Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Orban en De Wever, samen één Europees front tegen vluchtelingen

Zondag vroeg de Hongaarse regering haar burgers in een referendum of de Europese Unie zonder de toestemming van het nationale parlement verplichte hervestiging van niet-Hongaren (lees vluchtelingen) mag opleggen. Ik ben niet per se tegen referenda, maar dit was er eentje dat thuishoort in de reeks ‘boerenbedrog’. Een reeks waar wel vaker populisten en extreemrechtse politici een hoofdrol in spelen.
maandag 3 oktober 2016

Waar populistische politici als Orban, Farage, Le Pen en ook De Wever elkaar vinden, is dat ze in meer of mindere mate en ieder op zijn/haar eigen manier, bijdragen aan het creëren van een vijandige stemming. De vluchtelingencrisis zou makkelijk te beheersen zijn mocht er meer solidariteit zijn. Het zijn deze anti-Europese politici of zelfverklaarde eurorealisten die ervoor zorgen dat de Europese Unie steeds meer terughoudend is in het opvangen van oorlogsvluchtelingen. Dan mag Theo Francken wel zerggen dat Orban “het vuile werk van Europa opknapt” en dat dus “er altijd op schieten,  nogal gemakkelijk is”. Ten eerste is vluchtelingen opvangen geen “vuil werk” en ten tweede zou de heer Francken en zijn partij dan misschien aan de rest van Europa het goede voorbeeld kunnen geven?

Want de Europese Unie legt nog wel wat poen op tafel, maar wil deze getraumatiseerde mensen eigenlijk het allerliefst opvangen in uitzichtloze en overvolle kampen aan de rafelranden van ons rijke en welvarende continent. In Hongarije krijgt eenieder die 300.000 euro investeert meteen een Hongaarse verblijfsvergunning. Arme sukkelaars of oorlogsvluchtelingen zijn duidelijk niet gewenst. De Wever pleitte vorig jaar voor een herziening van de Conventie van Genève. We kunnen over veel discussiëren, maar die Conventie is net als de Grondwet geen vod papier.

Waarover ging dat referendum eigenlijk? Vorig jaar werd het Europees hervestigingsplan van de Europese Commissie goedgekeurd door de Europese Raad, dat is de vergadering van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Die beloofden Griekenland en Italië ter hulp te schieten en 160.000 vluchtelingen te verspreiden over de EU. Solidariteit heet zoiets. Volgens een objectieve verdeelsleutel zou België 3812 vluchtelingen opnemen, Hongarije 1294. Dat is 0,01 procent op een totaal van een kleine 10 miljoen Hongaren. De reactie van Orban? "Ons land wordt overspoeld!" En nu raadpleegt hij hierover dus het volk. Overigens kregen heel wat Hongaren een ‘dreigbrief’ van hun overheid waarin stond dat als ze “fout” stemden er in hun dorp of regio wel eens minder geïnvesteerd zou kunnen worden. Als het over vluchtelingen gaat, lijkt tegenwoordig alles gepermitteerd.   

Volksopstand

Hoe anders was het exact 60 jaar geleden, tijdens de eerste grote na-oorlogse vluchtelingencrisis in Europa. In 1956 ontvluchtten bijna 200 000 Hongaren hun land als gevolg van de Hongaarse volksopstand tegen de Sovjet-Unie. België ving toen 3000 vluchtelingen op en tijdens de hele periode van de Koude Oorlog zelfs zo’n 7000. De opvang van 1294 Syrische vluchtelingen is een kleine moeite voor de Hongaren, maar een wereld van verschil voor hen die met hun kinderen oorlog en waanzin ontvluchten. Medemenselijkheid, solidariteit en mensen in nood helpen, zijn mooie waarden. Raar dat populisten vergeten dat hun landgenoten enkele decennia geleden zelf op de vlucht moesten voor geweld en vervolging. En toen was er terecht wel opvang.

De Europese Raad was in meerderheid gewonnen voor solidaire spreiding. Orban was tegen het voorstel, maar bevond zich in de minderheid. Hongarije stapte daarop naar het Europees Hof van Justitie dat nog geen uitspraak deed. De christendemocraat Orban organiseert het referendum enkel om zich gesteund te voelen in zijn anti-EU retoriek. Wellicht ook om een Hungrexit voor te bereiden. En het is meegenomen dat de referendumcampagne de aandacht afleidt van andere zaken zoals de afbouw van een democratische rechtsstaat.  Alles wordt op één hoop gegooid: vluchteling, migrant, terrorist of aanrander.

Rechts, rechtser, rechtst

Het is een tactiek die opgang maakt. Ook bij ons. De zogezegd per ongeluk gedeelde tweet van Francken met wansmakelijke migranten-humor. De zomerballonnetjes: het boerkini-verbod, het voorstel een noodtoestand in te roepen om mensen op te kunnen sluiten zonder rechterlijke toetsing. Recenter nog het voorstel om kinderen van 14 jaar een enkelband aan te meten of illegale huiszoekingen bij sans-papiers te organiseren. De N-VA-voorstellen sporen met die van Orban: angst zaaien, repressieve maatregelen bepleiten en slachtoffers zoeken om het extreemrechtse gedeelte van hun achterban te bedienen.

Die tweespalt en haatzaaierij moet stoppen. Men speelt met vuur, overal in Europa. Elke burger is een mens van vlees en bloed en gelijk voor de wet, ongeacht huidskleur, religie, seksuele geaardheid of afkomst. Het zou politici sieren hun haatcampagnes en negatieve agressie gericht op minderheden en de zwaksten in de samenleving om te buigen en positief in te zetten.

Conflictpreventie?

De globalisering en (klimaat)vluchtelingen zijn een vaststaand gegeven. Hoge muren optrekken rond Europa zal niet helpen. Wanhopige mensen komen toch. Of geeft men straks de Europese grensdienst Frontex de opdracht op vluchtelingen te schieten? Het gebeurde helaas al enkele malen. Wat bereikt men door mensen tegen elkaar op te zetten? Nog meer gewapende conflicten? Gaan we binnenkort in Vlaanderen ook de anti-immigrantenspray van Wilders in Nederland en Denemarken invoeren? Dan bereik je net wat de idioten van IS en andere terreurgroeperingen willen: een op zichzelf gekeerde angstige samenleving, vol haat tegen hier levende (islamitische) minderheden.

Het lijkt me veel ernstiger te werken aan duurzame oplossingen die goed zijn voor de EU en de omliggende regio. De EU is het best geslaagde project in conflictpreventie ter wereld. We kunnen de problematiek van (oorlogs)vluchtelingen perfect aan. Maar dan is er nood aan solidariteit, een goede organisatie en mededogen. Niet aan het zaaien van angst en haat.

Bart Staes is Europarlementslid voor Groen

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Tanguy Corbillon op maandag 3 oktober 2016

  "Waar is Abel, je broer?" "Dat weet ik niet", antwoordde Kaïn, "moet ik soms waken over mijn broer?"

  Diepe treurnis is het, dat ideologie vandaag niet een methode is om accuraat de wereld te interpreteren en te begrijpen, maar een vehikel om aan de macht te komen en daar op (een) post(je) te blijven. Orban christen&democraat? Ja, natuurlijk, zolang we maar niet oordelen...

  Het debat over identiteit is danig verrot. Het is als de olielamp waaruit een geest opduikt als men erover wrijft.

  Wie als christen een beetje nadenkt over de diepere tekst en grondslag van het christelijke geloof, lacht om het script dat Orban, Francken, De Wever of Sarkozy (of Mia Doornaert) schrijven. Hopelijk denken christen-democraten even goed na voor ze zich laten lijmen in een bang front.

 • door Lawrence O op maandag 3 oktober 2016

  Ik wordt stilaan moe van het eeuwige demoniseren van rechts. Alsof rechts slecht moet zijn en links goed; Ik stel enkel vast dat overal waar links aan de macht was, de boel op zijn gat ligt.

  Een land leiden doe je nu eenmaal niet op emo-mode maar op het gezond verstand en door de democratie te respecteren. Dat stoort mij onmetelijk aan links: dat men, wanneer men vaststelt dat de democratie iets helemaal anders wil, alle zeilen bij zet om de democratie op andere gedachten te brengen. Eerder dan dat men zijn eigen voorstellen en ideëen aanpast aan de democratie.

 • door Roland Horvath op maandag 3 oktober 2016

  Vluchtelingen -een cadeautje van de VS- moeten hier minstens tijdelijk kunnen blijven.

  Orban en De Wever, dezelfde gedachten. Nationalistisch, xenofoob, fascistisch =corpocratisch. En nazistisch =gestook in al zijn vormen van wij -zij denken over demoniseren en uitsluiten van minderheden tot laster en racisme. Hun model is Duitsland DE van 1920 tot 1940.

  De EU is geen conflict preventie. Ze doet mee met de VS aanvalsoorlogen bvb in Syrië waar de oorlog gaat duren tot heel Syrië plat gebombardeerd is en afhankelijk wordt van IMF leningen. In Europa, Oekraïne gedestabiliseerd door de VS met de goedkeuring van de EU. NAVO oefeningen in de Baltische staten om conflicten met Rusland te creëren.

  De EU is een dominantie project van DE, de VS en de Grote Multinationale Ondernemingen GMO. De EU is net als de VS een bende bedriegers. Griekenland is door de EU in een schuldslavernij gedrongen om een ontwaarding van kapitaal goederen zoals havens te creëren. Die kunnen dan door bvb Duits kapitaal geprivatiseerd worden voor bijna niets. De Britten verlaten de EU. En nu Hongarije. We hebben beter geen EU dan één zoals de huidige. Ander bedrog:

  1/ De besparingen zijn er uitsluitend om de Grote Multinationale Ondernemingen GMO toe te laten hun bedrijfslasten te verlagen en om de Sociale Zekerheid af te bouwen.

  2/ De EU terroriseert de lidstaten met nodeloze wetten die de lidstaten zelf beter kunnen maken. Ze is meer dan een federatie -wat ze uitsluitend zou moeten zijn- , ze is een unitair gedrocht.

  3/ Met TTIP/CETA wordt de macht van de overheden overgedragen aan GMO.

  Een remedie: De Commissie steunt op een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De Raad: 4 rechtstreeks gekozen permanente vertegenwoordigers per lidstaat.

 • door Alexandra op woensdag 5 oktober 2016

  "De EU is het best geslaagde project in conflictpreventie ter wereld." Hoe kan een verstandig mens, zetelend in het Europees parlement, nu zulke uitspraak doen? Wat heeft de EU in Oekraïne gedaan? Toch alleen maar olie op het vuur gegooid in samenwerking met Washington om dat land totaal te ontwrichten. Wat heeft de EU gedaan in ex-Joegoslavië? De vredesonderhandelingen gesaboteerd en samen met de VS Servië plat gebombardeerd. Wat doen de EU landen nu in Syrië? Opnieuw de VS politiek ondersteunen door deelname aan een collatie die luchtsteun verleent aan de terroristen van Al Nusrah en die het regeringsleger van Syrië bombardeert. Vorige week nog verscheen bv ook nog een rapport van de VN dat uiteenzet hoe moorddadig de sancties van de EU en de VS tegen dat land zijn en er werd de vergelijking gemaakt met de al even moorddadige sancties indertijd tegen Irak. 500.000 kinderlevens heeft die "crisispreventie" toen gekost, werd er berekend. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2782413 De oorlog in Libië nog zo'n voorbeeld. Alle voorstellen vanwege de Afrikaanse Unie om tot een onderhandelende oplossing te komen, werden van tafel geveegd en er werd resoluut voor de militaire aanpak gekozen. Het resultaat van deze "conflictpreventie" en conflictbeheersing mag gezien worden. Oekraïne, Libië, Irak, Syrië, allemaal conflictloze zones. De eerste vluchteling die in Europa toekomt en zegt dat het is omdat het klimaat verandert, moet ik nog tegenkomen. Ik vind het niet zo'n vaststaand gegeven dat er noodzakelijkerwijze vluchtelingen moeten zijn. Dat is in overgrote mate slechts te danken aan de militaire en economische politiek van Europa en de VS.

 • door dr alami op donderdag 6 oktober 2016

  Deze psychopaten zijn aan het misbruiken van alles en overal en gebruiken hun positie zeer destructief zoals een gestoorde/criminele psychiater die (DSM-5) als keurslijf in plaats van hulpmiddel tegen de patiënten gebruikt. Helaas liggen deze daders met al hun hebzucht aan de top van de maatschappij nog steeds op het "spreekwoordelijke kerkhof". Het gevolg is dat ieder van hen zich koning in zijn eigen koninkrijk waant, en ieders credo is "ik heb altijd gelijk". Hun egoisme zorgt er ook voor dat ze menen recht te hebben op van alles en nog wat en dat ze verschrikkelijk onverschillig zijn geworden voor 'de rest in de maatschappij'. Alles draait om GELD &GEZAG. Hoewel psychologische tests ontwikkeld worden om die laatste twee factoren zo min mogelijk een rol in de maatschappij te laten spelen, doen ze dat vooral DWANGMATIG toch. Niet toevallig dan dat in 2013 werd DSM-V ingevoerd, alsook de ELITE &hun AL-QAIDA(= basis) in Antwerpen aan macht gekomen?!

 • door Jacobus Bekker op zaterdag 8 oktober 2016

  Een Reactie van iemand die in Honmgarije woont. Ik weet niet waar dat verhaal van €300.000 vandaan komt maar iedere Europeaan mag zich vestigen in Hongarije. Je moet aantonen dat je €500 per maand/persoon verdient en niet op kap van de Hongaren komt en dan krijg de verblijfsvergunning

  Voordat de grenzen dicht gingen kwamen 4000 "vluchtelingen" per dag hier om door de reizen naar het beloofde land, et rijke westen. Hier willen ze niet blijven omdat er te weinig uitgedeeld word....

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties