Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Jongeren zullen armer worden dan hun ouders

De gevolgen van de financiële crisis van 2008 lijken het leven van jongeren te blijven bepalen. Uit een rapport van het McKinsey Global Institute blijkt dat de inkomens in rijke westerse landen stagneren of zelfs dalen.
vrijdag 15 juli 2016

Uit een recent rapport (juli 2016) van McKinsey Global Institute (MGI), een internationaal bedrijf dat gericht is op het verschaffen van inzicht in de wereldeconomie, blijkt dat de inkomens in westerse landen stagneren of zelfs dalen.

Ongeveer 540 à 580 miljoen mensen zijn geen cent rijker geworden over negen jaar tijd (2005-2014). Dit komt overeen met 70 procent van de gezinnen, wiens inkomen daalde of stagneerde in deze periode. In vergelijking met de periode 1993 tot 2005 waar dit fenomeen bij slechts 2 procent van de mensen voorkwam.

Kinderen lopen dus het risico dat ze armer zullen zijn dan hun ouders. Het rapport ‘Poorer than their Parents: Flat or Falling Incomes in Advanced Economies’ toont dat twee derde van de inkomens van de gezinnen in de onderzochte landen (VS en West-Europa) stagneerde of zelfs daalde tussen 2005 en 2014.

Een daling van de inkomens betekende echter niet altijd dat het beschikbaar inkomen, het inkomen dat gezinnen overhouden na aftrek van belastingen en het ontvangen van transfers van de overheid, daalde. In de VS bijvoorbeeld waar 81 procent van de inkomens daalde, steeg het beschikbaar inkomen voor bijna alle gezinnen.

De verschillen tussen de onderzochte landen kunnen toegeschreven worden aan het verschillend overheidsbeleid in deze landen. Zo zien 97 procent van de Italiaanse gezinnen hun inkomen dalen of hetzelfde blijven, in tegenstelling tot 20 procent van de Zweedse gezinnen. De Zweedse overheid staat immers in voor het behouden van jobs, waardoor het dalen van inkomens minder gezinnen treft.

Negatieve gevolgen voor iedereen

De oorzaak ligt volgens het rapport bij de financiële crisis die begon in 2008 en het trage economische herstel dat daarop volgde. Ook de verschuiving naar meer deeltijdse en tijdelijke arbeid heeft invloed op de daling in inkomens.

De bevindingen van het onderzoek van MGI wekken angst en bezorgdheid op bij de middenklasse en de jongere generatie. De jongeren lopen immers het risico om armer te zijn dan hun ouders, een ongezien fenomeen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Mensen verwachtten immers altijd dat hun kinderen beter af zouden zijn dan hun ouders of grootouders. Die vanzelfsprekendheid blijkt op het spel te staan en de vraag kan gesteld worden of de gouden dagen definitief voorbij zijn?

Ook voor ondernemingen zijn deze bevindingen alarmerend. De koopkracht van de brede middenklasse, de basis van een op consumptiegerichte economie, is hierdoor verstoord. Als vier van de vijf gezinnen niet genoeg geld hebben om de goederen en diensten te kopen, dan zullen nieuwe investeren die ons allen beter maken achterwege blijven.

Dat iedereen lijdt onder het trage herstel van de economie na de crisis is volgens professor Emmanuel Saez van de University of California, Berkeley, is te wijten aan de verslapping van de arbeidsmarkt. Deze verslapping zorgt ervoor dat de lonen laag blijven, waardoor de consumentenbasis van ondernemingen die nodig is om te investeren en te groeien wegvalt.

Besparingen van de overheid zorgen ervoor dat niemand wint. De koopkracht van de consumenten moet weer omhoog gaan volgens Saez, en dan zal de economie weer kunnen groeien.

Ook de rijken lijken de 'lijden' onder de crisis. Ze zien een duidelijke vertraging in de stijging van hun rijkdom. De enige groep die niets merkt van de crisis zijn de ultrarijken.

Inkomensongelijkheid bij miljonairs

David Cay Johnson, een onderzoeksjournalist en lesgever in ondernemingen, belastingen en eigendomsrecht van de oude wereld aan de Syracuse University College of Law , schrijft in zijn opinieartikel dat de grootste inkomenskloof in de VS niet tussen de top 1 procent en de onderste 99 procent bestaat, maar wel binnen die 1 procent rijken.

“De rijken worden rijker, de armen worden armer,” een vaak gehoorde uitspraak, toch blijkt dat ook de top 1 procent rijken niet allemaal rijker worden. Na de crisis is er maar één groep wiens inkomen stijgt, en dat is de groep van de 0,001 procent rijkste mensen in de VS en West-Europa. Dit wil zeggen dat 1.361 gezinnen de enigen zijn die hun, reeds veel te grote, rijkdom zien stijgen.

Professor Emmanuel Saez stelt vast dat 95 procent van de inkomenswinsten sinds 2009 naar de top 1 procent gaat.

Alsof dit nog niet oneerlijk genoeg is, blijkt dat de belastingslast bij deze top 0,001 procent daalt. Ze verdienen dus meer, ze worden rijker en moeten minder bijdragen aan de samenleving.

De kloof tussen de 0,001 procent rijken en de rest van die 1 procent rijkste gezinnen wordt steeds groter. De gemiddelde inkomens van van deze 1 procent rijken steeg tot bijna 1,3 miljoen dollar in 2012 (1,16 miljoen euro), in vergelijking met 424.000 dollar (380.542 euro) in 2003.

Een kleinigheid lijkt het als de inkomens van de 0,001 procent rijken hier tegenover gezet worden. Deze 0,001 procent van de gezinnen hebben een gemiddeld inkomen van 161 miljoen dollar, en dat is een stijging van 84,6 miljoen dollar (75,9 miljoen euro).

Erger lijkt het nog als er gekeken wordt naar de belastingen die deze 0,001 procent betaalt. Deze groep betaalt slechts 17,6 cent per dollar (15,79 cent per euro) die ze verdienen aan inkomensbelastingen, in vergelijking met 23,5 cent per dollar (21 cent per euro) die de rest van deze 1 procent rijken betaalt.

Wat is nu een verschil van 6 cent kan je denken? Maar dit gaat over aanzienlijke bedragen als je dit berekent op een gemiddeld inkomen van 335 miljoen dollar.

Het systeem van inkomensbelasting is niet langer progressief. De belastingsdruk daalt voor inkomens die torenhoog zijn.

Een oplossing nodig

Wanneer de economie zal beginnen groeien aan een hoog niveau, dan voorspelt het rapport van MGI dat het percentage gezinnen met een dalend of stagnerend inkomen wel weer zal afnemen. Goede hoop voor de toekomst, toch zijn we nog niet zo ver.

Volgens professor Saez is de oplossing geen beleid dat ongelijkheid reduceert, maar wel een beleid dat zorgt voor een sterkere arbeidsmarkt en de creatie van werkgelegenheid. Een stevigere arbeidsmarkt zorgt ervoor dat lonen stijgen, waardoor ‘slechts’ 58 procent van de inkomenswinsten naar de top 1 procent gaan in plaats van 95 procent.

Er is dringend nood aan een beleidsantwoord van de overheid, toch moeten er heel wat afwegingen gemaakt worden. Investeren in technologische vooruitgang lijkt goed, omdat het de levenskwaliteit verbetert. Toch moet er ook rekening gehouden worden met de negatieve effecten, zoals de neerwaartse druk op de lonen. En wat met de globalisering? Die is nadelig voor de lonen van laag- en midden-geschoolde arbeiders in de VS, maar zorgt er wel voor dat een miljard mensen in andere landen uit armoede geraken. 

Eenduidige antwoorden zijn er dus moeilijk te vinden, toch is het volgens professor Saez belangrijk dat het fiscale beleid meer progressief wordt. Wel moet er opgepast worden om zomaar progressief fiscaal beleid voor te stellen. Hogere belastingtarieven reduceren de groei van het bruto binnenlands product (bbp), zelfs als de inkomens meer gelijk worden.

Bronnen:

Is this the death of the middle class? Up to 70 per cent of household incomes in the West's richest countries have remained flat or fallen between 2005 and 2014

The top .001 percent are different from you and me

95% Of Income Gains Since 2009 Went To The Top 1% — Here's What That Really Means

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door spacemonkey op maandag 18 juli 2016

  Kom toch eens met iets nieuws ?

  Dat was jaren geleden in de USA al een voldongen feit, en zoals veelal komt dat nu hier aanzetten. Deels ligt dat aan die verwende, luie , domme jongeren zelf. Ik kan daar zelf gewoon quasi geen respect voor opbrengen. De ICT generatie. Organiseren en zich met serieuze dingen bezighouden ? Zelf kennis in die grijze massa opslagen ?

  Zelf behaalde ik mijn diploma via avondonderwijs terwijl ik daarbij nog in een full continu ploegensysteem werkte als chemieoperator. Jawel; 3 jaar lang 4 x in de week ( avond van 7 u -10 u ) naar school en dan nog gaan werken!! Wil ik een van die bloemzakken van tegenwoordig eens zien doen, laat me niet lachen.

  Wij deden aan modelbouw en leerden bepaalde vaardigheden buitenaf. Vandaag de dag wil het grootste deel zijn hele echte leven virtuele idotie vanachter een scherm verrichten.

  De kunstmatige woordenkramerijen i.v.m. globalisering staan enkel ten dienste van grootkapitaal en banken. Zelf ben ik enige jaren bezig mijn out of Europa voor te bereiden, en geloof me daar blijven zelfs anno 2016 pakken geld aan de vingers hangen.

  Maatschappelijke betrokkenheid is ook nihil bij die pummels. Tal van betogingen meegemaakt. Deze generatie denkt dat met wat Twitter en Facebook gedoe te gaan oplossen.

  Trek de stekker eens uit en het gros staat te janken alsof ze op een andere planeet terrecht zijn gekomen. Dat ze hun eigen beperkingen aanvaarden en er leren mee omgaan. Veel anders staat ze (de meesten) echt niet te wachten.

 • door Red Heskimo op maandag 18 juli 2016

  Dat mensen minder verdienen dan hun ouders hoeft geen slecht ding te zijn. Integendeel, het is noodzakelijk want momenteel zijn we de wereld aan het consumeren, dit kan niet blijven duren.

  We gaan het met minder moeten doen. We gaan voor kleinere huizen, kleinere wagens, minder comfort meer moeten betalen. We gaan dit ook moeten verdelen over een bredere laag van de bevolking.

  En met bevolking bedoel ik wereldbevolking. Dus ja we gaan er hier in het "westen" op achteruit gaan. En andere continenten gaan erop vooruit gaan. Is dit leuk voor "ons"? Nee. Moeten we daar een drama van maken? Nee.

  De rede waarom onze kinderen armer zijn is omdat we hen opzadelen met de schulden van het verleden. Die cirkel moeten we doorbreken. Principe van consument betaald moet ook op sociaal vlak doorgevoerd worden. Dus geen facturen doorschuiven naar volgende generaties. Generatie A haalt maar uit het systeem wat generatie A erin heeft gestoken. De verdeelsleutel tussen arm en rijk binnen een generatie hoeft (mag) niet evenredig te zijn.

  Maar momenteel is onze sociale zekerheid een piramide constructie. Zij die er het eerst bij waren genieten, de laatste mogen op de blaren zitten.

 • door Ronald Van Beneden op maandag 18 juli 2016

  Dat is de echte verarming door de EU. In juni 2016 heeft de Europese Centrale bank 85.1 miljard euro aan schulden opgekocht. Een duizelingwekkend bedrag. Een bedrag dat vooral de vooropgestelde 80 miljard per maand ruimschoots overstijgt. Het lijkt er dus op dat de ECB haar mandaat overschrijdt, en dus illegaal schuld opkoopt op de pof van de Europese burgers en bedrijven. De Europese regels lijken dus een maat voor niets. Bovendien beweert economisch journalist Ernst Wolff dat de ECB haar gulden regel (i.e. geen bonds opkopen onder de deposito-rentevoet) systematisch overtreedt, en dan vooral met Duitse overheidsobligaties. Als dat klopt wil dat dus zeggen dat de Duitse staat de geldpersen laat draaien (en de Europeanen dus systematisch verarmt) om zijn eigen hachje te redden. Terwijl er net regels bestaan om zo’n misbruiken tegen te gaan. Dit legt vooral pijnlijk bloot dat de ECB een onderaanneming van de Bundesbank is (en niet omgekeerd), en Frankfurt zijn orders rechtstreeks uit Berlijn ontvangt.

 • door Ronald Van Beneden op maandag 18 juli 2016

  Zo staat Deutsche Bank technisch gezien op instorten, maar kan het al haar subprime rommel doorverkopen aan de ECB zonder dat er een haan naar kraait. Nu Italië, waar er zo enkele DB’s zijn, aanspraak wil maken op het Europees Stabiliteitsmechanisme, sluit Duitsland echter de deur. Concreet betekent dit dat Duitsland zijn subprime exposure wél, en de Italianen niet kunnen doorschuiven naar de Europese spaarders en bedrijven. De EU institutionaliseert op die manier – buiten de regels om – een pikorde: eerst Duitsland, dan de rest. Dit is de voorbode van een open monetair-financiële oorlog tussen Duitsland en Italië.

 • door Roland Horvath op dinsdag 19 juli 2016

  1/ Telkens opnieuw hoort men dat onze kinderen en kleinkinderen het met minder zullen moeten doen dan wij. Dat is in hoofdzaak neoliberale = 19e eeuwse laisser faire kapitalistische =fascistische = corpocratische propaganda. Een ziekte van het kapitalisme: Dat kan goederen produceren maar moeilijk aan iedereen distribueren. Daarom moet namelijk aan iedereen geld gedistribueerd worden door de ondernemingen, uiteraard via vaste staande, vooraf afgesproken regels bvb via lonen en sociale bijdragen. Vooral na het ontstaan van een overcapaciteit zoals in 1873, 1929 en 2008 is het systeem geneigd steeds minder geld te geven aan steeds minder mensen behalve aan de grootaandeelhouders, de 0,001%.

  2/ Een 2e factor, die de welvaart in de toekomst zal bepalen, is het aantal mensen dat er in de toekomst zal zijn. De mogelijkheden van de aarde zijn eindig.

  3/ Een 3e factor is de duurzaamheid van de economie. Tot vandaag de dag worden duurzaamheid inbegrepen de reactie op de klimaatverandering gezien als een -nodeloze- luxe. In Groot Brittannië was er een klimaatministerie, dat door de nieuwe premier Theresa May is afgeschaft en ondergebracht bij een nieuw ministerie Handel, Energie en Industriële Strategie. Duurzaamheid moet geleid worden door de overheid want private ondernemingen alleen willen en vooral kunnen dat niet alleen. Duurzaamheid is een manier van leven en van produceren.

  4/ Een 4e factor is in hoeverre oorlogen, vernietiging van mensen en materieel, kunnen vermeden worden. Voor het ogenblik is de hysterische, sedert lang bestaande ambitie van het US grootkapitaal om de wereld te overheersen, met alle middelen waaronder geweld, de belangrijkste oorzaak van massale nodeloze vernietiging.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties