tijd dus voor een nieuwe verdrag. Wat vind je van het FETA ? leuk als verwijzing naar een streekproduct, waar het huidige ceta wat vaag over is, maar het staat voor Fair and Ecological Trade Agreement. Een 'handels'overeenkomst waarbij aandacht voor het welzijn van de bewoners en de zorg voor het milieu voorop staan. dwz : Alles wat in Europa geproduceerd wordt, moet Fair trade zijn : de arbeiders en alle andere schakels in de keten, moeten fair betaald worden, zodat ze vrij, gelukkig en gezond kunnen leven. En alles wat in Europa geproduceerd wordt, moet een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk hebben, zo duurzaam mogelijk zijn, liefst herstelbaar, herbruikbaar, recycleerbaar, met een maximale levensduur. En dan het mooie : alles wat uit- maar vooral ook ingevoerd wordt in Europa, moet ook aan die eisen voldoen. Onhaalbaar ? Nee, tenminste toch niet als je die fixatie op groei kan loslaten, en het idee dat voor een inkomen arbeid noodzakelijk is. STOP CETA ! START FETA !

  • door Benny Remory op donderdag 27 oktober 2016

   Helemaal mee akkoord. Des te meer boeken ik lees des te meer ik mij afvraag waar we in godsnaam mee bezig zijn. Het verontrustende van de zaak is dat de meerderheidspartijen zowel op Europees als national niveau geen enkele concrete visie op lange termijn hebben. Klimaatvluchtelingen zijn nu al een feit, onze biodiversiteit neemt in sneltempo af, binnenkort zijn we met 10miljard, verdubbeld de Afrikaanse bevolking, meer en meer gebieden worden onleefbaar,... 2050 is niet meer veraf en wat gaan we nu doen? Nog meer produceren want we moeten groeien. Hallucinant. Ons economisch model moet helemaal hervormd worden. Mens en natuur moeten centraal staan. Wat hebben we effectief nodig? Wat heeft onze planeet te bieden? Meer lokaal en stoppen met die expansiedrang. Weg met patenten en samenwerken ipv elkaar dood te concurreren en elkaar niets te gunnen. Wishful thinking maar we hebben leiders nodig met visie die radicale beslissingen durven te nemen in het belang ons allemaal. Ik hoop dat Jan met de pet wakker geworden is door het CETA verhaal en zich serieuze vragen begint te stellen...

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 28 oktober 2016

   Ik treed u wel bij als u zegt dat er zorg moet zijn voor het milieu. Groei is onontbeerlijk voor welvaart en arbeid is nodig voor een inkomen. Ga met uw theorie eens prediken bij de werklozen en bekijk eens hun welvaart. Zelfs in communistische landen wordt er gewerkt. Het hemelse manna is een natte droom. Zelfs het basisinkomen is (voorlopig?) een natte droom. Ik vrees dat u wel eens een verschrikkelijke nachtmerrie zou kunnen hebben als gebeurt wat sommigen vrezen. En dan heb ik het over economie: geen groei, (hyper)inflatie, ook wel eens stagflatie genoemd, werkloosheid en banken die over de kop gaan. Het aards paradijs waar u het over hebt is om zeep geholpen door Adam en Eva. Maar niets belet u om verder te dromen. Maar weet dat dromen wel eens bedrog kunnen zijn.

 • door Dirk Buys op donderdag 27 oktober 2016

  De toon ‘tegen’ Wallonië blijft ongemeen hard en vals. Op elk niveau, zowel in de media als bij de politici die pro zijn worden de grootste inspanningen geleverd om dit rechtvaardig verzoek te minimaliseren, tot het vernederende toe. Gisteren hoorden we Bourgeois dapper verklaren dat er ‘ niets’ aan het akkoord veranderd. Dit is geen onderhandeling horen we hem zeggen. In de pers heet het dat Magnette met kruimels genoegen moet nemen en volgens Reynders is het zaakje zelfs al rond. Je zou bijna gaan denken dat Bourgeois ‘de volger’ met Europa en Canada onderhandeld heeft. De perceptiemachine draait dus op volle toeren. Het moet inderdaad pijn doen om te zien dat Wallonië het zo verheven confederalisme in de praktijk brengt. Voorts is er nog een ander feit dat enige aandacht verdient. In Wallonië zijn 7 op 10 mensen akkoord met het verzet van Magnette, in Vlaanderen zouden er dat 3 op 10 zijn. Als ik beter kan tellen dan Muyters zouden dus ruwweg 10 op 20 Belgen Magnette volgen in zijn redering. Bourgeois en Cie zou er dus beter aan doen enige bescheidenheid aan de dag te leggen. Wie deze kaart kan trekken zit bij de volgende verkiezingen op rozen. Bovendien is de essentie van het verhaal eenvoudig: deze meerderheid zet de welvaart en de toekomst van ons land en van Europa op het spel door geen garanties te vragen binnen het CETA-akkoord. In hun redenering zijn het vandaag solden, dat kan al eens de ogen verblinden.

 • door jan snoeckx op donderdag 27 oktober 2016

  SP.a en CETA Het is spijtig, maar misschien wel tekenend dat SP.a niet dezelfde doortastende en kritische houding heeft aangenomen als haar Waalse tegenhangers, ook niet in het Europese parlement. Nu respect hebben voor de houding van Paul Magnette en hem de kastanjes uit het vuur laten halen is wel zeer goedkoop vind ik. Ik heb in het voorbije jaren geen enkele fundamentele kritische noot gehoord uit SP.a monden wat betreft CETA, laat staan TTIP of TISA, of het moest heel stil gebeurd zijn.

  • door Greet Wilssens op donderdag 27 oktober 2016

   Wanneer er zulke beweringen worden gedaan dan ga ik altijd eens googlen. Ik botste al meteen op een interview van FEBRUARI op radio Centraal waar de sp.a TTIP-specialist in debat gaat over de toen nakende commissie van 1 maart. "De sp.a-resolutie trekt de economische basis van TTIP in twijfel en roept de regering op erop om toe te zien dat het handelsverdrag niet ten koste gaat van de Europese wetgeving inzake sociale, milieu- en consumentenzaken." Hier vind je ook een link naar het Voorstel van resolutie van Güler Turan, Tine Soens en John Crombez 273 (2014-2015) – Nr. 1 ingediend op 27 februari 2015 (VIJFTIEN!) betreffende het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) en de gevolgen ervan voor Vlaanderen.

   Goed, dat is niet CETA maar de standpunten blijken dezelfde want op 5 juli werd bekend gemaakt dat het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) dan toch zal voorgelegd worden aan de parlementen van de lidstaten. Maar nog voor dat gebeurt, treedt het verdrag wel onmiddellijk én waarschijnlijk ook volledig in werking. "Dat laatste zou betekenen dat we minstens drie jaar opgescheept zitten met het meest wraakroepende element van CETA. De Commissie geeft onze parlementen nu wel de kans om CETA weg te stemmen. Laten we die grijpen", zegt Vlaams parlementslid Turan (sp.a). Dit lees je op Güler Turan's website op dezelfde dag 05/07/16

   Dat dit 'in stilte' gebeurde is niet aan hen te wijten, eerlijk is eerlijk, geen enkele krant berichtte over ceta. Dat zulke zaken niet zijn opgepikt VOOR deze hetze kan je hen niet verwijten, de Vlaamse regering keurde gewoon goed zonder boe of ba.. enkel de Waalse en de Brusselse zaten in de positie om daadwerkelijk iets te doén!

   Dit kostte me 5 minuutjes googlen...

   • door Thierry Timmermans op donderdag 27 oktober 2016

    Prachtig. Kan ik volledig in meegaan. Facts & figures blijken vandaag revolutionairder dan ideologie - door de stiltes van al diegenen, bijvoorbeeld journalisten, die de feiten beroepshalve zouden moeten lezen en interpreteren, maar die daarin verzaken en om te kunnen zwetsen over ideologie. Dank je wel.

 • door Roland Horvath op donderdag 27 oktober 2016

  N-VA is een partij die zichzelf verloren is en zichzelf dan ook niet meer erkent. Ze was een Vlaams nationalistische partij. Dat maakt ze haar kiezers en haar leden nog steeds wijs. Ze verraadt het Vlaamse. Ze is zot geworden van glorie, ze rekenen zich daar tot de groten der aarde, tot de groten van de geschiedenis naast Julius Caesar, Cicero en Octavianus Augustus de 1e Romeinse keizer. Want N-VA is in dienst gegaan van het Belgische grootkapitaal en van het grootkapitaal tout court ook dat uit Saoedi Arabië.

  Bij N-VA achten ze zich torenhoog verheven boven de gemiddelde Vlaming, zeg maar boven die Vlaamse boerkens. De naïviteit en het gebrek aan kennis bij N-VA is onvoorstelbaar. Zielig en ziekelijk.

  Het is nu alles voor de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en niets ook geen Sociale Zekerheid SZ voor de 99%, alles voor het ongeremde, ongezonde en onstabiele kapitalisme dat geen tegenmacht heeft in de vorm van een overheid. En middenveldorganisaties zoals de vakbonden. CETA is niet besproken in het Vlaamse parlement. N-VA wordt nog steeds gesteund door de hoofdstroom media in Vlaanderen voorop de VRT. Ook zij ijveren voor een neoliberale =ongeremd kapitalistische =fascistische =corpocratische ordening in Vlaanderen. En tevens een nazistische ordening. Gestook in al zijn vormen is het wezenskenmerk van nazisme. Dat gaat van wij -zij denken over demoniseren en uitsluiten van individuen en minderheden tot laster en racisme.

  N-VA zwalpt, ze was van bij het begin in 2001 een kameleon. N-VA de Nieuwe Vluchtige Arrivisten.

  Van de andere kant is er een merkwaardige constante. De voorgangers van N-VA onder andere het VNV deden voor en tijdens WO II hetzelfde, van nationalistisch tot knecht van fascistische en nazistische machten.

 • door Jan Willems op donderdag 27 oktober 2016

  Nick Mouton stapte op als gemeenteraadslid van de N-VA in Lovendegem "omdat die partij te veel de taal van de ondernemers spreekt." Zo lees je onder andere op www.standaard.be/cnt/dmf20131206_086 En daar is echt nog niks aan veranderd!

 • door Pauline Polko op donderdag 27 oktober 2016

  Heel principieel was dat verzet van Wallonie tegen het vrijhandelsaccoord. We weten nu wel beter. Ze zullen wel rijkelijk beloond zijn voor hun medewerking, die was een week geleden nog gratis. Fijn dat het accoord nu niet meer bedreigend is voor mens en milueu.

 • door Ronald Van Beneden op donderdag 27 oktober 2016

  Stem voor verandering. Een begroting krijgen ze niet in orde. Als de publieke meningen veranderen na een proefballonnetje snel de mening veranderen. Als het hen uitkomt meehuilen met hun zo gezegde vijand. Een vrij en onafhankelijk Vlaanderen maar dan enkel als ze in de oppositie zitten. Nu waren ze er sito presto bij om de zieltjes van hun kiezers aan een land te verkopen met een fractie aan consumenten tegenover de EU consumenten, alsof daar de consumenten zitten en de redding voor Europa. En wie gaat de verloren douaneinkomsten betalen bij de volgende besparingen? Ik weet het al en jullie? Of zou het kunnen dat ze zich toch nog misrekenen en zullen zeggen" Wir haben es nicht gewusst."

  • door Paul Van Dyck op vrijdag 28 oktober 2016

   Wat een klein beetje opvalt is dat Mouton het enkel heeft over het grote respect van de SP.A voor de PS. En uitpakt met sociale en milieustandpunten waar in het verleden de SP.A als regeringspartij niet altijd in uitblonk. Iets waar de huidige regeringspartijen trouwens met grote dankbaarheid met regelmaat over toeteren als ze hun anti-sociaal en anti-milieubeleid nog eens aanscherpen... Zou het niet kunnen dat - net zoals in Wallonië de PS de hete verkiezingsadem van andere partijen voelt - de SP.A in Vlaanderen als oppositiepartij ook wat "gedreven" is door Groen en PVDA+ ?

   Het is in elk geval zo dat de wijze waarop het conflict tussen de gemeenschappen in de media kon opgeschroefd worden zelden gezien is. In elk geval knappe prestaties van Bourgeois, De Wever, Jambon en co inzake het Europa van de regio's (sic)!

 • door Gilbert Rodts op zaterdag 29 oktober 2016

  De NVA zal alles doen om terug in een regering te stappen . De kiezers kan hen dan geen bal schelen als ze er maar in zitten gelijk nu , maar mij hebben ze niet meer ik stem niet meer voor hen . Ik moet niet hebben van hypocriete leugenaars.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties