Kwart energiemix moet kernenergie zijn in 2050 volgens sector kernenergie

Kwart energiemix moet kernenergie zijn in 2050 volgens sector kernenergie

De kernenergiesector wil in 2050 een kwart van alle energie leveren, blijkt uit een rapport van de World Nuclear Association (WNA), een organisatie die de belangen van de sector behartigt. De industrie ziet echter ook obstakels, zoals de negatieve perceptie in verschillende Europese landen.

donderdag 7 juli 2016 11:58
Spread the love

Momenteel bestaat wereldwijd 10 procent van de energiemix uit kernenergie. Vorig jaar werden wereldwijd tien nieuwe kernreactors in gebruik genomen. Volgens het WNA-rapport waren er in 2015 66 reactors in aanbouw en lagen er plannen voor nog eens 158 reactors. Vierentwintig van de reactors in aanbouw waren te vinden op het Chinese vasteland.

CO2

De WNA ziet een groei van kernenergie – en hernieuwbare energie – als noodzakelijk om de CO2-uitstoot te beperken en de temperatuurstijging op aarde als gevolg van de klimaatverandering, onder de 2 graden Celsius te houden.

“De visie van de WNA voor de toekomst is een diverse mix van CO2-arme technologieën, waarbij hernieuwbare energie, kernenergie en een sterk verminderd gebruik van fossiele brandstoffen – bij voorkeur met CO2-opslag – samen betrouwbare, betaalbare en schone energie leveren”, schrijft de organisatie.

Fukushima

De WNA ziet wel obstakels om te komen tot de groei naar 25 procent kernenergie. In diverse Europese landen is de acceptatie van kernenergie laag en de winstgevendheid staat onder druk door lage elektriciteitsprijzen. Japan is na de kernramp in Fukushima in 2011 terughoudender geworden.

China zet wel vol in op kernenergie. In 2015 werden acht nieuwe reactors in gebruik genomen en er zijn plannen voor nog meer reactors, met de bedoeling om kolen uit te faseren en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het rapport van de World Nuclear Association kan geraadpleegd worden op hun website.

take down
the paywall
steun ons nu!