Krijgt kwalijkste bedrijf ter wereld contract daklozenopvang in Antwerpen?

Lever de opvang, hulpverlening en het buurt- en opbouwwerk in fases over aan de markt. Tot die beslissing kwam de stad Antwerpen in juli. Het eerste slachtoffer van die operatie is daklozenopvang De Vaart. Binnenkort beslist de OCMW-raad of veiligheidsmultinational G4S het contract krijgt.

woensdag 21 september 2016 13:21
Spread the love

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) verzorgt al 18 jaar de opvang van en begeleidt daklozen in het centrum De Vaart. De stad Antwerpen besliste deze zomer om alle OCMW-contracten op de markt te gooien. Wie de laagste prijs biedt, sleept het contract voor de komende drie jaar in de wacht. Veiligheidsmultinational G4S kwam als goedkoopste uit de bus. Op 27 oktober beslist de OCMW-raad of G4S het contract krijgt.

G4S heeft op zijn zachtst gezegd nogal een bedenkelijke reputatie. In 2013 werd het bedrijf door de Britse ngo ‘War on Want‘ genomineerd als de slechtste multinational van de planeet. G4S wordt verweten dat het de oorlogsvoering privatiseert (met onder meer grote contracten in Afghanistan) en dat het profiteert van de bezetting van Palestina (waar G4S betrokken is bij de opsluiting van kinderen).

Officieel luidt de verklaring van de stad: “We kunnen niet één speler op het terrein laten, we willen de brede markt bevragen”. An Buelens van SWAN (Sociaal Werk Actie Netwerk),  een platform van sociale werkers en vakbonden is gekant tegen deze privatisering. Volgens SWAN is het een puur ideologische beslissing. De stad wil onder meer op domeinen als drugspreventie en armoede in de eerste plaats inzetten op repressie in plaats van begeleiding.

“In de aanbesteding zijn er geen personeelseisen gesteld. We vrezen dat G4S zal werken met minder gekwalificeerd personeel en meer met vrijwilligers. En dat het bedrijf zich vooral zal concentreren op bewaking en activering en minder op de begeleiding van de daklozen. Wat het CAW nu al 18 jaar wel doet. Zij werken meer empowerend en vertrekken vanuit de cliënt. We stellen ons vragen of een winstgevend bedrijf diezelfde sociale waarden naar voren gaat schuiven. We vrezen van niet.”

Volgens Buelens wil het stadsbestuur ook dat de daklozen zoveel mogelijk binnen blijven. “Dus de openingsuren van het centrum zullen uitgebreid worden maar er gaat niets veranderen aan hun situatie.”

Er zijn volgens de critici voorbeelden genoeg van dergelijke privatiseringen die helemaal niet goed aflopen. “De doelgroep is altijd het eerste slachtoffer. Kijk naar het forensisch psychiatrisch centrum in Gent dat uitgebaat wordt door Sodexo. Er verscheen vandaag nog een vernietigend stuk over in de media. In Nederland zijn er ook heel wat voorbeelden van privatisering van de zorg waar de dienstverlening in gedrang komt.”

G4S beheert ook vluchtelingencentra in Retie en Turnhout. An Buelens: “We horen daar verhalen van ongekwalificeerd en laagbetaald personeel dat moet werken onder een enorme tijdsdruk. Waardoor er spanningen ontstaan tussen de doelgroepen.”

SWAN eist dat de vermarkting stopgezet wordt. “Er is nooit een een evaluatie gemaakt van de kwaliteit van de werking van het daklozencentrum De Vaart. Er zijn ook totaal geen redenen om het op de markt te gooien en 18 jaar expertise die het CAW daar heeft te niet te doen. Ook de continuïteit van zo’n werking komt in het gedrang. We hopen dat de meerderheid van de OCMW-raadsleden tegenstemt op 27 oktober.”

De Vaart gaat volgende week maandag, dinsdag en woensdag tijdens hun openingsuren een solidariteitsmuur organiseren aan de inkom. Zowel organisaties, vakbonden als pers mogen langskomen om hun solidariteit te betuigen of voor meer informatie over de werking. 

Op 29/09 betoogt SWAN mee tijdens grote vakbondsbetoging in Brussel en  op 27/10 organiseren ze een actie aan de OCMW-raad in Antwerpen.

take down
the paywall
steun ons nu!