Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Europese Commissie geeft nationale parlementen inspraak vrijhandelsakkoord CETA – of toch niet helemaal

11.11.11 betreurt de beslissing van de Europese Commissie, om via een achterpoort de nationale parlementen te omzeilen voor de goedkeuring van het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA). De Europese Commissie besliste op 5 juli dat de nationale parlementen dit vrijhandelsakkoord met Canada, maar het akkoord treedt al in werking voor deze ratificaties.
woensdag 6 juli 2016

Eind juni maakte de voorzitter van de Europese Commissie Juncker bekend dat de beslissing over het vrijhandelsakkoord met Canada (EU – Canada Comprehensive Trade Agreement – CETA) een exclusieve bevoegdheid van de EU is. Hier kwam echter veel reactie op vanuit het middenveld, de nationale parlementen en regeringen. Uiteindelijk hield de Europese Commissie hier rekening mee en werd op 5 juli 2016 beslist dat CETA toch beschouwd wordt als een ‘gemengd verdrag’, waardoor het wel degelijk geratificeerd moet worden door alle nationale parlementen van de EU-lidstaten.

Toch mag er nog niet te vroeg gejuicht worden. Het verdrag kan reeds na goedkeuring door de Europese Raad in werking treden, nog voor de parlementen het geratificeerd hebben. De Europese Raad van ministers kan hierover beslissen in september 2016.

Protest

De reden waarom er zoveel protest komt uit de politiek en het middenveld gaat voornamelijk over de geschillenregeling ISDS in het verdrag. Het systeem van Investor-state dispute settlement (ISDS) geeft aan buitenlandse investeerders de mogelijkheid om nationale wetgeving aan te vechten voor een externe rechtbank als ze denken dat die hun belangen schaden. 11.11.11 vreest hierdoor voor de duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid en stelt ook dat humanitaire en milieudoelstellingen in ontwikkelingslanden vaak aan de kant geschoven zullen worden omwille van winststreven.

Zowel het middenveld als bepaalde politieke spelers vrezen dat nationale sociale, consumenten- en klimaatwetgeving door de ISDS-regels in het CETA-verdrag het slachtoffer zullen worden van schadeclaims. Enkel buitenlandse investeerders zouden er gebruik van kunnen maken.

Als de Europese Raad in september zou beslissen om CETA al in uitvoering te laten treden, dan kan ook de ISDS al in werking treden en blijft het recht om schadeclaims in te dienen zelfs na eventuele afkeuring van CETA door één of meerdere parlementen van EU-lidstaten nog drie jaar voortbestaan. Om geldig te zijn moeten alle EU-lidstaten het verdrag ratificeren.

TTIP

CETA wordt gezien als de voorloper van het gelijkaardige handelsakkoord tussen de EU en de VS (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), waar voor het ogenblik nog over onderhandeld wordt. Er wordt dus gevreesd dat indien CETA goedgekeurd wordt, TTIP zal volgen.

Op 20 september, twee dagen voor de stemming in de Europese Raad, wordt dan ook door de StopTTIP/CETA coalitie een grote betoging georganiseerd in Brussel.

Bron: Europese Commissie omzeilt kritiek op handelsverdrag CETA en gebruikt achterdeur         

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Roland Horvath op woensdag 6 juli 2016

    Dat alle Parlementen van de lidstaten een verdrag als CETA en TTIP moeten goedkeuren om geldig te zijn, is een confederaal element dat men beter kan behouden. Het is een rem op de almacht van de unie.

    De Commissie Juncker is onbetrouwbaar en ze houdt zich niet aan de wet. CETA is gemengd dus het omvat handel en politiek. Er is uitdrukkelijk voorzien dat de parlementen van alle lidstaten het verdrag moeten goed keuren om te kunnen in werking treden. De EU Commissie gedraagt zich sedert lang als een dictator en ze terroriseert de lidstaten: Besparingen, verbod te lenen, verbod de budget norm van 3% te overschrijden, investeringen op dezelfde begroting als lopende uitgaven.

    CETA en TTIP hebben de EU niets positief te bieden. Wel onderwerping van alles en iedereen aan de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en aan de US. De hele wetgeving in de EU wordt opzij geschoven en vervangen door US wetgeving vooral betreffende consumenten zaken, gezondheid, werknemers rechten en loon, milieu, democratie, soevereiniteit. ISDS/ICS oneerlijke concurrentie, alleen de US/CA multinationals kunnen er gebruik van maken.

    Is het mogelijk op korte termijn, nu onmiddellijk, ten laatste over een paar maanden, de Commissie Juncker te vervangen of aan banden te leggen? Dan moet de nieuwe Commissie voortkomen uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De Raad 4 permanente vertegenwoordigers per lidstaat. Rechtstreeks verkozen maar voor één keer aangeduid door de Parlementen van de lidstaten. Het Parlement moet dan op korte termijn normale bevoegdheden hebben, die elk Parlement in de 28 lidstaten heeft.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties