Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Armoede in Europa neemt terug toe sinds economische crisis

De armoede in de EU is sinds het begin van de economische en financiële crisis voor het eerst in jaren terug toegenomen. Dat constateert de Internationale Arbeidsorganisatie. In rijkere landen hebben wel meer mensen werk dan in ontwikkelingslanden, maar dat voorkomt niet dat ze in armoede belanden, aldus de ILO.
donderdag 19 mei 2016

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) stelt vast dat in 2012 wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen in rijke landen in armoede leefden. Armoede wordt in dit geval gedefinieerd als een inkomen dat minder dan 60 procent van het mediane inkomen in een regio bedraagt. (De mediaan is de grens waar 50 procent van de inkomens onder liggen en 50 procent erboven). "In ontwikkelde landen waar goede banen schaars zijn, groeit de angst onder gezinnen in de middenklasse dat ze niet in staat zullen zijn hun inkomenspositie te handhaven", zegt de ILO.

Het rapport World Employment and Social Outlook 2016  constateert daarnaast dat de relatieve armoede ook in ontwikkelingslanden stijgt. Meer dan 36 procent van bevolking in opkomende economieën en ontwikkelingslanden heeft een inkomen van minder dan 3,10 dollar koopkrachtpariteit, dit is de koopkracht in verhouding tot de kosten van het levensonderhoud in verschillende landen. Het wereldwijde gebrek aan passend werk en de verslechterende economie in een aantal regio's dreigt tientallen jaren armoedebestrijding teniet te doen, zegt de arbeidsorganisatie.

Om extreme en gematigde armoede uit te roeien tegen 2030, zijn in de komende vijftien jaar 600 miljard dollar investeringen per jaar nodig. Hardnekkige armoede kan volgens het rapport niet opgelost worden met uitkeringen alleen. Er zijn ook meer en betere banen nodig om dit te bereiken.

"Als we de ontwikkelingsagenda voor 2030 serieus nemen, moeten we inzetten op kwaliteit van banen in alle landen", zei Guy Ryder, directeur van de ILO, bij de presentatie van het jaarrapport. De ILO schat dat bijna een derde van de extreem of gematigd armen in ontwikkelingslanden werk heeft. Deze werkenden zijn echter zeer kwetsbaar: soms worden ze niet betaald, ze doen laaggeschoold werk en kunnen meestal niet terugvallen op sociale zekerheidsvoorzieningen.

Nieuwe banen

Recente verslechtering van de economische vooruitzichten voor Azië, Latijns-Amerika en de Arabische wereld, laat de kwetsbaarheid zien van werkgelegenheid en sociale vooruitgang. In sommige van deze landen stijgt de inkomensongelijkheid opnieuw na jaren van afname. Daardoor bestaat de kans dat de geboekte vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding terug tenietgedaan wordt.

"Momenteel is 30 procent van de wereld arm. Deze mensen moeten het doen met 2 procent van het wereldinkomen", zegt Raymond Torres, speciaal adviseur van de ILO voor Sociale en Economische Zaken. "Alleen als we nieuwe banen scheppen en de kwaliteit van werk van degenen die al werk hebben verbeteren, kunnen mensen duurzaam ontsnappen aan armoedige leefomstandigheden."

 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door spacemonkey op donderdag 19 mei 2016

  De logica zelve meen ik zo ?

  Indien de(ze) economie sputtert wel dan is er minder groei en valt er minder te (ver)delen. Dus worden mensen asocialer,; argwanender, onverdraagzamer, banger, extremer, racistische en wel kijk gewoon rondom. Dat gaat niet beteren en/of veranderen omdat de elites zweren bij hun model, waarin enkel zij beter worden.

  Dat probleem is nu een wereldwijd probleem geworden. De BRIC’s landen komen ons niet redden of zetten dat verder. In Brazilië en op vele andere plaatsen staat de boel gewoon op springen. De oude doctrine van oorlogje spelen is volop bezig maar houdt hoe langer hoe meer risico’s in. Zelfs wanneer de elites het spelletje een beetje weten te rekken, klapt het uiteindelijk toch in elkaar. Want het bovenaan opgesomd lijstje van prikkelend gedrag is niet iets wat enig menselijk model (buiten dictatuur ?) voor een eeuwigheid trekken kan.

  Wat we gaan krijgen is niet jullie (wereld) park waar jan en alleman vredig naast elkaar met bloemen in het haar staat te dansen. Ook de steeds meer voorkomende tijdelijke studenten die in onze firma werkzaam zijn, verdienen bij benadering lonen die hallucinant lager liggen dan het mijne. Game over en wel de eenvoudige oplossing (?) die is er gewoon niet. Spacemonkey

 • door Ronald Van Beneden op donderdag 19 mei 2016

  Lees het vorige artikel en je weet waar EU echt mee bezig is achter de schermen. In feite moet het protest europees gevoerd worden. De sociale zekerheid, TTIP, onze gezondheid,onze energievoorziening en ga zo maar door alles wordt afgebroken in dienst van de multinationals en enkele idioten die het plan moeten uitvoeren in de hoop later een deel van de koek (lees vetbetaald postje) te krijgen. Maar geen nood er is geen licht aan het einde van de tunnel, iemand is gewoon het licht vergeten uit te doen in de tunnel. Kwestie van een illusie te behouden in dit leven zeker.

 • door Ronald Van Beneden op donderdag 19 mei 2016

  Project Angst. Premier Cameron, minister van Financiën Osborne, en buitenlandse leiders zoals president Obama, bondskanselier Merkel en ook premier Rutte lijken als trouwe lakeien van de Europese Superstaat samen te werken in ‘Project Angst’, het schetsen van zoveel mogelijk extreme doemscenario’s als een land uit de EU stapt. Om de burgers ervan te weerhouden hun democratische recht uit te oefenen is al letterlijk gedreigd dat de Derde Wereldoorlog kan uitbreken, en zelfs dat de allerergste apocalyptische profetieën uit de Bijbel zullen uitkomen. Afgelopen week waarschuwden twee globalistische organisaties, de Bank of England en het IMF, dat de Britse economie ernstige schade zal lijden als het land de EU verlaat. Dit manipulatieve dreigement noopte 306 zakenleiders ertoe om op persoonlijke basis, en gesteund door honderden handtekeningen van mensen die verbonden zijn aan het kleine en middelgrote bedrijfsleven, ertoe om een brief aan premier Cameron te schrijven waarin juist VOOR uittreding wordt gepleit.

 • door antond op vrijdag 20 mei 2016

  Hierop is maar één 'duurzaam' antwoord: Opleidingen. Voor iedereen, ook diegenen die het niet kunnen betalen. Dáár moet overheidsgeld naartoe.

  Een brede waaier aan praktisch toepasbare vaardigheden geven werknemers / (kleine) ondernemers de kracht om over hun arbeids- of leveringsvoorwaarden te onderhandelen. Géén afhankelijkheid van patronaat en ook niet van vakbonds-bonzen! De 19e eeuw is echt voorbij.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties