Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

ING zet de samenleving op straat

In een bericht dat ING België op 4 oktober 2016 naar haar klanten stuurde, schreef de bank : « U hebt ongetwijfeld vernomen of in de media gelezen dat we de intentie hebben aangekondigd om belangrijke wijzigingen door te voeren. […] Voor u verandert er niets. U kiest zelf hoe u uw bankzaken beheert, in het kantoor, online of telefonisch.» Onder de « belangrijke wijzigingen » van ING België vallen onder andere de sluiting van bijna de helft van haar kantoren en het verdwijnen van meer dan 3000 banen.
maandag 10 oktober 2016

Het banenverlies is nog groter als we er ook rekening mee houden dat het sluiten van verzelfstandigde kantoren (momenteel een derde van de ING kantoren) ook heel wat jobs zal kosten. 

Uitvluchten voor een sociaal bloedbad

De bank verdedigt het sociaal bloedbad dat ze aanricht niet met rode cijfers in de rekeningen. De morbide ingreep heet een noodzaak te zijn omdat de diensten gemoderniseerd moeten worden en omdat de lage intresten op financiële markten de bank in de problemen brengen.

Dat is verrassend aangezien het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank net voordelig is voor grootbanken zoals ING (of AXA). De rente die banken betalen om bij de ECB te lenen staat momenteel op 0 %. Die lenen dus gratis. 

ING is net als andere grote banken over het algemeen minder afhankelijk van rente-inkomsten dan kleine banken. ING België haalt een derde van haar inkomsten uit commissies en activiteiten op financïele markten. Het van de centrale bank gratis geleende geld komt dus lang niet altijd in de reële economie terecht. 

«Voor u verandert er niets.» Echt waar?

« ING heeft altijd veel belang gehecht aan uw behoeften, zowel in de dienstverlening in de kantoren als in onze digitale oplossingen», laat de bank nog weten in haar bericht aan de klanten. Maar de behoeften van welke klanten heeft ING dan vooral in gedachten ? Die van haar vele klanten voor wie internetbankieren een hoge drempel vormt in buurten en gemeenten waar de kantoren zullen dichtgaan? Of die van haar eerder grote klanten die nu al een gepriviligeerde toegang hebben?

Toegang hebben tot een bank is nu eenmaal noodzakelijk, al was het maar om een inkomen of een uitkering te ontvangen. Dit geldt voor iedereen. Voor wie «geconnecteerd» is en wie dat niet is. Voor wie vlot overweg kan met computer en smartphone en voor wie dat niet het geval is, of er simpelweg geen heeft. De enquêtes van de Gezinsbond tonen aan dat nog heel wat mensen de digitalisering niet in de vingers hebben. Het zijn uitgerekend de tarieven voor offline diensten die zullen toenemen.  

ING, de bank die massaal mensen ontslaat, weinig belastingen betaalt, in 2008 in Nederland aan het overheidsinfuus moest en daar ook 2300 mensen ontslaat, zal daarbij ook nog eens bijdragen aan de financiële uitstluiting in ons land.

ING zet de samenleving op straat

Er is geen enkele reden waarom banken rekening zouden houden met de behoeften van alle lagen van haar klantenbestand - lees, de bevolking - als we ze laten besturen in het belang van hun aandeelhouders. Die bedrijven zijn niet kwaadaardig, ze volgen nu eenmaal een kapitalistische logica. De harde competitie tussen banken om hun aandeelhouders te paaien, kan alleen maar leiden tot steeds hogere winstverwachtingen.

Zo stelt ING zich tot doel om tien keer meer winst te maken dan de huidige economische groei. Die dynamiek staat in schril contrast tot de financiële diensten die de samenleving het hardst nodig heeft. 

Deze competitie is geen natuurwet, maar het resultaat van de politieke keuze om een financiële sector te hebben die grotendeels gecontroleerd wordt door geprivatiseerde grootbanken. Zoals we zien is ING lang niet de enige bank waar het personeel en de klanten dit lot ondergaan.

De dividenden van ING België vloeien bijna allemaal naar de hoofdzetel in het buitenland, zoals dat ook voor BNP Paribas Fortis het geval is.

ING heeft de laatste jaren miljarden aan belastingkorting gekregen. Als we die som nu eens terugvroegen en ze als een collectieve participatie inbrachten in het kapitaal van ING België? Het zou een eerste stap kunnen zijn naar het ombuigen van het catastrofale beleid dat de bank in ons land voert. Die participatie zou een begin kunnen zijn van een vertegenwoordiging van de belangen van werknemers, klanten en de samenleving in het algemeen bij de bank. 

De ‘belangrijke wijzigingen’ bij onder andere ING tonen immers aan dat de we als samenleving nood hebben aan meer controle over onze banken.

Jérémie Cravatte is medewerker bij CADTM en Frank Vanaerschot werkt voor FairFin

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door antond op maandag 10 oktober 2016

  Iedereen kan ingrijpen. U bent vrij om uw geld niet bij de ING te plaatsen.

  De leningen van de overheid aan ING waren geforceerd, omdat ING als niet-publieke bank tegen ABN Amro, als genationaliseerde bank moest concurreren. En bij een genationaliseerde bank voelen klanten zich -in crisistijd- veiliger dan bij een bank in private handen.

  De bank moet vooruitkijken en concurreren. U wilt ING eigenlijk forceren om kosten te blijven maken die -bedrijfseconomisch- overbodig zijn. Dat is -in ons kapitalistisch systeem- onverantwoord en wreekt zich altijd op langere termijn.

  Het is tragisch voor de betrokken werknemers, maar overbodige werknemers moeten nu eenmaal weg. En de overheid moet zich daar niet mee bemoeien, zodat de economie de veerkracht behoudt om deze mensen elders werk te bezorgen. Waar is het nou beter toeven, met al onze gebreken, dan in het kapitalistisch westen. Noem me eens één voorbeeld? Cuba? Venezuela?

 • door Maurice de Liberaal op maandag 10 oktober 2016

  De samenleving verandert en daar speelt ING op in. De tijden dat mensen naar bankkantoren gingen of bankopdrachten per post opstuurden is voorbij. Het merendeel van de klanten wensen online te bankieren. Dit heeft ook impact op het personeel van de banken. Dit artikel toont aan hoe conservatief vakbonden en socialisten zijn. Ze denken nog dat de samenleving hetzelfde is als in 1990, maar dat is niet de realiteit.

 • door JohanGroenroot op maandag 10 oktober 2016

  Online transacties gebaseerd op vertrouwen in een bank behoren in de nabije toekomst sowieso wellicht tot het verleden. Door nieuwe gedecentraliseerde internettechnologie zijn banken als derde trusted partij overbodige instanties. Natuurlijk wil de bank psychologische én monopolitische macht verwerven over die technologieën . De blockchaintechnologie is open source en bijgevolg 'eigendom' van iedereen. Laten we de banken de revolutie kapen?

 • door jeanmarchand op maandag 10 oktober 2016

  Ben het eens met vorige reacties. Maar een bank is ook een dienstverlening aan de maatschappij, een basisvoorziening die niet moet uitgemolken worden door privéinitiatief. En al zeker moeten de winsten niet naar het buitenland vloeien. Dit verarmt de maatschappij en de politiek die dat toestaat, doet aan economisch collaborisme... echt verwerpelijk. Die banken overheersen de maatschappij en de politiek. Een zeer schadelijke maffiose uitspatting van het kapitalisme. We moeten ook het kapitalisme niet afwegen tegen het communisme. Beide zijn verziekt door hebzucht en buiten de zwakste in de samenleving uit. Het liberale denken is niet minder dan zichzelf de vrijheid toe eigenen om de vrijheid van anderen te ontnemen. Een gecultiveerde maatschappij kan zich niet liberaal noemen. Een gezond evenwicht tussen eigen en maatschappelijk belang is noodzaak.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties