Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Humanitaire crisissen vereisen gemeenschappelijke aanpak"

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er in de wereld nooit zoveel mensen op de vlucht in eigen land als nu: meer dan 60 miljoen. "De humanitaire nood in de wereld is exponentieel gegroeid", zegt Stephen O'Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, aan de vooravond van de VN- Humanitaire Wereldtop in Istanboel.
vrijdag 20 mei 2016

Naar verwachting zesduizend afgevaardigden zullen op 23 en 24 mei de top in Istanboel bijwonen. Zij buigen zich over oplossingen voor deze grote humanitaire uitdaging.

Stephen O'Brien, sinds maart ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, zegt dat 125 miljoen mensen in de wereld dringend essentiële humanitaire hulp nodig hebben. Volgens hem is het uitzicht van humanitaire actie in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. "We zijn collectief niet in staat geweest om de ontwikkelingen bij te benen en een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen."

O'Brien zegt dat er niet één humanitaire crisis is, maar diverse crisissen tegelijkertijd, van de crisis in Syrië en omliggende landen tot de impact van El Nino, waar momenteel 60 miljoen mensen ter wereld mee kampen. De humanitaire nood is daardoor exponentieel gegroeid, terwijl de beschikbare middelen om die nood te lenigen niet zijn meegegroeid.

Solidariteit

O'Brien wil aan de vooravond van de VN-Humanitaire Wereldtop niet speculeren over mogelijke resultaten. Hij noemt de top wel een unieke gelegenheid voor verandering na drie jaar van voorbereidende gesprekken met de betrokken partijen. De top in Istanboel zou ook een boodschap van solidariteit moeten geven en concrete steun opleveren voor de miljoenen mensen die hulp nodig hebben om te overleven.

"We verwachten toezeggingen tot actie van wereldleiders voor preventie, voor het verzachten van de gevolgen van conflicten, natuurrampen en vluchten en we hopen op vooruitgang voor de tijdige en adequate financiering voor humanitaire acties", zegt hij.

Klimaatvluchtelingen

Een groeiend probleem is de klimaatverandering en het groeiend aantal klimaatvluchtelingen. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zullen nu al schaarse natuurlijke goederen zoals water nog schaarser worden. Gewassen en vee zullen in de toekomst op bepaalde plaatsen niet kunnen overleven als het te warm en te droog wordt, of net omgekeerd te nat en te koud. Het bieden van voedselzekerheid wordt daarmee een nog grotere uitdaging.

Uit recente rapporten van de UNHCR blijkt dat 22 miljoen mensen in 2013 uit hun huis moesten vluchten en in eigen land op de vlucht zijn ('ontheemd') door natuurgeweld. Net als in voorgaande jaren werd Azië daarbij het hardst getroffen. Dit zijn echter cijfers uit 2013. Veel wijst er volgens de VN op dat de aantallen sindsdien alleen maar zijn toegenomen.

Op de vraag hoeveel klimaatvluchtelingen in de nabije toekomst voorspeld worden, zegt O'Brien dat hij daar niet over wil speculeren. "In zijn rapport One Humanity: Shared Responsibility wijst secretaris-generaal Ban Ki-moon op de toegenomen risico's van de klimaatverandering. Zoals eerdere gevallen hebben laten zien, is elke crisis verschillend, onvoorspelbaar en context-gebonden, en kan ze ontheemding en migratie in gang zetten. We kunnen echter niet speculeren of schattingen maken over een hypothetisch scenario."

Korte termijn domineert acties

Op vraag of er in Istanboel voldoende politieke wil zal zijn om de humanitaire crises in de wereld het hoofd te bieden, zegt O'Brien dat het belangrijkste doel van de top is om die politieke wil nieuw leven in te blazen. "De top is een lanceerplatform op het hoogste niveau, maar wat nog belangrijker is, is het engagement om plannen in realiteit te vertalen."

Hij wijst erop dat financiering van humanitaire hulp momenteel vaak gebaseerd is op donaties die gericht zijn op de korte termijn, zelfs als een crisis jaren duurt. "Dit kan resulteren in fragmentatie tussen alle actoren. In het bijzonder kan het humanitaire organisaties en ontwikkelingsorganisaties ertoe aanzetten om zonder overleg met andere hulporganisaties te opereren."

Onsamenhangende en niet-flexibele financiële structuren, die partijdig zijn en niet gebaseerd op risico-analyse, zijn schadelijk voor het bereiken van langetermijnresultaten, zegt hij. "In de eerste plaats moet er uiteraard meer geïnvesteerd worden in humanitaire steun. Het uiteindelijke doel is echter om alle betrokken partijen zo ver te krijgen dat ze collectieve uitkomsten financieren in plaats van individuele projecten. Dat zou bovendien moeten gebeuren op een flexibele, snelle en voorspelbare manier, over een periode van verschillende jaren. Pas dan is het mogelijk op een duurzame manier naar een gezamenlijke uitkomst toe te werken."

Bron: ‘Human Suffering Has Reached Staggering Levels’

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door antond op zaterdag 21 mei 2016

  Het menselijk lijden is enorm, hier in dit aardse tranendal. Maar laat ook een optimistische noot doorklinken. Het gaat in veel opzichten beter met de mens dan ooit. Nog nooit hebben we zo weinig honger, zo weinig zieken, zo lage kindersterfte en zo hoge levensverwachting gehad. En nog nooit in de moderne tijd vallen proportioneel zo weinig mensen aan oorlogshandelingen ten offer.

  We zijn nog lang niet waar we wezen willen, en er zijn ook nieuwe problemen (zoals de klimaat-opwarming) ontstaan.

  Het kapitalisme is ontaard in een systeem waar een kleine minderheid de wereld in een oligopolistische wurggreep houdt. Hier moeten overheden gezamenlijk optreden, en wel om het kapitalisme te redden. Het kapitalisme, dat -met al zijn fouten- voor ongeëvenaarde en breed gedragen welvaart heeft gezorgd.

  Het kapitalisme is -alle fouten ten spijt- het systeem dat ons heeft verheven uit massa-armoede en ellende. De reden is duidelijk, in een vrije maatschappij moet je zorgen dat het eigenbelang van de burger in lijn ligt met het maatschappelijk belang. Dat is ook de reden dat marxisme altijd faalt. Geen vrije burger gaat zijn best doen als dat niet in zijn eigen belang is. En als je hem zijn vrijheid (naar goed Marxistisch gebruik) afneemt, gaat hij niet zijn best doen, maar slechts dat wat móet. Dus laten we het kapitalisme hervormen, maar het kind niet met het badwater weggooien.

 • door Ronald Van Beneden op zaterdag 21 mei 2016

  Wie levert de wapens? Wie verdient hier geld aan? Wie voorkomt vrede in het halfrond? De gewone man in de straat mag opdraaien voor de vluchtelingen terwijl multinationals wapens leveren gesteund door hun criminele regeringen(USA,Rusland ,China,enz..) die onder het mom van humanitaire prioriteiten vrede voorkomen of saboteren. Moest Amerika alleen al stoppen met leveren van wapens zijn ze virtueel failliet. Europa loopt als een schoothondje achter de Amerikanen in naam van de democratie.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties